Kadaň

 
 

Mimořádné opatření v sociálních službách NADĚJE, oblast Litoměřice

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví jsou od 10. září 2020 až do odvolání všechny osoby ve všech vnitřních zařízeních sociálních služeb povinny nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének. Při vstupu do vnitřních prostorů navíc vyzýváme každou osobu, aby aplikovala námi umístěnou dezinfekci na ruce. Děkujeme za pochopení.

AKTUALITY

 
 
Zdravotní péče pro osoby bez domova

Zdravotní péče pro osoby bez domova

16.06.21

Hlavně díky našim milým dárcům, kteří přispěli ve sbírce na portálu Darujme, můžeme ve středisku NADĚJE v Prunéřově, Kadani poskytovat služby zdravotní sestry, jež osobám bez domova zajišťuje nezbytná ošetření a také odborné konzultace. 


Více...
 
Zdravotní péče pro osoby bez domova

Hlavně díky našim milým dárcům, kteří přispěli ve sbírce na portálu Darujme, můžeme ve středisku NADĚJE v Prunéřově, Kadani poskytovat služby zdravotní sestry, jež osobám bez domova zajišťuje nezbytná ošetření a také odborné konzultace. 

 

Lidé bez domova sporadicky navštěvují lékaře, ke zdravotní sestře v našem středisku si ale vybudovali důvěru, a tak zůstávají pod odborným dohledem.

 

Děkujeme!


Méně...
 
Náhradní výživné a chráněný účet – novinky přibližuje Dluhová poradna NADĚJE

Náhradní výživné a chráněný účet – novinky přibližuje Dluhová poradna NADĚJE

14.06.21

Dluhová poradna – odborné sociální poradenství NADĚJE v Kadani bezplatně pomáhá lidem ve finanční tísni řešit jejich situaci. Sociální pracovnice poradny Natálie Nováková objasňuje v následujícím článku podstatu zákonů o náhradním výživném a chráněném účtu, které vstoupí v účinnost 1. července letošního roku.


Více...
 
Náhradní výživné a chráněný účet – novinky přibližuje Dluhová poradna NADĚJE

Dluhová poradna – odborné sociální poradenství NADĚJE v Kadani bezplatně pomáhá lidem ve finanční tísni řešit jejich situaci. Sociální pracovnice poradny Natálie Nováková objasňuje v následujícím článku podstatu zákonů o náhradním výživném a chráněném účtu, které vstoupí v účinnost 1. července letošního roku.

 

Náhradní (nebo zálohované) výživné je sociální dávka pro děti, u nichž jeden z rodičů neplní svou vyživovací povinnost, a bude vyplácena Úřadem práce. Dávka bude poskytnuta do částky 3000 korun měsíčně, a to po dobu nejdéle 24 měsíců. Pokud rodič výživné částečně platí, bude vyplaceno náhradní výživné ve výši rozdílu mezi soudem určenou a rodičem hrazenou částkou. Důležitou podmínkou přiznání dávky bude probíhající exekuční řízení nebo řízení o výkon rozhodnutí soudu a rovněž, aby v době podávání žádosti ono náhradní výživné již probíhalo minimálně 4 měsíce.

 

Žádat o náhradní výživné se bude prostřednictvím formuláře na Úřadu práce. K žádosti bude také třeba doložit údaje o exekuci či výkonu rozhodnutí soudu k vymožení výživného; doklad o úhradě části výživného (pokud k tomu v posledních čtyřech měsících došlo), případně prohlášení, že nebyla uhrazena žádná část výživného; doklad o nezaopatřenosti dítěte a v případě, že je dítě starší 15 let, bude potřeba doložit potvrzení o studiu. Náhradní výživné bude vypláceno měsíčně, a to vždy na období následujících 4 kalendářních měsíců. Následně je celá situace znovu posuzována, a pokud nárok stále trvá, výživné bude vypláceno znovu po dobu dalších čtyř měsíců, nejdéle však 24 měsíců.

 

Další novinkou je možnost založení chráněného účtu. Bude se týkat osob, které mají exekuci na účtu u své banky. Tyto osoby se budou moct od 1. července obrátit na svou banku a požádat ji o založení chráněného účtu. Každý občan bude moct mít pouze jeden chráněný účet. Jestliže někdo vlastní více bankovních účtů, které jsou postiženy exekucí, musí si zvolit pouze jedno konto. Na chráněný účet nebude možné vkládat peníze v hotovosti, ani na něj nebude možné posílat peníze z jiných účtů. Bude možné pouze převádět peníze od jasně určených plátců.

 

Na chráněný účet bude možné nechat si zasílat zejména: a) nezabavitelnou částku z výplaty od zaměstnavatele, b) nezabavitelnou částku ze starobního či invalidního důchodu, c) nezabavitelnou částku z podpory v nezaměstnanosti, d) sociální dávky, které nepodléhají exekuci, tedy příspěvek na bydlení, dávky v hmotné nouzi, atd., e) výživné, f) další příjmy, které nepodléhají exekuci, jako jsou mateřská, rodičovská, ošetřovné, nemocenská.

 

Chráněný účet nebude možné založit dopředu, aby na něj exekutor nemohl. O založení může fyzická osoba požádat až poté, co exekutor zablokuje finanční prostředky na běžném účtu. K založení bude také potřebný souhlas exekutora, který bude mít časovou lhůtu na vyjádření se k jeho zřízení. Výhoda chráněného účtu bude tkvět ve větší finanční jistotě pro dlužníka, navíc zavedení účtu nebude zpoplatněno a ani za jeho vedení si banky nebudou účtovat poplatky.

 

Pro bližší informace o náhradním výživném a chráněném účtu, ale také ohledně pomoci v tíživé finanční situaci (dluhy, exekuce či podání žádosti o oddlužení) nás kontaktujte na čísle 778 412 438 a objednejte se na konzultaci. Naše služby poradny jsou bezplatné.

 

(článek původně vyšel v Kadaňských novinách)


Méně...
 
Klienti Nízkoprahového denního centra uklízeli okolí Střediska v Prunéřově

Klienti Nízkoprahového denního centra uklízeli okolí Střediska v Prunéřově

28.04.21

Středisko NADĚJE v Prunéřově pomáhá od začátku roku prostřednictvím svých služeb lidem v nepříznivé sociální situaci převážně spojené se ztrátou bydlení. Sami klienti se ale zároveň v rámci pracovní terapie několikrát do roka podílejí na udržování čistého okolního prostředí.


Více...
 
Klienti Nízkoprahového denního centra uklízeli okolí Střediska v Prunéřově

Středisko NADĚJE v Prunéřově pomáhá od začátku roku prostřednictvím svých služeb lidem v nepříznivé sociální situaci převážně spojené se ztrátou bydlení. Sami klienti se ale zároveň v rámci pracovní terapie několikrát do roka podílejí na udržování čistého okolního prostředí.

 

V pátek 23. dubna pět klientů Nízkoprahového denního centra NADĚJE uklízelo souběžně s akcí místní komunity, která pracovala v okolí sociálních bytů, prostor přilehlý středisku. Klienti celkem nasbírali šest velkých pytlů odpadu a po skončení úklidu obdrželi za odměnu pizzu k občerstvení.


Méně...
 
Sbírka na podporu osob bez domova už pomáhá

Sbírka na podporu osob bez domova už pomáhá

28.03.21

Za necelý měsíc přispělo ve sbírce na podporu našich služeb pro osoby bez domova v Prunéřově, Kadani již 70 lidí celkovou částkou blížící se 22 tisícům korun.


Více...
 
Sbírka na podporu osob bez domova už pomáhá

Za necelý měsíc přispělo ve sbírce na podporu našich služeb pro osoby bez domova v Prunéřově, Kadani již 70 lidí celkovou částkou blížící se 22 tisícům korun.

 

Velice si vážíme obrovské solidarity. Z vybraných prostředků můžeme hradit například služby zdravotní sestry, která potřebným osobám zajišťuje nezbytná ošetření a také odborné konzultace.

 

Odkaz na sbírku: www.darujme.cz/nadejeprunerov.


Méně...
 
Pomoc lidem bez domova v Prunéřově, Kadani

Pomoc lidem bez domova v Prunéřově, Kadani

01.03.21

Darujte 50 Kč a pomozte člověku v tíživé životní situaci zvednout se ze dna. Váš příspěvek bude využit pro osoby bez přístřeší na poskytování zdravotní péče a nákup hygienických potřeb, základních potravin, obuvi a oblečení.


Více...
 
Pomoc lidem bez domova v Prunéřově, Kadani

Darujte 50 Kč a pomozte člověku v tíživé životní situaci zvednout se ze dna. Váš příspěvek bude využit pro osoby bez přístřeší na poskytování zdravotní péče a nákup hygienických potřeb, základních potravin, obuvi a oblečení.

 

Naše služby v Prunéřově, Kadani – ⁠Nízkoprahové denní centrum a Noclehárnu pro muže a ženy – ⁠nově nabízíme od ledna 2021 díky městu Kadaň.

 

Pomoci můžete na tomto odkazu. Děkujeme za jakýkoliv příspěvek.


Méně...
 
Dluhová poradna v Kadani funguje bez přerušení

Dluhová poradna v Kadani funguje bez přerušení

17.02.21

Nevíte, kam se obrátit s řešením své finanční situace? I v této době je Dluhová poradna – odborné sociální poradenství NADĚJE v Kadani stále v provozu. Jsou zachovány osobní konzultace a také možnost poradenství prostřednictvím telefonu či e-mailu. Služba je přitom poskytována bezplatně!


Více...
 
Dluhová poradna v Kadani funguje bez přerušení

Nevíte, kam se obrátit s řešením své finanční situace? I v této době je Dluhová poradna – odborné sociální poradenství NADĚJE v Kadani stále v provozu. Jsou zachovány osobní konzultace a také možnost poradenství prostřednictvím telefonu či e-mailu. Služba je přitom poskytována bezplatně!

 

Poradna pomáhá lidem, kteří jsou v tíživé finanční situaci. Poskytujeme:

  • Podporu při řešení finančních problémů.
  • Pomoc při řešení exekucí.
  • Komunikaci s exekutory.
  • Možnost sepsání splátkových kalendářů.
  • Informace ohledně oddlužení až po samotné sepsání a podání návrhu na oddlužení.


Pokud jste v tíživé finanční situaci, máte dluhy, exekuce, či přemýšlíte o oddlužení (osobním bankrotu) a chcete bližší informace, můžete poradnu kontaktovat na telefonním čísle +420 778 412 438 a objednat se na konzultaci.

 

V pondělí, středu a čtvrtek v čase 9:00-17:00 poskytujeme službu na adrese Jana Švermy 569, Kadaň a v úterý v čase 9:00-17:00 na adrese Prunéřov 377, Kadaň.


Méně...