Vysoké Mýto

 
 
 
Konec zákazu návštěv

Konec zákazu návštěv

Návštěvy klientů v našem zařízení jsou od 8.4. možné s omezeními - je nutné se předem objednat a splnit další opatření.

07.04.21

Od 8.4. bude opět možné navštívit naše klienty uvnitř zařízení s určitými omezeními.


Více...
 
Konec zákazu návštěv

Vážení návštěvníci,

epidemická situace se začíná pozvolna zlepšovat, a proto s radostí sdělujeme, že od 8.4. bude opět možné navštívit naše klienty uvnitř zařízení. Je však stále nutné splnit několik podmínek:

 1. Návštěvu je nutné si předem objednat na telefonním čísle 775 868 262 a to v pracovních dnech v časech od 11:00 do 12:00  a do 14:00 do 15:00
 2. Návštěva u klienta je možná 1x za týden, 1 osoba a omezena na 45 minut.
 3. Návštěva je možná každý den v týdnu ve vymezených časech (10:00, 14:00, 16:00). Na každý z těchto časů je počet současně přítomných návštěv v zařízení omezen na maximálně 4.
 4. Návštěva musí doložit buď
  1. potvrzení o absolvování PCR nebo POC testu s negativním výsledkem, ne starší než 48 hodin, nebo
  2. potvrzení o tom, že prodělala onemocnění COVID-19 nejdéle před 90 dny (počítáno od prvního pozitivního výsledku testu)
  3. potvrzení o absolvování očkování proti COVID-19 oběma dávkami vakcíny (nebo jednou dávkou u jednodávkové vakcíny) a od této poslední dávky uběhlo alespoň 14 dní.
 5. Potvrzení nebude nutné odevzdat, postačí jejich předložení recepčnímu a zaznamenání informace v čestném prohlášení.
 6. Testování z kapacitních důvodů nebudou provádět naši zaměstnanci, je nutné si jej zařídit v testovacích centrech.
 7. Návštěva musí mít po celou dobu přítomnosti v zařízení nasazený respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
 8. Veškerá další omezení a podrobnosti jsou upřesněny v nových pravidlech, která si prosím pečlivě přečtěte.
 9. Pro návštěvy klientů v terminálním stádiu rovněž upravená pravidla

 

Děkujeme, vedení DPS Naděje

 


Méně...
 
Prodloužení zákazu návštěv

Prodloužení zákazu návštěv

Zákaz návštěv prodlužujeme do 7.4.2021

23.03.21

V důsledku jen pomalu se lepšící epidemické situace jsme nuceni ještě prodloužit zákaz návštěv.


Více...
 
Prodloužení zákazu návštěv

Vážení rodinní příslušníci,

vzhledem k tomu, že pandemie zatím pouze pomalu opadá a vzhledem k výskytu onemocnění Covid 19 v našem zařízení jsme nuceni prodloužit zákaz návštěv a to do 7.4. včetně. Věříme, že následně se situace zlepší natolik, abychom mohli návštěvy alespoň v nějakém omezeném rozsahu povolit. K tomu by mělo pomoci i to, že proběhlo v našem zařízení očkování. Všechna opatření platná od 3.3. tak zůstávají v platnosti do 7.4.2021 včetně.

 

Děkujeme za trpělivost.


Méně...
 
Zákaz návštěv

Zákaz návštěv

Z důvodu zhoršené epidemické situace jsme nuceni vyhlásit zákaz návštěv od 3.3.2021.

01.03.21

Z důvodu zhoršené epidemické situace jsme nuceni vyhlásit zákaz návštěv


Více...
 
Zákaz návštěv

Vážení rodinní příslušníci a návštěvníci.

byť jsme se snažili zachovat režim návštěv co nejdelší dobu, v současné epidemické a personální situaci jsme nuceni náš domov pro návštěvy uzavřít a to zatím od 3.3.2021 do 23.3.2021 včetně. Výjimka platí pouze pro opatrovníky a to v rozsahu 1x za týden maximálně 45 minut a pro rodiny klientů v terminálním stádiu podle  upravených pravidel .

 

Věříme, že toto opatření pochopíte. Budeme situaci pravidelně přehodnocovat a v okamžiku, kdy to bude jen trochu možné znovu návštěvy obnovíme.

 

Do té doby můžete využít již dříve uvedených alternativních způsobů komunikace s blízkými:

Po dobu zákazu návštěv je možné klientům, kteří nemají svůj mobilní telefon, nebo jej nejsou schopni sami obsluhovat, telefonovat na mobilní telefon, které jim náš personál donese na pokoj. Pro tuto možnost je k dispozici následující číslo:

 

775 865 854 - pro přímý hovor (telefon není používán k jinému účelu a vždy jej vydezinfikujeme) Prosím využívejte pouze v případě, kdy váš blízký nemá svůj telefon.

 

Případně se lze domluvit, že personál pomůže klientům volat z jejich telefonů rodinným příslušníkům. Žádost o zprostředkování hovoru z vlastního telefonu klienta lze domluvit na číslech:

 

775 868 099, 775 868 273 Tento způsob je preferován !!!


Můžete případně také napsat dopis pro svého blízkého a poslat jej mailem na adresu  sarka.makalousova@nadeje.cz. Dopis vytiskneme a předáme, v případě potřeby jej můžeme klientovi přečíst.

 

Rovněž jsme schopni zprostředkovat videohovor. Ke klientovi doneseme tablet a lze se spojit například prostřednictvím Skype. Tuto možnost je nutné předem domluvit. s Bc. Šárkou Makaloušovou  kontakt viz níže. Prosíme o omezení délky těchto hovorů maximálně na 10 minut.

 

Pro podávání informací o aktuální situaci prosím použijte kontakt na sociální pracovnici Bc. Šárku Makaloušovou:  775 868 262, a to v pracovní dny v době 7:00 – 15:00

 

Vedení domova


Méně...
 
Pokračování zákazu návštěv s výjimkami a omezení vycházení klientů

Pokračování zákazu návštěv s výjimkami a omezení vycházení klientů

Nová opatření vlády podmínky nemění

15.02.21

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu od 15.2.2021 vydala vláda ČR nová opatření. Podmínky pro návštěvy a vycházení klientů pokračují v stávajícím režimu.


Více...
 
Pokračování zákazu návštěv s výjimkami a omezení vycházení klientů

Vážení návštěvníci

usnesením vlády 131 a 132 je prodloužena platnost zákazu návštěv v našem zařízení do 28.2.2021 se stejnými výjimkami, které platí od 5.12.2020. Zároveň nadále platí i možnost vycházení podle dosavadních pravidel.

Platí tedy následující:

 

NÁVŠTĚVY

Pro návštěvy, kterým nařízení povoluje výjimku ze zákazu, platí tato pravidla (prosíme podrobně si pročtěte)

 

Nejzásadnější jsou následující opatření:

 

 • Výjimka je rozšířena na osobu která buď:
  1. absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a odevzdá o tom doklad – originál či ověřenou kopii (48 hodin je počítáno od odběru vzorku k vyšetření).
  2. nebo v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 a odevzdá o tom doklad – originál či ověřenou kopii (90 dnů je počítáno od posledního dne nařízené izolace).
  3. nebo se před zahájením návštěvy podrobí POC testu v našem domově, a to s negativním výsledkem.
 • Na návštěvu je nutné se předem objednat na tel.775 868 262 a to v pracovních dnech v čase od 11:00 do 12:00 a od 14:00 do 15:00 a to maximálně na týden dopředu.
 • Pro návštěvy platí omezení časů a počtu návštěv
  •  v pracovní dny v 10:00, 14:00 a 16:00 hodin, v každém z uvedených časů maximálně 4 návštěvníci
  •  o víkendech a státních svátcích v 10:00 a 14:00 hodin, v každém z uvedených časů maximálně 3 návštěvníci
 • U jednoho klienta je možná návštěva pouze jedné osoby a to starší 15 let.
 • Čas jedné návštěvy je omezen na 45 minut, je možná pouze jedna návštěva u klienta v jednom týdnu.
 • Minimální vybavení (vlastní): respirátor třídy min. FFP2 nebo KN95 (bez výdechového ventilu).
 • Je nezbytně nutné mít po celou dobu návštěvy zakryté dýchací cesty respirátorem třídy min. FFP2 nebo KN95. Porušení této povinnosti povede k ukončení návštěvy.
 • Je potřeba vyplnit čestné prohlášení
 • Pro návštěvy osob v terminálním stádiu platí následující úprava pravidel.

 

Upřesnění všech podmínek je uvedeno v pravidlech, kde jsou popsána jednotlivá omezení a možnosti návštěv - prosím čtěte pozorně!!!

 

VYCHÁZENÍ KLIENTŮ MIMO DOMOV

Usnesení vlády 1370 nařizuje poskytovatelům domovů pro seniory, aby v případě vycházky klientů mimo zařízení, byly splněny tyto podmínky:

 • Po návratu do zařízení, bude klient bezprostředně umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky mu bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 – 4 dny.
 • Umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů.
 • Pokud je klient asymptomatický, antigenní POC test bude proveden 3. den po návratu do zařízení. Opakování antigenního POC testu proběhne za další 3 dny (tedy 6. den po návratu do zařízení).
 • Pokud výsledek antigenního POC testu bude pozitivní a klient bude asymptomatický, bude informován ošetřující lékař k vyžádání konfirmačního vyšetření RT-PCR metodou.
 • Pokud má klient klinické příznaky, může být antigenní POC test proveden dříve (ihned při zjištění příznaků).
 • Izolace klienta tedy trvá min. 6 dní. Ukončení izolace bude možné v případě negativních výsledků obou antigenních POC testů, případně konfirmačního RT-PCR testu.
 • Rodinou zajištěné vyšetření RT-PCR metodou nemůže nahradit pobyt v oddělených prostorech.
 • V případě, kdy nebude možné klienta umístit po návratu z vycházky do oddělených prostor (z důvodů kapacitních nebo personálních) nemůže být vycházka povolena.

 

Prosíme zvažte vždy před návštěvou klienta v domově nebo při plánování setkání při vycházce možná rizika a sledujte naše stránky, kde se budeme snažit informovat o aktuální situaci a případných změnách v omezeních.

 

Koncem tohoto týdne by mělo v našem domově proběhnout očkování klientů a zaměstnanců první dávkou vakcíny proti Covid -19 firmy Pfizer/BionTech. Po proočkování druhou dávkou budeme zvažovat rozvolnění režimových opatření, bude-li to v danou chvíli povolené.


Děkujeme za porozumění                                 Vedení domova


Méně...
 
Návštěvy a vycházení klientů od 27.12.2020

Návštěvy a vycházení klientů od 27.12.2020

Pravidla pro návštěvy i vycházení klientů se nemění ani při vyhlášení 5. stupně PES od 27.12.2020

25.12.20

Usnesením vlády 1374 je prodloužena platnost zákazu návštěv v našem zařízení do 10.1.2021 se stejnými výjimkami, které platí od 5.12.2020. Zároveň nadále platí i možnost vycházení podle dosavadních pravidel.

 


Více...
 
Návštěvy a vycházení klientů od 27.12.2020

Vážení návštěvníci

usnesením vlády 1374 je prodloužena platnost zákazu návštěv v našem zařízení do 10.1.2021 se stejnými výjimkami, které platí od 5.12.2020. Zároveň nadále platí i možnost vycházení podle dosavadních pravidel.

Platí tedy následující:

 

NÁVŠTĚVY

Pro návštěvy, kterým nařízení povoluje výjimku ze zákazu, platí tato pravidla (prosíme podrobně si pročtěte)

 

Nejzásadnější jsou následující opatření:

 

 • Výjimka je rozšířena na osobu která buď:
  1. absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a odevzdá o tom doklad – originál či ověřenou kopii (48 hodin je počítáno od odběru vzorku k vyšetření).
  2. nebo v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 a odevzdá o tom doklad – originál či ověřenou kopii (90 dnů je počítáno od posledního dne nařízené izolace).
  3. nebo se před zahájením návštěvy podrobí POC testu v našem domově, a to s negativním výsledkem.
 • Na návštěvu je nutné se předem objednat na tel.775 868 262 a to v pracovních dnech v čase od 11:00 do 12:00 a od 14:00 do 15:00 a to maximálně na týden dopředu.
 • Pro návštěvy platí omezení časů a počtu návštěv
  •  v pracovní dny v 10:00, 14:00 a 16:00 hodin, v každém z uvedených časů maximálně 4 návštěvníci
  •  o víkendech a státních svátcích v 10:00 a 14:00 hodin, v každém z uvedených časů maximálně 3 návštěvníci
 • U jednoho klienta je možná návštěva pouze jedné osoby a to starší 15 let.
 • Čas jedné návštěvy je omezen na 45 minut, je možná pouze jedna návštěva u klienta v jednom týdnu.
 • Minimální vybavení (vlastní): respirátor třídy min. FFP2 nebo KN95 (bez výdechového ventilu).
 • Je nezbytně nutné mít po celou dobu návštěvy zakryté dýchací cesty respirátorem třídy min. FFP2 nebo KN95. Porušení této povinnosti povede k ukončení návštěvy.
 • Je potřeba vyplnit čestné prohlášení
 • Pro návštěvy osob v terminálním stádiu platí následující úprava pravidel.

 

Upřesnění všech podmínek je uvedeno v pravidlech, kde jsou popsána jednotlivá omezení a možnosti návštěv - prosím čtěte pozorně!!!

 

VYCHÁZENÍ KLIENTŮ MIMO DOMOV

Usnesení vlády 1370 nařizuje poskytovatelům domovů pro seniory, aby v případě vycházky klientů mimo zařízení, byly splněny tyto podmínky:

 • Po návratu do zařízení, bude klient bezprostředně umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky mu bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 – 4 dny.
 • Umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů.
 • Pokud je klient asymptomatický, antigenní POC test bude proveden 3. den po návratu do zařízení. Opakování antigenního POC testu proběhne za další 3 dny (tedy 6. den po návratu do zařízení).
 • Pokud výsledek antigenního POC testu bude pozitivní a klient bude asymptomatický, bude informován ošetřující lékař k vyžádání konfirmačního vyšetření RT-PCR metodou.
 • Pokud má klient klinické příznaky, může být antigenní POC test proveden dříve (ihned při zjištění příznaků).
 • Izolace klienta tedy trvá min. 6 dní. Ukončení izolace bude možné v případě negativních výsledků obou antigenních POC testů, případně konfirmačního RT-PCR testu.
 • Rodinou zajištěné vyšetření RT-PCR metodou nemůže nahradit pobyt v oddělených prostorech.
 • V případě, kdy nebude možné klienta umístit po návratu z vycházky do oddělených prostor (z důvodů kapacitních nebo personálních) nemůže být vycházka povolena.

 

Prosíme zvažte vždy před návštěvou klienta v domově nebo při plánování setkání při vycházce možná rizika a sledujte naše stránky, kde se budeme snažit informovat o aktuální situaci a případných změnách v omezeních.

 

Děkujeme za porozumění                                 Vedení domova


Méně...
 
Úprava možnosti vycházení a předpoklad zákazu návštěv

Úprava možnosti vycházení a předpoklad zákazu návštěv

Další změna pravidel návštěv a vycházení pro klienty domova

23.12.20

  Usnesení vlády ČR ze dne 14. 12. 2020 č. 1325 bylo zrušeno a nahrazeno Usnesením vlády ČR ze dne 21. 12. 2020 č. 1370 o přijetí krizového opatření, účinnost od 22. 12. 2020


Více...
 
Úprava možnosti vycházení a předpoklad zákazu návštěv

 

Vážení návštěvníci

      Usnesení vlády ČR ze dne 14. 12. 2020 č. 1325 bylo zrušeno a nahrazeno Usnesením vlády ČR ze dne 21. 12. 2020 č. 1370 o přijetí krizového opatření, účinnost od 22. 12. 2020 (zveřejněno 22.12.2020 pozdě odpoledne). Usnesení nařizuje poskytovatelům domovů pro seniory, aby v případě vycházky klientů mimo zařízení, byly splněny tyto podmínky:

 • Po návratu do zařízení, bude klient bezprostředně umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky mu bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 – 4 dny.
 • Umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů.
 • Pokud je klient asymptomatický, antigenní POC test bude proveden 3. den po návratu do zařízení. Opakování antigenního POC testu proběhne za další 3 dny (tedy 6. den po návratu do zařízení).
 • Pokud výsledek antigenního POC testu bude pozitivní a klient bude asymptomatický, bude informován ošetřující lékař k vyžádání konfirmačního vyšetření RT-PCR metodou.
 • Pokud má klient klinické příznaky, může být antigenní POC test proveden dříve (ihned při zjištění příznaků).
 • Izolace klienta tedy trvá min. 6 dní. Ukončení izolace bude ukončeno v případě negativních výsledků obou antigenních POC testů, případně konfirmačního RT-PCR testu.
 • Rodinou zajištěné vyšetření RT-PCR metodou nemůže nahradit pobyt v oddělených prostorech.

 

Ve smršti opatření se snažíme přizpůsobit provoz a opatření právě platným nařízením vlády.  Vzhledem k pozdnímu zveřejňování vládních opatření nejsme však schopni predikovat s jakým zpožděním je sami zveřejníme. Prosím sledujte i sdělovací prostředky a web ministerstva zdravotnictví.

Předpokádáme, že při vyhlášeném 5. stupni PES dojde od 27.12.2020 k opětovnému zákazu návštěv a možná i k dalším omezením. Vše se budeme snažit zveřejňovat na těchto stránkách co nejdříve po uveřejnění informací na webu MZČR.

 

Děkujeme za trpělivost.                                                     Vedení domova

 


Méně...