Brno

 
 
 
ZÁKAZ NÁVŠTĚV

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

20.02.20

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nařízen Zákaz návštěv, který platí ve všech našich domovech!


Více...
 
ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Vzhledem k mimořádnému opatření, které dne 9. 3. 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, a které se týká ochrany obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, je pro všechny naše domovy s účinností od 10. 3. 2020 nařízen Zákaz návštěv.


Zákaz návštěv platí do odvolání. Zrušení zákazu bude zveřejněno na našich webových i facebookových stránkách, případě se můžete informovat na telefonním čísle 541 422 271.


Děkujeme za pochopení.

 

V případě jakýcholiv dotazů se obraťte na vedoucí pracovníky našich zařízení.


Méně...
 
Plesová sezóna

Plesová sezóna

02.03.20

Letošní plesovou sezonu zahájil Dům Naděje v Bohunicích se svým „Kloboukovým“ plesem.


Více...
 
Plesová sezóna

Letošní plesovou sezonu zahájil Dům Naděje v Bohunicích se svým „Kloboukovým“ plesem. Dáma a klobouk - to byla v dobách minulých neodmyslitelná kombinace, a tak naše klientky vynesly na plese své elegantní kloboučky, ve kterých jim to moc slušelo. V sále byla k vidění krásná barevná a květinová výzdoba, pohoštění a hrála dokonce živá hudba.

 

Zlatá 60. léta - to bylo tématem následujícího plesu na Vinohradech. Písničky z let šedesátých k poslechu a tanci hrál pan Beránek a paní Čechová, klienti losovali čísla do tomboly a vyhrávali v ní dárky nebo měli možnost si ve střelnici míčkem „vystřelit“ papírovou růži, kterou před plesem s pomocí instruktorů terapie vyráběli.

 

Poslední ples se konal v Řečkovicích a jeho tématem byl „Ples v opeře“. Klientky domova nic neponechaly náhodě a před plesem si vyrobili krásné třpytivé vějíře. Následně oblékly svůj nejelegantnější oděv a ples za doprovodu operních melodií mohl začít.

 

Plesová sezona je v našich Domech Naděje již uzavřena, ale my se už teď těšíme na tu další!


Méně...
 
Hlasujte pro NADĚJI!

Hlasujte pro NADĚJI!

24.02.20

Podpořte brněnskou pobočku NADĚJE v hlasování o uspořádání zážitkového Bylinkového dne - hlasovat můžete až do 1.3. opakovaně každý den na odkazu uvedeném níže.


Více...
 
Hlasujte pro NADĚJI!

Na základě dlouhodobé spolupráce našich domovů pro seniory s dětmi z blízkých mateřských školek bychom v každém domově rádi uspořádali zážitkové Bylinkové dopoledne. Přihlásili jsme se proto do společného projektu drogerie dm a Deníku s názvem "Propojujeme generace". Abychom získali finanční podporu nutnou k uskutečnění této aktivity, musíme zvítězit v hlasování, které je umístěné pod článkem na tomto odkazu. Udělit hlas nám můžete i opakovaně každý den až do 1.3.!

 

Pokud byste chtěli plánovanou aktivitu podpořit finančním darem, kontaktujte prosím Bc. Kateřinu Urbánkovou (katerina.urbankova@nadeje.cz, mob: 775 118 436), nebo zašlete libovolnou částku na účet č. 382397583/0300 (do předmětu můžete uvést Bylinkový den).

 

Děkujeme!


Méně...
 
Rekonstrukce chodníku v Bohunicích

Rekonstrukce chodníku v Bohunicích

20.02.20

Máme radost, že Vám můžeme přinést zprávu o dokončení úprav vstupního prostoru a zajištění bezpečného přístupu do domova pro seniory v Domě Naděje Brno – Bohunice.


Více...
 
Rekonstrukce chodníku v Bohunicích

Máme radost, že Vám můžeme přinést zprávu o dokončení opravy chodníku před domovem pro seniory v Domě Naděje Brno – Bohunice. Rekonstrukci se nám povedlo provést v druhé polovině loňského roku. Projekt byl realizován s cílem upravit vstupní prostor domova tak, aby zajišťoval bezpečný přístup do zařízení, který byl dlouhodobě nevyhovující, a nesplňoval tak podmínky pro bezpečný pohyb klientů se sníženou schopností pohybu i ostatních osob přicházejících do domova pro seniory. Stavební úpravy spočívaly v odstranění původního nevyhovujícího asfaltového chodníku, úpravě podloží a zhotovení nového chodníku typu zámkové dlažby.

 

Děkujeme společnosti KPMG Česká republika, s.r.o., která nám pro rekonstrukci věnovala finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč a také za trpělivost všem, kterým dočasné práce na novém chodníku zkomplikovaly přístup do našeho zařízení.


Méně...
 
Gratulace paní Božence

Gratulace paní Božence

03.01.20

V prosinci oslavila významné životní jubileum, krásných 100 let, klientka jednoho z našich domovů.


Více...
 
Gratulace paní Božence

V prosinci oslavila významné životní jubileum, krásných 100 let, klientka jednoho z našich domovů. Vzhledem ke svému věku je paní Boženka vzácnou pamětnicí, která bohužel prožila i mnohé útrapy války - je jednou z těch, kteří přežili holocaust. Za války byla vězněna v koncentračním táboře Osvětim, později pak v pracovním táboře v Německu, ze kterého spolu se svými sestrami utekla, po zbytek války se skrývala a spolupracovala s odbojovou skupinou. Paní Boženka mohla prožít narozeninové setkání v našem zařízení v kruhu své rodiny a nám bylo ctí jí osobně pogratulovat.

Ke gratulaci se připojili i zástupci městské části Brno-střed, kde má paní Boženka trvalé bydliště. Článek o paní Božence a jejím životě vyšel v lednovém čísle Zpravodaje městské části Brno-střed (viz obrázek).


Méně...
 
Národní cena sociálních služeb - Pečovatel/ka roku 2019

Národní cena sociálních služeb - Pečovatel/ka roku 2019

19.12.19

MgA. Jan Sláma, který pracuje v denním stacionáři brněnské pobočky NADĚJE, získal celostátní ocenění v soutěži Národní cena sociálních služeb - Pečovatel/ka roku 2019.


Více...
 
Národní cena sociálních služeb - Pečovatel/ka roku 2019

MgA. Jan Sláma, který pracuje v denním stacionáři brněnské pobočky NADĚJE, získal celostátní ocenění v soutěži Národní cena sociálních služeb - Pečovatel/ka roku 2019.

Tuto profesní soutěž, která vznikla spojením dvou původních prestižních cen s vlastní tradicí (Pečovatel/ka roku a Národní cena APSS ČR) pořádá již sedmým rokem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR společně s Diakonií ČCE. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen proběhlo dne 4. 12. 2019 v krásných prostorách Novoměstské radnice na Karlově náměstí v Praze. Patronkou ocenění a milým hostem byla herečka Hana Maciuchová, slovem provázel herec Jan Sklenář. Slavnostní atmosféru podtrhla svým hudebním doprovodem skupina GOJI.

 

Česká televize připravila z předávání ocenění reportáž pro zpravodajský pořad Události, shlédnout ji můžete prostřednictvím archivu pořadů ČT zde.

 

Pan Jan Sláma pracuje v brněnské pobočce NADĚJE na pozici instruktora terapie v denním stacionáři, který je určený seniorům od 65 let a osobám od 50 let věku s lehkou formou Alzheimerovy nemoci nebo jiným druhem demence. Pan Sláma vystupuje při jednání s klienty velmi přirozeně. Za tímto přirozeným přístupem se skrývá vysoká profesionalita a promyšlené, odbornými znalostmi a zkušenostmi podložené jednání. Díky němu dokáže pan Sláma v klientech s demencí probouzet pocit vlastní důstojnosti, jedná s nimi vždy klidně, mírně. Klienti s ním nemají pocit, že je jim poskytována „sociální služba“, ale čas v jeho blízkosti tráví naprosto přirozeně, jakoby ho trávili běžným způsobem s dobrým přítelem. Rodiny klientů považují pana Slámu za poklad a často říkají, jak se jejich blízcí na „Honzíka“ těší.

Mužů je mezi pracovníky v sociálních službách málo a nám je ctí, že právě tohoto báječného, mladého a nekonzumně založeného muže se spoustou lidskosti máme právě v našem denním stacionáři.

 

Děkujeme a gratulujeme!

 


Méně...