Mladá Boleslav

 
 

Denní centrum, terénní forma

PROČ TU JSME

Poskytujeme podporu lidem bez domova, kteří přežívají přímo na ulici. Pomáháme snižovat ohrožení, kterým jsou lidé bez domova na ulici vystaveni, a hledáme řešení jejich situace.

 

KDO MŮŽE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY

Lidé bez domova, kteří nevyužívají ambulantní či pobytové sociální služby, nebo je užívají jen sporadicky. Jedná se o lidi přežívající v neuspokojivých podmínkách, které nejsou schopni řešit vlastními silami.

 

CO NABÍZÍME

Sociální poradenství a osvětu v oblasti zdraví hygieny a požární prevence, základní potravinovou pomoc, prostředky osobní hygieny, ošacení a přikrývky, doprovody do institucí, návštěvy ve zdravotnických zařízeních, pomoc při základním zdravotnickém ošetření. Rozsah materiální pomoci je závislý na možnostech organizace.

 

KDY NEMŮŽEME SLUŽBU POSKYTNOUT

Nejste člověk bez domova nebo využíváte pobytovou službu pro lidi bez domova.

 

KOLIK SLUŽBY STOJÍ

Vše je nabízeno zdarma.

 

KDY A KDE SLUŽBY VYUŽÍVAT

Působíme v denních hodinách v pracovních dnech na celém území Mladé Boleslavi a jejího okolí.

 

KONTAKT

NADĚJE - STŘEDISKO NADĚJE

Štyrsova 918 

293 01 

Mladá Boleslav 

+420 739 887 690

roman.rybensky@nadeje.cz

www.nadeje.cz/mlada_boleslav