PRO LIDI V NOUZI.

POSLÁNÍM NADĚJE JE PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ EVANGELIA V ŽIVOTĚ A JEHO ŠÍŘENÍ.

OD ROKU 1990

POMÁHÁME VŠEM LIDEM V NOUZI - LIDEM STARÝM, BEZ DOMOVA, HANDICAPOVANÝM, OHROŽENÝM RODINÁM I OHROŽENÝM DĚTEM A MLÁDEŽI.

 

POBOČKY

 


Přehled poboček  

AKTUÁLNĚ

Ke 30. narozeninám přeje Blanka Čermáková

Ke 30. narozeninám přeje Blanka Čermáková

Děkujeme

14.06.21 | Praha

Blanka Čermáková je ředitelkou pražské Trafo Gallery. Propojování umění a charity je její silnou stránkou a už mnohokrát to dokázala.


Více...
 
Ke 30. narozeninám přeje Blanka Čermáková

Blanka Čermáková je ředitelkou pražské Trafo Gallery. Propojování umění a charity je její silnou stránkou a už mnohokrát to dokázala. Jen loni, kdy musela být galerie po velkou část roku zavřená, se jí podařilo zrealizovat tři velké charitativní projekty. Kromě jiných organizací podpořila i tu naši, konkrétně denní centrum U Bulhara. Blance Čermákové se v tomto směru podařilo vyzdvihnout důležitost tématu bezdomovectví a zasadit se i o jeho medializaci. Moc jí i celé Trafo Gallery děkujeme a děkujeme také za milá slova k našemu 30. výročí. Velmi si toho vážíme. 


Děkujeme, že jste v tom s námi. Už 30 let!

Buďte s námi i nadále https://www.darujme.cz/projekt/1060


Méně...
 
Náhradní výživné a chráněný účet – novinky přibližuje Dluhová poradna NADĚJE

Náhradní výživné a chráněný účet – novinky přibližuje Dluhová poradna NADĚJE

14.06.21 | Kadaň

Dluhová poradna – odborné sociální poradenství NADĚJE v Kadani bezplatně pomáhá lidem ve finanční tísni řešit jejich situaci. Sociální pracovnice poradny Natálie Nováková objasňuje v následujícím článku podstatu zákonů o náhradním výživném a chráněném účtu, které vstoupí v účinnost 1. července letošního roku.


Více...
 
Náhradní výživné a chráněný účet – novinky přibližuje Dluhová poradna NADĚJE

Dluhová poradna – odborné sociální poradenství NADĚJE v Kadani bezplatně pomáhá lidem ve finanční tísni řešit jejich situaci. Sociální pracovnice poradny Natálie Nováková objasňuje v následujícím článku podstatu zákonů o náhradním výživném a chráněném účtu, které vstoupí v účinnost 1. července letošního roku.

 

Náhradní (nebo zálohované) výživné je sociální dávka pro děti, u nichž jeden z rodičů neplní svou vyživovací povinnost, a bude vyplácena Úřadem práce. Dávka bude poskytnuta do částky 3000 korun měsíčně, a to po dobu nejdéle 24 měsíců. Pokud rodič výživné částečně platí, bude vyplaceno náhradní výživné ve výši rozdílu mezi soudem určenou a rodičem hrazenou částkou. Důležitou podmínkou přiznání dávky bude probíhající exekuční řízení nebo řízení o výkon rozhodnutí soudu a rovněž, aby v době podávání žádosti ono náhradní výživné již probíhalo minimálně 4 měsíce.

 

Žádat o náhradní výživné se bude prostřednictvím formuláře na Úřadu práce. K žádosti bude také třeba doložit údaje o exekuci či výkonu rozhodnutí soudu k vymožení výživného; doklad o úhradě části výživného (pokud k tomu v posledních čtyřech měsících došlo), případně prohlášení, že nebyla uhrazena žádná část výživného; doklad o nezaopatřenosti dítěte a v případě, že je dítě starší 15 let, bude potřeba doložit potvrzení o studiu. Náhradní výživné bude vypláceno měsíčně, a to vždy na období následujících 4 kalendářních měsíců. Následně je celá situace znovu posuzována, a pokud nárok stále trvá, výživné bude vypláceno znovu po dobu dalších čtyř měsíců, nejdéle však 24 měsíců.

 

Další novinkou je možnost založení chráněného účtu. Bude se týkat osob, které mají exekuci na účtu u své banky. Tyto osoby se budou moct od 1. července obrátit na svou banku a požádat ji o založení chráněného účtu. Každý občan bude moct mít pouze jeden chráněný účet. Jestliže někdo vlastní více bankovních účtů, které jsou postiženy exekucí, musí si zvolit pouze jedno konto. Na chráněný účet nebude možné vkládat peníze v hotovosti, ani na něj nebude možné posílat peníze z jiných účtů. Bude možné pouze převádět peníze od jasně určených plátců.

 

Na chráněný účet bude možné nechat si zasílat zejména: a) nezabavitelnou částku z výplaty od zaměstnavatele, b) nezabavitelnou částku ze starobního či invalidního důchodu, c) nezabavitelnou částku z podpory v nezaměstnanosti, d) sociální dávky, které nepodléhají exekuci, tedy příspěvek na bydlení, dávky v hmotné nouzi, atd., e) výživné, f) další příjmy, které nepodléhají exekuci, jako jsou mateřská, rodičovská, ošetřovné, nemocenská.

 

Chráněný účet nebude možné založit dopředu, aby na něj exekutor nemohl. O založení může fyzická osoba požádat až poté, co exekutor zablokuje finanční prostředky na běžném účtu. K založení bude také potřebný souhlas exekutora, který bude mít časovou lhůtu na vyjádření se k jeho zřízení. Výhoda chráněného účtu bude tkvět ve větší finanční jistotě pro dlužníka, navíc zavedení účtu nebude zpoplatněno a ani za jeho vedení si banky nebudou účtovat poplatky.

 

Pro bližší informace o náhradním výživném a chráněném účtu, ale také ohledně pomoci v tíživé finanční situaci (dluhy, exekuce či podání žádosti o oddlužení) nás kontaktujte na čísle 778 412 438 a objednejte se na konzultaci. Naše služby poradny jsou bezplatné.

 

(článek původně vyšel v Kadaňských novinách)


Méně...
 
Hojíme rány lidem bez domova

Hojíme rány lidem bez domova

Na těle i na duši - zdravotní péčí a sociální pomocí

10.06.21 | Praha

Od srpna loňského roku jsme součástí projektu "Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez domova"


Více...
 
Hojíme rány lidem bez domova

Od srpna loňského roku jsme součástí projektu "Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez domova", jehož podstatou je propojení zdravotních a sociálních služeb pro lidi bez domova. Protože součástí projektu je i vzdělávání týmu, vyjely naše sestřičky Jarmila Urbani a Petra Strnadová do Charity Olomouc, jejíž ordinace praktického lékaře zorganizovala seminář "Hojení ran". V rámci semináře se také setkaly týmy pilotních ordinací projektu, a mohly tak společně sdílet cenné zkušenosti, které od začátku projektu načerpaly.

 

 

 


Méně...
 
Lidé bez domova uklízeli černou skládku

Lidé bez domova uklízeli černou skládku

10.06.21 | Litoměřice

Terénní program NADĚJE v Litoměřicích a Farní charita Litoměřice uklízely v tomto týdnu za asistence Technických služeb města černou skládku pod Domovem U Trati.


Více...
 
Lidé bez domova uklízeli černou skládku

Terénní program NADĚJE v Litoměřicích a Farní charita Litoměřice uklízely v tomto týdnu za asistence Technických služeb města černou skládku pod Domovem U Trati.

 

Úklidu za náročných podmínek se zúčastnili čtyři sociální pracovníci a 20 klientů, osob bez domova, kteří prostor vyčistili od celého kontejneru hlavně větších předmětů, jako jsou televize, mikrovlnky, monitory, vrtačky či matrace. Pro odstranění celé skládky bude přitom potřeba zklikvidovat minimálně ještě jeden kontejner odpadu.

 

Vzhledem ke složení odpadu můžeme konstatovat, že skládku primárně nezaložily osoby bez domova.


Méně...
 

Chci pomoci

NADĚJE se důrazně distancuje od kampaně Svědků Jehovových

NADĚJE se důrazně distancuje od kampaně Svědků Jehovových

18.05.15 | NADĚJE
V České republice se objevily poutače a časopis s tematikou bezdomovectví, které odkazují na web společnosti Svědkové Jehovovi. Je na nich
Více...
 
NADĚJE se důrazně distancuje od kampaně Svědků Jehovových

V České republice se objevily poutače a časopis s tematikou bezdomovectví, které odkazují na web společnosti Svědkové Jehovovi. Je na nich použita stejná grafika i slovo, které má ve svém logu nezisková organizace NADĚJE. Ta však jakékoliv spojení se Svědky Jehovovými zásadně odmítá.

„NADĚJE nemá se Svědky Jehovovými nic společného. Celou věc vnímáme jako parazitování na našem jménu. Tato propagační kampaň Svědků Jehovových může být pro mnoho lidí matoucí. Část veřejnosti by si mohla dát naši organizaci do souvislosti se Svědky Jehovovými, což by mohlo poškodit dobré jméno NADĚJE,“ uvedl ústřední ředitel NADĚJE Jan Vaněček. „NADĚJE provozuje síť služeb lidem v nouzi na křesťanských principech, ale není spojena s žádnou církví ani s žádnou náboženskou společností. Uvedenou kampaň považujeme za zneužití našeho jména. Tím spíš, že kampaň je zaměřena na stejnou cílovou skupinu, jakou máme my - tedy lidi bez domova.“

 

Nezisková organizace NADĚJE v současné době zkoumá možnosti, jak se bránit právní cestou.


Méně...
 
FEANTSA vyzývá EU k novým postupům v boji proti bezdomovství

FEANTSA vyzývá EU k novým postupům v boji proti bezdomovství

10.12.14 | NADĚJE

Evropská federace národních organizací pracujících s bezdomovci (FEANTSA) uspořádala v říjnu 2014 v italském Bergamu konferenci


Více...
 
FEANTSA vyzývá EU k novým postupům v boji proti bezdomovství

Evropská federace národních organizací pracujících s bezdomovci (FEANTSA) uspořádala v říjnu 2014 v italském Bergamu konferenci „Poznávat bezdomovství v EU“. Shromáždila 450 lidí, kteří se bezdomovstvím zabývají, aby jednali o problémech, jež se v boji proti tomuto jevu v Evropě vyskytují, a o existujících modelech řešení, včetně nových a inovativních.

 

FEANTSA tak reagovala na dramatický nárůst chudoby a s ní souvisejícím bezdomovstvím ve většině států EU. K tomuto stavu dochází přesto, že EU přijala v r. 2010 strategii Evropa 2020, v níž si stanovila cíl pozvednout 20 milionů lidí z chudoby. Bohužel se od tohoto cíle naopak vzdaluje. Dnes žije v EU v chudobě a sociálním vyloučení o 6 miliónů lidí více než v době přijetí strategie.

 

Nová Evropská komise a Evropský parlament znamená pro EU bod obratu. Komisařka pro sociální záležitosti, zaměstnanost a začleňování Marianne Thyssenová ve svém zahajovacím slyšení řekla, že bezdomovství je pro ni jasnou prioritou.

 

FEANTSA proto vyzývá EU k realizaci efektivních postupů v boji proti bezdomovství.  Svou výzvu zveřejnila pod názvem Bergamská deklarace. Její jednotlivé body najdete zde.


Méně...
 
Konference o bezdomovectví – první svého druhu v historii ČR

Konference o bezdomovectví – první svého druhu v historii ČR

25.11.14 | NADĚJE
Historicky první konsenzuální konference o bezdomovectví v České republice se koná 26. a 27. listopadu v Poslanecké sněmovně. Jejím
Více...
 
Konference o bezdomovectví – první svého druhu v historii ČR

Historicky první konsenzuální konference o bezdomovectví v České republice se koná 26. a 27. listopadu v Poslanecké sněmovně. Jejím cílem je nalézt shodu pro další směřování politiky v otázce řešení bezdomovectví u nás.

Konference se bude zabývat pěti klíčovými otázkami, podle nichž je celý program rozdělen do pěti bloků. V rámci každého z nich vystoupí experti na dané téma. Ti budou prezentovat svůj postoj porotě složené z veřejně známých osobností různého odborného i politického zaměření.

Porotci vyslechnou všechny argumenty, aby následně hledali konsenzus v klíčových otázkách – odtud termín „konsenzuální“ v názvu konference.

 

Jedním z iniciátorů projektu je emeritní ředitel NADĚJE Ilja Hradecký, který vystoupí jako expert v problematice bezdomovectví a chudoby.

 

Tiskovou zprávu, kterou k akci vydalo Ministerstva práce a sociálních věcí, naleznete zde.

Program konference, složení poroty, medailonky vystupujících expertů a další podrobnosti na www.bezdomovectvi.info

 


Méně...
 
NADĚJE součástí Národní potravinové sbírky ve 12 městech ČR

NADĚJE součástí Národní potravinové sbírky ve 12 městech ČR

20.11.14 | NADĚJE
22. listopadu 2014 se uskuteční druhý ročník Národní potravinové sbírky. NADĚJE se do projektu zapojuje v těchto městech: Chomutov,
Více...
 
NADĚJE součástí Národní potravinové sbírky ve 12 městech ČR

22. listopadu 2014 se uskuteční druhý ročník Národní potravinové sbírky. NADĚJE se do projektu zapojuje v těchto městech: Chomutov, Jablonec nad Nisou, Klášterec nad Ohří, Liberec, Litoměřice, Lovosice, Mladá Boleslav, Plzeň, Praha (na třech místech: Globus Zličín, Tesco Zličín, Kaufland u Plynárny), Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem, Zlín.

 

Sbírka se snaží reagovat na skutečnost, že v Česku je 15,4 % obyvatel ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením. Darované potraviny podpoří lidi v nouzi, jako jsou rodiny v tísni, mentálně a tělesně postižení či lidé bez domova.

 

Národní potravinovou sbírku pořádá platforma Byznys pro společnost v rámci projektu Potraviny pomáhají spolu s Českou federací potravinových bank a Armádou spásy.


Méně...
 
 

KONTAKTY

NADĚJE

K Brance 11/19e
155 00 Praha 5
IČO: 00570931
DIČ: CZ00570931
Datová schránka: eyi9aqn

 

Tel.: +420 222 521 110
Email: nadeje@nadeje.cz
Web: nadeje.cz