Písek

 
 

O službě

NADĚJE v Písku pracuje s dětmi a mládeží ve věku od 3 do 26 let v několika různých projektech. Zaměřujeme se na vzdělávání, organizujeme volnočasové aktivity a různé kluby (např. hudební a sportovní činnosti, Klub vaření, Klub rukodělky, Klub Šikulka, Klub Sámoška,....). Mládeži poskytujeme poradenství týkající se škol, práce, bydlení a složitých životních situací, nabízíme individuální plánování. Pomáháme s administrativními úkony (tvorba životopisu, žádosti,...), nabízíme doprovod na úřady,...... 

Připravujeme  akce pro veřejnost jako Den dětí s NADĚJÍ, lampiónový průvod, maškarní bál. Organizujeme výtvarnou soutěž, výlety pro děti a také různá vystoupení.

 

Předškolní děti 3 - 6(7)let:

klub Margaretka,

klub Chaloupka

klub U Rybníčku.

 

Děti a mládež 6 - 26 let:

NZDM Ostrov,

klub Chaloupka (6-15 let),

klub U Rybníčku (6-15 let).


NADĚJE, pobočka Písek je podporována prostřednictvím Operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání.  Projekt Bez obav spolu (BOS), registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000175, vykonává aktivity zaměřené na vzdělávání dětí předškolního a školního věku. Realizace projektu od 1.7.2016 do 30.6.2019.

 


 


 

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ostrov bylo v roce 2016 spolufinancováno Jihočeským krajem částkou 200 tisíc korun.