Lidé ve stáří

Úvod  Služby  Lidé ve stáří

Pečujeme o ty, kteří se pro svůj věk již neobejdou bez pomoci druhých, o lidi s demencí a s Alzheimerovou chorobou.

 

V roce 2023 jsme umožnili důstojný život i v této etapě 601 lidem.

 

Více...

Službám pro lidi ve stáří se věnujeme již od roku 1991, kdy jsme jako pravděpodobně první nevládní organizace po roce 1989 otevřeli domov pro lidi v této etapě života. Zavedli jsme pro tyto své domy název Domy pokojného stáří.

 

Považujeme za důležité, aby na sebe naše služby navazovaly tak, jak vyplývá z jejich podstaty popsané níže.

 

* Terénní práce, pečovatelská služba a domácí péče - pomáháme starým lidem přímo v jejich domácnostech. Podporujeme tak setrvání klientů v jim důvěrně známém prostředí.

 

* Denní stacionáře - vytváříme pro klienty, kteří kvůli snížené soběstačnosti nemohou zůstat během dne ve svých domácnostech, přátelské a bezpečné prostředí, v němž mohou strávit většinu dne. Pečující rodině tak umožňujeme chodit do zaměstnání, plnit další povinnosti a oddychnout si s vědomím, že blízkému člověku se dostává kvalitní péče.

 

* Domy pokojného stáří slouží k trvalému nebo přechodnému pobytu. Pokud naši klienti chtějí, mohou mít pokoj vybavený nábytkem ze svého domova, aby se cítili co nejlépe. Pokoje jsou jednolůžkové a dvojlůžkové a mají vlastní koupelnu a WC. Velkou pozornost věnujeme aktivizaci starších lidí a využití jejich volného času.

 

* Domov se zvláštním režimem - v těchto specializovaných zařízeních poskytujeme přechodný či trvalý pobyt lidem s poruchami paměti a orientace, zejména s Alzheimerovou chorobou.

 
 


Služba lidé ve stáří je nabízena v těchto pobočkách:
Brno, Nedašov, Šlapanice, Vysoké Mýto, Zlín