Lovosice

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!

 

AKTUALITY

 
 
Zimní pomoc lidem bez domova v Ústeckém kraji

Zimní pomoc lidem bez domova v Ústeckém kraji

08.02.23

Teploty opět klesají pod nulu a pro osoby bez domova začíná jedno z nejnáročnějších období v roce.


Více...
 
Zimní pomoc lidem bez domova v Ústeckém kraji

Teploty opět klesají pod nulu a pro osoby bez domova začíná jedno z nejnáročnějších období v roce.

 

V Ústeckém kraji jsou oba naše azylové domy plné, provozujeme ale také tři noclehárny a krizovou pomoc pro muže, kde nabízíme přespání v teple. Pokud se kapacity naplní také v těchto službách, jsme připraveni poskytovat krizové židle a iglú, aby osoby bez domova mohly přečkat mráz v bezpečí.

 

Naše terénní programy navíc monitorují situaci u osob bez domova a v rámci možností jim nabízejí spacáky či oblečení na zahřátí.

 

Pokud chcete pomáhat s námi, podpořte nás finančně: www.darujme.cz/projekt/1205044. Děkujeme!

 

Kontakty na naše služby

 

Noclehárny:

  • Lovosice, tel.: 770 163 252, e-mail: bogdan.blaha@nadeje.cz,

 

Krizová pomoc pro muže:

 

Nízkoprahová denní centra:

  • Lovosice, tel.: 770 163 252, e-mail: bogdan.blaha@nadeje.cz,

 

Terénní programy:

  • Litoměřice, tel.: 774 835 337, e-mail: renata.langer@nadeje.cz,
  • Roudnice nad Labem, tel.: 608 728 033, e-mail: eva.zvachtova@nadeje.cz,
  • Štětí, tel.: 773 770 991, e-mail: david.hajek@nadeje.cz,

 

Azylové domy:


Méně...
 
Poděkování paní ředitelky na konec roku

Poděkování paní ředitelky na konec roku

28.12.22

Milí přátelé a příznivci NADĚJE, na sklonku roku 2022 Vám chci srdečně poděkovat za Vaši přízeň, finanční a materiální dary a také morální podporu.


Více...
 
Poděkování paní ředitelky na konec roku

Milí přátelé a příznivci NADĚJE, na sklonku roku 2022 Vám chci srdečně poděkovat za Vaši přízeň, finanční a materiální dary a také morální podporu. 

 

Po dvou letech pandemie nepřišla úleva, ale další komplikace spojené s válkou na Ukrajině a energetickou krizí. Přesto jsme i díky Vám mohli podpořit ty, kteří se na nás obrátili s prosbou o pomoc. Velmi si vážím toho, že i přes náročnost současné situace myslíte na lidi v nouzi, nezapomněli jste na zranitelné, potřebné nebo nemocné. 

 

Přeji Vám do nového roku hodně štěstí, pevné zdraví a splněná přání. Ať Vás naděje a radost provází celým rokem 2023!

 

Michaela Lutišanová, oblastní ředitelka NADĚJE pro Ústecký kraj


Méně...
 
Nadace ČEZ podpořila vzdělávání našich vedoucích pracovníků

Nadace ČEZ podpořila vzdělávání našich vedoucích pracovníků

29.09.22

Vedoucí pracovníci naší litoměřické oblasti absolvovali v letošním roce vzdělávací program rozdělený do pěti modulů, který pomůže ke zvýšení jejich klíčových kompetencí a zároveň přispěje k celkovému zvýšení kvality námi poskytovaných služeb.


Více...
 
Nadace ČEZ podpořila vzdělávání našich vedoucích pracovníků

Vedoucí pracovníci naší litoměřické oblasti absolvovali v letošním roce vzdělávací program rozdělený do pěti modulů, který pomůže ke zvýšení jejich klíčových kompetencí a zároveň přispěje k celkovému zvýšení kvality námi poskytovaných služeb.

 

Vzdělávací projekt podpořila částkou ve výši 100 tisíc korun Nadace ČEZ, jíž srdečně děkujeme za možnost profesionálně rozvíjet naši organizaci.

 


Méně...
 
Snadnější sušení prádla díky Výboru dobré vůle

Snadnější sušení prádla díky Výboru dobré vůle

04.08.22

Díky příspěvku Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ve výši 15 tisíc korun v rámci výzvy „Obyčejný život“ jsme mohli pořídit novou a ekologicky šetrnou sušičku prádla do našeho Střediska NADĚJE pro osoby bez přístřeší v Lovosicích.


Více...
 
Snadnější sušení prádla díky Výboru dobré vůle

Díky příspěvku Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ve výši 15 tisíc korun v rámci výzvy „Obyčejný život“ jsme mohli pořídit novou a ekologicky šetrnou sušičku prádla do našeho Střediska NADĚJE pro osoby bez přístřeší v Lovosicích.

 

V Lovosicích prostřednictvím našich dvou služeb Nízkoprahového denní centra a Noclehárny pro muže ročně pomůžeme okolo 70 osobám bez přístřeší. Nová výkonnostnější sušička nahradila starý nevyhovující model a usnadní nám dennodenní práci při čištění lůžkovin, ručníků, osušek a oblečení.

 

Srdečně děkujeme za podporu!

 


Méně...
 
Jak se žije v naší lovosické pobočce

Jak se žije v naší lovosické pobočce

15.07.22

NADĚJE provozuje pobočku v Lovosicích od roku 2013. Jejími dvěma tamějšími službami – nízkoprahovým denním centrem a noclehárnou pro muže – od té doby prošlo 242 klientů.


Více...
 
Jak se žije v naší lovosické pobočce

NADĚJE provozuje pobočku v Lovosicích od roku 2013. Jejími dvěma tamějšími službami – nízkoprahovým denním centrem a noclehárnou pro muže – od té doby prošlo 242 klientů.

 

Nízkoprahové denní centrum poskytuje služby mužům a ženám od 18 let. Centrum plní funkci místa prvního kontaktu, nabízí uspokojení základních životních potřeb a následně zajišťuje a zprostředkovává činnosti podporující stabilizaci člověka a jeho návrat k běžnému způsobu života.

 

Denní centrum je otevřeno ve všední dny. Okamžitá kapacita je patnáct osob. Klientům nabízíme základní sociální poradenství, potravinovou pomoc, možnost hygieny a ošacení. K dispozici je malá kuchyň, ve které každý den pro klienty vaříme teplý oběd. Kolegyně jsou velice šikovné a dokáží připravit kvalitní stravu i z mála ingrediencí, což naši klienti velmi oceňují.

 

Noclehárnu užívají muži od 18 let do 80 let. Její kapacita je 10 lůžek a funguje každý den. V případě mrazů zřizujeme tzv. „krizové židle“, kdy je možné využívat prostory k přečkání noci v teple. Vzhledem k tomu, že obě naše služby na sebe navazují a jsou poskytovány v propojeném prostoru, většina klientů noclehárny dochází také do denního centra.

 

Kdo někdy pracoval s cílovou skupinou lidí bez domova, ví, že za úspěch lze mnohdy považovat i prosté a základní věci, které bere běžný člověk jako úplnou samozřejmost. Proto jsme vždy potěšeni, když se podaří pomocí intervencí klientů dosáhnout cílů ve stabilizaci, zlepšení hygienických návyků či zdravotního stavu nebo vyřízení dokladů. S klienty řešíme také zaměstnání, bydlení (zajištění ubytovny nebo azylového domu), jednání s úřady (evidence na úřadu práce, doklady, průkazy pojištěnce, komunikace s probační a mediační službou, OSSZ), dluhovou problematiku nebo objednání k lékaři.

 

Z poslední doby můžeme uvést pár konkrétních příkladů dobré praxe. Pan Miroslav se ocitl bez přístřeší poté, co mu zemřela matka a on se musel odstěhovat z bytu, který vlastnil. V denním centru využíval hlavně možnost sociálního poradenství, stravy, potravinové pomoci a hygienického servisu. Ve spolupráci s úřadem práce se nám podařilo klienta rychle zaevidovat mezi uchazeče o zaměstnání a následně vyřídit dávky hmotné nouze. Mezitím si pan Miroslav našel přivýdělek. Následně si sehnal karavan, který umístil na pronajatém pozemku, a také obdržel pracovní smlouvu. Naše služby již nadále nepotřeboval.

 

Pan Vladimír byl naším klientem téměř dva roky. Přišel k nám ve chvíli, kdy mu byla exekučně zabavena maringotka, ve které bydlel. Do denního centra nedocházel tak často, ale noclehárnu využíval pravidelně. I přes omezené zázemí si byl schopen najít zaměstnaní na směny. Díky tomu platil své závazky, hradil si vše potřebné pro život a po čase si dokonce našel své vlastní bydlení.

 

Párkrát do roka nás také navštíví bývalý klient pan Pavel. Pan Pavel se po několika letech na ulici a silné závislosti na alkoholu dokázal vrátit do běžného života. Dnes bydlí v pronajatém bytě, pracuje již dlouhodobě ve stavební firmě, je v pravidelném kontaktu se svými dětmi a podařilo se mu uhradit všechny své dluhy. Pan Pavel je inspirací pro ostatní klienty.

 

Během covidových opatření jsme se snažili provoz zachovat ve stávající podobě, ale k některým omezením došlo. Doba pobytu pro klienty v denním centru byla zkrácena a nošení roušek bylo často výzvou hlavně pro pracovníky, kteří museli klienty opakovaně upozorňovat na toto nařízení. Jinak jsme „covidovou dobu“ zvládli poměrně bez problémů.

 

Prostory Střediska se snažíme postupně rekonstruovat. V loňském roce se podařilo položit novou dlažbu do denních místností a ve služebně pro zaměstnance. Naše pobočka úspěšně spolupracuje s Úřadem práce Lovosice, sociálním odborem města, Terénním programem Kontaktního centra Litoměřice a Charitou Lovosice.


Méně...
 
Zúčastnili jsme se jarní Sbírky potravin

Zúčastnili jsme se jarní Sbírky potravin

23.04.22

23. dubna bylo po celé republice pořádáno jarní kolo Sbírky potravin. Do této solidární a dobrovolnické akce jsme se zapojili v litoměřické prodejně Albert. Výsledná váha darovaného zboží činila 595 kg.


Více...
 
Zúčastnili jsme se jarní Sbírky potravin

23. dubna bylo po celé republice pořádáno jarní kolo Sbírky potravin. Do této solidární a dobrovolnické akce jsme se zapojili v litoměřické prodejně Albert. Výsledná váha darovaného zboží činila 595 kg.

 

Děkujeme všem štědrým dárcům za věnované trvanlivé potraviny a drogerii, které v následujících týdnech a měsících pomohou potřebným. Darované zboží nyní budeme rozdistribuovávat do našich služeb v Litoměřicích a Lovosicích.


Poklona patří rovněž našim ochotným zaměstnancům, díky nimž se můžeme sbírky pravidelně účastnit.

  

Všechny informace o Sbírce potravin naleznete na webové stránce projektu.


Méně...