Duchovní péče

Úvod  Služby  Duchovní péče

 

Křesťanskou duchovní péči vnímáme jako přirozenou součást našeho působení, nabízíme ji v rámci všech našich služeb. Důležité je slovo „nabízíme“, tedy nikoliv vnucujeme. Současně rozvíjíme kaplanskou službu, která v českých sociálních službách není zavedena.

 

Duchovní péče - je určena pro všechny naše klienty, kteří o ni projeví zájem. Na našich pobočkách po celé republice spolupracujeme s místními křesťanskými církvemi na zajištění této služby. To je současně naplněním podstaty NADĚJE, jakožto křesťanské organizace, která není spjata s žádnou konkrétní církví. Ne všichni naši zaměstnanci jsou křesťané. Ovšem NADĚJE vznikla a rozvíjí se díky síle, kterou většina z nás čerpá z víry v jednoho Boha.

 

*  Pastorační péče podle konfese klientů, nabídka osobních rozhovorů, naslouchání

 

*  Pravidelné bohoslužby - často v ekumenické podobě

 

*  Doprava klientů z domovů do kostela na bohoslužby

 

*  Zprostředkování křesťanské literatury