Ohrožené děti a mládež

Úvod  Služby  Ohrožené děti a mládež

Vyhledáváme děti a mladé lidi, kteří mají svůj životní styl spojený s ulicí, žijí rizikovým způsobem či u nich už shledáváme sociálně patologické chování. Nabízíme jim smysluplné trávení volného času, motivujeme je k učebním i pracovním návykům pro další uplatnění v životě.

Na kluby pro děti a mládež navazují víkendové programy a dětské tábory.

Podporujeme děti ve vyloučených lokalitách.

 

V roce 2023 jsme v klubech NADĚJE naplnili aktivitami volný čas 1 058 dětí a mladých lidí.

 

Více...

 

Pro ohrožené děti a mládež

Dětem a mladým lidem ve věku od 3 do 26 let z nepodnětných prostředí se snažíme ukázat trvalé hodnoty života, oslovit je a motivovat, budovat v nich úctu člověka k člověku a k přírodě. Zaměřujeme se na prevenci různých druhů závislosti, vandalismu a dalších forem chování vedoucích ke kriminalitě. Poskytujeme podporu v osobních a rodinných situacích a při přebírání odpovědnosti za vlastní život.

 

*  Terénní práce, streetwork

Vyhledáme neorganizované děti a mladé lidi v lokalitách, kde se pohybují, a snažíme se jim nabídnout alternativu v podobě aktivně tráveného času.

 

*  Kluby pro předškolní děti, kluby pro děti a mládež

Nabízíme dětem a mladým lidem smysluplné využití volného času i pomoc v komplikovaných vztazích v rodině, ve škole i s okolím, pomáháme s přípravou do školy, nabízíme doučování. Snažíme se v dětech a mladých lidech pěstovat učební a pracovní návyky a motivaci k získání kvalifikace pro další uplatnění v životě. Připravujeme odpolední i víkendové programy, outdoorové aktivity.

 

*  Dětské tábory, příměstské tábory

Navazují na práci našich klubů. Pro mnohé děti z rodin v tíživých finančních situacích jsou tyto tábory často jediným pestřejším zážitkem během dvouměsíčních prázdnin.

 
 


Služba ohrožené děti a mládež je nabízena v těchto pobočkách:
Česká Třebová, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Litoměřice, Litomyšl, Lovosice, Písek, Plzeň, Terezín, Vizovice, Žatec