Praha

 
 

AKTUÁLNĚ PROVOZUJEME

Aktualizace 30. 3. 2020, 21:16

 

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací platí do odvolání zákaz vstupu do našich pobytových zařízení pro všechny osoby mimo zaměstnance či dobrovolníky zajišťující provoz, klienty daného zařízení, zájemce o pobyt na dobu nezbytně nutnou a osoby nezbytné pro zajištění provozu.

 

Terénní program

Zajišťujeme Mobilní sociální službu dle rozpisu.

Pěší terénní práce zajišťována v omezeném rozsahu v pracovních dnech. 

 

Kemp Císařská louka

Kapacita kempu akutálně naplněna. 

Kontaktní osoba Michaela Márová 733 365 159.

 

Ubytovna Vackov pro handicapované klienty

Standardní provoz.

Kapacita ubytovny aktuálně naplněna. 

Vyčleněn jeden pokoj se samostatným hygienickým zázemím pro klienta s doporučením pobytu na jednolůžkovém pokoji (např. z důvodu zvýšené teploty). 

 

Veřejný výdej stravy

Standardní provoz.

 

Nízkoprahová denní centra

Strava a nápoje se vydávají pouze ven.

Ve středisku poskytujeme hygienu, výměnu ošacení a sociální poradenství. Klienti vstupují jednotlivě.

 

Ordinace

Pacienti vstupují po jednom.

 

Noclehárna Na Slupi, Praha 2

Provoz přerušen.

 

Noclehárna Husitská, Praha 3

V provozu je pouze jeden pokoj se samostatným hygienickým zázemím v režimu 24/7, který je vyčleněn pro klienta s doporučením pobytu na jednolůžkovém pokoji (např. z důvodu zvýšené teploty).  

 

Azylové domy

Standardní provoz. 

Příjem nových klientů/klientek dle aktuální kapacity jednotlivých azylových domů.

 

Tréninkové byty

Poradenství probíhá pouze telefonicky, seniorům a potřebným je zajištěn rozvoz stravy.

 

Ubytovací kapacity HARFA

Ubytování 24/7 zahájeno 25. 3. 2020 v 8:00.

Kapacita 60 míst v jedno a dvou lůžkových pokojích, vyčleněno 10 míst pro izolaci.

Příjem klientů v pracovních dnech 8:00-16:00 zajišťuje Tereza Fialová, tel. 770 101 838. Vyjímečně v jiném čase příjem po telefonické dohodě na tel. 775 018 186.

Kritéria vstupu: doporučení ze sociálních služeb, soběstačnost.

Kontaktní osoba Radek Urbánek, tel. 775 422 697.

 

-------------------------------

 

HLAVNÍ OMEZUJÍCÍ PRAVIDLA VE VŠECH SLUŽBÁCH


1. Zakryjte si ústa a nos 

2. Dodržujte odstup 2 m 

3. Vezměte si pomoc a odejděte (ambulantní a terénní služby)

4. Opouštějte zařízení jen v nejnutnějších případech (pobytové služby)

5. Měříme teplotu a ptáme se na zdravotní stav

 

-------------------------------

 

POMÁHÁME LIDEM BEZ DOMOVA ŽÍT DŮSTOJNĚJŠÍ A BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOT.

 

Nabízíme ubytování v azylových domech a tréninkových bytech, přenocování v noclehárnách, jídlo a sprchu v nízkoprahových denních centrech, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychologem, přímou pomoc v ulicích, zdravotní ošetření v ordinacích lékařů.

 

 

MÁME RÁDI PROJEKTY:

 

Logo SPJLogo NS

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY?

Navštivte naše nízkoprahová denní centra nebo přijďte na stanoviště Mobilní sociální služby a proberte svou situaci se sociálním pracovníkem. Pokud potřebujete ubytování, obraťte se přímo na sociální pracovníky azylových domů (pro muže, pro ženy).

 

 

AKTUALITY

 
 
Aktuální kapacity provozů NADĚJE v Praze

Aktuální kapacity provozů NADĚJE v Praze

31.03.20

Od vypuknutí koronavirové krize se snažíme neustále navyšovat počet lůžek a míst, kam by se mohli lidé bez domova uchýlit. 


Více...
 
Aktuální kapacity provozů NADĚJE v Praze

Od vypuknutí koronavirové krize se snažíme neustále navyšovat počet lůžek a míst, kam by se mohli lidé bez domova uchýlit. Děláme to však s ohledem na naše personální kapacity. Jak jsme na tom v současné chvíli?

 

Azylové domy (Žižkov, Radotín, Vršovice, Záběhlice) - 146 lůžek

 

Vackov, specializovaná ubytovna pro starší a handicapované lidi bez domova - 24 lůžek

 

Ubytovací kapacity v hotelu Harfa - 60 lůžek

 

Kemp Císařská louka - 60 stanů, aktuálně 75 lidí

 

Komerční ubytovny - podařilo se nám umístit 39 lidí bez domova (pro potřeby ubytování je možné po dohodě s Praha.eu proplatit až 7 000 Kč/lůžko/měsíc).

 

Zapojit se do podpory můžete i vy! Pomozte nám bojovat s koronavirem tím, že přispějete na zakoupení tolik potřebných ochranných pomůcek a desinfekčních prostředků

 

https://www.darujme.cz/vyzva/1201313#vyzva

 

Srdečně děkujeme!


Méně...
 
I v době koronavirové „slavíme“

I v době koronavirové „slavíme“

Připomínáme si výročí denního centra Bolzanova

29.03.20

Ani v tomto těžkém období nechceme zapomínat na naše „narozeniny“. V březnu slaví NADĚJE Praha – Bolzanova.


Více...
 
I v době koronavirové „slavíme“

Ani v tomto těžkém období nechceme zapomínat na naše „narozeniny“. V březnu slaví NADĚJE Praha – Bolzanova. Nejsou to kulatiny, ale nějaký ten pátek už denní centrum pro mladé lidi bez domova (do 26 let) funguje. Stále je první a jediné v Praze a je tu s námi už 23 let. Třeba loni navštívilo středisko 310 klientů, z čehož bylo 25 % žen.

 

Kromě praktické podpory – praní oblečení, možnost využít internet (např. pro hledání práce), nabití mobilu, porada se se sociálním pracovníkem o své situaci, jídlo – klientům nabízíme i náplň volného času, která jim pomáhá v sociální rehabilitaci. Díky ní poznávají své osobní schopnosti, silné i slabé stránky, posilují své dovednosti a umění fungovat v běžné společnosti.

 

A co jsme v roce 2019 zvládli?

Terapeutické aktivity - kreativní terapie, sociální cirkus

Tématické výjezdy - Zážitkový kurz v přírodě, Víkendovka Cirkus, Cesta hrdiny, účast na divadelním festivalu Error

Kulturní aktivity - filmový klub, návštěva kulturních akcí

 

Děkujeme za vaši podporu v časech dobrých i zlých!

https://www.darujme.cz/projekt/1060

 

 

 


Méně...
 
Kemp pro lidi bez domova na Císařské louce

Kemp pro lidi bez domova na Císařské louce

Humanitární opatření v souvislosti s koronavirem

23.03.20

Kemp provozujeme od 21. 3. 2020

Po dobu vyhlášeného nouzového stavu bude fungovat pro lidi bez domova.


Více...
 
Kemp pro lidi bez domova na Císařské louce

Kemp provozujeme od 21. 3. 2020

 

Pro lidi bez domova bude fungovat po dobu vyhlášeného nouzového stavu.

 

Kapacita je 60 stanů (aktuálně naplněna), možnost využít sprchu a toalety. 

 

Jednáme o zajištění dodávek jídla tak, abychom co nejvíce eliminovali pohyb lidí mimo kemp.

 

Po uživatelích kempu je vyžadováno dodržování hygienických zásad a udržování pořádku.

 

O možnosti využít kemp informujeme lidi bez domova prostřednictvím denních center a terénních programů.

 

Oblast bezpečnosti je otázkou Městské policie a Magistrátu hlavního města Prahy

 

Děkujeme všem, kteří jsou s námi a vyjadřují nám svou podporu, velmi si toho vážíme!

 

Rádi přijmeme i finanční příspěvek na zajištění ochranných pomůcek a desinfekce:

https://www.darujme.cz/vyzva/1201313#vyzva

 

Ze srdce děkujeme!


Méně...
 
Lidé bez domova jsou nejohroženější skupinou

Lidé bez domova jsou nejohroženější skupinou

Pomozte nám ochránit je, naše zaměstnance a ve výsledku i sebe - děkujeme

19.03.20

Lidé bez domova jsou opomíjenou skupinou v souvislosti s možnou nákazou novým koronavirem, ale zároveň nejvíc ohroženou. 


Více...
 
Lidé bez domova jsou nejohroženější skupinou

Lidé bez domova jsou opomíjenou skupinou v souvislosti s možnou nákazou novým koronavirem, ale zároveň nejvíc ohroženou.

 

Budeme moc rádi, když v pomoci lidem bez domova nezůstaneme sami. Vybíráme prostředky na ochranné pomůcky a desinfekční prostředky (respirátory, roušky, bezdotykové teploměry, rukavice, ochranné obleky a brýle, prostředky na desinfekci rukou, ploch apod.) tak, abychom mohli chránit nejen lidi bez doma, ale také naše zaměstnance, kteří stojí v první linii a obětavě a s nasazením vlastního zdraví dále poskytují tolik potřebné služby.    

 

Díky naší fundraiserce Lucii Kadlecové za její dárcovskou výzvu:

https://www.darujme.cz/vyzva/1201313#vyzva

 

Prosíme přispějte a výzvu dále šiřte. 

Děkujeme!


Méně...
 
Milí pražští dobrovolníci – takhle můžete pomáhat

Milí pražští dobrovolníci – takhle můžete pomáhat

v současné náročné situaci

17.03.20

Šít bavlněné roušky (ústenky), kterých je všude nedostatek:


Více...
 
Milí pražští dobrovolníci – takhle můžete pomáhat

Šít bavlněné roušky (ústenky), kterých je všude nedostatek.

Návody např. zde:

 

https://www.facebook.com/Kurzysitiplzen/videos/253411839009917/?v=253411839009917

 

https://www.youtube.com/watch?v=f2Y0h3uxdig&feature=youtu.be

 

 

a pokud máte jistotu, že jste zdrávi, můžete pomáhat seniorům, např. s nákupy a tak eliminovat jejich pobyt venku:

Pražští senioři mohou volat na telefonní číslo 800 160 166, které je k dispozici nonstop.

Zájemci o dobrovolnickou práci se pak mohou hlásit na čísle 773 071 024.

 

Více informací https://www.zivot90.cz/cs

 

 

My v NADĚJI teď dobrovolníky nepřijímáme (až na výjimky). Ale co velmi potřebujeme, jsou jednorázové roušky pro naše zaměstnance na nejrizikovějších pracovištích – terénní služba, ordinace, denní centra. Kdyby se vám je náhodou podařilo sehnat ve větším množství, velmi je uvítáme.

 

Děkujeme!

 


Méně...
 
Hygienická opatření ve střediscích Naděje v Praze

Hygienická opatření ve střediscích Naděje v Praze

16.03.20

V souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVID-19 jsme přistoupili v našich službách k těmto opatřením:


Více...
 
Hygienická opatření ve střediscích Naděje v Praze

 

V souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVID-19 jsme přistoupili v našich službách k těmto opatřením:

 

Omezení počtu osob v denním centru U Bulhara na 30 osob (v jednu chvíli)

 

Zákaz návštěv ve všech našich azylových domech

 

Zvýšená hygiena a zvýšená desinfekce všech prostor v rámci jednotlivých středisek

 

Omezení přímého fyzického kontaktu s klienty (např. podávání rukou)

 

Používání ochranných pracovních pomůcek (jednorázových rukavic) u činností, které používání vyžadují

 

V případě příznaků respiračních obtíží, virózy a zvýšené teploty spolupráce s naší ordinací praktického lékaře

 

Kde je to možné, dodržování bezpečné vzdálenosti od druhých osob (1,5 metru)

 

U vozidel mobilní sociální služby a Mobilního výdeje stravy zajištění, aby nebylo přítomno více než 30 klientů v jednu chvíli

 

Rozdávání informačních letáků v rámci terénního programu

 

Rozdávání desinfekčních gelů mezi klienty a klientky azylových domů (v případě, že jsou k dispozici)

 

O dodání dalších ochranných a desinfekčních prostředků intenzivně jednáme s Magistrátem hlavního města Prahy

 

Situaci stále sledujeme a podle možností opatření přizpůsobujeme.

      

 

 


Méně...