Archiv zpráv

Úvod  Pobočky  Ústředí NADĚJE  Obecné  Archiv zpráv
 
Financování sociálních služeb stále nemá jednotná a spravedlivá pravidla

Financování sociálních služeb stále nemá jednotná a spravedlivá pravidla

Tisková zpráva Platformy 10

20.03.23 | Ústředí NADĚJE

Před světovým dnem sociální práce (21. 3.) upozorňují nestátní poskytovatelé sociálních služeb sdružení v Platformě 10 na propastné rozdíly v odměňování pracovníků v sociálním segmentu.


Více...
 
Pomoc ženám bez domova v roce 2022

Pomoc ženám bez domova v roce 2022

16.03.23 | Praha

V minulém roce jsme pomohli 530 ženám bez domova (tj. 23% z celkového počtu evidovaných klientů/klientek), z nichž bylo 318 do 50 let.


Více...
 
Pomoc ženám bez domova v roce 2022

V minulém roce jsme pomohli 530 ženám bez domova (tj. 23% z celkového počtu evidovaných klientů/klientek), z nichž bylo 318 do 50 let. Ubytovat se podařilo 120 žen, ať už do našich azylových domů nebo do humanitárních ubytoven.

 

Ženské bezdomovectví je specifické a jiné než to mužské. Ženy bez domova se často setkávají s řadou stereotypů a mnohdy i s diskriminačním jednáním. Také více než muži zažívají pocity studu, hanby a vlastního selhání. Často se také setkají s násilím a prožité trauma promítají do svých dalších životních kroků. 

 

V Praze provozujeme čistě ženský azylový dům ve Vršovicích, ženy v seniorském věku nebo ty s handicapem můžeme ubytovat v našem azylovém domě v Záběhlicích. 

 

Pomáhejte spolu s námi: https://www.darujme.cz/projekt/1060


Méně...
 
Jak pomáhá naše nová adiktologická poradna?

Jak pomáhá naše nová adiktologická poradna?

14.03.23 | Praha

V listopadu jsme otevřeli adiktologickou poradnu. Adiktologická sezení pomáhají bojovat proti závislosti na alkoholu a dalších návykových látkách.


Více...
 
Jak pomáhá naše nová adiktologická poradna?

V listopadu jsme otevřeli adiktologickou poradnu. Adiktologická sezení pomáhají bojovat proti závislosti na alkoholu a dalších návykových látkách. 

 

Služby naší kolegyně - adiktoložky Kristýny Březové se rozhodl využít i pan Karel, který je ubytován v našem azylovém domě v Radotíně. Pan Karel dlouhodobě bojuje se závislostí na alkoholu, využil už nesčetně terapií, se kterými však nebyl spokojen. Proto se rozhodl využít nabídky, kdy za ním paní terapeutka dochází přímo do azylového domu. Pan Karel si terapie moc pochvaluje. Dle svých slov cítí, že mu pomáhají. A my mu moc držíme palce, aby svůj boj se závislostí vyhrál.  

 

Text a foto: Kristýna Černická Hájková, sociální pracovnice azylového domu v Radotíně


Méně...
 

Jak pomáhá naše Centrum duševního zdraví pro děti a mládež

10.03.23 | Terezín
 
Jak pomáhá naše Centrum duševního zdraví pro děti a mládež

S čtrnáctiletým Marcelem a jeho matkou jsme začali spolupracovat počátkem minulého roku. Chlapec se tehdy nacházel v těžké životní situaci, odmítal chodit do školy a byl závislý na sociálních sítích, na nichž vykazoval rizikové prvky chování. 

 

Často hrozil sebevraždou svým rodičům i ve škole. Stýkal se s rizikovými kamarády a experimentoval s drogami, což řešila policie i orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

 

Během terapie měl Marcel postupně možnost uvědomit si nebezpečí svého rizikového chování. Změnil svůj přístup k internetu a výběr kamarádů, naučil se říkat „ne“ a odmítat ohrožující nabídky svých vrstevníků. Také si mohl ujasnit své priority s ohledem na svůj věk a prostředí, v němž vyrůstá. I když u něho stále zůstává určitá nevyrovnanost, více přemýšlí o věcech a hledá pozitivní hodnoty. Našel si rovněž nový koníček, momentálně hraje fotbal za místní klub. Při sportu může uplatnit svou mrštnost a rychlost.

 

Postupem času u Marcela ustaly potíže se sebepoškozováním a sebevražednými myšlenkami. Do školy, kde jsme provedli intervenci, už chodí poměrně rád a pravidelně. Marcelův příběh je ještě otevřený, ale jistě si již nyní zaslouží uznání za to, jak na sobě začal pracovat.

 

Líbí se vám, co děláme? Pomáhejte s námi.


Méně...
 
Jak se žije v Roudnici nad Labem

Jak se žije v Roudnici nad Labem

06.03.23 | Roudnice nad Labem

NADĚJE provozuje pobočku v Roudnici nad Labem již od roku 2006. Začínala sociální službou terénní program. Od té doby došlo pod vlajkou NADĚJE v tomto dvanáctitisícovém městě ke vzniku provázané sítě pěti sociálních služeb.


Více...
 
Jak se žije v Roudnici nad Labem

NADĚJE provozuje pobočku v Roudnici nad Labem již od roku 2006. Začínala sociální službou terénní program. Od té doby došlo pod vlajkou NADĚJE v tomto dvanáctitisícovém městě ke vzniku provázané sítě pěti sociálních služeb. Postupně jsme otevřeli sociálně terapeutickou dílnu, azylový dům pro rodiny s dětmi a muže, chráněné bydlení a jako poslední krizovou pomoc pro muže v roce 2014.

 

První ze služeb, terénní program, je určený osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, ale také osobám bez přístřeší. V této službě působí čtyři pracovníci. Dva zajišťují terénní práci ve městě a dva mají na starosti tzv. mobilní terén – tedy okolí města v rámci ORP Roudnice nad Labem. Klientům nabízíme základní sociální poradenství, pomoc při sepisování úředních dokumentů, doprovod k lékaři či na úřady, ale v případě potřeby i potravinovou pomoc. Služba je určena všem osobám starším 16 let. Terénní program také zprostředkovává kontakt s dalšími službami. Například osoby, které se dostaly do nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení, odkazujeme na náš místní azylový dům.

 

Azylový dům NADĚJE sídlí na Sladkovského ulici na konci města poblíž řeky Labe. Je určen zejména rodinám s dětmi a mužům, kteří se ocitli bez přístřeší. Kapacita domu činí 45 osob a klienti mohou využívat ubytování až na dobu jednoho roku, než si najdou stabilnější formu bydlení. Tato služba je v roudnické pobočce funkční už od roku 2010. Sociální pracovníci pomáhají klientům najít nové stabilnější bydlení, řeší s nimi jejich rodinný rozpočet, jsou k dispozici v orientaci na pracovním trhu, dále jsou nápomocni v otázkách týkajících se sjednávání nového bydlení.

 

Od roku 2014 provozujeme v prostorách azylového domu ještě službu krizové pomoci. Ta je určena mužům starším 18 let, kteří se ocitli v krizové situaci spojené se ztrátou bydlení. Krizový stav nebo situace vznikly nenadálou ztrátou bydlení (zhoršená rodinná situace, zhoršení zdravotního stavu, osobní bankrot, smrt blízké osoby, požár domu, atd.) či ohrožením zdraví nebo života. Klientům služby je poskytováno azylové přístřeší zpravidla na sedm dnů. Po tuto dobu má klient k dispozici jak zajištění základních potřeb (stravování, hygieny, atp.) a intervence v krizové oblasti, tak možnost následného řešení, ať v podobě využití návazné sociální služby azylového domu, nebo při vyřešení krize odejití do stabilních podmínek.

 

V naší pobočce není opomenuta ani cílová skupina osob se zdravotním handicapem. A to pro osoby s duševním onemocněním a také pro ty, které trápí postižení tělesné či jsou jejich handicapy vzájemně kombinovány. Pro tuto cílovou skupinu jsou určeny služby chráněné bydlení a sociálně terapeutická dílna.

 

První jmenovaná služba chráněné bydlení vznikla v roce 2015. Je určena právě výše jmenovaným handicapovaným osobám, které potřebují dopomoci se zvládáním samostatného bydlení a se vším, co jejich handicap přináší. Služba je poskytována v šesti bytových jednotkách v Roudnici nad Labem a kapacita služby je 12 klientů. Klientům služby je poskytována pomoc jak s návštěvami lékařských ordinací či úřadů, tak při nakupování a hospodaření s penězi. Důležitým aspektem je však také trávení volného času, podpora docházení do zaměstnání či chráněné dílny. I v tomto je tato služba důležitá.

 

Poslední službou, která vznikla v roce 2013, je služba sociálně terapeutické dílny. Tato dílna je určená pro osoby s handicapem, podobně jako v chráněném bydlení. Cílem dílny je kromě smysluplného trávení volného času i příprava na otevřený trh práce. Klienti se v dílně učí novým dovednostem, to když mají možnost naučit se práci na šicím stroji, na hrnčířském kruhu či během teplejšího období rozvíjet pěstitelské práce na přilehlé zahrádce, která je rovněž součástí terapeutické dílny.

 

V dílně se rovněž věnujeme s klienty praktickým činnostem, jako je například příprava pokrmů a vaření. O schopnostech klientů, jak upéci dobrou bábovku či připravit smažený řízek s bramborovým salátem, jsme se například přesvědčili během vánoční besídky, kterou dílna pořádá každým rokem. V tomto roce se nám také podařilo vydat praktickou kuchařku o menším nákladu, která se sestává z receptů, jež si klienti sami připravili.

 

O tom, že naše služby fungují smysluplně a mají úspěchy, můžeme uvést několik příkladů dobré praxe. Pan Milan se ocitl bez přístřeší a zázemí v době, kdy ukončil výkon trestu a hospitalizaci v léčebně. Zakusil, co je to být osoba bez domova, a tak později vstoupil do našich služeb. V době své největší nouze kontaktoval náš terénní program a posléze pobýval v azylovém domě, odkud se později přestěhoval do služeb chráněného bydlení.

 

Během pobytu v našich službách začal docházet i do sociálně terapeutické dílny. V chráněném bydlení a terapeutické dílně se pan Milan obohatil o spoustu dovedností, ale i zkušeností. Stal se z něj odborník v práci na šicím stroji. Například sám navrhl a ušil boxovací pytel. A měl lví podíl na vydání naší praktické kuchařky, do níž přispěl množstvím receptů.


Méně...
 
Kolik párů bot a kusů oblečení přinesla kampaň Darujte nohy v teple?

Kolik párů bot a kusů oblečení přinesla kampaň Darujte nohy v teple?

03.03.23 | Praha

Zatím to na jaro příliš nevypadá a zejména noční teploty se stále pohybují pod nulou. I proto máme obrovskou radost, že jsme díky Darujte nohy v teple...


Více...
 
Kolik párů bot a kusů oblečení přinesla kampaň Darujte nohy v teple?

Zatím to na jaro příliš nevypadá a zejména noční teploty se stále pohybují pod nulou. I proto máme obrovskou radost, že jsme díky Darujte nohy v teple získali 299 párů bot a 1349 kusů oblečení.

 

Přes den i v noci je prostřednictvím našich denních center a terénního programu předáváme lidem v nouzi. 

 

Kampaň Darujte nohy v teple přinesla za pět let svého trvání částku ve výši 1.124.398 Kč.


Méně...