Šlapanice

 
 

Název zařízení: NADĚJE, pobočka Šlapanice

Druh služby: denní stacionář

Forma služby: ambulantní

Kapacita: 10 klientů

Čas poskytování služby: každý všední den 7 - 17 hodin

 

KDO MŮŽE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY

Stacionář je určen seniorům od 65 let věku a osobám od 40 let věku s lehkou formou Alzheimerovy nemoci nebo jiným druhem demence. Služba je poskytována osobám se sníženou soběstačností, které nemohou zůstávat během dne ve svých domácnostech. Služba je poskytována osobám s trvalým pobytem v Jihomoravském kraji v rozsahu stanoveném písemnou smlouvou mezi poskytovatelem a klientem.


PROČ TU JSME

Naším cílem je odstranění pocitu osamělosti, zbytečnosti a opuštěnosti, smysluplné naplnění času, zlepšení nebo alespoň udržení psychického i fyzického stavu seniorů a zajištění úlevy pro pečující rodinu. Vycházíme vstříc pracovní době pečujících rodin, četnost pobytu, stejně jako dobu příjezdu a odjezdu, si určují klienti ve spolupráci se svými rodinami dle svých potřeb a možností.

 

KONTAKT
Pro bližší informace, osobní konzultace a podání žádosti můžete osobně navštívit sociální pracovnici, paní Michealu Surákovou, DiS.., vždy však pouze po předchozí domluvě (mob: 770 315 999, e-mail:  michaela.surakova@nadeje.cz).