Brno

 
 
Zákaz návštěv v Domech Naděje Brno

Zákaz návštěv v Domech Naděje Brno

27.10.21

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Vám s lítostí oznamujeme, že od 1. 11. 2021 do odvolání opět platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV ve všech Domech Naděje Brno.

 


Více...
 
Zákaz návštěv v Domech Naděje Brno

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Vám s lítostí oznamujeme, že od 1. 11. 2021 do odvolání opět platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV ve všech Domech Naděje Brno.

Návštěvy budou umožněny jen v mimořádných případech (pacient v terminálním stadiu, těžkém psychickém stavu, apod.), a to po předchozí telefonické konzultaci se sociálním pracovníkem příslušného domova.

 

Do 1.11.2021 stále ještě můžete své blízké navštívit. Prosíme ovšem o důsledné dodržování stanovených opatření pro vstup do domovů.

 

Děkujeme za pochopení a respektování přísných bezpečnostní opatření. Naším cílem a prioritou je ochránit zdraví a zabezpečit schopnost pečovat o Vaše blízké.

 


Méně...
 
Pozvánka na Zahradní slavnosti

Pozvánka na Zahradní slavnosti

24.08.21

Poslední prázdninový týden je nejlepší čas pro pozvání na tradiční Zahradní slavnosti, které v brněnské Naději proběhnou v průběhu měsíce září.


Více...
 
Pozvánka na Zahradní slavnosti

Poslední prázdninový týden je nejlepší čas pro pozvání na tradiční Zahradní slavnosti, které v brněnské Naději proběhnou v průběhu měsíce září.

 

Na Zahradních slavnostech rádi uvítáme všechny klienty, jejich rodinné příslušníky i zaměstnance. Můžete se těšit na hudební doprovod, zpěv a tanec. Pro hosty bude k dispozici drobné občerstvení od našich sponzorů.

 

Termíny Zahradních slavností:

 

2. 9. 2021 (od 14:30 hodin) - Dům Naděje Brno-Řečkovice, Hapalova 20 - „Zahradní korálková slavnost“, slavnost zpříjemní svým vystoupením skupina Mariachi Espuelas

 

9. 9. 2021 (od 14:30 hodin) - Dům Naděje Brno-Bohunice, Arménská 2 - Zahradní slavnost s podtitulem „Vyhlídkový let nad Brnem“, vyhlídkový let zpestří paní Pavla Badinová hrou na akordeon.

 

16. 9. 2021 (od 14:30 hodin) -Dům Naděje Brno-Vinohrady, Velkopavlovická 13 - Zahradní slavnost s podtitulem „Zabijačkové hody“, hudbou potěší pan Martin Hasoň


Méně...
 
Informace o podmínkách návštěv platné od 9. 7. 2021

Informace o podmínkách návštěv platné od 9. 7. 2021

09.07.21

Omezení návštěv v pobytových zařízeních pro seniory i nadále pokračuje, byl však rozšířen o možné výjimky.


Více...
 
Informace o podmínkách návštěv platné od 9. 7. 2021

 

INFORMACE O NÁVŠTĚVÁCH V BRNĚNSKÝCH DOMOVECH NADĚJE

PLATNOST OD: 1. 7. 2021  

 

K návštěvě již není nutné se předem objednávat. Pro návštěvu je prioritně využívána zahrada, návštěvu prosím plánujte v časech od 13:00-17:00. Prosíme o trpělivost, než personál klienta připraví k návštěvě.

 

Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoby navštěvující pacienta prokáže, že splňuje následující podmínky.

1)    Návštěva je umožněna osobám, které:

a)    absolvovaly nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nutno předložit potvrzení

b)    absolvovaly nejdéle před 72 hodinami POC test s negativním výsledkem, nutno doložit potvrzení

c)    které byli očkovány proti onemocnění covid-19 a doloží národní certifikát vydaný Ministerstvem zdravotnictví, který obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který vydal potvrzení, že u očkování uplynulo: 

·        od aplikace druhé očkovací dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců

·        od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců

 

d)   v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 – nutno doložit lékařskou zprávou

 

2)  Délka návštěvy je doporučena na maximálně 60 minut, vykonat ji mohou nejvíce 2 osoby spolu, z toho jedna osoba může být dítě. Ve výjimečných případech (např. narozeniny) je po domluvě se sociální pracovnicí možná návštěva klienta ve větším počtu osob.

 

3)  Všichni návštěvníci spadající do výše popsaných výjimek jsou povinni respektovat veškerá ochranná opatření a pravidla, a řídit se pokyny personálu.

 

4)   Návštěvník je před zahájením návštěvy povinen podrobit se měření tělesné teploty bezdotykovým teploměrem, které provede personál. Dále je návštěvník povinen provést před zahájením návštěvy dle pokynů personálu důkladnou dezinfekci. Návštěvník může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek dle příslušných norem (FFP2, KN 95…) s výjimkou dětí do šesti let věku, které nemusejí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od šesti do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest.

 

5)  V případě nedodržení těchto opatření a pokynů personálu bude návštěva okamžitě ukončena a návštěvník bude personálem vyzván k okamžitému opuštění domova, čin bude zaznamenán v dokumentaci domova. Pokud by se v době do 14 dnů po takové návštěvě v Domově rozšířilo onemocnění COVID-19, byli bychom nuceni podat podnět k zahájení úkonů činných v trestním řízení pro podezření z trestného činu šíření nakažlivé choroby dle ustanovení § 152 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

 

Další provozní opatření týkající se návštěv:

1)    Z kapacitních důvodu doporučujeme max. 1 návštěvu za týden

 

2)    Návštěvník se může pohybovat pouze v prostorách určených personálem – preferována bude návštěva v návštěvní místnosti nebo zahradě. Pouze v případě imobilních klientů bude návštěva probíhat na pokoji klienta. Návštěva nemá povoleno pohybovat se, ani se zdržovat v jiných, nežli určených prostorách, chodbou domova pouze rychle projde, nikde se nezdržuje, ničeho se nedotýká.

 

3)    Návštěvám dále doporučujeme důsledně udržovat od svých blízkých odstup, vyhnout se polibkům, podání rukou, v případě pohlazení preferujte kontakt přes oděv (pohlazení předloktí, ramene…).


V Brně dne 9. 7. 2021 

Dr. Jiří Valnoha, oblastní ředitel NADĚJE, pobočka Brno

 


Méně...
 
 
 
Oslava 100. narozenin v Naději

Oslava 100. narozenin v Naději

21.05.21

 

Významné životní jubileum oslavila dne 19. 5. 2021 klientka našeho Domu Naděje Brno-Řečkovice. Paní Anně V. bylo krásných 100 let!

 

 


Více...
 
Oslava 100. narozenin v Naději

 

Významné životní jubileum oslavila dne 19. 5. 2021 klientka našeho Domu Naděje Brno-Řečkovice. Paní Anně V. bylo krásných 100 let!


Společná oslava proběhla za účasti nejbližší rodiny klientky a ostatních obyvatelů domova. Klienti domova se velmi těšili na první společné setkání, které se mohlo uskutečnit po dlouhé odmlce zapříčiněné nepříznivou epidemiologickou situací spojenou s onemocněním covid-19.


Mezi gratulanty nechyběl starosta MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora Mgr. Bc. Marek Viskot, ředitel brněnské Naděje Dr. Jiří Valnoha, vedoucí Domů Naděje Mgr. Ing. Eliška Vondráčková a také zástupkyně České správy sociálního zabezpečení.


K tanci a poslechu zpíval oblíbený umělec Jiří Helán, který je v řečkovickém domově při podobných příležitostech již pravidelným hostem.


Paní Anně V. přejeme hlavně hodně zdraví a ještě mnoho spokojeně prožitých let v našem domově.

 


Méně...
 
Nové informace o podmínkách návštěv

Nové informace o podmínkách návštěv

01.05.21

Omezení návštěv v pobytových zařízeních pro seniory i nadále pokračuje, byl však nově rozšířen o možné výjimky.


Více...
 
Nové informace o podmínkách návštěv

V případě, že zvažujete návštěvu svého blízkého v některém z brněnských domovů NADĚJE, seznamte se nejdříve s následujícími informacemi, které si můžete stáhnout a vytisknout ZDE.

 

 

Provedení POC (antigenního) testu je od 29. 1. 2021 zdarma pro občany ČR se zdravotním pojištěním (hradí zdravotní pojišťovna). Lidé se mohou nechat otestovat i opakovaně, nejvýše 1x za 3 dny.  Tento typ testu můžete absolvovat např. na Brněnském výstavišti - odkaz pro objednání najdete  ZDE.


Seznam dalších odběrových míst pro provedení POC testu (tzv. antigenní test, zdarma viz výše) nebo PCR testu (hrazený test, dle sazebníku konkrétního odběrového místa cca 1.700,- Kč) najdete ZDE.


Méně...
 
Spolu až do konce

Spolu až do konce

06.01.21

Nadační fond ABAKUS, nástupce nadačního fondu AVAST, podpoří projekt Rozvoje paliativní péče v Domě Naděje Brno-Řečkovice.

 


Více...
 
Spolu až do konce

Nadační fond ABAKUS, nástupce nadačního fondu AVAST, podpoří projekt Rozvoje paliativní péče v Domě Naděje Brno-Řečkovice.

Pojem paliativní péče znamená - velmi zjednodušeně - komplexní přístup vedoucí ke zvyšování kvality života těch, kteří jsou v jeho závěru. Ke zvládnutí této neobyčejně náročné situace je zapotřebí spolupráce rodiny klienta, pečujícího personálu, zdravotníků a celé řady dalších odborníků.

V současné době je v našich brněnských domovech pro seniory poskytována paliativní péče v rozsahu adekvátním k našim možnostem, které nejsou velké. Chybí zejména proškolený personál, odborné vedení a finanční prostředky. Proto jsme se rozhodli zpracovat projekt spočívající v zavedení principů paliativní péče v domově pro seniory v Domě Naděje Brno-Řečkovice a přihlásit jej do grantového řízení Spolu až do konce. S velkým potěšením jsme přijali zprávu o tom, že náš domov byl vybrán a bude jedním z 15 projektů, které Nadační fond ABAKUS v rámci výzvy Spolu až do konce v rozvoji paliativní péče podpoří.

Dvouletá podpora Nadačního fondu ABAKUS bude zahrnovat finanční prostředky, doprovodný vzdělávací program a odborné vedení v implementaci konkrétních opatření, metodických postupů a principů paliativní péče.

K úspěšnému zvládnutí projektu bude zapotřebí zejména kvalitně proškolit celý tým pracovníků domova v oblasti paliativní péče. V projektu se počítá také se stavebními úpravami, díky kterým vznikne malý pokoj a zázemí pro možnou přítomnost rodiny v blízkosti klienta v samém závěru jeho života. Pro náležitou zdravotnickou péči v terminálním stavu klienta bude nutné vybavit domov vhodnými zdravotnickými přístroji, pomůckami a materiálem. Důležitým bodem je taktéž navázání spolupráce s psychologem a duchovním v rámci psychosociálních potřeb klienta a jeho rodiny.

První schůzka týkající se zahájení prací na projektu proběhne začátkem ledna 2021, celý projekt pak bude ukončen do 31. 12. 2022. Těšíme se na to, že tento projekt nám umožní zvýšit kvalitu péče o naše klienty. Informace o tom, jak v našem projektu postupujeme, budeme zveřejňovat na našich webových stránkách a připravíme také tištěné materiály, které nové možnosti paliativní péče v domově v Řečkovicích představí. Předpokládáme, že principy paliativní péče by mohly být v následujících letech aplikovány i v ostatních brněnských Domech Naděje.

Děkujeme Nadačnímu fondu ABAKUS za podporu, důvěru a partnerství.

 


Méně...
 
INFORMACE O VYCHÁZKÁCH - aktualizované informace

INFORMACE O VYCHÁZKÁCH - aktualizované informace

17.12.20

Usnesením Vlády České republiky č. 1370 jsou ode dne 22. 12. 2020 zrušena dosud platná pravidla pro povolené vycházky a platí nová pravidla:


Více...
 
INFORMACE O VYCHÁZKÁCH - aktualizované informace

Usnesením Vlády České republiky č. 1370 jsou ode dne 22. 12. 2020 zrušena dosud platná pravidla pro povolené vycházky a platí nová pravidla (ke stažení a tisku najdete ZDE):

 

1) Nově se při vycházce nerozlišuje, zda trvá do 6 hodin, nebo nad 6 hodin. Při každé vycházce musí být splněny tyto podmínky:

  • Klient bude po návratu z každé vycházky umístěn v odděleném izolačním pokoji se zvýšeným hygienickým režimem, do 72 hodin od ukončení vycházky absolvuje POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny. Teprve v případě negativity obou testů se klient bude moci z izolace vrátit na svůj běžný pokoj.
  • Zařízení musí disponovat takovou volnou kapacitou, aby mohla být předchozí podmínka splněna.
  • Domovy v Bohunicích a Řečkovicích aktuálně nemají volnou takovou kapacitu, aby mohla být podmínka izolace splněna – klienti z těchto domovů tedy aktuálně nemohou vycházet na vycházky.
  • Domov na Vinohradech aktuálně disponuje volnou kapacitou, která umožní vycházku celkem 3 klientům.

 

2) Všechny vycházky musí být domluvené předem se sociálním pracovníkem na konkrétní den a hodinu s ohledem na kapacitní možnosti domova. Pro domluvu vycházek a více informací prosím dodržte následující termíny:

 

3) Klient používá v průběhu vycházky respirátor min. třídy FFP2 nebo KN95. Respirátor si každý klient (rodina) zajistí samostatně, klient je povinen si jej nasadit před odchodem na vycházku. Bez respirátoru nebude klientovi vycházka umožněna.

 

4) Klient, který jde na vycházku, příp. rodinný příslušník, který klienta za účelem vycházky přebírá, podepíší Čestné prohlášení – seznámení se s riziky.


Prosíme, abyste uvedené termíny respektovali. Vláda bohužel opatření vyhlašuje bez dostatečného předstihu, vše se stejně jako Vy dozvídáme nejčastěji z médií a následně dlouho čekáme na další prováděcí předpisy. Prosíme také o pochopení, že Vám naši sociální pracovníci nemohou být na telefonech k dispozici denně a nepřetržitě. Věnují se agendě našich klientů a i oni mají nárok na dovolenou a odpočinek.


Na závěr ještě na všechny klienty i jejich rodinné příslušníky důrazně apelujeme, aby zvážili, zda přínos vycházky vyváží rizika, kterým bude klient vystaven. Pokud se pro vycházku i přes tato rizika rozhodnete, vyvarujte se prosím setkání s větším množstvím lidí a dodržujte pravidla, která sníží riziko nákazy nemocí COVID-19 (používejte respirátor, dezinfekci, udržujte odstup). Dostane-li se onemocnění do domova pro seniory, snadno se v něm šíří a dle našich dosavadních zkušeností je průběh nemoci u mnoha klientů v seniorském věku velmi těžký a mnohdy bohužel fatální.


Upozorňujeme Vás také na to, že pokud se v domově mezi klienty onemocnění rozšíří, budou vycházky i návštěvy opět zakázány.


Děkujeme za zvážení uvedených informací i za Váš rozumný přístup.

 

V Brně dne 22. 12. 2020

Dr. Jiří Valnoha, oblastní ředitel NADĚJE, pobočka Brno

 


Méně...
 
Nominace na cenu Osobnost NNO JMK

Nominace na cenu Osobnost NNO JMK

16.10.20

Nominovanou na cenu Osobnost nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje 2020 se stala Mgr. Ing. Eliška Vondráčková.

 


Více...
 
Nominace na cenu Osobnost NNO JMK

 

Nominovanou na cenu Osobnost nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje 2020 se stala Mgr. Ing. Eliška Vondráčková.

 

Původním povoláním lesní inženýrka, nyní vedoucí Domů NADĚJE Brno. Dříve zastávala funkci místostarostky, dnes vede týmy dvou domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a stacionáře. Má tři syny, je koučkou a zakladatelkou Institutu efektivního rodičovství.

 

Více se o nominované dozvíte na https://osobnostnnojmk.cz/mgr-ing-eliska-vondrackova-2020/

kde můžete také až do 1. 11. 2020 hlasovat.

 

 


Méně...
 
Letem světem - zahradní slavnost i oslava výročí

Letem světem - zahradní slavnost i oslava výročí

11.09.20

 

Zahrada Domu NADĚJE Brno - Vinohrady se se svým podtitulem „letem světem“ 10. září proměnila v místo, kde se setkávají různé kontinenty, země i národy.

 


Více...
 
Letem světem - zahradní slavnost i oslava výročí

 

Zahrada Domu NADĚJE Brno - Vinohrady se se svým podtitulem „letem světem“ 10. září proměnila v místo, kde se setkávají různé kontinenty, země i národy.

 

Zahradní slavnost uspořádaná na Vinohradech se stala tento rok výjimečnou událostí, a to hned z několika důvodů. Kvůli nebezpečí nákazy Covid-19 jsme museli přistoupit k odložení všech tří slavností, které se v našich domovech pro seniory tradičně konají v červnu. Zářijový termín ovšem přinesl i nečekané benefity. Klienti mohli zažít radostné chvíle venku v příjemných teplotách babího léta a zároveň vznikl prostor pro nová, zajímavá témata slavností. Důvodem k oslavám se také stala připomínka 30. výročí založení NADĚJE. V roce 1990 započala charitativní činnost NADĚJE podáváním polévky rumunským uprchlíkům, kteří se na své cestě za mírem, svobodou a lepšími životními podmínkami shromažďovali na pražských nádražích. Dnes NADĚJE působí ve 23 městech České republiky a pomáhá několika cílovým skupinám.

 

Na úvod vedoucí domovů Eliška Vondráčková přivítala návštěvníky a poděkovala dárcům, kteří přispěli na vybudování nového vodního díla v zahradě i těm, kteří NADĚJI podpořili v době koronavirové pandemie. Pan farář Hába se zamyslel nad nadějí a hledáním hlubšího smyslu v situacích, které se zdají zdánlivě beznadějné. Následně své dílo představil tvůrce vodního prvku architekt Michal Kovář.

 

Hudebním doprovodem přispěl ke skvělé atmosféře dlouholetý přítel NADĚJE Martin Hasoň. O nádherné kulisy, vyzdobení zahrady a zábavu se postaral personál domova a denního stacionáře.

 

Zahradní slavnost na Vinohradech byla symbolická. Představila nám země, které jsme možná letos nestihli navštívit. Poskytla zamyšlení nad nadějí i NADĚJÍ. A pod rouškami zdánlivé beznaděje se skrývaly úsměvy.

 

Letošní sezonu zahradních slavností otevírala ta v Řečkovicích. Nesla se na vlně mexických rytmů. Ukončí ji slavnost bohunická s podzimním tématem Jablkobraní.

 

 

 

 


Méně...