Štětí

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!


AKTUALITY

 
 
Hledáme dárce dýni

Hledáme dárce dýni

25.09.23

Pro naši akci s klienty terénního programu "Podzimní tvoření" sháníme dýně.


Více...
 
Hledáme dárce dýni

Pro naši akci s klienty terénního programu "Podzimní tvoření" sháníme dýně.

 

Budeme vděční za darované dýně, které můžete přinést do naší kanceláře v prvním patře městské tržnice ve Štětí, nebo nás můžete kontaktovat na následujícch telefonních číslech a domluvíme se na předání: 773 752 579, 770 157 483.

 

Sbírka trvá do 15. října 2023.

 

Srdečně děkujeme!


Méně...
 
Ukliďme Štětí s NADĚJÍ

Ukliďme Štětí s NADĚJÍ

22.09.23

S šesti klienty našeho terénního programu ve Štětí jsme se zapojili do podzimní akce "Ukliďme Česko". V prostoru pod mostem jsme dokázali nasbírat až 20 kilogramů odpadků, zejména PET lahví a plechovek.


Více...
 
Ukliďme Štětí s NADĚJÍ

S šesti klienty našeho terénního programu ve Štětí jsme se zapojili do podzimní akce "Ukliďme Česko". V prostoru pod mostem jsme dokázali nasbírat až 20 kilogramů odpadků, zejména PET lahví a plechovek.

 

Smysluplný den jsme zakončili oblíbeným společným opékáním buřtů.

 

Těší nás, že v porovnání s jarním termínem se do úklidu zapojilo více lidí bez domova. Záleží nám na tom, jak vypadá naše okolí, proto vedeme k zodpovědnosti za něj i naše klienty. Také do budoucna plánujeme pořádat akci "Ukliďme Štětí s NADĚJÍ" dvakrát ročně.


Méně...
 
Vystavovali jsme na veletrhu volnočasových aktivit

Vystavovali jsme na veletrhu volnočasových aktivit

20.09.23

Naše pobočka ve Štětí se v úterý 19. září zúčastnila veletrhu volnočasových aktivit, který probíhal v rámci Evropského týdne mobility na štětském Novém náměstí.


Více...
 
Vystavovali jsme na veletrhu volnočasových aktivit

Naše pobočka ve Štětí se v úterý 19. září zúčastnila veletrhu volnočasových aktivit, který probíhal v rámci Evropského týdne mobility na štětském Novém náměstí.

 

Na našem stánku jsme prezentovali práci terénního programu a seznamovali jsme děti s finanční gramotností.

 


Méně...
 
Hledáme pronájem bytů do projektu

Hledáme pronájem bytů do projektu

22.08.23

V rámci projektu Housing First hledáme pronájem bytů 1+0, 1+1 a 2+1, a to především v Litoměřicích, Roudnici nad Labem, Lovosicích, Štětí, Terezíně a případně také v Klášterci nad Ohří nebo Kadani.


Více...
 
Hledáme pronájem bytů do projektu

V rámci projektu Housing First hledáme pronájem bytů 1+0, 1+1 a 2+1, a to především v Litoměřicích, Roudnici nad Labem, Lovosicích, Štětí, Terezíně a případně také v Klášterci nad Ohří nebo Kadani.

 

Byt bude obýván jednotlivcem nebo rodinou. Naše organizace převezme roli garantujícího a spravujícího subjektu, což majiteli zajistí stoprocentní jistotu, že nájem a veškeré náklady budou vždy včas a řádně uhrazeny. Budeme též zajišťovat pravidelnou kontrolu stavu bytu a provádět běžnou údržbu.

 

Cena pronájmu včetně poskytovaných služeb a poplatků by měla odpovídat běžným tržním cenám v dané lokalitě. 

 

Náš projekt Housing First pomáhá zajistit standardní a bezpečné bydlení pro ženy bez domova a ukrajinské rodiny a poskytuje jim intenzivní podporu v oblasti bydlení.

 

V případě zájmu nebo pro více informací se obraťte na našeho bytového specialistu, Slavomíra Puškára: slavomir.puskar@nadeje.cz, tel. 770 147 292.

 

Více o projektu: www.nadeje.cz/litomerice/lt_hf.


Méně...
 
Akce pro děti na dopravním hřišti

Akce pro děti na dopravním hřišti

21.08.23

Pracovníci naší pobočky ve Štětí pomáhali v minulém týdnu s pořádáním akce Letní prázdninové dobrodružství, kterou pro děti zorganizoval Odbor sociálních věcí města Štětí.


Více...
 
Akce pro děti na dopravním hřišti

Pracovníci naší pobočky ve Štětí pomáhali v minulém týdnu s pořádáním akce Letní prázdninové dobrodružství, kterou pro děti zorganizoval Odbor sociálních věcí města Štětí.

 

Program na dopravním hřišti zahrnoval různorodé soutěže, malování a závody na kole, koloběžce a odstrkovadlech.

 


Méně...
 
Milostivé léto znovu pomáhá lidem z dluhů

Milostivé léto znovu pomáhá lidem z dluhů

01.08.23

V letošním roce opět probíhá Milostivé léto, které se tentokrát zaměřuje na dluhy na daních a sociálním pojištěním. Fyzické osoby uhradí pouze jistinu daňového nedoplatku, odpustí se penále, úroky a exekuční náklady.


Více...
 
Milostivé léto znovu pomáhá lidem z dluhů

V letošním roce opět probíhá Milostivé léto, které se tentokrát zaměřuje na dluhy na daních a sociálním pojištěním. Fyzické osoby uhradí pouze jistinu daňového nedoplatku, odpustí se penále, úroky a exekuční náklady.

 

Dlužníci mají možnost uhradit jistinu (částka, ze které vznikl dluh) v období od 1. července do 30. listopadu 2023. Podmínkou je splacení dluhu a požádat o odpuštění úroků a penále.

 

Pokud je dluh vyšší než pět tisíc korun, je možné rozložit platbu do čtyř splátek. Mnoho dlužníků v minulosti nemělo dostatek prostředků na jednorázovou platbu jistiny. Například měsíční splátky dluhů u České správy sociálního zabezpečení, které přesahují 50 tisíc korun, je možné rozložit až na dobu pěti let. Finanční správa umožní rozložení splátek maximálně na dobu jednoho roku.

 

Věřitelem musí být tzv. veřejnoprávní subjekt. To zahrnuje regulační poplatky v krajských a městských nemocnicích, pokuty a koncesionářské poplatky, pohledávky u soudu. Milostivé léto může pomoci také s dluhy způsobenými černou jízdou, nájmem v obecních bytech, účty za energie a nedoplatky za odvoz odpadu.

 

Bagatelní nedoplatky na dani a příslušenství do 200 korun, respektive do 30 korun u daně z nemovitých věcí, automaticky zaniknou, pokud jejich celkový součet u jednoho finančního úřadu nepřesáhne tisíc korun.

 

Akce se nevztahuje se na věřitele ve formě soukromých subjektů, jako jsou banky a nebankovní poskytovatelé půjček, telefonní operátoři nebo soukromí pronajímatelé. Milostivé léto není určeno a povoleno pro osoby v insolvenci.

 

Bližší informace o Milostivém létu a bezplatnou pomoc v tíživé finanční situaci poskytujeme každý pracovní den v naší dluhové poradně ve Štětí, která se nachází v prvním patře městské tržnice. Na konzultaci se doporučujeme předem objednat buď telefonicky na čísle 773 770 991, nebo prostřednictvím e-mailu david.hajek@nadeje.cz.


Méně...