Rožnov pod Radhoštěm

 
 
 
První tréninkový pobyt v penzionu U Boženky

První tréninkový pobyt v penzionu U Boženky

20.10.23

Klienti denního stacionáře vyrazili na úplně první tréninkový pobyt do malebného penzionu U Boženky, kde strávili neuvěřitelné dva dny. Tato dobrodružná výprava byla pro všechny zúčastněné nejen výzvou, ale také nezapomenutelnou zkušeností, která rozšířila jejich obzory a přinesla nové zážitky.


Více...
 
První tréninkový pobyt v penzionu U Boženky

 

Klienti denního stacionáře vyrazili na úplně první tréninkový pobyt do malebného penzionu U Boženky, kde strávili neuvěřitelné dva dny. Tato dobrodružná výprava byla pro všechny zúčastněné nejen výzvou, ale také nezapomenutelnou zkušeností, která rozšířila jejich obzory a přinesla nové zážitky.

 

Pro mnohé z klientů byl tento pobyt vůbec první příležitostí opustit své každodenní rutiny, teplo domova a otevřít se novým zážitkům. Klienti často tráví své dny ve známém prostředí, nyní vystoupili se svých komfortních zón a čelili novým situacím. To zahrnovalo nové prostředí a jiné denní aktivity, což bylo klíčové pro jejich rozvoj.

 

Štěstí jim přálo, takže se během pobytu mohli těšit z krásného podzimního počasí, které jim dovolilo trávit čas venku procházkou a poznáváním přírodních krás okolí. Podvečer věnovali přípravě hallowenskéhu večírku. Klienti se zapojili do vytváření dekorací i kostýmů. Tato činnost nejenže podpořila týmovou spolupráci, ale také rozvinula jejich kreativitu a sociální dovednosti.

 

Ty dva nevšední dny byly plné důvěry, navazování vztahů, otevřenosti a možnosti vyzkoušet si reálné situace běžného života. A mohli jsme je zažít díky TAROS NOVA a.s., Stroza,  zaměstnancům NXP Česká republika, Nadační fond Svět oken a Penzion U Boženky.

Děkujeme!


Méně...
 
Canisterapie v denním stacionáři

Canisterapie v denním stacionáři

11.10.23
 
Více...
 
Canisterapie v denním stacionáři

 

V denním stacionáři začaly probíhat canisterapie pro naše klienty. Již dvakrát nás navštívila canisterapeutka Dominika Sochorová s pejskem Modroočkem a přinesli do stacionáře radost a pozitivní energii.

 

Celkem proběhne 12 canisterapií, během prvních setkání se klienti měli možnost seznámit s naším čtyřnohým terapeutem a začít navazovat vztah a vzájemnou důvěru.

 

Děkujeme TAROS NOVA a.s. za podporu, která nám umožnila nabídnout našim klientům tuto příležitost a zlepšit tak kvalitu jejich života.


Méně...
 
Po dvou letech opět na Pustevnách

Po dvou letech opět na Pustevnách

18.08.23
 
Více...
 
Po dvou letech opět na Pustevnách

 

Po dvou letech se jsme se s klienty denního stacionáře opět hromadně vydali na Pustevny, kde jsme zažili půldenní výlet plný zábavy a nových zážitků.


I tentokrát jsme již cestou čelili několika výzvám, protože jsme opět zvolili veřejnou dopravu. Měli jsme možnost zažít „dobrodružství“ ve zcela přeplněném autobuse, takže se rozvoj sociálních dovedností a vystoupení z komfortní zóny tentokrát týkal i nás, pracovníků. Klienti, pro které není hromadná doprava ideální volbou, cestovali v pohodlí našeho Peugeotu.


Během dopoledne jsme stihli projít všechna zajímavá místa, užít si krásné počasí a na oběd jsme byli zpět ve stacionáři plní radosti a nových zážitků.


Méně...
 
Kampaň Do práce na kole pomáhá realizovat naše projekty

Kampaň Do práce na kole pomáhá realizovat naše projekty

18.07.23

Květnové výzvy Do práce na kole se zúčastnilo 291 zaměstnanců místních firem a institucí. V rámci této výzvy zaměstnanci najezdili a nachodili kilometry, ty NADAČNÍ FOND SVĚT OKEN proměnil na peníze, které se rozhodl darovat NADĚJI, pobočka Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm a Auxiliu na realizaci výletů a pobytů pro klienty.


Více...
 
Kampaň Do práce na kole pomáhá realizovat naše projekty

Do květnová výzvy Do práce na kole (DPNK), která probíhá celorepublikově, se již potřetí v řadě zapojilo i město Vsetín. Rekordních 291 zaměstnanců místních firem a institucí se do výzvy zapojilo na kole, koloběžce nebo pěšky. Při cestě do a ze zaměstnání nachodili či najezdili 80 615,7 km, což je o 5 km více než v loňském roce.

Již tradičně bylo hlavním smyslem výzvy absolvovat zdravou formou pohybu cesty do a ze zaměstnání s co největší pravidelností.

Celá výzva byla ukončena v pátek 9. června vyhlášením výsledků v malém sále Domu kultury. Nadační fond Svět oken proměnil kilometry, které účastníci nachodili či najezdili, na peníze a ty zdvojnásobil a rovným dílem rozdělil celkovou částku mezi vsetínskou a rožnovskou pobočku NADĚJE a organizaci Auxilium. Peníze budou použity na realizaci výletů a pobytů pro naše klienty.

Nadačnímu fondu Světa oken a všem, kteří se květnové výzvy účastnili, velmi DĚKUJEME.


Méně...
 
Požehnané Velikonoce přeje NADĚJE

Požehnané Velikonoce přeje NADĚJE

05.04.23

Naši milí příznivci, přejeme vám krásné jarní dny a požehnané velikonoční svátky. Ať jsou naplněny především radostí, porozuměním a nadějí.

 
Požehnané Velikonoce přeje NADĚJE

Naši milí příznivci, přejeme vám krásné jarní dny a požehnané velikonoční svátky. Ať jsou naplněny především radostí, porozuměním a nadějí.

 
2. duben je Světovým „modrým“ dnem porozumění autismu

2. duben je Světovým „modrým“ dnem porozumění autismu

03.04.23

Na 2. dubna každoročně připadá Světový den porozumění autismu. Svou podporu rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra vyjadřují lidé, instituce a další např. modrým oblečením, nasvícením budov do modré barvy. Den porozumění autismu je jednoduše dnem MODRÝM, protože modrá barva symbolizuje komunikaci a sebevyjádření, tedy oblasti, v nichž mají lidé s autismem nejvíce potíží.


Více...
 
2. duben je Světovým „modrým“ dnem porozumění autismu

Na 2. dubna každoročně připadá Světový den porozumění autismu. Svou podporu rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra vyjadřují lidé, instituce a další např. modrým oblečením, nasvícením budov do modré barvy. Den porozumění autismu je jednoduše dnem MODRÝM, protože modrá barva symbolizuje komunikaci a sebevyjádření, tedy oblasti, v nichž mají lidé s autismem nejvíce potíží.

 

V České republice žije asi 200 000 lidí s poruchou autistického spektra (PAS). Každý rok se zde narodí okolo 1500-2000 dětí s touto poruchou. S diagnostikou autismu se začalo poměrně nedávno, proto je většina aktivit cílena na děti a je převážně spojena se školstvím. „Tyto děti však začínají postupně dospívat a sociální systém nenabízí dostatek služeb pro dospělé s autismem. Je potřebné hledat cesty jakým způsobem lidem s PAS pomoci a jakým způsobem jím co nejvíce usnadnit jejich život a to nejen v rámci služeb“ upřesňuje ředitelka společnosti Auxilium Božena Mikulíková.

 

V regionu bývalého okresu Vsetín, kromě stávajících dlouhodobě fungujících služeb, které se zaměřují převážně na pomoc dětem a dospívající s PAS, vznikl letos ve Vsetíně denní stacionář právě pro dospělé lidi s autismem. V regionech je ovšem stále nedostatek odlehčovacích a pobytových kapacit.

 

V neděli 2. dubna se tak modře rozsvítí některé budovy v okrese Vsetín, třeba Galerie Sýpka ve Valašském Meziříčí, most přes Bečvu v Rožnově p. Radh. nebo Zámek Vsetín. Zástupci organizací taktéž oslovili školská zařízení s výzvou, aby se do Dne porozumění autismu zapojili.

 

„Cílem kampaně je poukázat na Autismus jako takový a těmito „modrými způsoby“ vyjádřit podporu všem, které tato porucha životem provází. AUXILIUM, CENTRUM ÁČKO a NADĚJE spojily síly a v rámci tohoto dne hodlají informovat veřejnost o tom, jakým způsobem lidé s PAS vnímají svět, s čím se potýkají, jakou pomoc jim region nabízí, co bude potřeba zajistit do budoucna“ dodává ředitelka společnosti Auxilium Božena Mikulíková.

 

Vyjádřete svou podporu i Vy. Připojte se ke kampani tím, že, oblečete modrou košili, nasvítíte Váš domov, kancelář, či objekt do modré barvy, avšak, zkuste v tyto dny naslouchat lidem s touto poruchou.

 

facebook:

NADEJE Rožnov p. Radh.

NADĚJE Vsetín

AUXILIUM

Centrum ÁČKO                                             

 

web:

NADĚJE, pobočka Rožnov p. Radh.

NADĚJE, pobočka Vsetín

AUXILIUM

Centrum ÁČKO

 

_______________________________________________________________________________

 

Autismus je komplexní a jedna z nejzávažnějších vývojových poruch. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Duševní vývoj je narušen zejména v oblasti komunikace, sociální adaptace a představivosti. Důsledkem je, že dítě odlišně vnímá to, co vidí, slyší, a pravděpodobně i to, co samo prožívá. Toto odlišné vnímání okolního světa je často doprovázeno nezvyklými či opakujícími se vzorci chování.

 

Zdeněk Čablík, AUXILIUM

 

 

 


Méně...