Archiv zpráv

 
Služba střediska v Michli projde proměnou

Služba střediska v Michli projde proměnou

Zachraňte střechu nad hlavou pro 40 lidí bez domova

29.06.22 | Praha

Humanitární ubytování v Michli pomáhalo více než dva roky a zítra bude jeho činnost ukončena. 


Více...
 
Služba střediska v Michli projde proměnou

Humanitární ubytování v Michli pomáhalo více než dva roky a zítra bude jeho činnost ukončena. Vzniklo v době covidové pandemie za účelem okamžitého ubytování lidí bez domova, kteří jsou ve zhoršeném zdravotním stavu nebo se sníženou schopností pohybu. Jeho cílem bylo zajistit nejen celodenní ubytování, potravinovou a materiální pomoc, ale zejména zdravotnické ošetření a sociální poradenství. Právě provázanost sociální práce a zdravotní péče se při řešení situace ubytovaných lidí velice osvědčila.

 

Od května 2020 do března 2022 jsme pomohli 357 lidem, z toho bylo 11 % žen. Tito lidé by s vysokou pravděpodobností bez poskytnutí rychlého ubytování v humanitárním zařízení přežívali ve zhoršeném zdravotním stavu na ulici. Jako úspěšné hodnotíme 41 % pobytů lidí bez domova, kdy se podařilo stabilizovat jejich situaci a oni odešli do dalšího návazného bydlení (např. azylový dům, ubytovna, příbuzní).

 

Humanitární ubytování v Michli bylo financováno Centrem sociálních služeb Praha. Od poloviny května do konce června 2022 byl tento projekt realizován s finanční podporou Magistrátu hlavního města Prahy.

 

Od července bude objekt v Michli fungovat jak noclehárna a denní centrum pro muže. Na úpravu a dovybavení prostor nového zařízení můžete přispět ještě do konce června https://www.darujme.cz/projekt/1206466.

 

 

 


Méně...
 
V Praze se chystá síť parkovacích míst pro poskytování mobilních sociálních a zdravotních služeb

V Praze se chystá síť parkovacích míst pro poskytování mobilních sociálních a zdravotních služeb

28.06.22 | Praha

Radní hlavního města Prahy schválili program "Místa místní pomoci"


Více...
 
V Praze se chystá síť parkovacích míst pro poskytování mobilních sociálních a zdravotních služeb

Radní hlavního města Prahy schválili program „Místa místní pomoci“ s cílem vytvořit celopražskou síť parkovacích míst, kterou bude možné legálně využít zejména k poskytování nízkoprahových mobilních sociálních a zdravotních služeb.

 

„Terénní program NADĚJE na území hlavního města Prahy zajišťuje poskytování mobilní sociální služby, aktuálně na území osmi městských částí. Výhodou této služby je její dostupnost v místech, kde se potřební lidé vyskytují, možnost pružně reagovat na změny i možnost řešit mimořádné situace jako bylo například testování a očkování v souvislosti s pandemií covid-19, distribuce ochranných prostředků apod. Služba je důležitá jak pro samotné klienty, tak i z hlediska prevence pro Pražany, což si bohužel málokdo z našich spoluobčanů uvědomuje. Rozvoj těchto služeb je nezbytný, dokud nedojde k zajištění sítě kamenných nízkoprahových denních center,“ uvedl Aleš Strnad, vedoucí našeho terénního programu.

 

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_ve_spolupraci_s_mestskymi_castmi.html

 

Fotografie: Tomáš Kozohorský


Méně...
 

36 000 Kč za pouhý týden na projekt Zachraňte střechu nad hlavou pro 40 lidí bez domova!

22.06.22 | Praha
 
36 000 Kč za pouhý týden na projekt Zachraňte střechu nad hlavou pro 40 lidí bez domova!

Děkujeme vám, kteří jste darovali. Přispět je možné do konce června: https://www.darujme.cz/projekt/1206466

 

Vybrané finance použijeme na úpravu a dovybavení objektu v Michli, který doposud sloužil jako humanitární ubytování pro lidi bez domova se zdravotními problémy.

 

Od července bude zařízení v Michli pokračovat jako noclehárna a denní centrum pro muže. Zachráníme tak 40 lůžek, která by jinak ze dne na den přestala existovat.


Méně...
 
Obědy pro potřebné díky Jídlo pro všechny - Sanga z.s.

Obědy pro potřebné díky Jídlo pro všechny - Sanga z.s.

17.06.22 | Praha

Srdečně děkujeme Jídlo pro všechny - Sanga z.s. za teplou stravu zdarma pro ženy a muže bez domova s částečným pohybovým handicapem nebo ve zhoršeném zdravotním stavu v naší humanitární ubytovně v Michli.


Více...
 
Obědy pro potřebné díky Jídlo pro všechny - Sanga z.s.

Srdečně děkujeme Jídlo pro všechny - Sanga z.s. za teplou stravu zdarma pro ženy a muže bez domova s částečným pohybovým handicapem nebo ve zhoršeném zdravotním stavu v naší humanitární ubytovně v Michli.

Od pondělí do pátku nám přivážejí vegetariánské obědy v počtu asi 40 porcí (podle aktuální naplněnosti zařízení). Jídlo je výživné, rozmanité a přítomným moc chutná. Taková kombinace je důležitá pro jejich posilu a zotavení.

Za tuto významnou pomoc jsme dárcům velmi vděčni. Podpořit Jídlo pro všechny - Sanga z.s. můžete na jejich stránkách https://jidloprovsechny.cz/.


Méně...
 
Den otevřených dveří v Sociálně terapeutické dílně

Den otevřených dveří v Sociálně terapeutické dílně

16.06.22 | Roudnice nad Labem

Sociálně terapeutická dílna NADĚJE v Roudnici nad Labem srdečně zve na Den otevřených dveří, který se bude konat ve čtvrtek 23. června od 9 do 15 hodin na adrese služby třída T. G. Masaryka 889.


Více...
 
Den otevřených dveří v Sociálně terapeutické dílně

Sociálně terapeutická dílna NADĚJE v Roudnici nad Labem srdečně zve na Den otevřených dveří, který se bude konat ve čtvrtek 23. června od 9 do 15 hodin na adrese služby třída T. G. Masaryka 889.

 

Přijďte se setkat s lidmi se zdravotním postižením a seznámit se s jejich aktivitami. Součástí akce bude výstava fotografií klienta Davida a výstava obrazů klienta Michaela. Dále si návštěvníci budou moci vyzkoušet vybrané kompenzační pomůcky a na děti čeká soutěž se zajímavými cenami z dílny.

 

V Sociálně terapeutické dílně umožňujeme lidem s postižením získat nové pracovní a sociální dovednosti, učit se spolupráci, pomáháme posílit jejich sebedůvěru, vědomí odpovědnosti a podle jejich možností je připravit na chráněný nebo otevřený trh práce.


Méně...
 
Zachraňte střechu nad hlavou pro 40 lidí bez domova

Zachraňte střechu nad hlavou pro 40 lidí bez domova

14.06.22 | Praha

Pomozte nám zachovat 40 lůžek pro muže a zařídit noclehárnu a denní centrum. 


Více...
 
Zachraňte střechu nad hlavou pro 40 lidí bez domova

Dnes spouštíme sbírku Zachraňte střechu nad hlavou pro 40 lidí bez domova.

 

Pomozte nám zachovat 40 lůžek pro muže a zařídit noclehárnu a denní centrum. Potřebujeme peníze, abychom mohli upravit a dovybavit prostory, které doposud sloužily jako humanitární ubytování.

 

Více informací a možnost přispět: https://www.darujme.cz/projekt/1206466

Za vaši podporu srdečně děkujeme!

 

 

 

 


Méně...