Jablonec nad Nisou

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme ubytování v azylovém domě a tréninkových bytech, přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou bydlet? Obraťte se přímo na sociální pracovníky azylového domu.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Jablonci nad Nisou již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 

 
 
Jablonecký sprchomat slavnostně otevřen!

Jablonecký sprchomat slavnostně otevřen!

27.05.23

Za účasti primátora města Jablonec nad Nisou Ing. Miloše Veleho  a náměstkyně pro věci sociální Ing. Jany Hamplové proběhlo ve středu 24.5.2023 slavnostní otevření sprchomatu.


Více...
 
Jablonecký sprchomat slavnostně otevřen!

Za účasti primátora města Jablonec nad Nisou Ing. Miloše Veleho  a náměstkyně pro věci sociální Ing. Jany Hamplové proběhlo ve středu 24.5.2023 slavnostní otevření sprchomatu.

Sprchomat je umístněn u Domu Naděje Za Plynárnou 13.

PRAVIDLA POUŽITÍ SPRCHOMATU


Méně...
 
Kolegium Dluhové poradenství - tentokrát se soudcem.

Kolegium Dluhové poradenství - tentokrát se soudcem.

28.11.23

Ve dnech 30. - 31.10.2023 se konalo dvoudenní


Více...
 
Kolegium Dluhové poradenství - tentokrát se soudcem.

Ve dnech 30. - 31.10.2023 se konalo v Karlových Varech dvoudenní Kolegium Dlouhového poradenství, tentokrát se soudcem Mgr. Jáchymem Oswaldem. Tématem byla především novela Insolvenčního zákona a další novinky spojené s podáváním návrhů na oddlužení. Velká část kolegia byla věnována dotazům a diskuzi všech zúčastněných.

NADĚJE získala v roce 2017 akreditaci pro podávání návrhů na oddlužení od Ministerstva spravedlnosti. Oddlužením se nyní zabývá v NADĚJI oblast Jablonec nad Nisou a oblast Litoměřice.


Méně...
 
Poohlédnutí za Sbírkou potravin.

Poohlédnutí za Sbírkou potravin.

13.11.23

V České republice se dvakrát ročně koná


Více...
 
Poohlédnutí za Sbírkou potravin.

V České republice se dvakrát ročně koná celonárodní Sbírka potravin, která má za cíl s pomocí partnerských řetězců vybrat potraviny do potravinových bank, které je dále distribuují potřebným lidem: matkám samoživitelkám, osamělým seniorům, lidem bez domova a dalším. 

 

Podzimní termín tentokrát připadl na 11. listopadu. V Jablonci nad Nisou se sbírka uskutečnila v Albertu v Želivského ulici a v Lidlu. V Lidlu její zdárný průběh zajistili dobrovolníci z NADĚJE. Lidé mohli v této prodejně v době od 8 do 18 hodin nakoupit trvanlivé potraviny a drogerii a poté je darovat do označených košíků za pokladnami. Výtěžek sbírky byl tentokrát opravdu velký, V Lidlu se vybralo 808 kg a v Albertu 1499 kg trvanlivých  potravin a drogerie. 

 

Děkujeme všem přispívajícím za jejich štědrost a dále děkujeme Albertu, Lidlu a Potravinové bance v Liberci za spolupráci na hladkém průběhu sbírky. 

 

Celkový výsledek předčil v Libereckém kraji očekávání. Dle ředitele Potravinové banky se podařilo celkem získat 29 332 kg potravin a drogerie, což je nejvíce za celou dobu pořádání Sbírky potravin.


Méně...
 
S námi nemusíte být vyloučení.

S námi nemusíte být vyloučení.

08.10.23

Když se v dnešní společnosti vysloví slovo „vyloučení“ je to stigma, které je pro každého nežádoucí jen když se vysloví.


Více...
 
S námi nemusíte být vyloučení.

Když se v dnešní společnosti vysloví slovo „vyloučení“ je to stigma, které je pro každého nežádoucí jen když se vysloví. Všichni dnes chceme být úspěšní, mít skvělou práci, rodinné zázemí, zajímavé koníčky  a spoustu přátel, kteří za námi stojí v jakékoli životní situaci.

Naše společnost bojuje proti vyloučení takovými metodami jako je integrace, inkluze, přesto se stane, že někteří lidé zůstanou se svým problémem sami, nezvládnou ho a stávají se „vyloučenými“. To může mít různou podobu od pádu do závislostí různého druhu, propadnutí do dluhové spirály, až k pobytu na ulici či ve věznici.

Čím více před problémem zavíráme oči a snažíme se ho vytěsnit, tím větší může být pád někam, odkud je jen velmi těžká cesta zpět.

V rámci týdne sociálních služeb se pracovní skupina pro osoby ohrožené sociálním vyloučením v Jablonci nad Nisou sešla na zajímavém odpoledni, kde byl program zaměřen právě na sdílení témat, jak těmto nežádoucím jevům předejít.

Odpoledne se zúčastnili zástupci všech organizací, které jsou členy skupiny a zajímavé přednášky na téma „Jak zkrotit dluhy“ (Člověk v tísni), „Závislosti jako kolotoč“ (Most k naději), „Nikdo si neplánuje svůj osud, nejlepší je odpálit, co ti nahodí“ (Laxus) nám nastavily zrcadlo, že na šikmou plochu se v nějakém okamžiku života může dostat kdokoli z nás.

Úžasná byla i divadelní scénka Probační a mediační služby na téma řešení konfliktu spojeného s trestním řízením. Po celou dobu byla přistavena na parkovišti Testovací sanitka společnosti Rozkoš bez rizika a v neposlední řadě jsme mohli shlédnout výstavu obrazů o bezdomovectví a vyslechnout pár písní od přátel z NADĚJE.

Děkuji všem, kteří se na celé akci podíleli a přišli ji podpořit. Je skvělé mít povědomí o tom, kolik organizací pomáhá,  a jakou síť služeb může využít člověk, který se octne v nouzi.

Míla Havrdová
Oblastní ředitelka NADĚJE, manažerka komunitního plánování pro OOSV.


Méně...
 
Duchovní zastavení v azylovém domě.

Duchovní zastavení v azylovém domě.

04.10.23
Manželé Libor a Jaruška Slovákovi pravidelně
Více...
 
Duchovní zastavení v azylovém domě.

Manželé Libor a Jaruška Slovákovi pravidelně zpestřují páteční večery zastavením nad příběhy z Bible, společným povídáním, které je spojeno s občerstvením, které sami pro klienty připravují.

Setkání se konají 1 až 2x měsíčně v pátek a účastní se ho kolem patnácti až dvaceti klienty noclehárny a azylového domu.

Děkujeme jim a do další služby pro lidi přejeme hodně zdraví a Božího požehnání!


Méně...
 
Opět běží milostivé léto.

Opět běží milostivé léto.

22.09.23

V letošním roce opět probíhá akce


Více...
 
Opět běží milostivé léto.

V letošním roce opět probíhá akce Milostivé léto, která pomáhá lidem z dluhů. Tento běh je odlišný od běhů předchozích, protože se zaměřuje na dluhy na daních a sociálním pojištění. Po podání žádosti a uhrazení jistiny (původního dluhu) bude zbylé příslušenství odpuštěno.

 

Jaké dluhy tedy spadají do Milostivého léta 3? Akce se vztahuje: na dluhy na sociálním pojištění, daňové nedoplatky, poplatky vymáhané Celním úřadem, dluhy vůči soudům a Vězeňské službě ČR, a dále závazky vzniklé za místní poplatky (odpady, poplatek za psa apod.), pokud obec nebo kraj umožní jejich odpuštění na základě usnesení. Další podmínkou je, že dluhy vznikly před datem 30.9.2022 a nejsou vymáhány soudními exekutory.

 

Termín, do kterého musí být dluh zaplacen je stanoven na 30.11.2023. Pokud je dlužná částka vyšší než 5.000,- Kč, tak je možné dluh rozložit do splátek. Splácení má také své podmínky. V případě zpoždění splátky nebo úhrady jiné výše splátky možnost využití Milostivého léta 3 zaniká. Milostivé léto se netýká osob v insolvenčním řízení a nevztahuje se na věřitele ve formě soukromých subjektů jako jsou banky, telefonní operátoři, soukromí pronajímatelé, ale také na zdravotní pojišťovny. V případě bližších informací neváhejte kontaktovat středisko NADĚJE v Dlouhé ulici v Jablonci nad Nisou na telefonním čísle 488 588 732.

 

Bc. Lucie Kretschmerová

vedoucí střediska a terénní sociální pracovnice 

 

 

 


Méně...