Klášterec nad Ohří

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!

 

AKTUALITY

 
 
Lidé opět projevili solidárnost ve Sbírce potravin

Lidé opět projevili solidárnost ve Sbírce potravin

15.04.24

Po půlroce jsme znovu oblékli zelené zástěry a jako hrdý partner jsme se zapojili do jarního kola Sbírky potravin v kláštereckých prodejnách Tesco a Lidl.


Více...
 
Lidé opět projevili solidárnost ve Sbírce potravin

Po půlroce jsme znovu oblékli zelené zástěry a jako hrdý partner jsme se zapojili do jarního kola Sbírky potravin v kláštereckých prodejnách Tesco a Lidl.

 

Srdečně děkujeme všem štědrým dárcům za 452 kg věnovaných potravin a drogerie, které usnadní život lidem a rodinám potýkajícím se s nedostatkem prostředků na živobytí. Darované zboží jim předáme prostřednictvím našich sociálních služeb.

 

Rovněž bychom rádi vzdali hold našim ochotným zaměstnancům a dobrovolníkům, díky nimž se můžeme pravidelně účastnit této solidární akce.


Méně...
 
Velikonoce v nízkoprahovém klubu

Velikonoce v nízkoprahovém klubu

04.04.24

V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež jsme si užili přípravy na Velikonoce. Nejprve jsme zasadili osení a s netrpělivostí jsme vyhlíželi, až vyroste první zeleň, o kterou se klienti pečlivě starali a později si ji mohli odnést domů na svátky.


Více...
 
Velikonoce v nízkoprahovém klubu

V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež jsme si užili přípravy na Velikonoce. Nejprve jsme zasadili osení a s netrpělivostí jsme vyhlíželi, až vyroste první zeleň, o kterou se klienti pečlivě starali a později si ji mohli odnést domů na svátky.

 

S dětmi jsme také vyzdobili klub, povídali jsme si o tradicích a navzájem jsme se inspirovali, jak slavíme Velikonoce ve svých domovech. 

 

Velmi rádi bychom poděkovali Květinářství Marytka za opětovnou štědrost v podobě darovaných semínek osení pro naše klienty.

 


Méně...
 
Hledání velikonočního pokladu

Hledání velikonočního pokladu

03.04.24

Pro děti z azylového domu jsme si jako již tradičně připravili hledání pokladu velikonočního zajíčka.


Více...
 
Hledání velikonočního pokladu

Pro děti z azylového domu jsme si jako již tradičně připravili hledání pokladu velikonočního zajíčka.

 

Děti cestou za jeho pokladem plnily úkoly s velikonoční a jarní tematikou, a protože byly šikovné, nakonec objevily skrýš, kde na ně čekaly čokoládová vajíčka a balíčky plné dobrot.


Méně...
 
Jarní prázdniny s nízkoprahovým klubem

Jarní prázdniny s nízkoprahovým klubem

19.03.24

Naše nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je pro mnoho klientů jedinou možností, jak aktivně a smysluplně trávit svůj čas. Na jarní prázdniny připravily pracovnice klubu rozmanitý program, který zároveň sloužil jako odměna za aktivní spolupráci.


Více...
 
Jarní prázdniny s nízkoprahovým klubem

Naše nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je pro mnoho klientů jedinou možností, jak aktivně a smysluplně trávit svůj čas. Na jarní prázdniny připravily pracovnice klubu rozmanitý program, který zároveň sloužil jako odměna za aktivní spolupráci.

 

Jelikož březen je měsícem knihy, nejprve jsme zavítali s naší dluhovou poradkyní Janou Ullmannovou do oddělení pro dětské čtenáře klášterecké knihovny. Během besedy s názvem "Lovci knižních a filmových hrdinů", kterou jsme zaměřili na čtecí gramotnost, se klienti aktivně zapojili do tvorby tematického plakátu, na němž hádali knihy, autory a získávali informace o cenách a e-knihách. Na závěr místní knihovnice dětem přiblížila fungování celé instituce.

 

V následujících dnech jsme navštívili Jungle Arenu v Mostě a Aquasvět v Chomutově. Děti si nejen užily spoustu zábavy na trampolínách, prolézačkách, klouzačkách, při jízdě na autíčkách a ve velkém bazénu či na tobogánu, ale také se postupně seznamovaly a navázaly nová přátelství.

 

Na konci týdne jsme již v našem klubu zaměřili na oslavu Mezinárodního dne žen. Klienti s pomocí pracovnice vyráběli přáníčka a dárky pro své maminky, babičky a kamarádky.


Méně...
 
Pochlub se vysvědčením

Pochlub se vysvědčením

27.02.24

Ještě na začátku února jsme v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež uspořádali akci „Pochlub se vysvědčením!“. 


Více...
 
Pochlub se vysvědčením

Ještě na začátku února jsme v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež uspořádali akci „Pochlub se vysvědčením!“. 

 

Klienti přišli ukázat pracovnicím svůj pololetní prospěch a rovnou se domluvit, ve kterých předmětech by potřebovali pomoc při doučování ve druhém pololetí. Podpora vzdělávání a budování pozitivního vztahu ke škole patří mezi hlavní cíle naší práce s dětmi a mládeží.

 

Děti také dostaly balíčky se školními pomůckami jako odměnu za svá vysvědčení a motivaci k dalšímu učení.


Méně...
 
Jak se orientovat v mediálním prostoru

Jak se orientovat v mediálním prostoru

19.02.24

V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež proběhla přednáška o mediálním prostoru, kterou připravila lektorka Stanislava Hamáková z Dobrovolnického centra RADKA.


Více...
 
Jak se orientovat v mediálním prostoru

V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež proběhla přednáška o mediálním prostoru, kterou připravila lektorka Stanislava Hamáková z Dobrovolnického centra RADKA.

 

Klienti se seznámili se vznikem digitálního světa a jeho fungováním. Naučili se rozpoznávat sociální sítě a získali tipy, jak se v online prostoru pohybovat chytře a bezpečně. Také si připomněli pravidla užívání sociálních sítích, včetně toho, že Facebook a další platformy jsou určeny pouze pro osoby starší 13 let. Na závěr si své nově nabyté znalosti ověřili při práci ve skupině.

 

Děkujeme RADCE za zajímavou přednášku a těšíme se na další spolupráci.


Méně...