POBOČKY

 


Přehled poboček  

AKTUÁLNĚ

Deník.cz: Závislosti, nezaměstnanost, dluhy. Poradna ve Štětí pomáhá už pět let

Deník.cz: Závislosti, nezaměstnanost, dluhy. Poradna ve Štětí pomáhá už pět let

27.01.21 | Štětí

Na začátku roku jsme oslavili menší jubileum našeho střediska NADĚJE ve Štětí, které poskytuje sociální služby Terénního programu a Dluhové poradny. Jak a komu pomáháme, se dozvíte v reportáži Deník.cz.


Více...
 
Deník.cz: Závislosti, nezaměstnanost, dluhy. Poradna ve Štětí pomáhá už pět let

Na začátku roku jsme oslavili menší jubileum našeho střediska NADĚJE ve Štětí, které poskytuje sociální služby Terénního programu a Dluhové poradny. Jak a komu pomáháme, se dozvíte v reportáži Deník.cz.

 

Foto: Deník / Karel Pech


Méně...
 
COVID-19 stále aktuální - můžeme testovat

COVID-19 stále aktuální - můžeme testovat

díky Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové

27.01.21 | Praha

Ani našim azylovým domům se nevyhýbá nákaza Covid-19. 


Více...
 
COVID-19 stále aktuální - můžeme testovat

 

Ani našim azylovým domům se nevyhýbá nákaza Covid-19. V případě, že někdo v azylovém domě vykazuje příznaky této nemoci, zahajujeme ověřování antigenními testy, a to často i opakovaně.

 

Tato situace je nepříjemná a také finančně náročná. Velmi nám pomohlo, že jsme v prosinci mohli uskutečnit větší objednávku testovacích sad. Nákup testů v celkové výši 70 000 Kč byl podpořen z programu Fond pomoci potřebným během epidemie Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

 

Mnohokrát děkujeme.

 

 


Méně...
 
Čtyři lekce, které dal covid domovu pro seniory

Čtyři lekce, které dal covid domovu pro seniory

26.01.21 | Lidé ve stáří | Kateřina Pivoňková

Jedenáct týdnů trvala nákaza koronavirem mezi pracovníky a obyvateli našeho Domu pokojného stáří. V několika vlnách postihla víc než dvě třetiny klientů.


Více...
 
Čtyři lekce, které dal covid domovu pro seniory

Jedenáct týdnů trvala nákaza koronavirem mezi pracovníky a obyvateli našeho Domu pokojného stáří. V několika vlnách postihla víc než dvě třetiny klientů. Pracovníci odpadali průběžně, v nejhorším období i dva denně hlásili pozitivní test, příznaky nemoci a odchod do izolace. Prožili jsme v sociální službě stav nouze a nevídanou zkušenost, která nás hodně naučila.

 

Udělejte maximum ve zdravotní péči

Sestra v sociálních službách je stejně dobrá jako sestra v nemocnici. Lékař našich klientů ví, jak je léčit. Už poznáme, kdy přijde zhoršení stavu a jak vypadá. Záchranná služba nemůže odvézt každého klienta do nemocnice, prostě se tam nevejdou. Ale lékař záchranky může podat lék, zkonzultovat stav a dát doporučení. V domově pro seniory může sestra podávat kyslíkovou terapii, nitrožilní výživu, patřičné léky, podrobně vyhodnocovat stav nemocného. Nouzový stav si vyžaduje neobvyklá řešení. Záleží, s jakou odvahou se k tomu postavíme. Jisté je, že na zvládnutí takové krize potřebujeme v domovech pro seniory víc sester.

 

Potřebujete pomoc

Mnoho lidí dokáže dělat věci, o kterých dřív nemělo tušení. V tom overalu dvanáct hodin vydržíte, stejně nebudete mít čas uvědomovat si, jak je to nepříjemné. Pozvěte k pomoci každého, kdo jen trochu může. Sociální pracovník může uklízet a dezinfikovat. Podávat jídlo vyčerpanému nemocnému může klidně fundraiser nebo ředitel. Potřebujete taky hodně lidí, kteří se svou pomocí zůstávají vně kovidária - na telefonáty rodinám klientů, doplňování ochranných pomůcek, zajišťování náhradníků do směn a dobrovolníků, likvidaci infekčního odpadu, nezbytnou byrokracii.

 

Otevřete dveře

Vypadá to, že drasticky přísný a dlouhý zákaz návštěv i vycházení rozšíření nákazy do domovů stejně nezabránil. Čím víc jsme měli nakažených a lidí v těžkém zdravotním stavu, tím víc jsme zvali jejich blízké na návštěvu. Jen tak se dá trochu prolomit osamělost a strach. Přes všechnu snahu - kdo z nás si dovede představit být starý, nemocný, schvácený teplotou a nedostatkem dechu, špatně slyšící a málo rozumějící? A přitom se kolem vás pohybují jen lidé v kombinézách a štítech, nevidíte jim na ústa, pečující ruce jsou dvojitě chráněné rukavicemi. Každý záchvěv lidskosti, vztahu, blízkosti má obrovskou cenu. Pokud přímo neléčí, jistě dodává odvahu.

 

Objevte dosud skryté

Myslím na solidaritu a vědomí spoluzodpovědnosti našich pracovníků. Nakazí se koronavirem v práci, nejspíš to přenesou domů. Přesto po ukončení izolace, většinou hned po deseti dnech, jsou „zpátky na značkách“. Vědí, že kolegové jsou unavení a že je třeba pomoci.
Myslím na trpělivost, kterou jsem viděla v očích mnoha nemocných. Přijetí toho, že všechno okolo je špatně, a zároveň naděje, že to překonáme.
Myslím na vděčnost příbuzných, kteří tuší a věří, že děláte víc, než se zdálo možné.

 

Po vánočních svátcích jsme zjistili nákazu u sedmi dalších klientů, museli jsme je přestěhovat do oddělení izolace. Hrozná situace – v jednu chvíli jim musíte říct, že v sobě mají nebezpečný virus, a zároveň je vzít z prostředí jejich pokojů; přitom nikdo neví, jak to dopadne. Už oblečená v kompletním ochranném oděvu jsem to sdělovala jedné naší paní. Než si začala balit pár věcí, řekla mi odhodlaně: „Vidím, jak to máte těžké. Myslím na vás všechny, ať to zvládnete. Celému světu přeju, ať to zvládne…“

 

Kateřina Pivoňková je ředitelka pobočky NADĚJE ve Zlíně

 Jsme vděčni za každý příspěvek na služby pro lidi ve stáří.

 


Méně...
 
Darujte nejen nohy v teple

Darujte nejen nohy v teple

25.01.21 | Praha

Nechceme vás děsit odstrašujícími obrázky, ale chceme vám ukázat realitu, se kterou se denně setkáváme v praxi 


Více...
 
Darujte nejen nohy v teple

 

Nechceme vás děsit odstrašujícími obrázky, ale chceme vám ukázat realitu, se kterou se denně setkáváme v praxi – ať už v ordinaci nebo v terénu. Takové případy většinou vyžadují dlouhodobou léčbu, kterou se ale ne vždy podaří uskutečnit.

 

Mnohým z těchto situací se však dá zabránit třeba tím, že (nejen) nohy lidí bez domova zůstanou v teple https://www.darujme.cz/projekt/1203789

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Méně...
 

Chci pomoci

NADĚJE se důrazně distancuje od kampaně Svědků Jehovových

NADĚJE se důrazně distancuje od kampaně Svědků Jehovových

18.05.15 | NADĚJE
V České republice se objevily poutače a časopis s tematikou bezdomovectví, které odkazují na web společnosti Svědkové Jehovovi. Je na nich
Více...
 
NADĚJE se důrazně distancuje od kampaně Svědků Jehovových

V České republice se objevily poutače a časopis s tematikou bezdomovectví, které odkazují na web společnosti Svědkové Jehovovi. Je na nich použita stejná grafika i slovo, které má ve svém logu nezisková organizace NADĚJE. Ta však jakékoliv spojení se Svědky Jehovovými zásadně odmítá.

„NADĚJE nemá se Svědky Jehovovými nic společného. Celou věc vnímáme jako parazitování na našem jménu. Tato propagační kampaň Svědků Jehovových může být pro mnoho lidí matoucí. Část veřejnosti by si mohla dát naši organizaci do souvislosti se Svědky Jehovovými, což by mohlo poškodit dobré jméno NADĚJE,“ uvedl ústřední ředitel NADĚJE Jan Vaněček. „NADĚJE provozuje síť služeb lidem v nouzi na křesťanských principech, ale není spojena s žádnou církví ani s žádnou náboženskou společností. Uvedenou kampaň považujeme za zneužití našeho jména. Tím spíš, že kampaň je zaměřena na stejnou cílovou skupinu, jakou máme my - tedy lidi bez domova.“

 

Nezisková organizace NADĚJE v současné době zkoumá možnosti, jak se bránit právní cestou.


Méně...
 
FEANTSA vyzývá EU k novým postupům v boji proti bezdomovství

FEANTSA vyzývá EU k novým postupům v boji proti bezdomovství

10.12.14 | NADĚJE

Evropská federace národních organizací pracujících s bezdomovci (FEANTSA) uspořádala v říjnu 2014 v italském Bergamu konferenci


Více...
 
FEANTSA vyzývá EU k novým postupům v boji proti bezdomovství

Evropská federace národních organizací pracujících s bezdomovci (FEANTSA) uspořádala v říjnu 2014 v italském Bergamu konferenci „Poznávat bezdomovství v EU“. Shromáždila 450 lidí, kteří se bezdomovstvím zabývají, aby jednali o problémech, jež se v boji proti tomuto jevu v Evropě vyskytují, a o existujících modelech řešení, včetně nových a inovativních.

 

FEANTSA tak reagovala na dramatický nárůst chudoby a s ní souvisejícím bezdomovstvím ve většině států EU. K tomuto stavu dochází přesto, že EU přijala v r. 2010 strategii Evropa 2020, v níž si stanovila cíl pozvednout 20 milionů lidí z chudoby. Bohužel se od tohoto cíle naopak vzdaluje. Dnes žije v EU v chudobě a sociálním vyloučení o 6 miliónů lidí více než v době přijetí strategie.

 

Nová Evropská komise a Evropský parlament znamená pro EU bod obratu. Komisařka pro sociální záležitosti, zaměstnanost a začleňování Marianne Thyssenová ve svém zahajovacím slyšení řekla, že bezdomovství je pro ni jasnou prioritou.

 

FEANTSA proto vyzývá EU k realizaci efektivních postupů v boji proti bezdomovství.  Svou výzvu zveřejnila pod názvem Bergamská deklarace. Její jednotlivé body najdete zde.


Méně...
 
Konference o bezdomovectví – první svého druhu v historii ČR

Konference o bezdomovectví – první svého druhu v historii ČR

25.11.14 | NADĚJE
Historicky první konsenzuální konference o bezdomovectví v České republice se koná 26. a 27. listopadu v Poslanecké sněmovně. Jejím
Více...
 
Konference o bezdomovectví – první svého druhu v historii ČR

Historicky první konsenzuální konference o bezdomovectví v České republice se koná 26. a 27. listopadu v Poslanecké sněmovně. Jejím cílem je nalézt shodu pro další směřování politiky v otázce řešení bezdomovectví u nás.

Konference se bude zabývat pěti klíčovými otázkami, podle nichž je celý program rozdělen do pěti bloků. V rámci každého z nich vystoupí experti na dané téma. Ti budou prezentovat svůj postoj porotě složené z veřejně známých osobností různého odborného i politického zaměření.

Porotci vyslechnou všechny argumenty, aby následně hledali konsenzus v klíčových otázkách – odtud termín „konsenzuální“ v názvu konference.

 

Jedním z iniciátorů projektu je emeritní ředitel NADĚJE Ilja Hradecký, který vystoupí jako expert v problematice bezdomovectví a chudoby.

 

Tiskovou zprávu, kterou k akci vydalo Ministerstva práce a sociálních věcí, naleznete zde.

Program konference, složení poroty, medailonky vystupujících expertů a další podrobnosti na www.bezdomovectvi.info

 


Méně...
 
NADĚJE součástí Národní potravinové sbírky ve 12 městech ČR

NADĚJE součástí Národní potravinové sbírky ve 12 městech ČR

20.11.14 | NADĚJE
22. listopadu 2014 se uskuteční druhý ročník Národní potravinové sbírky. NADĚJE se do projektu zapojuje v těchto městech: Chomutov,
Více...
 
NADĚJE součástí Národní potravinové sbírky ve 12 městech ČR

22. listopadu 2014 se uskuteční druhý ročník Národní potravinové sbírky. NADĚJE se do projektu zapojuje v těchto městech: Chomutov, Jablonec nad Nisou, Klášterec nad Ohří, Liberec, Litoměřice, Lovosice, Mladá Boleslav, Plzeň, Praha (na třech místech: Globus Zličín, Tesco Zličín, Kaufland u Plynárny), Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem, Zlín.

 

Sbírka se snaží reagovat na skutečnost, že v Česku je 15,4 % obyvatel ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením. Darované potraviny podpoří lidi v nouzi, jako jsou rodiny v tísni, mentálně a tělesně postižení či lidé bez domova.

 

Národní potravinovou sbírku pořádá platforma Byznys pro společnost v rámci projektu Potraviny pomáhají spolu s Českou federací potravinových bank a Armádou spásy.


Méně...
 
 

KONTAKTY

NADĚJE

K Brance 11/19e
155 00 Praha 5
IČO: 00570931
DIČ: CZ00570931
Datová schránka: eyi9aqn

 

Tel.: +420 222 521 110
Email: nadeje@nadeje.cz
Web: nadeje.cz