Brno

 
 
Nové informace o podmínkách návštěv k 14. 6. 2021

Nové informace o podmínkách návštěv k 14. 6. 2021

01.05.21

Omezení návštěv v pobytových zařízeních pro seniory i nadále pokračuje, byl však rozšířen o možné výjimky.


Více...
 
Nové informace o podmínkách návštěv k 14. 6. 2021

 

INFORMACE O NÁVŠTĚVÁCH V BRNĚNSKÝCH DOMOVECH NADĚJE

 

PLATNOST OD: 14. 6. 2021  

 

1)    K návštěvě je nutné se předem objednat na konkrétní čas u sociálního pracovníka domova v jeho pracovních hodinách:

·         Bohunice: Jana Šubertová, DiS., tel.: 775 889 699,

e-mail: jana.subertova@nadeje.cz

·         Řečkovice: Bc. Jan Marvan, DiS., tel: 775 889 698,

e-mail: jan.marvan@nadeje.cz;

·         Vinohrady: Petra Hanušová, DiS., tel: 775 865 857,

e-mail: petra.hanusova@nadeje.cz).

 

Není možné přijít bez objednání. Pokud se v domluveném termínu nebudete moci dostavit, oznamte to prosím co nejdříve sociálnímu pracovníkovi.

 

 

Usnesením Vlády České republiky ze dne 7. 6. 2021 trvá omezení návštěv v pobytových službách, tak že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoby navštěvující pacienta prokáže, že splňuje následující podmínky.

1)    Návštěva je umožněna osobám, které:

a)    absolvovaly nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nutno předložit potvrzení

b)    absolvovaly nejdéle před 72 hodinami POC test s negativním výsledkem, nutno doložit potvrzení

c)    které byli očkovány proti onemocnění covid-19 a doloží národní certifikát vydaný Ministerstvem zdravotnictví, který obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který vydal potvrzení, že u očkování uplynulo:

·         od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka

·         od aplikace první očkovací dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka

·         od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců

d)   v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 – nutno doložit lékařskou zprávou

e)    osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem, dokládá se potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením

 

 

5)  Délka návštěvy je omezena na maximálně 60 minut, vykonat ji mohou nejvíce 2 dospělé osoby spolu, z toho jedna osoba může být dítě. Ve výjimečných případech (např. narozeniny) je po domluvě se sociální pracovnicí možná návštěva klienta ve větším počtu osob.

 

6)  Všichni návštěvníci spadající do výše popsaných výjimek jsou povinni respektovat veškerá ochranná opatření a pravidla, a řídit se pokyny personálu.

 

 

7)   Návštěvník je před zahájením návštěvy povinen podrobit se měření tělesné teploty bezdotykovým teploměrem, které provede personál. Dále je návštěvník povinen provést před zahájením návštěvy dle pokynů personálu důkladnou dezinfekci. Návštěvník může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek dle příslušných norem (FFP2, KN 95…) s výjimkou dětí do šesti let věku, které nemusejí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od šesti do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest.

 

8)  V případě nedodržení těchto opatření a pokynů personálu bude návštěva okamžitě ukončena a návštěvník bude personálem vyzván k okamžitému opuštění domova, čin bude zaznamenán v dokumentaci domova. Pokud by se v době do 14 dnů po takové návštěvě v Domově rozšířilo onemocnění COVID-19, byli bychom nuceni podat podnět k zahájení úkonů činných v trestním řízení pro podezření z trestného činu šíření nakažlivé choroby dle ustanovení § 152 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

 

Další provozní opatření týkající se návštěv:

1)    Z kapacitních důvodu doporučujeme max. 1 návštěvu za týden

 

2)    Návštěvník se může pohybovat pouze v prostorách určených personálem – preferována bude návštěva v návštěvní místnosti nebo zahradě. Pouze v případě imobilních klientů bude návštěva probíhat na pokoji klienta. Návštěva nemá povoleno pohybovat se, ani se zdržovat v jiných, nežli určených prostorách, chodbou domova pouze rychle projde, nikde se nezdržuje, ničeho se nedotýká.

 

3)    Návštěvám dále doporučujeme důsledně udržovat od svých blízkých odstup, vyhnout se polibkům, podání rukou, v případě pohlazení preferujte kontakt přes oděv (pohlazení předloktí, ramene…).

 


V Brně dne 14. 6. 2021

Dr. Jiří Valnoha, oblastní ředitel NADĚJE, pobočka Brno

 


Méně...
 
 
 
Oslava 100. narozenin v Naději

Oslava 100. narozenin v Naději

21.05.21

 

Významné životní jubileum oslavila dne 19. 5. 2021 klientka našeho Domu Naděje Brno-Řečkovice. Paní Anně V. bylo krásných 100 let!

 

 


Více...
 
Oslava 100. narozenin v Naději

 

Významné životní jubileum oslavila dne 19. 5. 2021 klientka našeho Domu Naděje Brno-Řečkovice. Paní Anně V. bylo krásných 100 let!


Společná oslava proběhla za účasti nejbližší rodiny klientky a ostatních obyvatelů domova. Klienti domova se velmi těšili na první společné setkání, které se mohlo uskutečnit po dlouhé odmlce zapříčiněné nepříznivou epidemiologickou situací spojenou s onemocněním covid-19.


Mezi gratulanty nechyběl starosta MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora Mgr. Bc. Marek Viskot, ředitel brněnské Naděje Dr. Jiří Valnoha, vedoucí Domů Naděje Mgr. Ing. Eliška Vondráčková a také zástupkyně České správy sociálního zabezpečení.


K tanci a poslechu zpíval oblíbený umělec Jiří Helán, který je v řečkovickém domově při podobných příležitostech již pravidelným hostem.


Paní Anně V. přejeme hlavně hodně zdraví a ještě mnoho spokojeně prožitých let v našem domově.

 


Méně...
 
Spolu až do konce

Spolu až do konce

06.01.21

Nadační fond ABAKUS, nástupce nadačního fondu AVAST, podpoří projekt Rozvoje paliativní péče v Domě Naděje Brno-Řečkovice.

 


Více...
 
Spolu až do konce

Nadační fond ABAKUS, nástupce nadačního fondu AVAST, podpoří projekt Rozvoje paliativní péče v Domě Naděje Brno-Řečkovice.

Pojem paliativní péče znamená - velmi zjednodušeně - komplexní přístup vedoucí ke zvyšování kvality života těch, kteří jsou v jeho závěru. Ke zvládnutí této neobyčejně náročné situace je zapotřebí spolupráce rodiny klienta, pečujícího personálu, zdravotníků a celé řady dalších odborníků.

V současné době je v našich brněnských domovech pro seniory poskytována paliativní péče v rozsahu adekvátním k našim možnostem, které nejsou velké. Chybí zejména proškolený personál, odborné vedení a finanční prostředky. Proto jsme se rozhodli zpracovat projekt spočívající v zavedení principů paliativní péče v domově pro seniory v Domě Naděje Brno-Řečkovice a přihlásit jej do grantového řízení Spolu až do konce. S velkým potěšením jsme přijali zprávu o tom, že náš domov byl vybrán a bude jedním z 15 projektů, které Nadační fond ABAKUS v rámci výzvy Spolu až do konce v rozvoji paliativní péče podpoří.

Dvouletá podpora Nadačního fondu ABAKUS bude zahrnovat finanční prostředky, doprovodný vzdělávací program a odborné vedení v implementaci konkrétních opatření, metodických postupů a principů paliativní péče.

K úspěšnému zvládnutí projektu bude zapotřebí zejména kvalitně proškolit celý tým pracovníků domova v oblasti paliativní péče. V projektu se počítá také se stavebními úpravami, díky kterým vznikne malý pokoj a zázemí pro možnou přítomnost rodiny v blízkosti klienta v samém závěru jeho života. Pro náležitou zdravotnickou péči v terminálním stavu klienta bude nutné vybavit domov vhodnými zdravotnickými přístroji, pomůckami a materiálem. Důležitým bodem je taktéž navázání spolupráce s psychologem a duchovním v rámci psychosociálních potřeb klienta a jeho rodiny.

První schůzka týkající se zahájení prací na projektu proběhne začátkem ledna 2021, celý projekt pak bude ukončen do 31. 12. 2022. Těšíme se na to, že tento projekt nám umožní zvýšit kvalitu péče o naše klienty. Informace o tom, jak v našem projektu postupujeme, budeme zveřejňovat na našich webových stránkách a připravíme také tištěné materiály, které nové možnosti paliativní péče v domově v Řečkovicích představí. Předpokládáme, že principy paliativní péče by mohly být v následujících letech aplikovány i v ostatních brněnských Domech Naděje.

Děkujeme Nadačnímu fondu ABAKUS za podporu, důvěru a partnerství.

 


Méně...
 
Nominace na cenu Osobnost NNO JMK

Nominace na cenu Osobnost NNO JMK

16.10.20

Nominovanou na cenu Osobnost nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje 2020 se stala Mgr. Ing. Eliška Vondráčková.

 


Více...
 
Nominace na cenu Osobnost NNO JMK

 

Nominovanou na cenu Osobnost nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje 2020 se stala Mgr. Ing. Eliška Vondráčková.

 

Původním povoláním lesní inženýrka, nyní vedoucí Domů NADĚJE Brno. Dříve zastávala funkci místostarostky, dnes vede týmy dvou domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a stacionáře. Má tři syny, je koučkou a zakladatelkou Institutu efektivního rodičovství.

 

Více se o nominované dozvíte na https://osobnostnnojmk.cz/mgr-ing-eliska-vondrackova-2020/

kde můžete také až do 1. 11. 2020 hlasovat.

 

 


Méně...
 
Letem světem - zahradní slavnost i oslava výročí

Letem světem - zahradní slavnost i oslava výročí

11.09.20

 

Zahrada Domu NADĚJE Brno - Vinohrady se se svým podtitulem „letem světem“ 10. září proměnila v místo, kde se setkávají různé kontinenty, země i národy.

 


Více...
 
Letem světem - zahradní slavnost i oslava výročí

 

Zahrada Domu NADĚJE Brno - Vinohrady se se svým podtitulem „letem světem“ 10. září proměnila v místo, kde se setkávají různé kontinenty, země i národy.

 

Zahradní slavnost uspořádaná na Vinohradech se stala tento rok výjimečnou událostí, a to hned z několika důvodů. Kvůli nebezpečí nákazy Covid-19 jsme museli přistoupit k odložení všech tří slavností, které se v našich domovech pro seniory tradičně konají v červnu. Zářijový termín ovšem přinesl i nečekané benefity. Klienti mohli zažít radostné chvíle venku v příjemných teplotách babího léta a zároveň vznikl prostor pro nová, zajímavá témata slavností. Důvodem k oslavám se také stala připomínka 30. výročí založení NADĚJE. V roce 1990 započala charitativní činnost NADĚJE podáváním polévky rumunským uprchlíkům, kteří se na své cestě za mírem, svobodou a lepšími životními podmínkami shromažďovali na pražských nádražích. Dnes NADĚJE působí ve 23 městech České republiky a pomáhá několika cílovým skupinám.

 

Na úvod vedoucí domovů Eliška Vondráčková přivítala návštěvníky a poděkovala dárcům, kteří přispěli na vybudování nového vodního díla v zahradě i těm, kteří NADĚJI podpořili v době koronavirové pandemie. Pan farář Hába se zamyslel nad nadějí a hledáním hlubšího smyslu v situacích, které se zdají zdánlivě beznadějné. Následně své dílo představil tvůrce vodního prvku architekt Michal Kovář.

 

Hudebním doprovodem přispěl ke skvělé atmosféře dlouholetý přítel NADĚJE Martin Hasoň. O nádherné kulisy, vyzdobení zahrady a zábavu se postaral personál domova a denního stacionáře.

 

Zahradní slavnost na Vinohradech byla symbolická. Představila nám země, které jsme možná letos nestihli navštívit. Poskytla zamyšlení nad nadějí i NADĚJÍ. A pod rouškami zdánlivé beznaděje se skrývaly úsměvy.

 

Letošní sezonu zahradních slavností otevírala ta v Řečkovicích. Nesla se na vlně mexických rytmů. Ukončí ji slavnost bohunická s podzimním tématem Jablkobraní.

 

 

 

 


Méně...
 
Připravované Zahradní slavnosti

Připravované Zahradní slavnosti

02.09.20

Ani v letošním roce si nenecháme ujít Zahradní slavnosti, které jsou pro naše domovy mnohaletou tradicí. Tentokrát nám do příprav zasáhla jarní koronavirová krize, proto slavnosti neproběhly v červnu, jak je u nás zvykem, ale připravujeme je až nyní, v září.


Více...
 
Připravované Zahradní slavnosti

Ani v letošním roce si nenecháme ujít Zahradní slavnosti, které jsou pro naše domovy mnohaletou tradicí. Tentokrát nám do příprav zasáhla jarní koronavirová krize, proto slavnosti neproběhly v červnu, jak je u nás zvykem, ale připravujeme je až nyní, v září.

Zahradní slavnost v Domě Naděje Brno-Vinohrady bude spojena s oslavou 30. výročí založení NADĚJE, pozvánku na ni s uvedením termínu a programu najdete po rozkliknutí úvodního obrázku. Na Vinohradech rádi uvítáme nejen klienty, jejich rodinné příslušníky a zaměstnance, ale i hosty.

Pro klienty z domovů pro seniory v Řečkovicích a v Bohunicích budou také Zahradní slavnosti uspořádány, ty však budou určeny pouze pro klienty a jejich blízké.

Připomínáme, že vzhledem k bezpečnostním opatřením souvisejícím s ochranou před rizikem nákazy nemocí Covid-19, budou na všech našich Zahradních slavnostech dodržována bezpečnostní opatření, tj. přicházející rodinní příslušníci a hosté povinně podstoupí měření teploty, dezinfekci rukou a povinné bude i použití roušky pro ochranu úst a nosu.

 


Méně...
 
Plánovaná rekonstrukce budovy brněnské pobočky NADĚJE v České televizi

Plánovaná rekonstrukce budovy brněnské pobočky NADĚJE v České televizi

24.07.20

Reportérka České televize, paní Kateřina Beranová, k nám přijela natočit reportáž týkající se plánované rekonstrukce budovy Ptašínského 13 v Brně-Králově Poli, kde budou vybudovány byty pro seniory, kteří pečují o dospělé zdravotně postižené potomky.

 


Více...
 
Plánovaná rekonstrukce budovy brněnské pobočky NADĚJE v České televizi

Reportérka České televize, paní Kateřina Beranová, k nám přijela natočit reportáž týkající se plánované rekonstrukce budovy Ptašínského 13 v Brně-Králově Poli, kde budou vybudovány byty pro seniory, kteří pečují o dospělé zdravotně postižené potomky.

 

Natočená reportáž byla odvysílána ve čtvrtek 23. 7. 2020 v pořadu Události v regionech (Brno), shlédnout ji můžete prostřednictvím archivu pořadů ČT zde.

 

Podrobnější rozhovor s oblastním ředitelem NADĚJE, Dr. Jiřím Valnohou, byl odvysílán v pořadu Studio 6 v pátek 24. 7. 2020 – odkaz pro sledování najdete zde (čas 1:12:35).

 

 


Méně...