Litoměřice - Sociálně terapeutická dílna

 
 
 

PROČ TU JSME

Lidem s mentálním postižením umožňujeme získat nové dovednosti, učit se spolupráci, pomáháme posílit jejich sebedůvěru, vědomí odpovědnosti a podle možností je připravujeme na otevřený trh práce.

 

KDO MŮŽE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY

Lidé s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 18 až 66 let, kteří vlivem snížené soběstačnosti nejsou umístitelní na otevřeném ani chráněném trhu práce.

 

CO NABÍZÍME

Nabízíme sociálně pracovní rehabilitaci v tvůrčí dílně, kde mají klienti možnost uplatnit a zdokonalit své schopnosti a dovednosti při výrobě košíků, koberců, svíček, mýdel a šperků. Dále nabízíme zahradní a šicí program a nácvik úklidových dovedností. Pro vytváření kontaktů se společenským prostředím organizujeme výlety a společné akce. Nabízíme také doprovod do institucí (k lékaři, na poštu, úřad aj.)

 

KDY NEMŮŽEME SLUŽBU POSKYTNOUT

Lidem s handicapem, kteří vyžadují intenzivní péči při sebeobsluze (např. při příjmu potravy, osobní hygieně) a ošetřovatelské úkony.

 

KOLIK SLUŽBY STOJÍ

Služby poskytujeme bezplatně.

 

KDY SLUŽBY POSKYTUJEME

Pondělí 9:00–15:00

Úterý     7:00–15:00

Středa   7:00–12:00

Čtvrtek  7:00–15:00

Pátek    7:00–12:00

 

KDE NÁS NAJDETE

Sociálně terapeutická dílna NADĚJE

Pražská 992/14

412 01 Litoměřice

 

KDE MŮŽETE ZAKOUPIT VÝROBKY Z DÍLNY

Výrobky (ukázky níže) jsou k zakoupení na našem e-shopu a v místě provozování služby, kde přijímáme i objednávky na zakázku. Dále se účastníme různých prodejních akcí, jakou jsou jarmarky a výstavy.

 

KONTAKTY

Kateřina DrbohlavováVedoucí sociálně terapeutické dílny
Bc. Kateřina Drbohlavová
katerina.drbohlavova@nadeje.cz
+420 777 415 587

 

 

Jana Měhýžová

Sociální pracovnice sociálně terapeutické dílny
Bc. Jana Měhýžová

jana.mehyzova@nadeje.cz
+420 775 884 748

 

 

 

ODKAZY

Veřejný závazek služeb

Informace pro klienty o zpracování osobních údajů

E-shop s výrobky klientů

Potravinová a materiální pomoc III

 

Služba sociálně terapeutická dílna využívá návazného projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III s registračním číslem CZ.03.04.01/00/22_010/0001326.