Liberec

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou přenocovat? Obraťte se přímo na sociální pracovníky denního centra nebo noclehárny.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte sociální pracovníky.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Liberci již od roku 2009. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem Vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 
 
Vánoce v Kateřinkách v novém!

Vánoce v Kateřinkách v novém!

28.11.23

Noclehárna a terénní program v Kateřinkách v


Více...
 
Vánoce v Kateřinkách v novém!

Noclehárna a terénní program v Kateřinkách v Liberci fungují pod NADĚJÍ již téměř 15 let. Původních 16 lůžek bylo kvůli velké potřeba a nedostatku ubytovacích kapacit ve městě Liberec rozšířeno na dvojnásobek. V roce 2017 vznikla tolik potřebná lůžka pro ženy.

V současné době je kapacita noclehárny 32 lůžek, z toho 26 pro muže a 8 pro ženy. Lůžka jsou celoročně obsazená a celkový počet poskytnutých noclehů dlouhodobě přesahuje 10000 za rok - například v roce 2022 to bylo 11460 poskytnutých noclehů. Obsazenost je tedy v létě, v zimě téměř stoprocentní.

Jsme rádi, že můžeme pro naše klienty před Vánoci zlepšit jejich prostředí, a to kompletní výměnou lin a vymalováním všech prostorů včetně zaměstnaneckých kanceláří.

Děkujeme všem, kteří se na pracech podíleli a těšíme se na společné prožití Vánoc na Vánoční bohoslužbě, která se bude konat 22.12.2023. Děkujeme také všem sponzorům a podporovatelům za jejich štědrost.

 

Míla Havrdová - oblastní ředitelka.

 

 

 

 

 

 

 

 


Méně...
 
Základní zdravotnické ošetření pro osoby bez domova

Základní zdravotnické ošetření pro osoby bez domova

30.10.23

V denním centru pro lidi bez domova v Liberci bude nově k dispozici Základní zdravotnické ošetření. Pro lidi bez domova je zdravotnické ošetření hůře dostupné než pro většinovou společnost. Zdravotníci Českého červeného kříže budou v denním centru přítomni každou středu od 16 hodin.


Více...
 
Základní zdravotnické ošetření pro osoby bez domova

V denním centru pro lidi bez domova v Liberci bude nově k dispozici Základní zdravotnické ošetření. Pro lidi bez domova je zdravotnické ošetření hůře dostupné než pro většinvou společnost a právě na tuto skutečnost jsme se ve spolupráci s Českým červeným křížem a městem Liberec rozhodli reagovat. Zdravotníci Českého červeného kříže budou v denním centru přítomni každou středu od 16 hodin.


Méně...
 
V denním centru pro lidi bez domova se očkovalo proti vzteklině

V denním centru pro lidi bez domova se očkovalo proti vzteklině

04.10.23

Ráno 4. října to před NADĚJÍ v Liberci vypadalo jako v čekárně u veterináře. Lidé bez domova zde čekali na očkování svých psů a koček proti vzteklině. Očkování domácích mazlíčků probíhá ve spolupráci organizacemi Veterináři bez hranic a ZOO Liberec u příležitosti dne boje proti vzteklině.


Více...
 
V denním centru pro lidi bez domova se očkovalo proti vzteklině

Ráno 4. října to před libereckou NADĚJÍ vypadalo jako v čekárně u veterináře. Lidé bez domova zde čekali na očkování svých psů a koček proti vzteklině zdarma. Očkování domácích mazlíčků probíhá ve spolupráci organizacemi Veterináři bez hranic a ZOO Liberec u příležitosti světového dne boje proti vzteklině.

Psy, případně další domácí miláčky, mají často i lidé bez domova a ostatní lidé ohrožení sociálním vyloučením. Pro potěšení či jako nepostradatelnou obranu svých provizorních příbytků. Očkování těchto zvířat brání rozšíření vztekliny mezi hospodářskými zvířaty i volně žijícími živočichy, ale především pomáhá předcházet nákaze lidí.

„Zdravá zvířata, zdraví lidé." Pod tímto heslem od roku 2009 pracuje česká obecně prospěšná společnost Veterináři bez hranic ČR.


Méně...
 
Vyšlo o NADĚJI

Vyšlo o NADĚJI

12.06.23

V Libereckém deníku vyšly v minulém týdnu články o lidech bez domova a naši pomoci těmto lidem v Liberci.


Více...
 
Vyšlo o NADĚJI

V Libereckém deníku vyšly v minulém týdnu články o lidech bez domova a naši pomoci potřebným lidem v Liberci.

 

https://liberecky.denik.cz/zpravy_region/denni-centrum-nadeje-liberec.html

Denní centrum v Liberci vrací do života lidí bez domova naději V Libereckém kraji působí nezisková organizace Naděje, která pomáhá lidem bez domova či v akutní hmotné nouzi. liberecky.denik.cz

https://liberecky.denik.cz/zpravy_region/zit-takhle-rozhodne-nechci-rika-tomas-ktery-stravil-tri-dny-na-ulici-20230607.html

Žít takhle rozhodně nechci, říká Tomáš, který strávil tři dny na ulici Devětačtyřicetiletý Tomáš, který letos v září oslaví padesátku, byl zvyklý celý život pracovat. Přesto má za sebou zážitky, které by leckdo nechtěl prožít. liberecky.denik.cz

Méně...
 
Velikonoční přání.

Velikonoční přání.

29.03.23

Krásné a požehnané Velikonoce za celý tým NADĚJE přeje Míla Havrdová - oblastní ředitelka.

 
Velikonoční přání.

Krásné a požehnané Velikonoce za celý tým NADĚJE přeje Míla Havrdová - oblastní ředitelka.