Brno

 
 
 
Nominace na cenu Osobnost NNO JMK

Nominace na cenu Osobnost NNO JMK

16.10.20

Nominovanou na cenu Osobnost nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje 2020 se stala Mgr. Ing. Eliška Vondráčková.

 


Více...
 
Nominace na cenu Osobnost NNO JMK

 

Nominovanou na cenu Osobnost nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje 2020 se stala Mgr. Ing. Eliška Vondráčková.

 

Původním povoláním lesní inženýrka, nyní vedoucí Domů NADĚJE Brno. Dříve zastávala funkci místostarostky, dnes vede týmy dvou domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a stacionáře. Má tři syny, je koučkou a zakladatelkou Institutu efektivního rodičovství.

 

Více se o nominované dozvíte na https://osobnostnnojmk.cz/mgr-ing-eliska-vondrackova-2020/

kde můžete také až do 1. 11. 2020 hlasovat.

 

 


Méně...
 
ZÁKAZ NÁVŠTĚV A VYCHÁZEK

ZÁKAZ NÁVŠTĚV A VYCHÁZEK

21.09.20

Na základě usnesení Vlády České republiky č. 998 ze dne 8. října 2020 a č. 1029 ze dne 12. října 2020 platí ve všech našich domovech Zákaz návštěv a Zákaz vycházek.


Více...
 
ZÁKAZ NÁVŠTĚV A VYCHÁZEK

Na základě usnesení Vlády České republiky č. 998 ze dne 8. října 2020, kterým vláda rozhodla o přijetí krizového opatření, platí i nadále Zákaz návštěv ve všech našich domovech.

Výjimku tvoří návštěvy klientů s omezením svéprávnosti, klientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění a klientů, u kterých to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace.

 

Na základě usnesení Vlády České republiky č. 1029 ze dne 12. října 2020 přistupujeme také k vyhlášení Zákazu vycházek pro klienty domovů ode dne 13. 10. 2020. Klienti nemohou opouštět areál domova, s výjmkou těch klientů, u kterých by tímto nařízením došlo k závažnému ohrožení psychického či zdravotního stavu.

 

O schválení uvedených výjimek rozhodují vedoucí pracovníci domova ve spolupráci se sociálním pracovníkem domova a praktickou lékařkou klienta.

Bude-li udělena výjimka pro návštěvu, je návštěva povinna řídit se pokyny personálu a dodržet stanovená bezpečnostní opatření pro návštěvy.

Bude-li klientovi udělena výjimka pro opuštění areálu domova, bude opuštění domova možné pouze za doprovodu zaměstnance (jiné osoby pověřené poskytovatelem), který dohlédne na dodržování všech bezpečnostních opatření tak, aby bylo minimalizováno riziko nákazy.

 

Uvedené zákazy platí po dobu trvání nouzového stavu. Zrušení zákazů bude zveřejněno na našich webových i facebookových stránkách, případě se můžete informovat na telefonním čísle 541 422 271.


Děkujeme za pochopení.

 

V případě jakýcholiv dotazů se obraťte na vedoucí pracovníky našich zařízení.


Méně...
 
Letem světem - zahradní slavnost i oslava výročí

Letem světem - zahradní slavnost i oslava výročí

11.09.20

 

Zahrada Domu NADĚJE Brno - Vinohrady se se svým podtitulem „letem světem“ 10. září proměnila v místo, kde se setkávají různé kontinenty, země i národy.

 


Více...
 
Letem světem - zahradní slavnost i oslava výročí

 

Zahrada Domu NADĚJE Brno - Vinohrady se se svým podtitulem „letem světem“ 10. září proměnila v místo, kde se setkávají různé kontinenty, země i národy.

 

Zahradní slavnost uspořádaná na Vinohradech se stala tento rok výjimečnou událostí, a to hned z několika důvodů. Kvůli nebezpečí nákazy Covid-19 jsme museli přistoupit k odložení všech tří slavností, které se v našich domovech pro seniory tradičně konají v červnu. Zářijový termín ovšem přinesl i nečekané benefity. Klienti mohli zažít radostné chvíle venku v příjemných teplotách babího léta a zároveň vznikl prostor pro nová, zajímavá témata slavností. Důvodem k oslavám se také stala připomínka 30. výročí založení NADĚJE. V roce 1990 započala charitativní činnost NADĚJE podáváním polévky rumunským uprchlíkům, kteří se na své cestě za mírem, svobodou a lepšími životními podmínkami shromažďovali na pražských nádražích. Dnes NADĚJE působí ve 23 městech České republiky a pomáhá několika cílovým skupinám.

 

Na úvod vedoucí domovů Eliška Vondráčková přivítala návštěvníky a poděkovala dárcům, kteří přispěli na vybudování nového vodního díla v zahradě i těm, kteří NADĚJI podpořili v době koronavirové pandemie. Pan farář Hába se zamyslel nad nadějí a hledáním hlubšího smyslu v situacích, které se zdají zdánlivě beznadějné. Následně své dílo představil tvůrce vodního prvku architekt Michal Kovář.

 

Hudebním doprovodem přispěl ke skvělé atmosféře dlouholetý přítel NADĚJE Martin Hasoň. O nádherné kulisy, vyzdobení zahrady a zábavu se postaral personál domova a denního stacionáře.

 

Zahradní slavnost na Vinohradech byla symbolická. Představila nám země, které jsme možná letos nestihli navštívit. Poskytla zamyšlení nad nadějí i NADĚJÍ. A pod rouškami zdánlivé beznaděje se skrývaly úsměvy.

 

Letošní sezonu zahradních slavností otevírala ta v Řečkovicích. Nesla se na vlně mexických rytmů. Ukončí ji slavnost bohunická s podzimním tématem Jablkobraní.

 

 

 

 


Méně...
 
Připravované Zahradní slavnosti

Připravované Zahradní slavnosti

02.09.20

Ani v letošním roce si nenecháme ujít Zahradní slavnosti, které jsou pro naše domovy mnohaletou tradicí. Tentokrát nám do příprav zasáhla jarní koronavirová krize, proto slavnosti neproběhly v červnu, jak je u nás zvykem, ale připravujeme je až nyní, v září.


Více...
 
Připravované Zahradní slavnosti

Ani v letošním roce si nenecháme ujít Zahradní slavnosti, které jsou pro naše domovy mnohaletou tradicí. Tentokrát nám do příprav zasáhla jarní koronavirová krize, proto slavnosti neproběhly v červnu, jak je u nás zvykem, ale připravujeme je až nyní, v září.

Zahradní slavnost v Domě Naděje Brno-Vinohrady bude spojena s oslavou 30. výročí založení NADĚJE, pozvánku na ni s uvedením termínu a programu najdete po rozkliknutí úvodního obrázku. Na Vinohradech rádi uvítáme nejen klienty, jejich rodinné příslušníky a zaměstnance, ale i hosty.

Pro klienty z domovů pro seniory v Řečkovicích a v Bohunicích budou také Zahradní slavnosti uspořádány, ty však budou určeny pouze pro klienty a jejich blízké.

Připomínáme, že vzhledem k bezpečnostním opatřením souvisejícím s ochranou před rizikem nákazy nemocí Covid-19, budou na všech našich Zahradních slavnostech dodržována bezpečnostní opatření, tj. přicházející rodinní příslušníci a hosté povinně podstoupí měření teploty, dezinfekci rukou a povinné bude i použití roušky pro ochranu úst a nosu.

 


Méně...
 
Aktuální pravidla pro návštěvy v domovech NADĚJE

Aktuální pravidla pro návštěvy v domovech NADĚJE

20.08.20

Všem návštěvám připomínáme, že v brněnských domovech NADĚJE i nadále platí ochranná opatření a pravidla. Všechny návštěvníky žádáme, aby stanovená opatření respektovali a řídili se pokyny personálu.


Více...
 
Aktuální pravidla pro návštěvy v domovech NADĚJE

Všem návštěvám připomínáme, že v brněnských domovech NADĚJE i nadále platí ochranná opatření a pravidla. Všechny návštěvníky žádáme, aby stanovená opatření respektovali a řídili se pokyny personálu.

 

Aktuálně platné pokyny a opatření najdete ZDE.

 

Za Vaši trpělivost a spolupráci při dodržování uvedených opatření děkujeme a věříme, že i nadále se nám bude dařit zabránit proniknutí nákazy onemocněním COVID-19 do našich domovů.


Je možné, že v následujících týdnech budou opatření dle pokynů příslušných orgánů opět aktualizována. O případné změně Vás budeme informovat prostřednictvím těchto webových stránek.


Méně...
 
Plánovaná rekonstrukce budovy brněnské pobočky NADĚJE v České televizi

Plánovaná rekonstrukce budovy brněnské pobočky NADĚJE v České televizi

24.07.20

Reportérka České televize, paní Kateřina Beranová, k nám přijela natočit reportáž týkající se plánované rekonstrukce budovy Ptašínského 13 v Brně-Králově Poli, kde budou vybudovány byty pro seniory, kteří pečují o dospělé zdravotně postižené potomky.

 


Více...
 
Plánovaná rekonstrukce budovy brněnské pobočky NADĚJE v České televizi

Reportérka České televize, paní Kateřina Beranová, k nám přijela natočit reportáž týkající se plánované rekonstrukce budovy Ptašínského 13 v Brně-Králově Poli, kde budou vybudovány byty pro seniory, kteří pečují o dospělé zdravotně postižené potomky.

 

Natočená reportáž byla odvysílána ve čtvrtek 23. 7. 2020 v pořadu Události v regionech (Brno), shlédnout ji můžete prostřednictvím archivu pořadů ČT zde.

 

Podrobnější rozhovor s oblastním ředitelem NADĚJE, Dr. Jiřím Valnohou, byl odvysílán v pořadu Studio 6 v pátek 24. 7. 2020 – odkaz pro sledování najdete zde (čas 1:12:35).

 

 


Méně...