Kadaň

 
 

PROHLÁŠENÍ V SOUVISLOSTI S AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKOU SITUACÍ

 

V souvislosti s vládním nařízením kvůli zamezení šíření epidemie koronaviru COVID-19 uzavíráme od 18. 3. 2020 následující služby: Sociálně terapeutické dílny, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi. Nadále přitom platí zákaz návštěv ve všech pobytových zařízeních. Ohledně podrobnějších informací o provozu konkrétní služby kontaktujte, prosíme, telefonicky nebo e-mailem vedoucí dané služby.

 

Toto opatření platí do odvolání. Děkujeme za pochopení.

 

Michaela Lutišanová, oblastní ředitelka, NADĚJE, Litoměřice


 
 
Děkujeme za projevy solidarity

Děkujeme za projevy solidarity

19.03.20

V důsledku šíření epidemie koronaviru je stále obtížnější zapevnit bezpečné poskytování sociálních služeb. I přes tuto náročnou dobu ale můžeme díky skvělým lidem okolo nás pocítit hřejivé chvilky.


Více...
 
Děkujeme za projevy solidarity

V důsledku šíření epidemie koronaviru je stále obtížnější zapevnit bezpečné poskytování sociálních služeb. I přes tuto náročnou dobu ale můžeme díky skvělým lidem okolo nás pocítit hřejivé chvilky.


Jsme srdečně vděční za každý projev solidarity, který nás navzdory aktuální nelehké situaci dokáže zahřát u srdce a zároveň motivuje do další práce.

Lovosické KSK Krejčovství nám postupně daruje 30 ušitých roušek pro naše služby Nízkoprahové denní centrum a Nízkoprahové denní centrum v Lovosicích. První várku hotových roušek už s vděčností navlékli naši zaměstnanci.

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR se sídlem v Liběchově nám předal 30 litrů lihu a 4 000 ochranných rukavic.


V neposlední řadě bychom rovněž rádi zmínili všechny individuální dárce, kteří nás zásobují ochrannými pomůckami či materiálem pro šití roušek.


Děkujeme!

 


Méně...
 
Zmobilizovali jsme síly a šijeme vlastní roušky

Zmobilizovali jsme síly a šijeme vlastní roušky

18.03.20

Vzhledem k šíření epidemie koronaviru COVID-19 a absenci ochranných prostředků, které jsme od státu a jeho orgánů doposud neobdrželi, jsme zmobilizovali naše síly a začali šít vlastní látkové roušky pro naše zaměstnance.


Více...
 
Zmobilizovali jsme síly a šijeme vlastní roušky

Vzhledem k šíření epidemie koronaviru COVID-19 a absenci ochranných prostředků, které jsme od státu a jeho orgánů doposud neobdrželi, jsme zmobilizovali naše síly a začali šít vlastní látkové roušky pro naše zaměstnance.

 

Rovněž v aktuální nelehké situaci se snažíme nadále zabezpečit poskytování sociálních služeb v celé litoměřické oblasti (pobočky Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Štětí, Klášterec nad Ohří, Kadaň). Zajištění roušek vlastní výroby pro naše zaměstnance a případně také klienty – umožní-li nám to naše kapacita – je minimální možnou ochranou.

 

V souvislosti s tím uvítáme každou pomoc, ať už s dodáním materiálu, šitím ve vaší domácnosti (látku poskytneme) nebo zapůjčením nám šicího stroje. Ohledně pomoci můžete kontaktovat našeho pracovníka Jakuba Krpeše na telefonním čísle 608 537 281.

 

Děkujeme za každou pomoc.


Méně...
 
Klienti chráněného bydlení na masopustním reji

Klienti chráněného bydlení na masopustním reji

13.03.20

V polovině února proběhla v Kadani každoroční akce s názvem „C. K. Masopust“. Klienti chráněného bydlení v Kadani a Klášterci nad Ohří se akce jako každým rokem zúčastnili v doprovodu asistentů.


Více...
 
Klienti chráněného bydlení na masopustním reji

V polovině února proběhla v Kadani každoroční akce s názvem „C. K. Masopust“. Klienti chráněného bydlení v Kadani a Klášterci nad Ohří se akce jako každým rokem zúčastnili v doprovodu asistentů.

Na masopustních trzích si klienti zakoupili chutné zabijačkové občerstvení, cukrovinky, nápoje, a kdo si chtěl odnést hodnotnější vzpomínku, pořídil si například náramek ruční výroby.

 

Celá akce byla doprovázena programem s hudbou, masopustním průvodem s nádhernými maskami pod vedením dobrého vojáka Švejka a vše bylo zakončeno topením Morany a vítáním příchodu jara.


Méně...
 
Vánoce v chráněném bydlení

Vánoce v chráněném bydlení

22.01.20

Vánoční svátky v chráněném bydlení na pobočce Kadani a na pracovišti v Klášterci nad Ohří proběhly v příjemné a poklidné atmosféře.


Více...
 
Vánoce v chráněném bydlení

Vánoční svátky v chráněném bydlení na pobočce Kadani a na pracovišti v Klášterci nad Ohří proběhly v příjemné a poklidné atmosféře.

 

Klienti v Klášterci nad Ohří si společně s pracovníky připravili vánoční besídku s bohatým občerstvením, povídali si nejen o Vánocích a pod stromečkem si klienti rozdali dárečky.

V Kadani navštívili klienti s pracovníky jako každý rok vánoční trhy, a nasáli tak tu pravou atmosféru Vánoc. Následně si klienti připravili štědrovečerní večeři a poseděli u vánočního stromečku. Nemohlo chybět ani společné předávání krásných dárečků a sledování vánočních pohádek.


Méně...
 
Sportovní den pro klienty chráněného bydlení

Sportovní den pro klienty chráněného bydlení

22.10.19

V chráněném bydlení NADĚJE v Kadani proběhl soutěžní sportovní den. Bylo připraveno bohaté občerstvení a krásné ceny pro všechny soutěžící. Výkony soutěžících byly vyrovnané, první místo bylo oceněno hlavní cenou v podobě sladkého dortu. Vyhlášeny byly i první místa v jednotlivých soutěžních disciplínách.


Více...
 
Sportovní den pro klienty chráněného bydlení

V chráněném bydlení NADĚJE v Kadani proběhl soutěžní sportovní den. Bylo připraveno bohaté občerstvení a krásné ceny pro všechny soutěžící. Výkony soutěžících byly vyrovnané, první místo bylo oceněno hlavní cenou v podobě sladkého dortu. Vyhlášeny byly i první místa v jednotlivých soutěžních disciplínách.

 

Soutěžící se utkali v šipkách, balancu s míčkem, kuželkách, skládání puzzlů, trénování paměti. Celé odpoledne se velice vydařilo. Počasí nám přálo, opékaly se buřtíky a panovala veselá a pohodová nálada. Klienti spolu s pracovníky si celý den velice užili a těší se opět za rok.  


Méně...
 
Lázeňský pobyt pro pana Jaroslava

Lázeňský pobyt pro pana Jaroslava

25.07.19

 

Pan Jaroslav je klientem chráněného bydlení NADĚJE v Kadani. V březnu dostal možnost navštívit lázně Jáchymov. Tento devítidenní lázeňský pobyt dostal darem od anonymní dárkyně, která klienta zprostředkovaně vyhledala, kontaktovala a nabídla mu pomoc formou zaplacení lázeňského pobytu.


Více...
 
Lázeňský pobyt pro pana Jaroslava

 

Pan Jaroslav je klientem chráněného bydlení NADĚJE v Kadani. V březnu dostal možnost navštívit lázně Jáchymov. Tento devítidenní lázeňský pobyt dostal darem od anonymní dárkyně, která klienta zprostředkovaně vyhledala, kontaktovala a nabídla mu pomoc formou zaplacení lázeňského pobytu.

 

Vhodné lázně klientovi pomohly vybrat sociální pracovnice, které ho na pobyt doprovodily a ukázaly mu vše potřebné přímo v ubytovacím zařízení.

 

Pobyt byl pro pana Jaroslava velice přínosný vzhledem k ortopedickým a poúrazovým vadám pohybového aparátu. Pan Jaroslav si také odnesl spoustu krásných zážitků, na které bude rád vzpomínat.

 

Jménem pana Jaroslava i jménem pracovníků chráněného bydlení NADĚJE bychom velice rádi poděkovali anonymní dárkyni za tento velkorysý dar. Naše veliké díky patří i zprostředkovatelce celé akce paní Lence Kellerové. Vaší pomoci si velice vážíme. Děkujeme!

 


Méně...