Plzeň

 
 

NADĚJE V PLZNI 

Sociální práce v Plzni je zaměřena na pomoc lidem, kteří jsou ohrožení nebo již postižení sociálním vyloučením. Cílem činnosti je zabránit prohlubování tíživé situace rodiny či jednotlivce. Sociální práce se zaměřuje mj. na motivaci při hledání zaměstnání, bydlení, rozšiřování vzdělání a pomoc při řešení zadluženosti. 

 

NADĚJE v Plzni poskytuje tyto sociální služby dle zákona o sociálních službách č. 108/2006:

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ubytování,

azylové domy, 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

 

NADĚJE v Plzni pracuje též s dětmi předškolního věku v předškolním klubu Slunečnice a poskytuje ubytování ve dvou ubytovacích domech v ulici Železniční a Černická.  

 

Cílovou skupinou sociální práce NADĚJE v Plzni jsou rodiny, jednotlivci, děti a mládež ohrožené nebo postižené sociálním vyloučením a ztrátou domova. Ve spolupráci s městem pomáhají pracovníci Naděje v integraci do společnosti osobám ve vyloučených lokalitách. Smyslem práce je podporovat a rozvíjet u těchto občanů dovednosti, které napomohou k tomu, že tito budou schopni postupně řešit své problémy samostatně a stanou se méně závislými na veřejném systému sociální pomoci.

NADĚJE

je spolek, nezisková charitativní organizace s celostátní působností (na území ČR od roku 1990). V České republice má množství poboček. Více zde.

 

Pobočka NADĚJE Plzeň byla založena v roce 1998 a spadá pod oblast Plzeň, jejíž součástí je i pobočka Písek.