Archiv zpráv

Úvod  Pobočky  Ústředí NADĚJE  Obecné  Archiv zpráv
 
Památný den romského holokaustu

Památný den romského holokaustu

03.08.22 | Praha

V našich službách pro lidi bez domova máme poměrně hodně kolegů romského původu. Jsou to často extrémně pracovití, poctiví a slušní lidé. Stejně tak mnoho potřebných Romů, kterým v pražské NADĚJI pomáháme, pracuje na hranici svých fyzických možností a svým chováním spadají do škatulky „řádný občan“. 


Více...
 
Památný den romského holokaustu

V našich službách pro lidi bez domova máme poměrně hodně kolegů romského původu. Jsou to často extrémně pracovití, poctiví a slušní lidé. Stejně tak mnoho potřebných Romů, kterým v pražské NADĚJI pomáháme, pracuje na hranici svých fyzických možností a svým chováním spadají do škatulky „řádný občan“. Jistě, mají problém, kvůli kterému vyhledávají naše terénní služby, chodí do našich denních center, nocleháren, azylových domů či ordinace. Tyto služby potřebují, protože mají např. nízký intelekt, psychiatrickou diagnózu, jsou závislí na návykových látkách nebo hazardu. Tyhle potíže ale do velké míry zapříčinil jejich původ – mnoho z nich pochází z nefunkčních rodin nebo z dětských domovů. A ať se tamější zaměstnanci snaží sebevíc, rodičovskou lásku a péči dětem nenahradí. Jejich osudem je tak s tímhle traumatem bojovat po celý život. S traumatem, které prohlubuje postoj mnohých z „bílé“ společnosti, která je často diskriminuje a uráží. Když se jich ptáme, proč v takových situacích mlčí, odpovídají, že už jsou na to zvyklí. 

 

V noci z 2. na 3. srpna 1944 nacisté zlikvidovali tzv. cikánský rodinný tábor v Osvětimi-Březince. Za jednu noc tam zahynulo přes 4 300 Romů (zdroj romea.cz).

 

My v NADĚJI přejeme všem především odvahu bojovat a bránit se. A taky společnost, která ví, že svět není černobílý.


Méně...
 
Poslechněte si rozhovor s ředitelem pražské NADĚJE na téma bezdomovectví

Poslechněte si rozhovor s ředitelem pražské NADĚJE na téma bezdomovectví

26.07.22 | Praha

Jak se daří vracet lidi bez domova zpět do normálního života?

Mění se v průběhu času způsob, jakým na bezdomovectví pohlíží společnost?


Více...
 
Poslechněte si rozhovor s ředitelem pražské NADĚJE na téma bezdomovectví

Jak se daří vracet lidi bez domova zpět do normálního života?

Mění se v průběhu času způsob, jakým na bezdomovectví pohlíží společnost?

 

A spoustu dalších otázek kladla Klára Čikarová, LP-LIFE.CZ

 

https://www.lp-life.cz/sef-prazske-pobocky-nadeje-daniel-svoboda-problem-bezdomovectvi-pomohl-vyresit-zakon-o-socialnim


Méně...
 
Pomozte lidem bez domova s novým začátkem

Pomozte lidem bez domova s novým začátkem

Na nákupu v Tesco je podpořte svým žetonem

25.07.22 | Praha

V Tesco v OC Nový Smíchov na Andělu jste dnes mohli potkat naše kolegyně a dozvědět se víc o projektu Pomozte lidem bez domova s novým začátkem v programu Vy rozhodujete, my pomáháme. 


Více...
 
Pomozte lidem bez domova s novým začátkem

V Tesco v OC Nový Smíchov na Andělu jste dnes mohli potkat naše kolegyně a dozvědět se víc o projektu Pomozte lidem bez domova s novým začátkem v programu Vy rozhodujete, my pomáháme.

 

Za nákup získaným žetonem lze rovnou na místě pro náš projekt hlasovat. Budeme moc rádi, když to uděláte. Srdečně děkujeme!

 

Hlasovat můžete až do 7. srpna i v těchto prodejnách v Praze:

Tesco Expres Arbesovo náměstí

Tesco Expres Svobodova

 

 

 


Méně...
 
Muži z noclehárny Na Slupi si vykračují po nové podlaze

Muži z noclehárny Na Slupi si vykračují po nové podlaze

21.07.22 | Praha

Nejedná se o jen tak nějakou podlahu, ale tzv. litou podlahu, která je odolná proti velké zátěži a snadno se udržuje.


Více...
 
Muži z noclehárny Na Slupi si vykračují po nové podlaze

 

Nejedná se o jen tak nějakou podlahu, ale tzv. litou podlahu, která je odolná proti velké zátěži a snadno se udržuje.

 

Noclehárna Na Slupi je jednou ze základních služeb, která má pomoci lidem bez domova zajistit bezpečnější život, a to zejména v zimních měsících. Celoročně nabízí nocleh pro 20 mužů denně ve třech skromně zařízených pokojích.

 

Projekt výměny podlahy byl podpořen z programu Obyčejný život Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

 

Ze srdce děkujeme

 

 

 


Méně...
 
Na ulici se mohou ocitnout lidé staří i mladí – projekt NEJDŘÍV STŘECHA jim rychle zajistí přechodné bydlení

Na ulici se mohou ocitnout lidé staří i mladí – projekt NEJDŘÍV STŘECHA jim rychle zajistí přechodné bydlení

18.07.22 | Praha

Vladimír (20 let) se rozhodl kvůli špatným vztahům s rodinou opustit své rodné město v období před vánočními svátky a odjel do Prahy za prací. 


Více...
 
Na ulici se mohou ocitnout lidé staří i mladí – projekt NEJDŘÍV STŘECHA jim rychle zajistí přechodné bydlení

Vladimír (20 let) se rozhodl kvůli špatným vztahům s rodinou opustit své rodné město v období před vánočními svátky a odjel do Prahy za prací. Tady byl však okraden o doklady, peníze i mobil. Do našeho denního centra se dostal po týdnu přespávání na ulici ve velmi mrazivém počasí. Přivedli ho jiní mladí lidé bez domova, kteří viděli, v jak špatném stavu se momentálně nachází. Vladimírovi jsme okamžitě nabídli ubytování v rámci projektu Nejdřív střecha, poskytli jídlo, oblečení a nabídli mu pomoc se získáním dokladů. Protože zrovna byla doba kolem vánočních svátků, bylo vyřízení dokladů problematičtější a zdlouhavější. Vladimír strávil v projektu Nejdřív střecha téměř dva měsíce, což mu pomohlo se stabilizovat a řešit svou situaci. V lednu získal potřebné doklady a v únoru našel práci i s ubytováním.

 

První dny života na ulici mají devastující vliv na osobnost jedince. Nejdřív střecha podává pomocnou ruku lidem, kteří ztratili bydlení. Pomoci může každý!

 

Projekt administruje Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

Více o projektu: nejdrivstrecha.cz


Méně...
 
Jak se žije v naší lovosické pobočce

Jak se žije v naší lovosické pobočce

15.07.22 | Lovosice

NADĚJE provozuje pobočku v Lovosicích od roku 2013. Jejími dvěma tamějšími službami – nízkoprahovým denním centrem a noclehárnou pro muže – od té doby prošlo 242 klientů.


Více...
 
Jak se žije v naší lovosické pobočce

NADĚJE provozuje pobočku v Lovosicích od roku 2013. Jejími dvěma tamějšími službami – nízkoprahovým denním centrem a noclehárnou pro muže – od té doby prošlo 242 klientů.

 

Nízkoprahové denní centrum poskytuje služby mužům a ženám od 18 let. Centrum plní funkci místa prvního kontaktu, nabízí uspokojení základních životních potřeb a následně zajišťuje a zprostředkovává činnosti podporující stabilizaci člověka a jeho návrat k běžnému způsobu života.

 

Denní centrum je otevřeno ve všední dny. Okamžitá kapacita je patnáct osob. Klientům nabízíme základní sociální poradenství, potravinovou pomoc, možnost hygieny a ošacení. K dispozici je malá kuchyň, ve které každý den pro klienty vaříme teplý oběd. Kolegyně jsou velice šikovné a dokáží připravit kvalitní stravu i z mála ingrediencí, což naši klienti velmi oceňují.

 

Noclehárnu užívají muži od 18 let do 80 let. Její kapacita je 10 lůžek a funguje každý den. V případě mrazů zřizujeme tzv. „krizové židle“, kdy je možné využívat prostory střediska k přečkání noci v teple. Vzhledem k tomu, že obě naše služby na sebe navazují a jsou poskytovány v propojeném prostoru, většina klientů noclehárny dochází také do denního centra.

 

Kdo někdy pracoval s cílovou skupinou lidí bez domova, ví, že za úspěch lze mnohdy považovat i prosté a základní věci, které bere běžný člověk jako úplnou samozřejmost. Proto jsme vždy potěšeni, když se podaří pomocí intervencí klientů dosáhnout cílů ve stabilizaci, zlepšení hygienických návyků či zdravotního stavu nebo vyřízení dokladů. S klienty řešíme také zaměstnání, bydlení (zajištění ubytovny nebo azylového domu), jednání s úřady (evidence na úřadu práce, doklady, průkazy pojištěnce, komunikace s probační a mediační službou, OSSZ), dluhovou problematiku nebo objednání k lékaři.

 

Z poslední doby můžeme uvést pár konkrétních příkladů dobré praxe. Pan Miroslav se ocitl bez přístřeší poté, co mu zemřela matka a on se musel odstěhovat z bytu, který vlastnil. V denním centru využíval hlavně možnost sociálního poradenství, stravy, potravinové pomoci a hygienického servisu. Ve spolupráci s úřadem práce se nám podařilo klienta rychle zaevidovat mezi uchazeče o zaměstnání a následně vyřídit dávky hmotné nouze. Mezitím si pan Miroslav našel přivýdělek. Následně si sehnal karavan, který umístil na pronajatém pozemku, a také obdržel pracovní smlouvu. Naše služby již nadále nepotřeboval.

 

Pan Vladimír byl naším klientem téměř dva roky. Přišel k nám ve chvíli, kdy mu byla exekučně zabavena maringotka, ve které bydlel. Do denního centra nedocházel tak často, ale noclehárnu využíval pravidelně. I přes omezené zázemí si byl schopen najít zaměstnaní na směny. Díky tomu platil své závazky, hradil si vše potřebné pro život a po čase si dokonce našel své vlastní bydlení.

 

Párkrát do roka nás také navštíví bývalý klient pan Pavel. Pan Pavel se po několika letech na ulici a silné závislosti na alkoholu dokázal vrátit do běžného života. Dnes bydlí v pronajatém bytě, pracuje již dlouhodobě ve stavební firmě, je v pravidelném kontaktu se svými dětmi a podařilo se mu uhradit všechny své dluhy. Pan Pavel je inspirací pro ostatní klienty.

 

Během covidových opatření jsme se snažili provoz zachovat ve stávající podobě, ale k některým omezením došlo. Doba pobytu pro klienty v denním centru byla zkrácena a nošení roušek bylo často výzvou hlavně pro pracovníky, kteří museli klienty opakovaně upozorňovat na toto nařízení. Jinak jsme „covidovou dobu“ zvládli poměrně bez problémů.

 

Prostory střediska se snažíme postupně rekonstruovat. V loňském roce se podařilo položit novou dlažbu do denních místností a ve služebně pro zaměstnance. Naše pobočka úspěšně spolupracuje s Úřadem práce Lovosice, sociálním odborem města, Terénním programem Kontaktního centra Litoměřice a Charitou Lovosice.


Méně...