Finančním darem

 

 

 

Největší hodnotu má taková pomoc, na níž se můžete spolehnout. Ta umožňuje rozvrhnout síly. Proto je pro nás největším darem podpora pravidelná.
Děkujeme dárcům, kteří nám pomáhají trvale – jakoukoliv částkou!

Začátek formuláře

 

 

Jak můžete darovat?

·         jednorázově nebo trvalým příkazem na běžný účet 316012163/0300 u ČSOB v Praze 5, Radlická 333/150

 

·         hotově do pokladny v některé z našich poboček (viz Přehled poboček)


Na vyžádání vystavíme na poskytnutý dar potvrzení pro daňové účely podle zákona o dani z příjmu.