Nedašov

 
 

Rok 2021 - 30 let trvání NADĚJE v Nedašově

Video

06.01.21

Náš Dům pokojného stáří NADĚJE v Nedašově si letos připomíná výročí svého vzniku. Je to už 30 let od zahájení naší práce v tomto krásném regionu.


Více...
 

Náš Dům pokojného stáří NADĚJE v Nedašově si letos připomíná výročí svého vzniku. Je to už 30 let od zahájení naší práce v tomto krásném regionu. Jsme křesťanská misijní a charitativní iniciativa a naše působení v Nedašově je především vyjádřením naší důvěry a vděčnosti za Boží obdarování. Jako malý úvod k našemu výročí jsme již během minulého léta připravili ve spolupráci s panem Rostislavem Cíchou a Laurou Fojtíkovou krátké video z našeho života. Podívejte se na něj zde a šiřte jej jako jednu z dobrých zpráv o naší současnosti. Děkujeme za přátelství a za podporu.


Méně...
 

Poděkování Ježíškovým vnoučatům a firmě TRASK SOLUTIONS, a.s.

Video

04.05.21

Loňský a letošní rok je zcela jiný, než ty předešlé. Přesto jsme mnohokrát prožili zvláštní a krásné situace obdarování, porozumění a sympatie s námi a naší prací v Nedašově.


Více...
 

Loňský a letošní rok je zcela jiný, než ty předešlé. Přesto jsme mnohokrát prožili zvláštní a krásné situace obdarování, porozumění a sympatie s námi a naší prací v Nedašově. Jedním z mnoha pozitivních zážitků minulého období byla také konkrétní spolupráce s Ježíškovými vnoučaty a obdarování od firmy TRASK SOLUTIONS. Jako malý projev vděčnosti jsme ve spolupráci s Laurou Fojtíkovou a panem Rostislavem Cíchou připravili malé video poděkování. Spokojení klienti, pohádkový sníh i krásná výzdoba našeho domova – to všechno je skutečné. Toto video je další dobrou zprávou o naší současnosti.


Méně...
 

Informace pro návštěvy od 4. 1. 2021

04.01.21

Milí přátelé, vážení příbuzní,

v případě, že zvažujete návštěvu v našem zařízení, informujte se nejprve telefonicky na čísle 775 889 643


Více...
 

Milí přátelé, vážení příbuzní,

v případě, že zvažujete návštěvu v našem zařízení, informujte se nejprve telefonicky na čísle 775 889 643. Je třeba dohodnout výjimku ze zákazu návštěv a čas návštěvy. Na návštěvu si přineste vlastní respirátor FFP2 nebo KN95. Pokud jste prodělali onemocnění Covid-19, prokažte nám tuto skutečnost potvrzením lékaře, nebo předložte SMS z laboratoře. Jestliže nepřipadá v úvahu žádná z předchozích variant, bude vám test proveden v našem zařízení.

Zároveň vás žádáme o maximální informovanost v případě změn zdravotního stavu, které by mohly indikovat virové onemocnění.


Méně...
 

Kontaktujte své blízké skrze WhatsApp

04.05.20

Vážená paní, vážený pane,

uvědomujeme si, že státem nařízená opatření jsou nepříjemná pro naše obyvatele, stejně jako pro Vás, jejich blízké a přátele, kdy všem chybí tolik potřebná komunikace.

Jak jste mohli zaznamenat v médiích, mnohé společnosti spustili projekty na pomoc seniorům a sociálním službám. Mezi nimi vznikl také unikátní projekt „Tablet od srdce“. Díky němu a daru, který jsme skrze něj obdrželi...


Více...
 

Vážená paní, vážený pane,

 

uvědomujeme si, že státem nařízená opatření jsou nepříjemná pro naše obyvatele, stejně jako pro Vás, jejich blízké a přátele, kdy všem chybí tolik potřebná komunikace.

Jak jste mohli zaznamenat v médiích, mnohé společnosti spustili projekty na pomoc seniorům a sociálním službám. Mezi nimi vznikl také unikátní projekt „Tablet od srdce“. Díky němu a daru, který jsme skrze něj obdrželi, jsme nyní spustili audiovizuální komunikaci prostřednictvím digitálního tabletu, který je nyní v našem zařízení k dispozici.

Tablet obsluhují naše pracovnice Iva Sporková, Mgr. Jana Petrůjová, Lenka Lorencová a budou pro Vás k dispozici ve dnech od Po - Pá od 9:00 do 15:00 hod. Spojení je možné navázat prostřednictvím Vašeho mobilního telefonu, tabletu, nebo počítače přes aplikaci WhatsApp, (https://www.whatsapp.com/download). Hovory a videohovory WhatsApp využívají internetové připojení. K dispozici je audio i video přenos.

Telefonní číslo tabletu, se kterým se můžete spojit výhradně prostřednictvím aplikace WhatsApp (na toto číslo nevolejte běžným telefonním hovorem, nikam se nedovoláte) je: 

 

 775 892 468 


Naše pracovnice po přijetí hovoru vyhledají Vašeho blízkého a některá z nich bude asistovat při navázání komunikace. V případě, že se nedovoláte, pokusíme se Vám zavolat zpět po ukončení hovorů těch, kteří se dovolali před Vámi. Aby se dostalo na všechny, prosíme, respektujte maximální dobu hovoru 10 min. Věříme, že uvítáte a oceníte tuto možnost spojení s Vašimi blízkými.

S pozdravem Petr Žůrek, ředitel pobočky

 


Méně...
 
 
 
Anděl a svatý Mikuláš v našem domově

Anděl a svatý Mikuláš v našem domově

08.12.20

K velké radosti našich obyvatel a při dodržení všech omezujících opatření vedení domova a naší vlády k nám přišel anděl a svatý Mikuláš.


Více...
 
Anděl a svatý Mikuláš v našem domově

K velké radosti našich obyvatel a při dodržení všech omezujících opatření vedení domova a naší vlády k nám přišel anděl a svatý Mikuláš. Každému bylo připomenuto, že se o nich v nebi všechno ví, jaké mají kaňky ve své knize života, a že se velmi cení jakákoliv dobrá snaha, modlitba či aspoň úsměv.

Další andělé nám připravili hojné mikulášské balíčky jako ocenění celoročního úsilí. Nejčipernější anděl si vzal na starost poctivé roznesení dárků ke všem obdarovaným. Návštěva tak milého hosta byla velmi vítaná, někteří dokonce chtěli nebo i řekli modlitbu, jiní chtěli třeba přímluvu v nebi za něco, co nosí na srdci. Loučení provázelo přání pokojného Adventu a šťastných Vánoc pro všechny. Fotografie zde.


Méně...
 
Za hledáním podzimních pokladů

Za hledáním podzimních pokladů

16.09.20

Nastal čas houbaření, takže i nás vylákalo příznivé počasí za hledáním těchto podzimních pokladů. 


Více...
 
Za hledáním podzimních pokladů

Nastal čas houbaření, takže i nás vylákalo příznivé počasí za hledáním těchto podzimních pokladů. Sešli jsme se po ránu s menší skupinkou pohyblivých klientů a vyrazili minibusem, vybaveni košíky a kudličkami. Vydali jsme se na horní konec Nedašova, do místa zvaného Cigán. Udělali jsme asi tři zastávky u lesíků, které nás zaujaly. Hříbky jako by nás čekaly v každém lese, takže jsme je nehledali, ale zrovna sbírali. Na doporučení místního obyvatele jsme jeli dál na otevřenou louku zvanou Backovy, kde se nám otevřel nádherný výhled do krajiny a spatřili jsme velké množství bedel, kterými jsme naplnili naše košíky. A co myslíte, že nás čekalo potom? Houbové hody. Fotografie zde.


Méně...
 
Dřevorubci pomáhají NADĚJI v Nedašově

Dřevorubci pomáhají NADĚJI v Nedašově

15.09.20

Možná jste se už setkali se závody dřevorubců. Je to náročný sport pro opravdu silné, vytrvalé a houževnaté pracanty.


Více...
 
Dřevorubci pomáhají NADĚJI v Nedašově

Možná jste se už setkali se závody dřevorubců. Je to náročný sport pro opravdu silné, vytrvalé a houževnaté pracanty. Právě takové závody, které si u nás ponechaly svůj anglický název Timbersports, se odehrály v neděli 13. 9. po celé odpoledne ve sportovním areálu v Zádveřicích – Rakové. Jeho organizátoři se rozhodli uspořádat v rámci tohoto sportovního odpoledne dobročinnou sbírku pro náš domov. Chceme poděkovat zvláště Danielu Hillovi a jeho spolupracovníkům za uspořádání, ale také Zastupitelstvu a starostovi obce za pomoc v propagaci a organizaci odpoledne. Jsme vděční za mnoho osobních setkání, při kterých bylo možné prezentovat službu a poslání nedašovské NADĚJE.

Na závěr sportovního odpoledne byli účastníci seznámeni s finančním výnosem sbírky, který činil 19 504 korun. Letošní štědrost návštěvníků byla mimořádná jak z důvodů zdravotních omezení, tak z důvodů zhoršené ekonomické situace obyvatel.

Je pro nás velkým povzbuzením, že naše práce je velmi pozitivně vnímána a hodnocena jako velmi potřebná. Při předávání finančního obnosu jsme vyjádřili všem poděkování a také vděčnost, pokud jako lidé přinášejí naději tam, kde žijí.

Fotogragie zde.


Méně...
 
Kulturní odpoledne

Kulturní odpoledne

07.09.20

„Bylo nám s Vámi hezky, a pokud budete mít zájem, rádi zase někdy přijdeme.“ 


Více...
 
Kulturní odpoledne

„Bylo nám s Vámi hezky, a pokud budete mít zájem, rádi zase někdy přijdeme.“  Těmito slovy se s námi rozloučila skupina sympatických chlapíků heligonkářů. Společně s nimi jsme si zazpívali písně známé i méně známé. Příjemná uvolněná atmosféra nás vtáhla natolik, že jeden z nás si dodal odvahu a projevil zájem, zahrát na jeden z hudebních nástrojů. Zjistili jsme, že je to muzikant samouk a dříve si k večeru sednul na lavičku a hrál si jen tak pro radost. Dobrou náladu podpořila slečna Eliška, která nám po roce přišla ukázat, co nového se naučila její parťačka border kolie Sofinka. Omlazující a barevné bylo vystoupení mladých tanečnic, které nám předvedly orientální tance. Děkujeme všem účinkujícím a všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na tom, abychom toto zajímavé odpoledne mohli uskutečnit. Fotografie zde.    


Méně...
 
Na mši svaté

Na mši svaté

26.08.20

Milé překvapení čekalo obyvatele Domu pokojného stáří, které si pro ně připravil ve čtvrtek 20. 8. 2020 nedašovský římskokatolický farář otec Marek Kurzyňski.


Více...
 
Na mši svaté

Milé překvapení čekalo obyvatele Domu pokojného stáří, které si pro ně připravil ve čtvrtek 20. 8. 2020 nedašovský římskokatolický farář otec Marek Kurzyňski. Paní Jana Petrůjová říká: „Chtěli jsme s několika klienty navštívit nedašovský kostel a také hřbitov, abychom v modlitbě vzpomněli na své blízké. Připravili jsme si litanie a píseň k Panně Marii, že vše i s našimi osobními prosbami předneseme před svatostánkem.  Otec Marek nás už čekal, otevřel kostel a k velkému překvapení nám odsloužil mši svatou. Byl to pro nás nevšední a nádherný zážitek. Po mši svaté nás ještě pozval na posezení na farní dvůr, připravil občerstvení a ochotně se nám věnoval až do času, kdy jsme museli spěchat domů na oběd. Tímto bychom mu chtěli mockrát poděkovat a popřát hodně sil a trpělivosti s námi farníky a Boží požehnání v jeho další službě“.

Jsme velmi rádi, že se daří spolupráce našeho domova a místního křesťanského společenství, a velmi nás těší a povzbuzuje i dobrá spolupráci s duchovními ze širšího okolí a zástupci dalších církví.


Méně...
 
Vědomostní dopoledne

Vědomostní dopoledne

14.08.20

Teplé, avšak příjemné dopolední čtvrteční slunce nás vybízelo, abychom tohoto krásného počasí využili pro venkovní aktivity.


Více...
 
Vědomostní dopoledne

Teplé, avšak příjemné dopolední čtvrteční slunce nás vybízelo, abychom tohoto krásného počasí využili pro venkovní aktivity. Pro klienty byla připravena lehce upravená, ale všemi dobře známá vědomostní hra AZ kvíz. Aby to všem lépe pálilo, bylo připraveno i lehké občerstvení. Soutěžící byli rozděleni na dvě družstva po sedmi hráčích. První kolo bylo velmi napínavé až do posledních chvil, nakonec se vítězného bodu ujmul tým modrých a získal bod. Oranžový tým si to nenechal líbit a ve druhém kole porazil modrý tým na plné čáře, takže se skóre vyrovnalo na 1:1. Po skončení následovalo odměňování. Každý účastník hry si vylosoval cenu, a tak nikdo neodešel s prázdnou.

Během celé doby panovala ta pravá atmosféra jako při soutěži: smích i napětí, nesouhlasy i vzrušení. Všichni klienti se ale dobře bavili, otestovali své znalosti a všeobecný přehled. A mnozí z nich se jistě, tak jako my, těší na další podobné společné aktivity. Fotografie zde.   


Méně...