Jablonec nad Nisou

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme ubytování v azylovém domě a tréninkových bytech, přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou bydlet? Obraťte se přímo na sociální pracovníky azylového domu.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Jablonci nad Nisou již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 

 
 
Není pouť jako pouť, tahle byla „nadějácká!“

Není pouť jako pouť, tahle byla „nadějácká!“

08.08.22
          
Více...
 
Není pouť jako pouť, tahle byla „nadějácká!“

            Když jsem zhruba před měsícem řekla před svou rodinou, že se chystám na pouť, viděla jsem jejich překvapené výrazy. „Na Matějskou?"“ Jak je vidět, lidé mají pouť spojenou s atrakcemi a cukrovou vatou. Ve výkladu se dozvídám, že pouť dříve znamenala vzít na sebe vážný náboženský závazek a poutník symbolizoval člověka, který putuje po této zemi k věčnému životu.

 

       Otvírám instrukce od Nedašováků, kteří nás srdečně k tomuto zážitku zvou, jedná se již o druhý ročník této mimořádné akce. Musím říci, že čtení mě mírně znepokojuje – první den 39 km, druhý den 14,5 celkem tedy téměř 55 km. Je to v mém věku moudré, co mě čeká? Pomoc hledám u svého mladšího syna, učitele tělocviku. Zasype mě spoustou odborných rad, co všechno si musím dopředu koupit, jaký trénink musím dopředu zvládnout a čím vším se musím v lékárně vybavit pro případ krize.

 

       Čtu v Bibli v Matoušově evangeliu „Těchto dvanáct Ježíš vyslal a na cestu jim dal pokyny: nechoďte mezi pohany a nevcházejte do samařských měst. Raději jděte k těm Izraelcům, kteří se Bohu odcizili, a rozhlašujte, že Boží království je blízko, uzdravujte nemocné, mrtvé probouzejte k životu, očišťujte malomocné, vyhánějte démony. Co jste zdarma dostali, zdarma rozdávejte. Neberte si na cestu zavazadlo s náhradními šaty či obuví, ani hůl na obranu. Když vstoupíte do domu, pozdravte přáním pokoje.“


       S vírou balím malé zavazadlo a ve čtvrtek se se svými přáteli z Čech vydáváme vstříc tomuto nevšednímu a pro mě zcela novému dobrodružství.


       Večer dorazíme do vesnice Brumov, odkud druhý den ráno startujeme naši pouť. V 6.30 se setkáváme s ostatními Nedašováky a všichni společně - celkem 11 lidí - s odhodláním vyrážíme.  Jdeme krásnou přírodou, členitou a zajímavou, lesy střídají vesnice, kopečky údolí, občas se zastavíme u kaple či jiné památky, o které Petr umí zajímavě vyprávět. Martinka nás zase učí modlitby. Čtou se Poutní písně a Žalmy. Cestou nás také čekají milá zastavení – „čerpací stanice“. Jednou s chladivou kofolou či nanuky, jindy s čerstvou kávou. Vždy tam je poslán člověk, který nás obslouží a motivuje k další cestě. Přestávky jsou ale krátké, cíl je ještě velmi daleko. V poledne již je opravdu nesnesitelné horko, pot teče po zádech, není kam uniknout. Ještěže nás čeká oběd ve Vizovicích.


       Poté pokračujeme dál. Procházíme krásné moravské vísky, jsou vidět upravené domy i zahrady, všichni nás srdečně zdraví. Poslední tři kilometry před Kašavou vymýšlíme plán, jak cestu zkrátit, přeci jenom nohy už nemohou, začíná se šeřit… Dle rčení ze známého filmu „je to dál, zato horší cesta“ jdeme zkratkou přes les. Najednou mám divný pocit, neznámé místo, ztracená lesní cesta, nulový signál na telefonu, civilizace ta tam... Nohy se pletou a v hlavě spousta otázek. Nečeká nás snad noc v lese?


       Nakonec vše dobře dopadne, dorážíme do Kašavy – místa našeho přespání. Po chladivé sprše a dobré bramboračce se organismus rychle regeneruje. Je škoda jít spát, chceme spolu být dál, odcházíme do místní restaurace. 


       Druhý den se nebe zatahuje mraky. Čeká nás daleko kratší cesta, ale šlapeme ji poctivě v dešti. Výhledy žádné, jen mlha, nálada je přesto skvělá, vždyť dnes nás čeká cíl naší pouti! Na svatý Hostýn dorážíme ještě před obědem. Schody vycházíme všichni společně a na závěr pouti se fotíme - znaveni, leč šťastni! Večerní táborák se sice pro chladné počasí přesouvá do místní kavárny, kde sedíme natěsnaní jeden vedle druhého, ale všichni spokojeni.


       Svatý Hostýn je krásné místo. Vedle nádherného kostela je tu i Křížová cesta. Nevšední místo setkávání, mnoho poutníků, je tu cítit Boží přítomnost a Jeho Duch.

V neděli pan farář slouží mši za NADĚJI, mluví o naději pozemské i věčné. Kostel je nabitý k prasknutí. Uvědomuji si, že se budeme rozcházet a loučit. Najednou zjišťuji, že bych pokračovala dál, že tak dobře na těle i na duchu mi už dlouho nebylo a že bude těžké se vracet do drsné reality každodenního života.


       Milí Nedašováci! Jste Bohem milovaní poutníci! Šíříte kolem sebe nejen pokoj, ale lásku k druhým, dobrou náladu, pohostinnost, rodinnou atmosféru a přijetí. Krásné jsou nejen vaše domy se zahradami, ale především vaše vztahy. 

 

       S velkým poděkováním Janě, Petrovi, Františkovi, Petrovi, Radkovi, všem nedašovským dcérečkám, mým milým kolegům z Čech – Míše a Lubošovi a především našemu nebeskému Otci!


Míla Havrdová


Méně...
 
Komu se nelení ….. tomu buřtík zavoní!

Komu se nelení ….. tomu buřtík zavoní!

25.05.22

 Každý rok se velice rádi zúčastňujeme celostátní akce „ Ukliďme Česko „ do této akce se pravidelně zapojují zaměstnanci i klienti Domu Naděje Za Plynárnou.


Více...
 
Komu se nelení ….. tomu buřtík zavoní!

Každý rok se velice rádi zúčastňujeme celostátní akce „ Ukliďme Česko „ do této akce se pravidelně zapojují zaměstnanci i klienti Domu Naděje Za Plynárnou.

Vzhledem k jabloneckému počasí, kdy ve dnech běžného konání této akce u nás ještě leží sníh, museli jsme termín posunout až na 21 května, kdy bylo krásně a teplo.

Cíl byl jasný: udělat pořádek nejen v okolí zařízení, ale i na některých místech ve městě. V tomto roce jsme byli posíleni také o zaměstnance a klienty naší sesterské organizace Naděje z Dlouhé ulice v Jablonci. Velením této skupiny se stal terénní pracovník, který i přes svoji zdravotní indispozici zajistil společně s terénním pracovníkem Naděje Za Plynárnou a skupinou klientů pořádek na vybraných místech našeho krásného města. Jednalo se především odstraňování plevele, dezinfekci laviček, sběr různých odpadků a celkovou údržbu.

Možná i díky krásnému počasí, ale spíše i pocitu, že všichni chceme žít v čistém prostředí, byla letošní akce mimořádně úspěšná a zúčastnilo se jí kolem 25 klientů.

No a na závěr, ne za odměnu, ale jako zpříjemnění dne, zajistil pan vedoucí pro všechny brigádníky opékání buřtů. Společně jsme si poseděli, popovídali, opekli buřt a byli vděčni za to, že jsme se společně dočkali jarních teplých dní, že žijeme v zemi, která není zmítaná válkou a že máme dostatek jídla i dalších věcí potřebných k životu.

 

Mgr. Jiří Hána – sociální pracovník Za Plynárnou


Méně...
 
I tento rok se připojujeme k akci Ukliďme Česko.

I tento rok se připojujeme k akci Ukliďme Česko.

17.05.22

I letos se zaměstnanci a klienti NADĚJE připojují k akci Ukliďme Česko. 


Více...
 
I tento rok se připojujeme k akci Ukliďme Česko.

I letos se zaměstnanci a klienti NADĚJE připojují k akci Ukliďme Česko. Sejdeme se v 9.00 hodin u Domu Naděje Za Plynárnou 13 v Jablonci nad Nisou.

Více info - viz plakát.


Méně...
 
Poohlédnutí za sbírkou potravin.

Poohlédnutí za sbírkou potravin.

27.04.22
Sbírka potravin se tentokrát konala
Více...
 
Poohlédnutí za sbírkou potravin.

Sbírka potravin se tentokrát konala v sobotu před svátkem sv. Jiří a počasí  ani zdaleka nepřipomínalo jaro.  Na pomoc se dobrovolně přihlásili i někteří klienti azylového domu, dále pak pracovníci zařízení i jejich rodinní příslušníci. Sbírka trvala od 8,00 hodin do 18,00 hodin, a kdo z vás si to nezkusil, věřte, že to není žádná legrace celý den stát, mluvit s potencionálními dárci, přebírat darované zboží a rovnat ho do připravených beden. Je někdy až dojemné, jak jsou někteří lidé připraveni pomoci. 

Při večerním hodnocení jsme, ač již všichni značně znaveni, s radostí konstatovali, že za celý den jsme nasbírali 40 beden potravin a hygienických pomůcek, což po převážení znamenalo 658 kg darovaného zboží.

Vzhledem ke složité době, ve které se nyní nacházíme, je to krásný výsledek a znovu to dokazuje, že většina lidí je dobrých a že jim není lhostejný osud těch, kteří se dostali do těžké životní situace.

Děkujeme !

 

Mgr. Jiří Hána, sociální pracovník Naděje Za Plynárnou


Méně...
 
Velikonoce 2022 aneb ještě není úplně dobře, ale již je lépe.

Velikonoce 2022 aneb ještě není úplně dobře, ale již je lépe.

19.04.22

Po dvouleté přestávce vynucené Covidem – 19


Více...
 
Velikonoce 2022 aneb ještě není úplně dobře, ale již je lépe.

Po dvouleté přestávce vynucené Covidem – 19 jsme se v Domě Naděje Za Plynárnou s radostí pustili do příprav oslavy největšího křesťanského svátku a to

zmrtvýchvstání Ježíše Krista. I když jsou někteří z nás nevěřící, tyto svátky jara máme všichni rádi a jejich oslava je vedle oslav Vánoc vždy velmi důstojná, milá a všichni se ji  velice rádi zúčastňujeme. Samozřejmě myslím v první řadě klienty, kteří  během těchto setkání mají možnost alespoň na chvíli zapomenout na své starosti a bolesti.

Letošní oslav, možná právě z důvodu již zmiňované přestávky, se nesla v kouzelné a zvláštně slavnostní atmosféře. Již od božího rána na nízkoprahovém denním centru probíhala velikonoční dílna, kde všichni ubytovaní klienti a mnoho klientů tzv. „venkovních“ pod vedením našich kolegyň Blanky a Lucky malovali tradiční kraslice, obrázky s různými velikonočními motivy, zdobili perníčky a vyráběli ozdobné vázičky. Do nich se po skončení naaranžovaly rozkvétající jarní květiny. Nálada skvělá, pracovní nasazení všech stoprocentní. (sociální pracovníci poznamenali, že kdyby se toto pracovní nasazení podařilo u některých přenést do běžného života, bylo by to super). V odpoledních hodinách jsme srdečně přivítali našeho oblíbeného a milovaného kazatele, který vtipem sobě vlastním povyprávěl o všech těch kouzelných událostech starých přes 2000 let. V jeho podání vše zaznělo naprosto srozumitelně a zároveň přijatelně pro všechny přítomné. A že se nás sešlo něco okolo 40 klientů a pracovníků.

Zazněly také pěkné písničky doprovázené na kytaru a po nich již bylo nutné se pořádně občerstvit. Podávala se káva, čaj, ozdobené mísy plné ovoce, zákusků, no prostě hostina hodna důležitosti tohoto svátku.

Nezbývá než prohlásit, že vše dopadlo skvěle, podle plánu. Na závěr jsme si popřáli hodně zdraví, spokojenosti a hlavně, v dnešní těžké a nepochopitelné době, klid a mír pro všechny dobré lidi.

 

Mgr. Jiří Hána, sociální pracovník


Méně...
 
Jdeme Vám naproti! Ми йдем вам назустріч!

Jdeme Vám naproti! Ми йдем вам назустріч!

05.04.22

V rámci služby zavádíme pravidelné časy, kdy se s námi můžete setkat přímo v centru města.


Více...
 
Jdeme Vám naproti! Ми йдем вам назустріч!

 

V rámci služby zavádíme pravidelné časy, kdy se s námi můžete setkat přímo v centru města Jablonec nad Nisou.

Každé pondělí potkáte našeho teréňáka v čase od 9:00 do 9:30 před radnicí na Mírovém

náměstí a na stejném místě i každý čtvrtek od 14:00 do 14:30. Sociálního pracovníka poznáte

podle znaku NADĚJE, který má ve formě placky připnutý na batohu či oděvu. A s čím ho můžete

oslovit?

 

Pomůže Vám s doprovodem na úřady či jiné instituce, poradí s dávkami či Vás odkáže přímo na službu, kterou potřebujete. Kontaktovat ho můžou lidé, kterým hrozí ztráta bydlení, potřebují dluhové poradenství nebo by rádi stabilizovali svou sociální situaci. Jsme schopni poskytnout podporu i uprchlíkům z Ukrajiny, kterým nabízíme jak doprovody, tak informace, které mohou při příchodu do země potřebovat. Ukrajinštinu sice neovládáme, ale poradíme si s angličtinou či ruštinou.

 

 

 


«Ми        йдемо          вам           назустріч»

Шановні        друзі !

Наша служба надає вам можливість зустрітись з нашим співробітником

в центрі нашого міста біля будинку Мерії:

- кожного понеділка     з  9.00  до   9.30

- кожного четверга       з 14.00  до  14.30

За  адресою   :  пл. Мирова (Mírové náměstí)

Нашого співробітника ви легко зможете  впізнати. Він має логотип

« Надія » (Naděje) на  своєму рюкзаку  або  на  значку,  прикріпленому  на  його  одязі.

Наш співробітник допоможе вам у питаннях щодо можливості надання

житла вашим сім’ям, стабілізації питань вашого соціального положення

 та вашого еміграційного перебування в нашій країні.

Просимо   вибачення  за  недосконале  володіння  українською  мовою,

через  що будь яка  інформація   для  вас   може  бути  надана  англійською  (або  за бажанням російською )  мовою.

 

Bc. Klára Aljančič, DiS.

terénní sociální pracovnice


Méně...