Bystřice pod Hostýnem

 
 
 
Přispějte nám na provoz sociálně terapeutické dílny

Přispějte nám na provoz sociálně terapeutické dílny

v rámci projektu "Barev, hlíny, dřeva..... do dílny je třeba"

26.08.20

Přemýšlíte o poskytnutí finančního daru na naši činnost, ale nevíte, na co byste mohli přispět konkrétně? V letošním roce nám chybí finanční prostředky na provoz sociálně terapeutické dílny, kterou aktuálně navštěvuje 105 klientů, a to nejen v Bystřici pod Hostýnem, ale také v Otrokovicích a Uherském Hradišti.


Více...
 
Přispějte nám na provoz sociálně terapeutické dílny

 

Přemýšlíte o poskytnutí finančního daru na naši činnost, ale nevíte, na co byste mohli přispět konkrétně? V letošním roce nám chybí finanční prostředky na provoz sociálně terapeutické dílny, kterou aktuálně navštěvuje 105 klientů, a to nejen v Bystřici pod Hostýnem, ale také v Otrokovicích a Uherském Hradišti.

A jak nám můžete pomoci? Je to snadné. Navštivte web darujme.cz a podpořte nás v rámci našeho projektu s názvem „Barev, hlíny, dřeva..... do dílny je třeba“. Velmi jednoduše a rychle zde můžete jakoukoli částkou přispět na nákup materiálu, který potřebujeme pro sociálně pracovní terapie klientů.

 

Budeme vděčni za každý příspěvek.

 


Méně...
 
Život v NADĚJI se nezastavil

Život v NADĚJI se nezastavil

18.05.20

Poskytování sociálních služeb NADĚJE v Otrokovicích zatím stále ještě funguje v omezeném režimu. Zatímco pobytové služby fungují nepřetržitě po celou dobu trvání koronavirové epidemie, jiné byly v důsledku vládních nařízení pro klienty uzavřeny. Postupně však bude v nejbližší době docházet k jejich znovuotevření.


Více...
 
Život v NADĚJI se nezastavil

 

Poskytování sociálních služeb NADĚJE v Otrokovicích zatím stále ještě funguje v omezeném režimu. Zatímco pobytové služby fungují nepřetržitě po celou dobu trvání koronavirové epidemie, jiné byly v důsledku vládních nařízení pro klienty uzavřeny. Postupně však bude v nejbližší době docházet k jejich znovuotevření. Museli jsme zavést řadu velmi striktních hygienicko-provozních opatření. Nikdo z klientů ani zaměstnanců NADĚJE nebyl koronavirem infikován.

Od pondělí 25. května by mělo dojít k obnovení provozu dalších služeb, a to denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen. „S klienty komunikujeme prostřednictvím telefonu nebo Skype, zajímáme se, jak se jim daří, a poskytujeme podporu alespoň na dálku. Už nyní se ale připravujeme na návrat do běžného chodu,“ upřesňuje Silvie Matějíčková, vedoucí denního stacionáře.

„Po celou dobu pozastavení činnosti sociálně terapeutických dílen jsme podporovali pečující osoby a udržovali kontakt se všemi našimi klienty. Vytvořili jsme i projekt „Práce na doma“ a poskytli materiál klientům, aby mohli pokračovat v činnostech, které je baví, vyplnili svůj čas a nepřicházeli na špatné myšlenky,“ doplňuje Helena Lukaštíková, vedoucí sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitace.

Podařilo se také zařídit nové prostory pro službu sociální rehabilitace a její klienty. „Službu sociální rehabilitace jsme nedávno přestěhovali do nových prostor. Díky tomu získají klienti pohodlnější prostředí pro nácvik nejrůznějších dovedností jako je vaření, praní prádla nebo úklid,“ sděluje Helena Lukaštíková.

Ke znovuotevření služeb všichni přistupují odpovědně a také s ohledem na vývoj současné situace. „Děláme vše pro to, abychom zajistili pro naše zaměstnance a klienty maximálně bezpečné zázemí a chránili jejich zdraví. Velkou oporou jsou nám v tomto ohledu také dárci, kteří nám pomáhají nejen finančním darem, ale sami například věnují ochranné pomůcky, roušky nebo desinfekční prostředky. Velmi si této pomoci vážíme. Osobně cítím velký vděk vůči zaměstnancům NADĚJE. Děkuji za jejich přístup, odvahu a nasazení v péči o tak velmi zranitelné lidi, jako jsou lidé s mentálním a kombinovaným handicapem v období, které bylo tak mimořádně náročné. Jsem na ně hrdý,“ doplnil ředitel otrokovické pobočky NADĚJE Pavel Polák.

 


Méně...
 
Poděkování oblastního ředitele NADĚJE Pavla Poláka

Poděkování oblastního ředitele NADĚJE Pavla Poláka

07.04.20

Uvnitř NADĚJE jsem to už udělal, ale chtěl bych nyní veřejně poděkovat svým kolegům.


Více...
 
Poděkování oblastního ředitele NADĚJE Pavla Poláka

Uvnitř NADĚJE jsem to už udělal, ale chtěl bych nyní veřejně poděkovat svým kolegům, že se ve zhruba prvních čtrnácti dnech „Covid krize“, kdy v médiích zaznívaly katastrofické scénáře a prognózy, kdy ze strany státu nebyly k dispozici adekvátní ochranné prostředky, kdy vůkol existovala panika a chaos, chovali disciplinovaně, nepanikařili a hodinu po hodině, den za dnem přijímali informace a pokyny a věnovali se svým klientům.

Ve zužujícím se prostoru ochranných opatření nehledali mezery, ale bezpečný prostor pro to, aby se jejich klientům mohlo dařit co nejlépe a stav věcí vnějších na ně měl co nejméně negativní dopady. Děkuji těm, kteří se sami předem hlásili do nejobtížnějších a nejvíce riskantních situací, které mohly nastat, a to v době, kdy jsme si ještě sami museli šít roušky, abychom jich měli dostatek, a respirátory byly stejně jako jednorázové roušky a další prostředky ještě uloženy někde ve skladech v Číně, nevědělo se, kdo a na čem pro ně poletí.

Nechce se mi nyní hodnotit ty, kteří nesou zodpovědnost. Nechce se mi nyní ani vyjadřovat se k nápisům na krabicích s pomocí, které prohovořují o nekonečném česko-čínském přátelství a ani o výroku pana premiéra, který postrádá zapojení neziskového sektoru.

Chci poděkovat lidem kolem sebe, kteří dělali v danou chvíli přesně to, co museli a měli, a nevyjadřovali u toho jakoukoliv pochybnost, neutíkali, jistě měli strach, ale nebyli ustrašení. Vědomí odpovědnosti a smyslu dává člověku, který je opravdu vnímá, sílu, aby se „nepodělal“. Jakkoliv dobře formulované a deklarované veřejné závazky bývají prověřeny až v takovýchto situacích, ne v době klidu a ani v době drobných nepříjemností.

Moc děkuju Pavel


Méně...
 
Život v Naději, pobočce Otrokovice a Vsetín v době pandemie

Život v Naději, pobočce Otrokovice a Vsetín v době pandemie

06.04.20

V březnu 2020 zasáhla životy všech lidí v České republice rizika spojená s šířícím se onemocněním koronavirem. Naděje, pobočka Otrokovice a Vsetín a lidé v ní nebyli výjimkou. Je tomu spíše naopak a všechna opatření se nás dotkla mnohem více, než spousty jiných lidí.


Více...
 
Život v Naději, pobočce Otrokovice a Vsetín v době pandemie

V březnu 2020 zasáhla životy všech lidí v České republice rizika spojená s šířícím se onemocněním koronavirem. Naděje, pobočka Otrokovice a Vsetín a lidé v ní nebyli výjimkou. Je tomu spíše naopak a všechna opatření se nás dotkla mnohem více, než spousty jiných lidí. Důvod je zřejmý – našimi klienty jsou lidé se zdravotním postižením. Někteří z nich jsou již v seniorském věku a někteří mají současně více chorob. V případě nákazy by tak byli jedněmi z nejvíce ohrožených.

 

Proto jsme od počátku výskytu nemoci na území republiky realizovali a realizujeme množství opatření, abychom co nejvíce ochránili nejen naše klienty, ale i zaměstnance. Z rozhodnutí Vlády jsme zcela uzavřeli služby denních stacionářů a sociálně terapeutických dílen. Klienti pobývají doma se svými rodinami a my jsme s nimi v pravidelném kontaktu, ať už po telefonu nebo třeba na Skypu. Ani pro ně není situace jednoduchá, proto jim na dálku poskytujeme veškerou možnou podporu. Klientům dílny v případě jejich zájmu také posíláme „práci na doma“, kterou měli v dílně nedokončenou a mohou se tak ve volných chvílích doma věnovat tomu, na co byli ve službě zvyklí. Pracovníci dílny se zapojili do šití roušek pro naše vlastní potřeby, ale i pro potřeby dalších zařízení sociálních služeb na území našeho kraje.

 

Nepřetržitou službou, i přes malá omezení, zůstává terénní služba osobní asistence.  Zde jsme museli uskutečnit řadu opatření, tak, abychom eliminovali mnohá rizika, jak pro klienty, tak pracovníky této služby.

 

O poznání složitější je situace v pobytových sociálních službách, v našem případě v domově pro osoby se zdravotním postižením a chráněném bydlení. V těchto službách je stanoven úplný zákaz návštěv, přestali docházet všichni naši externí spolupracovníci, minimalizovali jsme pohyb pracovníků i klientů v rámci těchto služeb, klienti domova nemohou vycházet mimo areál zařízení. Naší velkou výhodou v této nelehké situaci je poměrně velká zahrada, kterou domov disponuje, klienti tak mohou při pěkném počasí trávit i čas venku, což se stalo teď důležitějším než kdy dříve. Usilujeme také o to, aby naši klienti nebyli v sociální izolaci, a tak jsou v pravidelném kontaktu se svými rodinami a opatrovníky. Telefon a Skype se v těchto dnech stali našimi pravidelnými pomocníky.

 

Abychom minimalizovali rizika nákazy v našich službách, podnikli jsme řadu opatření. Pořídili jsme množství ochranných a dezinfekčních prostředků, zajistili dostatečné zásoby potravin a hygienických pomůcek, klientům i zaměstnancům jsme zabezpečili mimořádný přísun vitamínů. Vzhledem k úplné absenci nebo výraznému zpožďování zásobování sociálních služeb ze strany státu jsme naprostou většinu opatření provedli vlastními silami, na vlastní náklady a za pomoci našich spolupracovníků a příznivců.

 

V první řadě proto chceme poděkovat všem, kdo pro nás šili bavlněné roušky, které byly v prvních dnech až týdnech ty jediné, co jsme měli k dispozici. Dále děkujeme firmě BC Logistics, a.s., která nám z vlastní iniciativy darovala 20 litrů tolik potřebné dezinfekce. Za rychlou finanční pomoc děkujeme Nadaci ČEZ, díky níž můžeme pořídit další ochranné a dezinfekční pomůcky. Pomoc poskytly i jiné firmy, které samy čelí ekonomickým problémům, souvisejícím s pandemií. Od společnosti PWO jsme obdrželi 40 ks respirátorů, lakovna HAJDÍK v současné době pro naše pracovníky chystá ochranné štíty.

 

Pomoc všech lidí a firem je pro nás v těchto nelehkých časech neocenitelná a zároveň velkým povzbuzením, že na to nejsme sami a máme kolem sebe lidi, kteří, i když jsou sami v těžké situaci, dokáží nabídnout pomoc ostatním. Děkujeme a věříme, že nám svou přízeň zachováte i nadále. Budeme ji potřebovat.


Méně...
 
V sociálně terapeutické dílně NADĚJE se oslavovalo

V sociálně terapeutické dílně NADĚJE se oslavovalo

19.02.20

Bystřice pod Hostýnem Jiřím Ottem, ředitelkou Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvkové organizace Marií Fremlovou a manželi Hašovými, vstřícnými pronajímateli prostor. Mezi hosty nechyběly ani paní Michaela Blahová, radní Zlínského kraje pro sociální oblast, a Helena Miklová, vedoucí odboru sociálních věcí Zlínského kraje.  Všichni společně připili na úspěšný start a popřáli, ať se klientům v této službě dobře vede.


Více...
 
V sociálně terapeutické dílně NADĚJE se oslavovalo

 

V pátek 14. února proběhlo slavnostní otevření nové sociálně terapeutické dílny NADĚJE v Bystřici pod Hostýnem.

Slavnostní pásku přestřihl ředitel otrokovické pobočky NADĚJE Pavel Polák spolu se senátorkou a místostarostkou města Bystřice pod Hostýnem Šárkou Jelínkovou, místostarostou města Bystřice pod Hostýnem Jiřím Ottem, ředitelkou Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvkové organizace Marií Fremlovou a manželi Hašovými, vstřícnými pronajímateli prostor. Mezi hosty nechyběly ani paní Michaela Blahová, radní Zlínského kraje pro sociální oblast, a Helena Miklová, vedoucí odboru sociálních věcí Zlínského kraje.  Všichni společně připili na úspěšný start a popřáli, ať se klientům v této službě dobře vede.

„Hodně mě těší, že dílna začala být užitečná pro klienty DZP Javorník a další lidi s mentálním hendikepem. Po prvním měsíci poskytujeme podporu sedmnácti lidem a hlásí se další zájemci. Velmi povzbuzující je i zájem veřejnosti a přístup představitelů města,“ řekl ředitel otrokovické pobočky NADĚJE, Pavel Polák.

Jak to v sociálně terapeutické dílně funguje, se měli možnost přesvědčit hosté na vlastní oči. Zdejšími prostory je provedly sociální pracovnice, které představily také činnosti, kterým se zde klienti věnují.  Nechyběla ani ukázka kreativních činností, jako je tkaní koberců či výroba keramických misek. Pro zájemce byly připraveny také výrobky a drobná pozornost na památku. O hudební doprovod akce se postaral skvělý muzikant pan Jiří Kura.

Věříme, že si slavnostní otevření užili nejen hosté, ale především klienti, a že přání, aby se dílně v Bystřici pod Hostýnem dařilo, bude naplněno.

 


Méně...
 
NADĚJE otevírá novou sociálně terapeutickou dílnu v Bystřici pod Hostýnem

NADĚJE otevírá novou sociálně terapeutickou dílnu v Bystřici pod Hostýnem

13.01.20

Máte mentální nebo kombinovaný handicap, případně o takového člověka pečujete či jej znáte ze svého okolí? Na náměstí v Bystřici pod Hostýnem se pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením, ve věku od 15 do 70 let, otevírá v měsíci lednu nová SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA, poskytovaná otrokovickou pobočkou NADĚJE.


Více...
 
NADĚJE otevírá novou sociálně terapeutickou dílnu v Bystřici pod Hostýnem

Máte mentální nebo kombinovaný handicap, případně o takového člověka pečujete či jej znáte ze svého okolí? Na náměstí v Bystřici pod Hostýnem se pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením, ve věku od 15 do 70 let, otevírá v měsíci lednu nová SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA, poskytovaná otrokovickou pobočkou NADĚJE. Prostor služby je bezbariérový. Sociální služba nabídne svým klientům různé sociálně pracovní činnosti jako je vaření a pečení, výrobní a kreativní činnost, práce s počítačem či zahradnické práce. Pomůže jim tak s rozvojem jejich samostatnosti, nabídne možnost seberealizace a možnost naučit se různým pracovním dovednostem.

„V sociálně terapeutické dílně se snažíme vytvářet takové prostředí, které je typické pro běžné zaměstnání. A to vždy s přihlédnutím ke schopnostem a dovednostem našich klientů. Sociálně terapeutická dílna se tak může stát cestou k nalezení placeného zaměstnání. Odchod do zaměstnání však není nutnou podmínkou. Dílna se pro klienta může stát podnětným a tvůrčím prostředím i dlouhodobě. Záleží na možnostech, schopnostech, dovednostech i představách konkrétního klienta,“ řekl Pavel Polák, ředitel otrokovické pobočky NADĚJE.

Služba sociálně terapeutických dílen je poskytována ZDARMA. Otevíráme již 15. ledna 2020!

Kontakt:

Dům Naděje Otrokovice, sociálně terapeutická dílna

Čs. brigády 132 (bezbariérový vchod ze dvora), 768 61 Bystřice pod Hostýnem

telefon: 773 779 712

e-mail: std.bph@nadeje.cz

web: www.nadeje.cz/bystrice_pod_hostynem


Méně...