Archiv zpráv

 

Děkujeme za projevy solidarity

19.03.20 | Litoměřice
 
Děkujeme za projevy solidarity

V důsledku šíření epidemie koronaviru je stále obtížnější zajistit bezpečné poskytování sociálních služeb. I přes tuto náročnou dobu ale můžeme díky skvělým lidem okolo nás pocítit hřejivé chvilky.


Jsme velice vděčni za každý projev solidarity, který nás navzdory aktuální nelehké situaci motivuje do další práce.

Lovosické KSK Krejčovství nám postupně daruje 30 ušitých roušek pro naše Nízkoprahové denní centrum. První várku hotových roušek už s vděčností navlékli naši zaměstnanci.

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR se sídlem v Liběchově nám předal 30 litrů lihu a 4 000 ochranných rukavic.


V neposlední řadě bychom rovněž rádi zmínili všechny individuální dárce, kteří nás zásobují ochrannými pomůckami či materiálem pro šití roušek.


Děkujeme!

 


Méně...
 
Lidé bez domova jsou nejohroženější skupinou

Lidé bez domova jsou nejohroženější skupinou

Pomozte nám ochránit je, naše zaměstnance a ve výsledku i sebe - děkujeme

19.03.20 | Praha

Lidé bez domova jsou opomíjenou skupinou v souvislosti s možnou nákazou novým koronavirem, ale zároveň nejvíc ohroženou. 


Více...
 
Lidé bez domova jsou nejohroženější skupinou

Lidé bez domova jsou opomíjenou skupinou v souvislosti s možnou nákazou novým koronavirem, ale zároveň nejvíc ohroženou.

 

Budeme moc rádi, když v pomoci lidem bez domova nezůstaneme sami. Vybíráme prostředky na ochranné pomůcky a desinfekční prostředky (respirátory, roušky, bezdotykové teploměry, rukavice, ochranné obleky a brýle, prostředky na desinfekci rukou, ploch apod.) tak, abychom mohli chránit nejen lidi bez doma, ale také naše zaměstnance, kteří stojí v první linii a obětavě a s nasazením vlastního zdraví dále poskytují tolik potřebné služby.    

 

Díky naší fundraiserce Lucii Kadlecové za její dárcovskou výzvu:

https://www.darujme.cz/vyzva/1201313#vyzva

 

Prosíme přispějte a výzvu dále šiřte. 

Děkujeme!


Méně...
 
Zmobilizovali jsme síly a šijeme vlastní roušky

Zmobilizovali jsme síly a šijeme vlastní roušky

18.03.20 | Litoměřice

Vzhledem k šíření epidemie koronaviru COVID-19 a absenci ochranných prostředků, které jsme od státu a jeho orgánů doposud neobdrželi, jsme zmobilizovali naše síly a začali šít vlastní látkové roušky pro naše zaměstnance.


Více...
 
Zmobilizovali jsme síly a šijeme vlastní roušky

Vzhledem k šíření epidemie koronaviru COVID-19 a absenci ochranných prostředků, které jsme od státu a jeho orgánů doposud neobdrželi, jsme zmobilizovali naše síly a začali šít vlastní látkové roušky pro naše zaměstnance.

 

Rovněž se v aktuální nelehké situaci snažíme nadále zabezpečit poskytování sociálních služeb v celé litoměřické oblasti (pobočky Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Štětí, Klášterec nad Ohří, Kadaň). Zajištění roušek vlastní výroby pro naše zaměstnance a případně také klienty – umožní-li nám to naše kapacita – je minimální možnou ochranou.

 

V souvislosti s tím uvítáme každou pomoc, ať už s dodáním materiálu, šitím ve vaší domácnosti (látku poskytneme) nebo zapůjčením nám šicího stroje. Ohledně pomoci můžete kontaktovat našeho pracovníka Jakuba Krpeše na telefonním čísle 608 537 281.

 

Děkujeme za každou pomoc!


Méně...
 
Terénní pracovnice NADĚJE šijí roušky

Terénní pracovnice NADĚJE šijí roušky

17.03.20 | Jablonec nad Nisou

Vzhledem k aktuální situaci téměř všude ve světě, přesto, že bychom obě zaměstnankyně střediska mohly být doma na OČR a pečovat o své děti, šijeme roušky, abychom i nadále mohly poskytovat služby nejen terénního programu.


Více...
 
Terénní pracovnice NADĚJE šijí roušky

Vzhledem k aktuální situaci téměř všude ve světě, přesto, že bychom obě zaměstnankyně střediska mohly být doma na OČR a pečovat o své děti, šijeme roušky, abychom i nadále mohly poskytovat služby nejen terénního programu. Od státu se nám nedostalo žádných ochranných prostředků, ale výkon služby máme poskytovat bez omezení. A protože chceme stále pomáhat dalším lidem, opatřujeme si ochranné pomůcky, alespoň provizorní, samy. Šijeme z jakéhokoli staršího povlečení či oblečení, které jsme posbíraly v řadách našich zaměstnanců a rodin. Roušky budeme distribuovat zaměstnancům oblasti NADĚJE a případně i klientům, vše ale záleží na našich kapacitách. Uvítáme každou pomocnou ruku.

 

Zuzana Baczová, vedoucí terénního programu 732 332 097


Méně...
 
Milí pražští dobrovolníci – takhle můžete pomáhat

Milí pražští dobrovolníci – takhle můžete pomáhat

v současné náročné situaci

17.03.20 | Praha

Šít bavlněné roušky (ústenky), kterých je všude nedostatek:


Více...
 
Milí pražští dobrovolníci – takhle můžete pomáhat

Šít bavlněné roušky (ústenky), kterých je všude nedostatek.

Návody např. zde:

 

https://www.facebook.com/Kurzysitiplzen/videos/253411839009917/?v=253411839009917

 

https://www.youtube.com/watch?v=f2Y0h3uxdig&feature=youtu.be

 

 

a pokud máte jistotu, že jste zdrávi, můžete pomáhat seniorům, např. s nákupy a tak eliminovat jejich pobyt venku:

Pražští senioři mohou volat na telefonní číslo 800 160 166, které je k dispozici nonstop.

Zájemci o dobrovolnickou práci se pak mohou hlásit na čísle 773 071 024.

 

Více informací https://www.zivot90.cz/cs

 

 

My v NADĚJI teď dobrovolníky nepřijímáme (až na výjimky). Ale co velmi potřebujeme, jsou jednorázové roušky pro naše zaměstnance na nejrizikovějších pracovištích – terénní služba, ordinace, denní centra. Kdyby se vám je náhodou podařilo sehnat ve větším množství, velmi je uvítáme.

 

Děkujeme!

 


Méně...
 

Vyjádření NADĚJE k aktuální situaci v souvislosti s šířením koronaviru a poskytováním sociálních služeb

16.03.20 | Ústředí NADĚJE

NADĚJE poskytuje celkem 78 registrovaných


Více...
 

NADĚJE poskytuje celkem 78 registrovaných sociálních služeb v 8 krajích a 23 městech ČR. Jedná se o pobytové, ambulantní i terénní služby určené jak seniorům nebo lidem s handicapem, tak ohroženým rodinám ve vyloučených lokalitách nebo lidem bez domova.

 

Situace je velmi rozdílná napříč jednotlivými službami i v rámci jednotlivých krajů.

 

Platí, že se i v této nelehké a složité situaci snažíme zajistit poskytování sociálních služeb v maximální možné kvalitě a být k dispozici všem našim klientům, kteří pomoc potřebují. Při poskytování sociálních služeb postupujeme v souladu s nařízeními vlády.

 

Současně však považujeme za nutné uvést, že postup státu a jeho orgánů se nám v mnohém jeví jako velmi problematický a nesystematický.

 

Ve většině našich služeb nemáme k dispozici žádné nebo jen velmi omezené ochranné prostředky. Pouze v některých domovech pro seniory máme k dispozici jen malé množství roušek z minulých zásob, nové zatím nejsou a respirátory nejsou k dispozici nikde. I nedostatek dezinfekce je na mnoha místech problém. V několika pobočkách, kde poskytujeme služby pro seniory nebo osoby s handicapem, jsme začali sami nebo s pomocí dobrovolníků šít vlastní bavlněné roušky.

 

Podle vyjádření MPSV a zveřejněných doporučených postupů máme i nadále zajišťovat všechny služby pro lidi bez domova i služby ve vyloučených lokalitách, přitom ale nemáme ani jeden jediný respirátor nebo obyčejnou roušku. Zaměstnanci jsou vystaveni nebezpečí, někteří se začínají bouřit, že bez ochranných pomůcek nechtějí s klienty přicházet do styku. Služby jsme však povinni nadále poskytovat, a pokud svévolně zavřeme, hrozí sankce za porušení zákona.

 

Vláda se např. službami pro lidi bez domova nebo službami ve vyloučených lokalitách nijak systematicky nezabývá. Navíc se situace vyhrocuje, klienti začínají být více nervózní a agresivní. Hygienické návyky jsou mezi lidmi bez domova nebo ve vyloučených lokalitách také výrazně slabší, čímž se riziko významně zvětšuje. Vláda zavřela školy, ale nechala otevřená nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, kam se samozřejmě děti a mládež uchýlí, a tedy budou opět ve skupinách. Nikdo to neřeší. Zaměstnanci se oprávněně obávají o své zdraví, protože nemáme jak jim zajistit ochranné prostředky.

 

Vláda by podle našeho názoru měla rozhodnout, které sociální služby za této situace musí být poskytovány (např. pobytové služby péče) a které je možné přerušit, a to nejen s ohledem na zdraví zaměstnanců, ale i klientů. Současně je nezbytné pro všechny sociální služby zajistit dostatek účinných ochranných prostředků, na něž má nyní vláda monopol.


Méně...