Lovosice

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!


AKTUALITY

 
 
Jak se žije v naší lovosické pobočce

Jak se žije v naší lovosické pobočce

15.07.22

NADĚJE provozuje pobočku v Lovosicích od roku 2013. Jejími dvěma tamějšími službami – nízkoprahovým denním centrem a noclehárnou pro muže – od té doby prošlo 242 klientů.


Více...
 
Jak se žije v naší lovosické pobočce

NADĚJE provozuje pobočku v Lovosicích od roku 2013. Jejími dvěma tamějšími službami – nízkoprahovým denním centrem a noclehárnou pro muže – od té doby prošlo 242 klientů.

 

Nízkoprahové denní centrum poskytuje služby mužům a ženám od 18 let. Centrum plní funkci místa prvního kontaktu, nabízí uspokojení základních životních potřeb a následně zajišťuje a zprostředkovává činnosti podporující stabilizaci člověka a jeho návrat k běžnému způsobu života.

 

Denní centrum je otevřeno ve všední dny. Okamžitá kapacita je patnáct osob. Klientům nabízíme základní sociální poradenství, potravinovou pomoc, možnost hygieny a ošacení. K dispozici je malá kuchyň, ve které každý den pro klienty vaříme teplý oběd. Kolegyně jsou velice šikovné a dokáží připravit kvalitní stravu i z mála ingrediencí, což naši klienti velmi oceňují.

 

Noclehárnu užívají muži od 18 let do 80 let. Její kapacita je 10 lůžek a funguje každý den. V případě mrazů zřizujeme tzv. „krizové židle“, kdy je možné využívat prostory k přečkání noci v teple. Vzhledem k tomu, že obě naše služby na sebe navazují a jsou poskytovány v propojeném prostoru, většina klientů noclehárny dochází také do denního centra.

 

Kdo někdy pracoval s cílovou skupinou lidí bez domova, ví, že za úspěch lze mnohdy považovat i prosté a základní věci, které bere běžný člověk jako úplnou samozřejmost. Proto jsme vždy potěšeni, když se podaří pomocí intervencí klientů dosáhnout cílů ve stabilizaci, zlepšení hygienických návyků či zdravotního stavu nebo vyřízení dokladů. S klienty řešíme také zaměstnání, bydlení (zajištění ubytovny nebo azylového domu), jednání s úřady (evidence na úřadu práce, doklady, průkazy pojištěnce, komunikace s probační a mediační službou, OSSZ), dluhovou problematiku nebo objednání k lékaři.

 

Z poslední doby můžeme uvést pár konkrétních příkladů dobré praxe. Pan Miroslav se ocitl bez přístřeší poté, co mu zemřela matka a on se musel odstěhovat z bytu, který vlastnil. V denním centru využíval hlavně možnost sociálního poradenství, stravy, potravinové pomoci a hygienického servisu. Ve spolupráci s úřadem práce se nám podařilo klienta rychle zaevidovat mezi uchazeče o zaměstnání a následně vyřídit dávky hmotné nouze. Mezitím si pan Miroslav našel přivýdělek. Následně si sehnal karavan, který umístil na pronajatém pozemku, a také obdržel pracovní smlouvu. Naše služby již nadále nepotřeboval.

 

Pan Vladimír byl naším klientem téměř dva roky. Přišel k nám ve chvíli, kdy mu byla exekučně zabavena maringotka, ve které bydlel. Do denního centra nedocházel tak často, ale noclehárnu využíval pravidelně. I přes omezené zázemí si byl schopen najít zaměstnaní na směny. Díky tomu platil své závazky, hradil si vše potřebné pro život a po čase si dokonce našel své vlastní bydlení.

 

Párkrát do roka nás také navštíví bývalý klient pan Pavel. Pan Pavel se po několika letech na ulici a silné závislosti na alkoholu dokázal vrátit do běžného života. Dnes bydlí v pronajatém bytě, pracuje již dlouhodobě ve stavební firmě, je v pravidelném kontaktu se svými dětmi a podařilo se mu uhradit všechny své dluhy. Pan Pavel je inspirací pro ostatní klienty.

 

Během covidových opatření jsme se snažili provoz zachovat ve stávající podobě, ale k některým omezením došlo. Doba pobytu pro klienty v denním centru byla zkrácena a nošení roušek bylo často výzvou hlavně pro pracovníky, kteří museli klienty opakovaně upozorňovat na toto nařízení. Jinak jsme „covidovou dobu“ zvládli poměrně bez problémů.

 

Prostory Střediska se snažíme postupně rekonstruovat. V loňském roce se podařilo položit novou dlažbu do denních místností a ve služebně pro zaměstnance. Naše pobočka úspěšně spolupracuje s Úřadem práce Lovosice, sociálním odborem města, Terénním programem Kontaktního centra Litoměřice a Charitou Lovosice.


Méně...
 
Zúčastnili jsme se jarní Sbírky potravin

Zúčastnili jsme se jarní Sbírky potravin

23.04.22

23. dubna bylo po celé republice pořádáno jarní kolo Sbírky potravin. Do této solidární a dobrovolnické akce jsme se zapojili v litoměřické prodejně Albert. Výsledná váha darovaného zboží činila 595 kg.


Více...
 
Zúčastnili jsme se jarní Sbírky potravin

23. dubna bylo po celé republice pořádáno jarní kolo Sbírky potravin. Do této solidární a dobrovolnické akce jsme se zapojili v litoměřické prodejně Albert. Výsledná váha darovaného zboží činila 595 kg.

 

Děkujeme všem štědrým dárcům za věnované trvanlivé potraviny a drogerii, které v následujících týdnech a měsících pomohou potřebným. Darované zboží nyní budeme rozdistribuovávat do našich služeb v Litoměřicích a Lovosicích.


Poklona patří rovněž našim ochotným zaměstnancům, díky nimž se můžeme sbírky pravidelně účastnit.

  

Všechny informace o Sbírce potravin naleznete na webové stránce projektu.


Méně...
 
Ochrana klientů před onemocněním covid-19

Ochrana klientů před onemocněním covid-19

12.04.22

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové nám během posledních měsíců notně pomohl chránit naše klienty před stále přítomným onemocněním covid-19.


Více...
 
Ochrana klientů před onemocněním covid-19

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové nám během posledních měsíců notně pomohl chránit naše klienty před stále přítomným onemocněním covid-19.

 

Díky příspěvku ve výši 40 tisíc korun z jeho "Fondu podpory sociálních služeb během pandemie" jsme mohli pořídit rychlé antigenními testy a respirátory pro osoby bez přístřeší a osoby ohrožené ztrátou bydlení.

 

Srdečně děkujeme za podporu, moc si ji vážíme.

V Ústeckém kraji pomáháme osobám ohroženým ztrátou bydlení prostřednictvím sítě azylových domů (2), denních center (3), krizové pomoci (1), nocleháren (4), terénních programů (4) a aktivizační služby (1). Působíme v šesti městech: Lovosice, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Štětí, Klášterec nad Ohří a Kadaň.

 


Méně...
 
Balíčky pro ukrajinské děti

Balíčky pro ukrajinské děti

06.03.22

Naše skvělé kolegyně ze Střediska NADĚJE v Lovosicích připravily balíčky pro děti z Oděsy na válkou zmítané Ukrajině.


Více...
 
Balíčky pro ukrajinské děti

Naše skvělé kolegyně ze Střediska NADĚJE v Lovosicích připravily balíčky pro děti z Oděsy na válkou zmítané Ukrajině.

 

Do krabic také přidaly vzkaz v ukrajinštině: „Moc na Vás myslíme. Přátelé z Česka.“

 

Zásilku dopraví na místo terezínští hasiči.

 


Méně...
 
Pomáháme Ukrajině

Pomáháme Ukrajině

28.02.22

Nemůžeme být a nejsme lhostejní k tomu, co se nyní děje na Ukrajině. Už v neděli 27. února jsme naplnili hygienickými potřebami a dětskou výživou auto mířící na ukrajinskou hranici (na obrázku).


Více...
 
Pomáháme Ukrajině

Nemůžeme být a nejsme lhostejní k tomu, co se nyní děje na Ukrajině. Už v neděli 27. února jsme naplnili hygienickými potřebami a dětskou výživou auto mířící na ukrajinskou hranici (na obrázku).

 

V sedmi městech Ústeckého kraje, kde působíme, jsme připraveni poskytnout materiální a sociální pomoc ukrajinským uprchlíkům, kteří zde budou ubytováni.

 

Zároveň vyhlašujeme interní a veřejnou sbírku. Aktuálně poptáváme: trvanlivé potraviny, hygienicky balený cukr, dětskou výživu a drogerii, dámskou hygienu, ručníky, osušky, deky, lékárničky a obvazový materiál. Velmi prosíme, abyste nám darovali čisté a nepoškozené věci.

 

Sběrná místa v našich službách NADĚJE jsou následující:

  • Terénní program v Litoměřicích, Na Kocandě 532/8, kontaktní osoba Renáta Langer, tel. 774 835 337
  • Sociálně terapeutická dílna v Roudnici nad Labem, Třída T. G. Masaryka 889, kontaktní osoba Klára Šafr, tel. 778 701 864
  • Terénní program ve Štětí, U Tržnice 701, kontaktní osoba David Hájek, tel. 773 770 991
  • Terénní program v Klášterci nad Ohří, Chomutovská 206, kontaktní osoba Lucie Rýznarová, tel 775 889 632 a také Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří, Chomutovská 465, kontaktní tel. 730 193 735.

 

Potravinou a materiální pomoc přijímáme každý všední den od 8 do 15 hodin.

 

Vybrané věci poskytneme příchozím uprchlíkům, nebo v případě potřeby opět vypravíme auto s pomocí na ukrajinské hranice.


Méně...
 
Poděkování a novoroční přání paní ředitelky

Poděkování a novoroční přání paní ředitelky

31.12.21

Milí přátelé NADĚJE, končí další rok, který byl poznamenaný pandemií, restrikcemi, neshodami mezi lidmi i nejistým výhledem do budoucna. Přesto jsme z Vaší strany zaznamenali ještě štědřejší pomoc než v předchozích letech.


Více...
 
Poděkování a novoroční přání paní ředitelky

Milí přátelé NADĚJE, končí další rok, který byl poznamenaný pandemií, restrikcemi, neshodami mezi lidmi i nejistým výhledem do budoucna. Přesto jsme z Vaší strany zaznamenali ještě štědřejší pomoc než v předchozích letech. 

 

Děkujeme Vám, že Vás ani tato náročná situace neodradila od ochoty pomáhat, že jste vnímaví k potřebám druhých, že jste solidární se zranitelnými a opuštěnými lidmi.

 

Přejeme Vám hodně naděje, zdraví, radosti, pokoje i elánu do nového roku.

 

Michaela Lutišanová, oblastní ředitelka NADĚJE pro Ústecký kraj


Méně...