Vysoké Mýto

 
 
 
Úprava v prokazování možnosti návštěv

Úprava v prokazování možnosti návštěv

S novými opatřeními vlády dochází ke změnám

25.05.21

Vážení návštěvníci


Více...
 
Úprava v prokazování možnosti návštěv

Vážení návštěvníci,

od 24.5.2021 dochází ke změnám v povinnostech návštěvníků. Nejdůležitější pravidla jsou následující:

 

Návštěva bude povolena osobě, která

 1.  Absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a předloží o tom doklad (48 hodin je počítáno od odběru vzorku k vyšetření). Doklad se v zařízení neodevzdává. Předkládaný doklad musí být opatřen datem odběru a podpisem a razítkem zdravotnického zařízení. Není možné akceptovat doklad od zaměstnavatele, pokud tento nemá k provádění testování sjednáno zdravotnické zařízení. Dále nejsou akceptovány testy určené k samovyšetření osob.

 2. V době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19, zároveň již uplynula 14 denní izolace a předloží o tom při každé návštěvě doklad (180 dnů je počítáno od data odběru prvního pozitivního vzorku). Doklad se v zařízení neodevzdává. Dokladem může být SMS v mobilním telefonu nebo písemné potvrzení od praktického lékaře.

 3. Byla očkována proti onemocnění COVID-19, nejeví žádné příznaky onemocnění a doloží, že:

  1.   V případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více, než 90 dní, pokud nebyla aplikována 2. dávka. Dokladem může být potvrzení z očkovacího centra nebo od praktického lékaře s uvedením data aplikace 1. dávky.

  2.  V případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více, než 9 měsíců (od podání 1. dávky), pokud byla aplikována 2. dávka. Dokladem je certifikát vydaný Ministerstvem zdravotnictví.

  3. V případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více, než 9 měsíců. Dokladem je certifikát vydaný Ministerstvem zdravotnictví.

 4. Dále platí povinnost mít po celou dobu návštěvy nasazený respirátor třídy FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu.

 5. Návštěva je omezena časem 2 hodiny a počtem maximálně 2 návštěvníků u jednoho klienta.

 

Prosíme o pozorné pročtení aktuálních pravidel pro návštěvy a pravidel pro návštěvy klientů v terminálním stádiu.

 


Méně...
 

Upřesnění k testování návštěv

26.04.21

Pro doložení negativního PCR nebo POC testu je nezbytné předložit potvrzení z oficiálního testovacího místa.


Více...
 

Pro doložení negativního PCR nebo POC testu je nezbytné předložit potvrzení z oficiálního testovacího místa.

Vzhledem k velmi rozdílné citlivosti a selektivitě různých testovacích sad nelze předložení výsledků samotestů považovat za splnění povinnosti doložit potvrzení o negativním výsledku testu. Nařízení vlády rovněž tuto možnost neuvádí.

Děkujieme za pochopení


Méně...
 
Další fáze rozvolňování návštěv

Další fáze rozvolňování návštěv

Od 23. 4. 2021 se mění pravidla pro návštěvy, která zmírňují režimová opatření

22.04.21

Vážení návštěvníci,

vzhledem k lepšící se epidemické situaci a skutečnosti, že již nemáme pozitivní klienty, jsme se rozhodli udělat další  krok k rozvolnění možnosti návštěv.


Více...
 
Další fáze rozvolňování návštěv

Vážení návštěvníci,

vzhledem k lepšící se epidemické situaci a skutečnosti, že již nemáme pozitivní klient,y jsme se rozhodli udělat další  krok k rozvolnění možnosti návštěv.

Od 23. 4. 2021 se tak mění následující :

 • na návštěvu není nutné se registrovat
 • návštěvy jsou možné v době otevření recepce
 • na návštěvu mohou k jednomu klientovi přijít zároveň maximálně 2 osoby
 • délka návštěvy se prodlužuje na 2 hodiny - v tomto čase může návštěva navštívit i více klientů

Dále zůstává v platnosti povinnost předložit potvrzení (neodevzdává se) o

 • provedeném testu na COVID-19 nejdéle 48 hodin před návštěvou, nebo
 • absolvování 2. dávky očkování proti COVID-19 nejméně před 14 dny od návštěvy, nebo
 • prodělaném onemocnění COVID-19 nejdéle před 90 dny - počítáno od prvního pozitivního testu

 

Návštěvy jsou i nadále povinny mít nasazený respirátor třídy FFP2, nebo KN 95 po celou dobu návštěvy, vyplnit čestné prohlášení a strpět změření teploty recepčními.


Návštěva klienta v preventivní karanténě (např. z důvodu zvýšené teploty, kašle) a u klienta
v izolaci (z důvodu onemocnění COVID-19) je do doby, než je znám výsledek RT-PCR testu
zakázána. O preventivní karanténě nebo izolaci je informována kontaktní osoba telefonicky.


Pravidla jsou popsána pro běžné návštěvy i pro návštěvy klientů v terminálním stádiu. Prosíme, pozorně si pravidla přečtěte.

 

Prosíme, sledujte dále tento web, v případě zhoršení, nebo zlepšení epidemické situace se pravidla mohou měnit.

 

Děkujeme.

Vedení Domu pokojného stáří Naděje


Méně...
 
Konec zákazu návštěv

Konec zákazu návštěv

Návštěvy klientů v našem zařízení jsou od 8.4. možné s omezeními - je nutné se předem objednat a splnit další opatření.

07.04.21

Od 8.4. bude opět možné navštívit naše klienty uvnitř zařízení s určitými omezeními.


Více...
 
Konec zákazu návštěv

Vážení návštěvníci,

epidemická situace se začíná pozvolna zlepšovat, a proto s radostí sdělujeme, že od 8.4. bude opět možné navštívit naše klienty uvnitř zařízení. Je však stále nutné splnit několik podmínek:

 1. Návštěvu je nutné si předem objednat na telefonním čísle 775 868 262 a to v pracovních dnech v časech od 11:00 do 12:00  a do 14:00 do 15:00
 2. Návštěva u klienta je možná 1x za týden, 1 osoba a omezena na 45 minut.
 3. Návštěva je možná každý den v týdnu ve vymezených časech (10:00, 14:00, 16:00). Na každý z těchto časů je počet současně přítomných návštěv v zařízení omezen na maximálně 4.
 4. Návštěva musí doložit buď
  1. potvrzení o absolvování PCR nebo POC testu s negativním výsledkem, ne starší než 48 hodin, nebo
  2. potvrzení o tom, že prodělala onemocnění COVID-19 nejdéle před 90 dny (počítáno od prvního pozitivního výsledku testu)
  3. potvrzení o absolvování očkování proti COVID-19 oběma dávkami vakcíny (nebo jednou dávkou u jednodávkové vakcíny) a od této poslední dávky uběhlo alespoň 14 dní.
 5. Potvrzení nebude nutné odevzdat, postačí jejich předložení recepčnímu a zaznamenání informace v čestném prohlášení.
 6. Testování z kapacitních důvodů nebudou provádět naši zaměstnanci, je nutné si jej zařídit v testovacích centrech.
 7. Návštěva musí mít po celou dobu přítomnosti v zařízení nasazený respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
 8. Veškerá další omezení a podrobnosti jsou upřesněny v nových pravidlech, která si prosím pečlivě přečtěte.
 9. Pro návštěvy klientů v terminálním stádiu rovněž upravená pravidla

 

Děkujeme, vedení DPS Naděje

 


Méně...
 
Prodloužení zákazu návštěv

Prodloužení zákazu návštěv

Zákaz návštěv prodlužujeme do 7.4.2021

23.03.21

V důsledku jen pomalu se lepšící epidemické situace jsme nuceni ještě prodloužit zákaz návštěv.


Více...
 
Prodloužení zákazu návštěv

Vážení rodinní příslušníci,

vzhledem k tomu, že pandemie zatím pouze pomalu opadá a vzhledem k výskytu onemocnění Covid 19 v našem zařízení jsme nuceni prodloužit zákaz návštěv a to do 7.4. včetně. Věříme, že následně se situace zlepší natolik, abychom mohli návštěvy alespoň v nějakém omezeném rozsahu povolit. K tomu by mělo pomoci i to, že proběhlo v našem zařízení očkování. Všechna opatření platná od 3.3. tak zůstávají v platnosti do 7.4.2021 včetně.

 

Děkujeme za trpělivost.


Méně...
 
Zákaz návštěv

Zákaz návštěv

Z důvodu zhoršené epidemické situace jsme nuceni vyhlásit zákaz návštěv od 3.3.2021.

01.03.21

Z důvodu zhoršené epidemické situace jsme nuceni vyhlásit zákaz návštěv


Více...
 
Zákaz návštěv

Vážení rodinní příslušníci a návštěvníci.

byť jsme se snažili zachovat režim návštěv co nejdelší dobu, v současné epidemické a personální situaci jsme nuceni náš domov pro návštěvy uzavřít a to zatím od 3.3.2021 do 23.3.2021 včetně. Výjimka platí pouze pro opatrovníky a to v rozsahu 1x za týden maximálně 45 minut a pro rodiny klientů v terminálním stádiu podle  upravených pravidel .

 

Věříme, že toto opatření pochopíte. Budeme situaci pravidelně přehodnocovat a v okamžiku, kdy to bude jen trochu možné znovu návštěvy obnovíme.

 

Do té doby můžete využít již dříve uvedených alternativních způsobů komunikace s blízkými:

Po dobu zákazu návštěv je možné klientům, kteří nemají svůj mobilní telefon, nebo jej nejsou schopni sami obsluhovat, telefonovat na mobilní telefon, které jim náš personál donese na pokoj. Pro tuto možnost je k dispozici následující číslo:

 

775 865 854 - pro přímý hovor (telefon není používán k jinému účelu a vždy jej vydezinfikujeme) Prosím využívejte pouze v případě, kdy váš blízký nemá svůj telefon.

 

Případně se lze domluvit, že personál pomůže klientům volat z jejich telefonů rodinným příslušníkům. Žádost o zprostředkování hovoru z vlastního telefonu klienta lze domluvit na číslech:

 

775 868 099, 775 868 273 Tento způsob je preferován !!!


Můžete případně také napsat dopis pro svého blízkého a poslat jej mailem na adresu  sarka.makalousova@nadeje.cz. Dopis vytiskneme a předáme, v případě potřeby jej můžeme klientovi přečíst.

 

Rovněž jsme schopni zprostředkovat videohovor. Ke klientovi doneseme tablet a lze se spojit například prostřednictvím Skype. Tuto možnost je nutné předem domluvit. s Bc. Šárkou Makaloušovou  kontakt viz níže. Prosíme o omezení délky těchto hovorů maximálně na 10 minut.

 

Pro podávání informací o aktuální situaci prosím použijte kontakt na sociální pracovnici Bc. Šárku Makaloušovou:  775 868 262, a to v pracovní dny v době 7:00 – 15:00

 

Vedení domova


Méně...