Litoměřice

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!


AKTUALITY

 
 
Stáž v bratislavském NOTA BENE

Stáž v bratislavském NOTA BENE

27.10.22

Pracovníci našeho litoměřického terénního programu NADĚJE se vydali na třídenní zahraniční stáž do bratislavské organizace NOTA BENE, která umožňuje lidem bez domova získat ztracenou sebeúctu, důstojný příjem a nové sociální kontakty.


Více...
 
Stáž v bratislavském NOTA BENE

Pracovníci našeho litoměřického terénního programu NADĚJE se vydali na třídenní zahraniční stáž do bratislavské organizace NOTA BENE, která umožňuje lidem bez domova získat ztracenou sebeúctu, důstojný příjem a nové sociální kontakty.

 

Děkujeme NOTA BENE za cennou zkušenost. Velmi jsme uvítali možnost podívat za hranice svého pracoviště a načerpat inspiraci pro naši práci.

 

 


Méně...
 
Uspořádali jsme letní tábor pro klientské děti

Uspořádali jsme letní tábor pro klientské děti

24.10.22

Chceme, aby naše klientské děti mohly zažívat, co běžně nezažívají. Chceme, aby mohly změnit prostředí, rozvíjet své dovednosti, poznávat nové zážitky a smysluplně trávit volný čas.


Více...
 
Uspořádali jsme letní tábor pro klientské děti

Chceme, aby naše klientské děti mohly zažívat, co běžně nezažívají. Chceme, aby mohly změnit prostředí, rozvíjet své dovednosti, poznávat nové zážitky a smysluplně trávit volný čas.

 

Jsme proto nesmírně vděčni, že naše litoměřická sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi mohla uspořádat čtyřdenní „Letní tábor jinak“ v Mentaurově, během něhož si deset našich klientských dětí hravou formou osvojilo základy finanční gramotnosti, prohloubilo vztahy s pracovnicemi, mělo čas a prostor řešit intimnější problémy, našlo si nová přátelství a poznalo okolí Litoměřic.

 

Pevně věříme, že se tábor stane pro naše klientské rodiny velkou motivací pro pokračující spolupráci, a to i s ohledem na další plánované ročníky.

 

Projekt byl podpořen Ústeckou komunitní nadací z prostředků společnosti Greif Czech Republic a výtěžkem z vánoční aukce Základní školy Boženy Němcové v Litoměřicích. Srdečně děkujeme!

 


Méně...
 
Nadace ČEZ podpořila vzdělávání našich vedoucích pracovníků

Nadace ČEZ podpořila vzdělávání našich vedoucích pracovníků

29.09.22

Vedoucí pracovníci naší litoměřické oblasti absolvovali v letošním roce vzdělávací program rozdělený do pěti modulů, který pomůže ke zvýšení jejich klíčových kompetencí a zároveň přispěje k celkovému zvýšení kvality námi poskytovaných služeb.


Více...
 
Nadace ČEZ podpořila vzdělávání našich vedoucích pracovníků

Vedoucí pracovníci naší litoměřické oblasti absolvovali v letošním roce vzdělávací program rozdělený do pěti modulů, který pomůže ke zvýšení jejich klíčových kompetencí a zároveň přispěje k celkovému zvýšení kvality námi poskytovaných služeb.

 

Vzdělávací projekt podpořila částkou ve výši 100 tisíc korun Nadace ČEZ, jíž srdečně děkujeme za možnost profesionálně rozvíjet naši organizaci.

 


Méně...
 
Ženyulice.cz: Možná je nevidíte, ale jsou tady

Ženyulice.cz: Možná je nevidíte, ale jsou tady

23.09.22

V posledních týdnech jsme vedli apelovou kampaň Ženyulice.cz, která komunikovala problematiku žen bez přístřeší v Litoměřicích.


Více...
 
Ženyulice.cz: Možná je nevidíte, ale jsou tady

V posledních týdnech jsme vedli apelovou kampaň Ženyulice.cz, která komunikovala problematiku žen bez přístřeší v Litoměřicích.

 

Po městě jste si mohli všimnout speciálních křídových siluet, kamínků či plakátů, na našich sociálních sítích jsme zveřejňovali reálné příběhy žen bez přístřeší a s litoměřickými občany jsme osobně diskutovali na Mírovém náměstí.

 

Velmi nás potěšil zájem o kampaň, problematice žen bez přístřeší se rozhodně budeme věnovat i nadále.

 

Projekt vznikl ve spolupráci s agenturou Digitálka.cz, která nám pomáhala s ideou apelové kampaně, copywritingem a vytvořila pro bono webové stránky, a také díky financování z dotačního programu Zdravého města Litoměřice. Děkujeme!

 


Méně...
 
Hop hop fest pro osoby s handicapem

Hop hop fest pro osoby s handicapem

20.09.22

Na začátku září jsme pořádali historický první ročník Hop hop festu pro osoby s handicapem. Akci v rekreačním areálu Knesplíkov v Mentuarově připravily naše sociálně terapeutické dílny z Roudnice nad Labem a Litoměřic. 


Více...
 
Hop hop fest pro osoby s handicapem

Na začátku září jsme pořádali historický první ročník Hop hop festu pro osoby s handicapem. Akci v rekreačním areálu Knesplíkov v Mentuarově připravily naše sociálně terapeutické dílny z Roudnice nad Labem a Litoměřic. 

 

Účastníci soutěžili v rozličných sportovních aktivitách jako hod na objekt, předveď sport (pantomima) či fotbal a také si mohli zazpívat v doprovodu kytary, opéct vuřt nebo zhlédnout výstavy motocyklů, fotografií klienta Davida a obrazů klienta Michaela.

 

Hop hop festu se zúčastnilo více než třicet osob, které se nenechaly zastrašit ani kapkami deště. Za to všem patří obrovská poklona.

 

Bylo nám ctí přivítat naše hosty z organizací Diakonie Litoměřice, Dobro-volně a lesní školky Skautské základna Mentaurov.

 

Rovněž děkujeme našim partnerům, bez nichž bychom Hop hop fest nemohli pořádat. Jmenovitě to jsou Pracovní oděvy Burda, Koupelny Revaj Litoměřice, nakladatelství Continual Progress, Podřipský nábytek a speciální zmínku si zaslouží Rekreační areál Knesplíkov za perfektní podmínky pro konání akce.


Méně...
 
Putování divočinou s osobami bez domova

Putování divočinou s osobami bez domova

19.09.22

Terapie divočinou je v anglosaském prostředí koncept starý téměř sto let, u nás však je to nový směr. Obecně jde o pojetí, které klade velký důraz na podpůrnou sílu přírody při práci s osobami, které se dopouštějí rizikového nebo patologického chování či jsou jím ohroženy.


Více...
 
Putování divočinou s osobami bez domova

Terapie divočinou je v anglosaském prostředí koncept starý téměř sto let, u nás však je to nový směr. Obecně jde o pojetí, které klade velký důraz na podpůrnou sílu přírody při práci s osobami, které se dopouštějí rizikového nebo patologického chování či jsou jím ohroženy.

 

Tuto formu terapie se s osobami bez domova rozhodl po roce opět využít náš litoměřický terénní program NADĚJE.

 

Dvoudenního putování v Českém středohoří se zúčastnilo sedm klientů se třemi našimi pracovníky a spolupracujícím kaplanem. Túry byly naplánované dopředu, část cesty se absolvovala i jako tzv. „safari“, kdy se jde mimo cesty přímo lesem – divočinou. Všichni se účastnili příprav tábořiště a společného vaření. V příhodných chvílích se také vyzkoušelo několik doporučených technik a aktivit z terapie divočinou.

 

Společné putování nabídlo čas na delší a hlubší rozhovory s klienty. Také oni si putování užili. V přírodě mohli vystoupit ze své běžné rutiny.


Méně...