Darem ze závěti

Úvod  Chci přispět  Darem ze závěti

Každý může během svého života učinit rozhodnutí, kdo a co po něm bude dědit. Pokud člověk nemá dědice a nezanechá po sobě závěť, dědí po něm stát. Ten poté takto nabytý majetek prodává ve veřejných dražbách.

 

Závěť umožňuje předejít nejasnostem a sporům o dědictví, umožňuje přesně určit, komu má majetek z pozůstalosti připadnout.

 

Zároveň je možné majetek použít na dobrou věc a zanechat po sobě dar v podobě pomoci např. neziskové organizaci, které si člověk váží. V jiných zemích je to běžný způsob podpory, u nás se rozvíjí v posledních letech.

 

Darování ze závěti není záležitostí bohatých lidí.
I malá částka znamená pro neziskovou organizaci velkou pomoc.

 

Tři způsoby sepsání závěti

 

Notářským zápisem

V případě složitějších situací nebo vydědění doporučujeme celý případ nejprve projednat s právníkem a závěť nechat sepsat pomocí notářského zápisu do elektronické Evidence právních jednání. Taková závěť je téměř nezpochybnitelná. Celý proces vás může přibližně vyjít od 2 do 8 tisíc korun. O sepsání závěti můžete požádat kterékoliv notáře. Přejít na seznam notářů působících v ČR.

V evidenci může notář zaevidovat i závěť, kterou mu přinesete a kterou jste sepsali buď vlastnoručně, nebo za přítomnosti dvou svědků. Za tuto úschovu a evidenci zaplatíte notáři 1 100 Kč bez DPH.

 

Vlastnoručně

Závěť je možné sepsat i vlastnoručně doma. Taková poslední vůle musí být vlastní rukou napsaná i podepsaná (nesmí ji psát nikdo jiný nebo nesmí být vytištěná). Hotovou ji potom můžete uložit u sebe nebo u někoho blízkého doma. Nevýhodou je, že může obsahovat právní chyby, o kterých laik neví, a kvůli tomu pak může být prohlášena za neplatnou.

 

Online

Závěť můžete sepsat i online pomocí webové aplikace stránky Goodbye.cz. Taková závěť projde odbornou kontrolou, bude tedy právně v pořádku. Jediné, co je pro její platnost potřeba udělat, je podepsání za přítomnosti dvou svědků. Více si o postupu sepsání závěti online můžete přečíst tady.

 

Jak sepsat závěť online zdarma?

V rámci naší spolupráce s Goodbye.cz můžete využít referenční kód “nadeje” a svou závěť si tak vytvořit zdarma.

 

Pokud se rozhodnete svou závětí podpořit NADĚJI, budeme Vám velmi vděčni.

 

Uvažujete-li o sepsání závěti ve prospěch NADĚJE, kterýmkoli z výše uvedených způsobů, kontaktujte Martinu Hradeckou, která Vám ráda poskytne potřebné informace a podporu.

 

Martina Hradecká

ekonomická ředitelka NADĚJE

martina.hradecka@nadeje.cz

+420 775 868 858

 

 

 

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Co mohu darovat?

Na dobročinné účely můžete darovat celý majetek nebo pouze jeho část. V závěti lze uvést movitý i nemovitý majetek (dům, auto, umělecká díla, autorská práva, pojistku nebo peníze).

 

Co se s mým darem stane?

Pokud máte konkrétní přání ohledně využití vašeho daru, budeme ho samozřejmě respektovat. Nejjednodušší cestou je se na všem předem domluvit. Prosíme, využijte výše uvedený kontakt.

 

Lze již uloženou závěť změnit?

Ano, to je běžná praxe. Závěť lze bez omezení doplňovat a měnit.

 

Co se stane, když zemřu bez závěti?

Pokud někdo zemře bez závěti (nebo dědické smlouvy), jeho majetek se rozdělí podle zákonné posloupnosti příslušným dědicům (jeho rodině). Jedná se o 6 tříd příbuzných zůstavitele od nejbližších (manžel/manželka a potomci) až po vzdálenější (praneteře a prasynovci, tety a strýcové). Pokud člověk nemá dědice a nezanechá po sobě závěť, dědí po něm stát.

 

Existuje dědická daň?

V roce 2014 byla dědická daň zrušena. To znamená, že všechny příjmy dědiců jsou od daně osvobozeny. Jediné, co se platit musí, jsou poplatky soudnímu komisaři, který má na starosti dědické řízení. Výše poplatku se potom odvíjí od hodnoty majetku, který je předmětem dědictví.