Bystřice pod Hostýnem

 
 
 
Hořet, ale nevyhořet

Hořet, ale nevyhořet

10.03.22

Jsme tři a tvoříme malý tým sociální služby, sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Naším posláním je vést lidi s mentálním handicapem k větší soběstačnosti, k upevňování a zdokonalování pracovních návyků, rozvíjet jejich možnosti sociálního začleňování.


Více...
 
Hořet, ale nevyhořet

Jsme tři a tvoříme malý tým sociální služby, sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Naším posláním je vést lidi s mentálním handicapem k větší soběstačnosti, k upevňování a zdokonalování pracovních návyků, rozvíjet jejich možnosti sociálního začleňování.

 

Naše dílna vznikla před dvěma lety na základě transformace ústavních zařízení v ČR. Je tedy součástí sítě, která se utváří proto, aby nejen děti, ale i dospělí nekončili v ústavních zařízeních, ale žili v nejvyšší možné míře plnohodnotný život v domácím prostředí. V dílně se setkávají lidé žijící v pobytových zařízeních s lidmi, kteří docházejí ze svých domovů. 

 

Tak jako každý člověk po dokončení studií hledá své uplatnění a získává pracovní zkušenosti, tak i lidé s mentálním postižením mají mít takovou příležitost dle svých možností a schopností.

 

„Když přijdu do dílny, tak se jdu převlíknout, uklidím si věci do skříně. Napíšu čas příchodu, podepíšu se a jdu si nachystat věci na svačinu. Potom máme poradu, kde se dozvíme, jakou práci dnes budeme dělat - jestli budu barvit, brousit, šít, nebo třeba vařit - a která pracovnice mne dnes povede. Během práce máme přestávku, kde si dáme kafe, čaj, svačinu, a můžeme si s ostatními klienty pokecat. Po přestávce pokračujeme v práci. Když skončíme, jdu se převléknout, napíšu čas odchodu a schovám věci po svačině. Čekám, až pro mě přijede taťka. Do dílny chodím ráda, protože se tady učím novým pracovním činnostem. Učím se soustředit na práci a nevzdávat ji, když se mi zrovna příliš nedaří. A chodím sem ráda i proto, že tady potkávám nové lidi, jsem v jiném prostředí.“

 Eva, 23 let, klientka STD NADĚJE, pobočky Bystřice pod Hostýnem

 

Díky sociálně terapeutické dílně se člověk s mentálním postižením může učit novým pracovním dovednostem, zažít radost z dokončené práce, učí se překonat to, že se mu třeba ráno nechce vstávat. Dílna pro něj může být odrazovým můstkem, který mu pomůže najít pracovní uplatnění např. v rámci sociálního podniku.

 

Dílna znamená také možnost oddechu pro pečující o osobu s mentálním postižením. Do naší sociálně terapetické dílny dochází klient, jehož rodiče jsou již starší. Ti po letech zažívají dny, kdy mají celé dopoledne pro sebe. Mohou si zajet nakoupit, vyřídit věci na úřadech, nebo si prostě odpočinout.

 

V dílně se máme s kolegyněmi co ohánět, abychom zabezpečily nejen přímou práci s klienty, ale také dokumentaci sociální práce, kontakt s místní komunitou atd. Snažíme se nic neopomenout, to znamená vycházet vstříc individuálním potřebám jednotlivých klientů, přistupovat k nim s úctou, respektem a láskou.

 

Ale je nás málo. Proč? Je málo financí. A všichni, kdo pracují v pomáhajících profesích vědí, že čím víc je na pomáhajícího nakládáno, tím větší je riziko vyhoření.

 

Přály bychom klientům všech sociálních služeb dostatek kvalifikovaných a stabilních pracovníků se srdcem na pravém místě.  

 

Pracovnice sociálně terapeutické dílny NADĚJE, pobočky Bystřice pod Hostýnem

 

Na fotografii zleva:

Alžběta Luhan Fürstová, sociální pracovnice

Renata Machálková, pracovník v sociálních službách

Hana Bělíčková, sociální pracovnice

 


 

 


Méně...
 
Otrokovická oblast má od 1. 2. 2022 nového ředitele

Otrokovická oblast má od 1. 2. 2022 nového ředitele

01.02.22

 

K poslednímu lednu tohoto roku opouští funkci dosavadní oblastního ředitele pan Pavel Polák.

 


Více...
 
Otrokovická oblast má od 1. 2. 2022 nového ředitele

K poslednímu lednu tohoto roku opouští funkci dosavadní oblastního ředitele pan Pavel Polák. Děje se tak po třinácti letech. Vední otrokovické oblasti, které zahrnuje nejen služby v Otrokovicích, ale také v Uherském Hradišti, Bystřici pod Hostýnem, Vsetín i Rožnov pod Radhoštěm, předává panu Lukáši Šilcovi.


Méně...
 
Přejeme vám požehnané svátky

Přejeme vám požehnané svátky

23.12.21
 
Přejeme vám požehnané svátky
 
Nejen barvy, hlína a dřevo

Nejen barvy, hlína a dřevo

04.05.21

I díky všem dárcům, kteří podpořili dárcovský projekt „Barev, hlíny, dřeva, … do dílny je třeba“ na platformě Darujme.cz, jsme mohli během uplynulého půlroku pořídit materiál pro terapie klientů sociálně terapeutické dílny Naděje.


Více...
 
Nejen barvy, hlína a dřevo

I díky všem dárcům, kteří podpořili dárcovský projekt „Barev, hlíny, dřeva, … do dílny je třeba“ na platformě Darujme.cz, jsme mohli během uplynulého půlroku pořídit materiál pro terapie klientů sociálně terapeutické dílny Naděje.

 

Podařilo se nám získat krásnou částku 10 611 Kč, za což jsme mohli pořídit více pomůcek k tvoření a pracovním terapiím, jako jsou kolíkové stavy na pletení koberců, temperové barvy, štětce, tavná pistole, molitan, embosovací prášek na ozdobu výrobků, laky na dřevo, řezivo do dřevařské dílny, formy na odlévání mýdel a další pomůcky.

 

Všem, kteří se zapojili, velmi děkujeme!


Méně...
 
Požehnané velikonoční svátky přeje NADĚJE

Požehnané velikonoční svátky přeje NADĚJE

31.03.21
 
Požehnané velikonoční svátky přeje NADĚJE
 
Oslavili jsme první rok

Oslavili jsme první rok

25.03.21

Sociálně terapeutická dílna NADĚJE v Bystřici pod Hostýnem je již rok k dispozici lidem s mentálním
a kombinovaným postižením. První výročí oslavila již v lednu, kdy byla dílna otevřena klientům, a 14. února podruhé, kdy se uskutečnilo slavnostní otevření a představení dílny pro zástupce města, kraje a další spolupracující organizace.


Více...
 
Oslavili jsme první rok

 

Sociálně terapeutická dílna NADĚJE v Bystřici pod Hostýnem je již rok k dispozici lidem s mentálním a kombinovaným postižením. První výročí oslavila již v lednu, kdy byla dílna otevřena klientům, a 14. února podruhé, kdy se uskutečnilo slavnostní otevření a představení dílny pro zástupce města, kraje a další spolupracující organizace.

 

I když nebyl rok 2020 vůbec snadný a hned na svém startu se musela nově vzniklá služba vyrovnat se všemi okolnostmi epidemické situace, přes to přese všechno se podařilo stabilizovat chod dílny a získat podporu místní komunity. „Velmi si vážím spolupráce s vedením města Bystřice pod Hostýnem, spolupráce s odborem sociálních věcí a děkuji za kladné přijetí naší služby i dalšími místními organizacemi,“ uvádí Pavel Polák, oblastní ředitel NADĚJE.

 

„Jsme rádi, že je naše práce vidět i navenek. O výrobky klientů je zájem a těšíme se také podpoře dárců, kteří nám s chodem dílny pomáhají,“ dodává Alžběta Luhan Fürstová, sociální pracovnice sociálně terapeutické dílny.

 

Klienti zde nachází místo, kde mohou smysluplně trávit čas, rozšiřovat a zdokonalovat své pracovní návyky, ale i mezilidské vztahy, které si přenáší i mimo dílnu. Navazují zde nové přátelské vztahy a zlepšují se
v komunikaci. „Naši klienti mají radost z maličkostí, úspěchů v rámci pracovní terapie. Žijí 'tady a teď' a jsou bezprostřední,“ oceňují na práci s klienty její kolegyně Hana Večeřová, sociální pracovnice, a Renata Machálková. Velkým přáním všech je, aby se situace co nejdříve zlepšila natolik, aby bylo možné vyrazit i mimo prostory dílny.

 

Záměrem dílny do budoucna je rozšířit prostory i kapacity služby tak, aby mohla pokrýt narůstající poptávku. Zájemci i široká veřejnost se na sociálně terapeutickou dílnu mohou kdykoli obrátit.

 


Méně...