PRO LIDI V NOUZI.

POSLÁNÍM NADĚJE JE PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ EVANGELIA V ŽIVOTĚ A JEHO ŠÍŘENÍ.

OD ROKU 1990

 

POBOČKY

 


Přehled poboček  

AKTUÁLNĚ

Mobilní sociální služba NADĚJE slaví své 14 výročí

Mobilní sociální služba NADĚJE slaví své 14 výročí

14.08.22 | Praha

Právě naše "mobilka" byla v roce 2008 jedna z prvních, která své služby přivezla přímo k potřebným lidem na ulici. 


Více...
 
Mobilní sociální služba NADĚJE slaví své 14 výročí

 

Právě naše "mobilka" byla v roce 2008 jedna z prvních, která své služby přivezla přímo k potřebným lidem na ulici. Díky své efektivitě, nízkoprahovosti, schopnosti reagovat na důležité změny a potřebnosti osob z cílových skupin se stala nedílnou součástí i dalších poskytovatelů sociálních služeb. Jsme rádi, že jsme byli průkopníky této formy potřebné sociální služby a že ji nadále poskytujeme.

 

Aktuálně s Mobilní sociální službou pravidelně navštěvujeme 12 míst v 8 městských částech Prahy.

 

Každý týden k "mobilce" přichází pro pomoc průměrně 363 lidí v nouzi.

 

Tato pomoc pro lidi bez domova by nebyla možná bez adekvátního nasazení pracovníků terénního programu NADĚJE, bez spolupráce s dalšími subjekty i potřebného financování. Všem účastníkům i donátorům za lidi bez domova i za sebe děkujeme!

 

Text: Aleš Strnad, vedoucí terénního programu

Foto: Tomáš Kozohorský

 

 


Méně...
 
Hotel Harfa poskytoval zázemí lidem bez domova v kovidové době

Hotel Harfa poskytoval zázemí lidem bez domova v kovidové době

Zhodnocení koordinátorky Marie

11.08.22 | Praha

Humanitární hotel Harfa, který vznikl kvůli pandemii Covidu-19 v březnu 2020, jsem převzala jako koordinátorka v červenci 2021. Přede mnou mělo hotel na starosti Centrum sociálních služeb Praha. Za více než dva roky prošlo hotelem 150 lidí.


Více...
 
Hotel Harfa poskytoval zázemí lidem bez domova v kovidové době

 

 

Humanitární hotel Harfa, který vznikl kvůli pandemii Covidu-19 v březnu 2020, jsem převzala jako koordinátorka v červenci 2021. Přede mnou mělo hotel na starosti Centrum sociálních služeb Praha. Za více než dva roky prošlo hotelem 150 lidí.

 

Za poslední rok fungování, tedy od července 2021 do června 2022, bydlelo na Harfě průběžně 70 lidí v nouzi. Vyřizovali jsme s nimi doklady, zajišťovali lékařskou péči, společně jsme hledali zaměstnání, doprovázeli je na úřady a k lékařům, žádali jsme o starobní i invalidní důchody. Nejdůležitější ale bylo, aby po uzavření hotelu neskončili tito lidé opět na ulici.

 

Mnoho lidí bez domova jsem znala ještě z terénu, kde jsem předtím pracovala. A sledovat, jak se člověk stabilizuje, zvyká si na bydlení a poté odchází do bytu, bylo opravdu za odměnu. Takových příběhů se šťastným koncem jsem zažila za působení v hotelu více a nic lepšího jsem si nemohla přát.

 

Kam lidé ubytovaní v hotelu Harfa odešli?

- 32 lidí se ubytovalo v městské ubytovně

- 7 lidí získalo sociální byt od pražského magistrátu nebo městské části

- 5 ubytovaných si zajistilo nájem komerčního bytu

- ostatní odešli do komerční ubytovny, azylového domu, zdravotnického zařízení nebo k rodině

- pouze 6 lidem bylo ubytování sankčně ukončeno, nebo odešli bez udání důvodu neznámo kam

 

S některými lidmi pokračujeme ve spolupráci právě v městské ubytovně, což je nově vzniklý koncept bydlení v Praze. Zde již musí být samostatnější, ale stále mají k dispozici nás, sociální pracovníky, kdyby byla potřeba s čímkoliv pomoci. Už teď víme, že někteří z nich půjdou z městské ubytovny do bytu a nebude to dlouho trvat.

 

Velké díky všem kolegům z NADĚJE, z organizací Jako doma a Armáda spásy, z městské části Praha 9, z magistrátu hl. města Prahy a Centra sociálních služeb Praha.

 

Text a foto: Marie Zajíčková, koordinátorka sociálních pracovníků v Městské ubytovně Strojírenská

 

 

 

 


Méně...
 
Není pouť jako pouť, tahle byla „nadějácká!“

Není pouť jako pouť, tahle byla „nadějácká!“

08.08.22 | Jablonec nad Nisou
          
Více...
 
Není pouť jako pouť, tahle byla „nadějácká!“

            Když jsem zhruba před měsícem řekla před svou rodinou, že se chystám na pouť, viděla jsem jejich překvapené výrazy. „Na Matějskou?"“ Jak je vidět, lidé mají pouť spojenou s atrakcemi a cukrovou vatou. Ve výkladu se dozvídám, že pouť dříve znamenala vzít na sebe vážný náboženský závazek a poutník symbolizoval člověka, který putuje po této zemi k věčnému životu.

 

       Otvírám instrukce od Nedašováků, kteří nás srdečně k tomuto zážitku zvou, jedná se již o druhý ročník této mimořádné akce. Musím říci, že čtení mě mírně znepokojuje – první den 39 km, druhý den 14,5 celkem tedy téměř 55 km. Je to v mém věku moudré, co mě čeká? Pomoc hledám u svého mladšího syna, učitele tělocviku. Zasype mě spoustou odborných rad, co všechno si musím dopředu koupit, jaký trénink musím dopředu zvládnout a čím vším se musím v lékárně vybavit pro případ krize.

 

       Čtu v Bibli v Matoušově evangeliu „Těchto dvanáct Ježíš vyslal a na cestu jim dal pokyny: nechoďte mezi pohany a nevcházejte do samařských měst. Raději jděte k těm Izraelcům, kteří se Bohu odcizili, a rozhlašujte, že Boží království je blízko, uzdravujte nemocné, mrtvé probouzejte k životu, očišťujte malomocné, vyhánějte démony. Co jste zdarma dostali, zdarma rozdávejte. Neberte si na cestu zavazadlo s náhradními šaty či obuví, ani hůl na obranu. Když vstoupíte do domu, pozdravte přáním pokoje.“


       S vírou balím malé zavazadlo a ve čtvrtek se se svými přáteli z Čech vydáváme vstříc tomuto nevšednímu a pro mě zcela novému dobrodružství.


       Večer dorazíme do vesnice Brumov, odkud druhý den ráno startujeme naši pouť. V 6.30 se setkáváme s ostatními Nedašováky a všichni společně - celkem 11 lidí - s odhodláním vyrážíme.  Jdeme krásnou přírodou, členitou a zajímavou, lesy střídají vesnice, kopečky údolí, občas se zastavíme u kaple či jiné památky, o které Petr umí zajímavě vyprávět. Martinka nás zase učí modlitby. Čtou se Poutní písně a Žalmy. Cestou nás také čekají milá zastavení – „čerpací stanice“. Jednou s chladivou kofolou či nanuky, jindy s čerstvou kávou. Vždy tam je poslán člověk, který nás obslouží a motivuje k další cestě. Přestávky jsou ale krátké, cíl je ještě velmi daleko. V poledne již je opravdu nesnesitelné horko, pot teče po zádech, není kam uniknout. Ještěže nás čeká oběd ve Vizovicích.


       Poté pokračujeme dál. Procházíme krásné moravské vísky, jsou vidět upravené domy i zahrady, všichni nás srdečně zdraví. Poslední tři kilometry před Kašavou vymýšlíme plán, jak cestu zkrátit, přeci jenom nohy už nemohou, začíná se šeřit… Dle rčení ze známého filmu „je to dál, zato horší cesta“ jdeme zkratkou přes les. Najednou mám divný pocit, neznámé místo, ztracená lesní cesta, nulový signál na telefonu, civilizace ta tam... Nohy se pletou a v hlavě spousta otázek. Nečeká nás snad noc v lese?


       Nakonec vše dobře dopadne, dorážíme do Kašavy – místa našeho přespání. Po chladivé sprše a dobré bramboračce se organismus rychle regeneruje. Je škoda jít spát, chceme spolu být dál, odcházíme do místní restaurace. 


       Druhý den se nebe zatahuje mraky. Čeká nás daleko kratší cesta, ale šlapeme ji poctivě v dešti. Výhledy žádné, jen mlha, nálada je přesto skvělá, vždyť dnes nás čeká cíl naší pouti! Na svatý Hostýn dorážíme ještě před obědem. Schody vycházíme všichni společně a na závěr pouti se fotíme - znaveni, leč šťastni! Večerní táborák se sice pro chladné počasí přesouvá do místní kavárny, kde sedíme natěsnaní jeden vedle druhého, ale všichni spokojeni.


       Svatý Hostýn je krásné místo. Vedle nádherného kostela je tu i Křížová cesta. Nevšední místo setkávání, mnoho poutníků, je tu cítit Boží přítomnost a Jeho Duch.

V neděli pan farář slouží mši za NADĚJI, mluví o naději pozemské i věčné. Kostel je nabitý k prasknutí. Uvědomuji si, že se budeme rozcházet a loučit. Najednou zjišťuji, že bych pokračovala dál, že tak dobře na těle i na duchu mi už dlouho nebylo a že bude těžké se vracet do drsné reality každodenního života.


       Milí Nedašováci! Jste Bohem milovaní poutníci! Šíříte kolem sebe nejen pokoj, ale lásku k druhým, dobrou náladu, pohostinnost, rodinnou atmosféru a přijetí. Krásné jsou nejen vaše domy se zahradami, ale především vaše vztahy. 

 

       S velkým poděkováním Janě, Petrovi, Františkovi, Petrovi, Radkovi, všem nedašovským dcérečkám, mým milým kolegům z Čech – Míše a Lubošovi a především našemu nebeskému Otci!


Míla Havrdová


Méně...
 
Pomozte lidem bez domova s novým začátkem

Pomozte lidem bez domova s novým začátkem

Na nákupu v Tesco je podpořte svým žetonem

05.08.22 | Praha

"Zabijte dvě mouchy jednou ranou“, nakupte si na víkend a podpořte dobrou věc.

 

Ještě do neděle 7. srpna můžete ve vybraných prodejnách Tesco Česko hlasovat pro náš projekt "Nový začátek pro lidi bez domova” v rámci programu Vy rozhodujete, my pomáháme.


Více...
 
Pomozte lidem bez domova s novým začátkem

„Zabijte dvě mouchy jednou ranou“, nakupte si na víkend a podpořte dobrou věc.

 

Ještě do neděle 7. srpna můžete ve vybraných prodejnách Tesco Česko hlasovat pro náš projekt "Nový začátek pro lidi bez domova” v rámci programu Vy rozhodujete, my pomáháme.

 

Pokud získáme na náš záměr nejvíc bodů, koupíme lednice a pračky do tréninkových bytů pro lidi bez domova.

 

Za každý nákup dostanete žeton jako naše kolegyně Eva, který vhodíte do stojanů za pokladnami.

 

Pro naši věc hlasujte v těchto prodejnách v Praze:

Hypermarket Tesco Nový Smíchov

Tesco Expres Arbesovo náměstí

Tesco Expres Svobodova

 

Srdečně vám děkujeme!

 

 


Méně...
 

Chci pomoci

NADĚJE se důrazně distancuje od kampaně Svědků Jehovových

NADĚJE se důrazně distancuje od kampaně Svědků Jehovových

18.05.15 | NADĚJE
V České republice se objevily poutače a časopis s tematikou bezdomovectví, které odkazují na web společnosti Svědkové Jehovovi. Je na nich
Více...
 
NADĚJE se důrazně distancuje od kampaně Svědků Jehovových

V České republice se objevily poutače a časopis s tematikou bezdomovectví, které odkazují na web společnosti Svědkové Jehovovi. Je na nich použita stejná grafika i slovo, které má ve svém logu nezisková organizace NADĚJE. Ta však jakékoliv spojení se Svědky Jehovovými zásadně odmítá.

„NADĚJE nemá se Svědky Jehovovými nic společného. Celou věc vnímáme jako parazitování na našem jménu. Tato propagační kampaň Svědků Jehovových může být pro mnoho lidí matoucí. Část veřejnosti by si mohla dát naši organizaci do souvislosti se Svědky Jehovovými, což by mohlo poškodit dobré jméno NADĚJE,“ uvedl ústřední ředitel NADĚJE Jan Vaněček. „NADĚJE provozuje síť služeb lidem v nouzi na křesťanských principech, ale není spojena s žádnou církví ani s žádnou náboženskou společností. Uvedenou kampaň považujeme za zneužití našeho jména. Tím spíš, že kampaň je zaměřena na stejnou cílovou skupinu, jakou máme my - tedy lidi bez domova.“

 

Nezisková organizace NADĚJE v současné době zkoumá možnosti, jak se bránit právní cestou.


Méně...
 
FEANTSA vyzývá EU k novým postupům v boji proti bezdomovství

FEANTSA vyzývá EU k novým postupům v boji proti bezdomovství

10.12.14 | NADĚJE

Evropská federace národních organizací pracujících s bezdomovci (FEANTSA) uspořádala v říjnu 2014 v italském Bergamu konferenci


Více...
 
FEANTSA vyzývá EU k novým postupům v boji proti bezdomovství

Evropská federace národních organizací pracujících s bezdomovci (FEANTSA) uspořádala v říjnu 2014 v italském Bergamu konferenci „Poznávat bezdomovství v EU“. Shromáždila 450 lidí, kteří se bezdomovstvím zabývají, aby jednali o problémech, jež se v boji proti tomuto jevu v Evropě vyskytují, a o existujících modelech řešení, včetně nových a inovativních.

 

FEANTSA tak reagovala na dramatický nárůst chudoby a s ní souvisejícím bezdomovstvím ve většině států EU. K tomuto stavu dochází přesto, že EU přijala v r. 2010 strategii Evropa 2020, v níž si stanovila cíl pozvednout 20 milionů lidí z chudoby. Bohužel se od tohoto cíle naopak vzdaluje. Dnes žije v EU v chudobě a sociálním vyloučení o 6 miliónů lidí více než v době přijetí strategie.

 

Nová Evropská komise a Evropský parlament znamená pro EU bod obratu. Komisařka pro sociální záležitosti, zaměstnanost a začleňování Marianne Thyssenová ve svém zahajovacím slyšení řekla, že bezdomovství je pro ni jasnou prioritou.

 

FEANTSA proto vyzývá EU k realizaci efektivních postupů v boji proti bezdomovství.  Svou výzvu zveřejnila pod názvem Bergamská deklarace. Její jednotlivé body najdete zde.


Méně...
 
Konference o bezdomovectví – první svého druhu v historii ČR

Konference o bezdomovectví – první svého druhu v historii ČR

25.11.14 | NADĚJE
Historicky první konsenzuální konference o bezdomovectví v České republice se koná 26. a 27. listopadu v Poslanecké sněmovně. Jejím
Více...
 
Konference o bezdomovectví – první svého druhu v historii ČR

Historicky první konsenzuální konference o bezdomovectví v České republice se koná 26. a 27. listopadu v Poslanecké sněmovně. Jejím cílem je nalézt shodu pro další směřování politiky v otázce řešení bezdomovectví u nás.

Konference se bude zabývat pěti klíčovými otázkami, podle nichž je celý program rozdělen do pěti bloků. V rámci každého z nich vystoupí experti na dané téma. Ti budou prezentovat svůj postoj porotě složené z veřejně známých osobností různého odborného i politického zaměření.

Porotci vyslechnou všechny argumenty, aby následně hledali konsenzus v klíčových otázkách – odtud termín „konsenzuální“ v názvu konference.

 

Jedním z iniciátorů projektu je emeritní ředitel NADĚJE Ilja Hradecký, který vystoupí jako expert v problematice bezdomovectví a chudoby.

 

Tiskovou zprávu, kterou k akci vydalo Ministerstva práce a sociálních věcí, naleznete zde.

Program konference, složení poroty, medailonky vystupujících expertů a další podrobnosti na www.bezdomovectvi.info

 


Méně...
 
NADĚJE součástí Národní potravinové sbírky ve 12 městech ČR

NADĚJE součástí Národní potravinové sbírky ve 12 městech ČR

20.11.14 | NADĚJE
22. listopadu 2014 se uskuteční druhý ročník Národní potravinové sbírky. NADĚJE se do projektu zapojuje v těchto městech: Chomutov,
Více...
 
NADĚJE součástí Národní potravinové sbírky ve 12 městech ČR

22. listopadu 2014 se uskuteční druhý ročník Národní potravinové sbírky. NADĚJE se do projektu zapojuje v těchto městech: Chomutov, Jablonec nad Nisou, Klášterec nad Ohří, Liberec, Litoměřice, Lovosice, Mladá Boleslav, Plzeň, Praha (na třech místech: Globus Zličín, Tesco Zličín, Kaufland u Plynárny), Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem, Zlín.

 

Sbírka se snaží reagovat na skutečnost, že v Česku je 15,4 % obyvatel ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením. Darované potraviny podpoří lidi v nouzi, jako jsou rodiny v tísni, mentálně a tělesně postižení či lidé bez domova.

 

Národní potravinovou sbírku pořádá platforma Byznys pro společnost v rámci projektu Potraviny pomáhají spolu s Českou federací potravinových bank a Armádou spásy.


Méně...
 
 

KONTAKTY

NADĚJE

K Brance 11/19e
155 00 Praha 5
IČO: 00570931
DIČ: CZ00570931
Datová schránka: eyi9aqn

 

Tel.: +420 775 868 858
E-mail: nadeje@nadeje.cz
Web: nadeje.cz