Jablonec nad Nisou

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme ubytování v azylovém domě a tréninkových bytech, přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou bydlet? Obraťte se přímo na sociální pracovníky azylového domu.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Jablonci nad Nisou již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 

 
 
Přejeme si hezké Vánoce pro všechny děti!

Přejeme si hezké Vánoce pro všechny děti!

01.12.22
Středisko NADĚJE Dlouhá v Jablonci nad Nisou
Více...
 
Přejeme si hezké Vánoce pro všechny děti!

Středisko NADĚJE Dlouhá v Jablonci nad Nisou pořádá opět vánoční sbírku. 

Dary nemusí být nové. Mohou to být hračky, se kterými si Vaše děti už nehrají. Předem děkujeme za Vaši pomoc. Pokud byste se rozhodli něco darovat využijte prosím informace - viz přiložený leták.


Méně...
 
Poděkování.

Poděkování.

28.11.22

Vážení a milí občané Jablonce,


Více...
 
Poděkování.

Vážení a milí občané Jablonce,

  

     V poslední době se množí případy, kdy vy, naši spoluobčané, dáváte jasně najevo, že máte dobré srdce a není vám lhostejný osud lidí, kteří se ne vždy svoji vinnou dostali na samé dno, na okraj společnosti.

     Potkáváme se s nimi často a není to vždy setkání milé. Řada z nás se obrátí a předstírá, že nevidí, někteří se snaží pomoci. A těm bych rád poděkoval a poradil. Pokud chcete obyčejnému člověku bez domova pomoci, nabídněte mu jídlo nebo oblečení. Pokud mu poskytnete finanční částku, není vždy jisté, že ji dotyčný člověk  rozumně použije.

     Dále bych všechny rád ubezpečil, že se všichni pracovníci Azylového domu Naděje v Jablonci nad Nisou snaží těmto lidem pomoci. Ať se jedná o poskytnutí stravy, oblečení, odborného poradenství, možnosti přespání či ubytování. Od člověka v nouzi je potřeba pouze jediné, projevit o tuto pomoc zájem. To znamená spolupracovat s terénním pracovníkem, nebo ještě lépe, osobně dojít do Azylového domu.

     Často se stává, že dostáváme Vámi napsané a dobře myšlené dopisy, ve kterých popisujete svá setkání s člověkem bez domova ve velmi špatném stavu a ptáte se, proč je v takovém stavu a proč mu pracovníci našeho zařízení nepomohou. Máte úplnou pravdu a znovu zdůrazňuji, že všichni jsme připraveni poskytnout danému člověku vše, co je v našich silách, a co by mohlo pomoci zkvalitnit jeho život. Nemůžeme ale jít proti vůli člověka, pokud ten o naše služby nestojí.

     Dalším důvodem, proč i přes snahu zaměstnanců nelze hned pomoci je často naplněná kapacita zařízení nebo špatný zdravotní stav klienta. Jedná se mnohdy o infekční choroby, které by ohrozily ostatní klienty i zaměstnance zařízení.

     Přesto ale velký dík Vám všem, kterým není osud našich spoluobčanů lhostejný. Až budete v rodinném kruhu sedět u štědrovečerní večeře, vzpomeňte i na lidi, se kterými si osud nepěkně prohrál. I v našem zařízení připravujeme vánoční posezení pro naše klienty. Všichni věříme, že se nám podaří rodinnou atmosférou naladit jejich vnímání, že nikdy není pozdě začít znovu a že „zázraky se dějí“ i když se může zdát, že situace je mnohdy „beznadějná.“

     Děkujeme Vám, že nejste lhostejní k druhým a přejeme Vám šťastné a požehnané prožití Vánočních svátků.

 

Mgr. Jiří Hána, sociální pracovník Azylového domu Za Plynárnou.


Méně...
 
Sbírka potravin se opět vydařila, dárcům děkujeme!

Sbírka potravin se opět vydařila, dárcům děkujeme!

15.11.22

Sbírka potravin se tentokrát konala


Více...
 
Sbírka potravin se opět vydařila, dárcům děkujeme!

     Sbírka potravin se tentokrát konala v sobotu 12.11. po svátku svatého Martina a počasí  ani zdaleka nepřipomínalo zimu, naopak byl jasný, prosluněný den.  Na pomoc se dobrovolně přihlásili i někteří klienti azylového domu, dále pak pracovníci zařízení i jejich rodinní příslušníci.

     Sbírka trvala od 8,00 do 18,00 hodin, a dle sdělení ředitele Potravinové banky Liberec pana Josefa Vlčka její výsledek překonal všechny nejodvážnější předpoklady, které moc optimistické nebyly.

     Díky úžasným dobrovolníkům a štědrým nakupujícícm se v sobotu podařilo získat do potravinové banky v Liberci neuvěřitelných 20 tun potravin, hygieny a drogerie.

     V této chvíli probíhá v potravinové bance roztřídění, zvážení a zaevidování celé sbírky, poté začne distribuce k samotným odběratelům.

     Vzhledem ke složité době, ve které se nyní nacházíme, je to krásný výsledek a znovu to dokazuje, že většina lidí je dobrých a že jim není lhostejný osud těch, kteří se dostali do těžké životní situace.

Děkujeme !

 

Míla Havrdová, oblastní ředitelka

 

 Méně...
 
Tvoříme s klienty!

Tvoříme s klienty!

12.09.22

Minulý týden bylo na nízkoprahovém centru v


Více...
 
Tvoříme s klienty!

Minulý týden bylo na nízkoprahovém centru v Domě Naděje Za Plynárnou rušno! Sešli se zde zaměstnanci obou středisek, aby s klienty vyráběli výrobky, které budou určeny jako dárky pro Benefici konanou v kině Varšava v Liberci v říjnu. 

Materiál pro výrobky byl pořízen z daru Nadace Preciosa a zhruba dvacet klientů pod vedením zkušených pracovnic vyráběli u stolu podložky z korálků, které mohou sloužit například pod hrníček či pod myš k počítači.

Nálada byla dobrá a ruce šikovné. Za pár hodin vznikla celá plejáda tvarů a barev výrobků, které potěší nejen naše donátory a sponzory, ale i přátele, kteří nám fandí a podporují nás.

Děkujeme za výborný nápad a někdy příště ZDAR DOBRÉ VĚCI!

 

Míla Havrdová.


Méně...
 
Začíná Milostivé léto II.

Začíná Milostivé léto II.

26.08.22

      Od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022 proběhne opět akce pod názvem Milostivé léto, kdy se dlužníci mohou zbavit svých dluhů vůči veřejnoprávním subjektům.

     Veřejnoprávním subjektem je například: zdravotní pojišťovna, Česká televize, Český rozhlas, ČEZ, krajské nemocnice, městské dopravní podniky a další organizace, které vede či vlastní obec, kraj či stát.


Více...
 
Začíná Milostivé léto II.

     Od 1.9. 2022 do 30. 11. 2022 proběhne opět akce pod názvem milostivé léto, kdy se dlužníci mohou zbavit svých dluhů vůči veřejnoprávním subjektům.

     Veřejnoprávním subjektem je například: zdravotní pojišťovna, Česká televize, Český rozhlas, ČEZ, krajské nemocnice, městské dopravní podniky a další organizace, které vede či vlastní obec, kraj či stát.

     Dohnaly vás závazky vůči výše uvedeným subjektům a přešly do exekučních řízení před datem 28. 10. 2021? Pokud ano, tak se jich můžete v době trvání Milostivého léta zbavit uhrazením jistiny (původního dluhu) a odměny exekutora ve výši 1 815 Kč. Veškeré příslušenství – úroky, penále, poplatky advokátům aj. vám budou prominuty a exekuce skončí.

     Oproti minulému Milostivému létu musí nyní exekutoři do 15 dnů odpovědět na Váš doporučený dopis, ve kterém je informujete o tom, že chcete využít této akce a zároveň je žádáte o vyčíslení dlužné částky a čísla účtu, na který máte zaslat peníze.

     Pokud potřebujete poradit, tak se můžete obrátit na naše středisko NADĚJE – terénní program v Dlouhé ulici v Jablonci nad Nisou na telefonním čísle 488 588 732 nebo 732 332 097. Svůj dotaz můžete také zaslat emailem na lucie.kretschmerova@nadeje.cz či se podívat na webové stránky www.milostiveleto.cz.


Lucie Kretschmerová, vedoucí střediska


Méně...
 
Výzva pro dárce!

Výzva pro dárce!

22.08.22

Vážení dárci,


Více...
 
Výzva pro dárce!

Vážení dárci,

 

potýkáme se s nedostatkem dětského oblečení ve vel. 116 - 170. 

 

Dále rádi přijmeme také již nevyužité školní tašky a batohy, abychom mohli usnadnit dětem start do nového školního roku. 

 

Případné dary přijímáme ve středisku Dlouhá - terénní program, Dlouhá 25a, Jablonec nad Nisou. Každou středu od 13-16h nebo po telefonické domluvě na číslech: 488 588 732, 732 332 097, 732 332 274. Předem děkujeme.

 

za středisko Dlouhá Bc. Lucie Kretschmerová, vedoucí střediska.

 


 Méně...