Archiv zpráv

Úvod  Pobočky  Ústředí NADĚJE  Obecné  Archiv zpráv
 
Večer pro Nejdřív střechu

Večer pro Nejdřív střechu

- projekt, který pomáhá lidem bez domova již 3 roky

24.10.17 | Praha

23. října 2017 jsme se sešli s dárci, příznivci a podporovateli v Galerii Lucerna na benefici pro projekt Nejdřív střecha, abychom posílili jeho další fungování a zároveň oslavili jeho třetí výročí.


Více...
 
Večer pro Nejdřív střechu

23. října 2017 jsme se sešli s dárci, příznivci a podporovateli v Galerii Lucerna na benefici pro projekt Nejdřív střecha, abychom posílili jeho další fungování a zároveň oslavili jeho třetí výročí.

 

Také jsme pokřtili kalendář NADĚJE 2018 s fotografiemi Jiřího Šourka, za aktivní účasti jeho protagonistů, klientů našeho terénního programu, vedoucího této služby Aleše Strnada, kardiologa profesora Jana Pirka, členů Národního divadla baletky Marty Drastíkové a herce Radúze Máchy, iniciátora projektu Vojtěcha Sedláčka, harfenistky Kateřiny Englichové a hobojisty Viléma Veverky. Tito naposled, ale rozhodně ne v poslední řadě, jmenovaní hudebníci zpříjemnili večer i svým uměním.   

 

Srdečně děkujeme osobnostem, které věnovali svůj drahocenný čas a úsilí, aby pomohli dobré věci. Dále společnosti DHL, která vznik kalendáře financovala. Speciální poděkování patří fotografu Jiřímu Šourkovi, tiskárně Mare CZ a grafičce Kateřině Kerelové. A naši velkou vděčnost mají všichni, kteří se na slavnostním večeru jakýmkoli způsobem podíleli a na projekt Nejdřív Střecha na místě přispěli částkou 16 040 Kč 

 

Veškeré informace o projektu jsou na www.nejdrivstrecha.cz

Fotografie z večera si můžete prohlédnout na FB zde


Méně...
 
STŮL PRO JEDNOHO v hlavním zpravodajství ČT

STŮL PRO JEDNOHO v hlavním zpravodajství ČT

19.10.17 | Ústředí NADĚJE
V reportáži České televize je popsán jednoduchý princip našeho projektu STŮL PRO JEDNOHO, jeho přínos pro lidi bez domova i příběh
Více...
 
STŮL PRO JEDNOHO v hlavním zpravodajství ČT

V reportáži České televize je popsán jednoduchý princip našeho projektu STŮL PRO JEDNOHO, jeho přínos pro lidi bez domova i příběh jednoho z těch, jimž projekt pomáhá.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/217411000101017/obsah/575484-ohrozeni-chudobou


Méně...
 
"Člověk bez domova si najednou připadá jinak - ví, že se s ním počítá"

"Člověk bez domova si najednou připadá jinak - ví, že se s ním počítá"

17.10.17 | Ústředí NADĚJE

STŮL PRO JEDNOHO je projekt, který NADĚJE Praha testovala od prosince 2016. Ve spolupráci s městskou částí Praha 2 jsme ho na tiskové


Více...
 
"Člověk bez domova si najednou připadá jinak - ví, že se s ním počítá"

STŮL PRO JEDNOHO je projekt, který NADĚJE Praha testovala od prosince 2016. Ve spolupráci s městskou částí Praha 2 jsme ho na tiskové konferenci představili 17. října - na Mezinárodní den pro odstranění chudoby.

STŮL PRO JEDNOHO funguje jednoduše: zapojené restaurace poskytují porci teplého jídla vždy jednomu člověku bez domova jednou či vícekrát týdně. Provozovatel restaurace rozhoduje, jak často může klient pro stravu chodit a zda může svou porci sníst v restauraci, či zda ji dostane s sebou. Odborným garantem je NADĚJE, naši sociální pracovníci vybírají pro projekt vhodné klienty. Ti se zavazují k dodržování určitých pravidel (přicházet pro jídlo střízliví, bez zvířat apod.).

Snažíme se tak zamezit hladovění, pomoci znovuzačlenění lidí bez domova i omezit plýtvání jídlem.

"Vnímám jako důležité, že člověk bez domova, který dochází do restaurace, je obklopen majoritou. Je to velký rozdíl od situace, kdy člověk dochází do zařízení pro lidi bez domova. U STOLU PRO JEDNOHO funguje motivační prvek - klient ví, že přichází na pozvání majitele, často si vytváří vztah s personálem a najednou si připadá jinak - ví, že se s ním počítá," řekl vedoucí terénního programu NADĚJE Aleš Strnad.

Nyní se budeme snažit, aby se projekt rozrostl z deseti restaurací na území Prahy 2 i na ostatní území Prahy a do dalších měst po republice.

 

(foto) Tiskové konference se zúčastnili vedoucí humanitního odboru Hana Dostálová, iniciátorka projektu Dominika Farkasová, Aleš Strnad, vedoucí terénního programu NADĚJE Praha a zástupkyně starostky Prahy 2 Alexandra Udženija.


Méně...
 
17. říjen - Mezinárodní den za vymýcení chudoby

17. říjen - Mezinárodní den za vymýcení chudoby

17.10.17 | Praha

V roce 1992 ho vyhlásila OSN, s cílem snižovat extrémní chudobu ve světě. 


Více...
 
17. říjen - Mezinárodní den za vymýcení chudoby

V roce 1992 ho vyhlásila OSN, s cílem snižovat extrémní chudobu ve světě. Přes všechny snahy se to ale příliš nedaří. I v ČR spíše stále stoupá počet lidí, kteří žijí v bídě. Pomáhejte spolu s námi utrpení těch nejpotřebnějších alespoň zmírňovat. Děkujeme!


Méně...
 
V NADĚJI očkovali proti vzteklině

V NADĚJI očkovali proti vzteklině

06.10.17 | Liberec

 

Ráno  27. září to před libereckou NADĚJÍ vypadalo jako v čekárně u veterináře. Lidé bez domova se svými psy zde čekali na očkování psů proti vzteklině zdarma.

 

 


Více...
 
V NADĚJI očkovali proti vzteklině

Ráno 27. září to před libereckou NADĚJÍ vypadalo jako v čekárně u veterináře. Lidé bez domova zde čekali na očkování svých psů proti vzteklině zdarma.

 

Psy, případně další domácí miláčky, mají často i lidé bez domova. Pro potěšení či jako nepostradatelnou obranu svých provizorních příbytků. Očkování těchto zvířat brání rozšíření vztekliny mezi hospodářskými zvířaty i volně žijícími živočichy, ale především pomáhá předcházet nákaze lidí.

 

„Zdravá zvířata, zdraví lidé." Pod tímto heslem od roku 2009 pracuje česká obecně prospěšná společnost Veterináři bez hranic ČR. A stejně jako v předchozích letech i letos se členové a dobrovolníci připojili ke Světovému dni boje proti vzteklině, který je připomínán v desítkách zemí světa dne 28. září. V Liberci probíhá spolupráce s Nízkoprahovým centrem NADĚJE a Městskou policií Liberec.


Méně...
 
Pracovní skupina pro etické otázky zahájila činnost

Pracovní skupina pro etické otázky zahájila činnost

03.10.17 | Ústředí NADĚJE
Nově ustavená Pracovní skupina pro etické otázky se poprvé sešla 2. října. Jak z názvu vyplývá, skupina se věnuje etickým
Více...
 
Pracovní skupina pro etické otázky zahájila činnost

Nově ustavená Pracovní skupina pro etické otázky se poprvé sešla 2. října. Jak z názvu vyplývá, skupina se věnuje etickým tématům a dilematům, která vyvstávají ve všech našich službách. Pracovní skupina je v těchto otázkách poradním orgánem předsednictva. Členy skupiny jsou nejen zaměstnanci NADĚJE - vedoucí i ti, kteří pracují v přímé péči - ale i osobnosti působící mimo naši organizaci. Jsou jimi Pavel Černý, evangelikální teolog, a Marek Vácha, římskokatolický kněz, přírodovědec a přednosta Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Na své první schůzce se skupina věnovala revizi Kodexu etiky NADĚJE.


Méně...