Lovosice

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!


AKTUALITY

 
 
NADĚJE v Lovosicích uspořádala happening k Mezinárodnímu dni proti chudobě

NADĚJE v Lovosicích uspořádala happening k Mezinárodnímu dni proti chudobě

21.10.15

Zaměstnanci střediska NADĚJE v Lovosicích, které provozuje nízkoprahové denní centrum a noclehárnu pro muže, se o prázdninách letošního roku rozhodli přiblížit tyto sociální služby širší veřejnosti. 


Více...
 
NADĚJE v Lovosicích uspořádala happening k Mezinárodnímu dni proti chudobě

Zaměstnanci střediska NADĚJE v Lovosicích, které provozuje nízkoprahové denní centrum a noclehárnu pro muže, se o prázdninách letošního roku rozhodli přiblížit tyto sociální služby širší veřejnosti. Zvolili si k tomu 17. říjen - mezinárodní den proti chudobě.

 

Není to obvykle připomínaný den stejně jako fakt, že chudoba za určitých okolností může postihnout každého člověka. Proto bylo záměrem akce kolemjdoucím lidem ukázat či vysvětlit, jak lze lidem v nepříznivé sociální situaci pomoci.

Akce se nenesla v duchu jakési litanie. Naopak. Kolemjdoucí byli zváni na pravou „polévku z centra“, mohli si poslechnout živou hudbu od kapely Terezky z terezínského DZR či country tance od Lucarino Dance z chráněného bydlení CSP Lovosice. A přitom se pracovníků z NADĚJE na cokoliv otevřeně zeptat.

Zajímavostí akce byl příběh kolemjdoucí starší dámy, která s dojetím vyprávěla o tom, jak se vlivem nemoci, z ní vyplývající pracovní neschopnosti a dlouhodobě snížených příjmů dostala do chudoby. Nemá zdroje na pokrytí základních životních potřeb. A tím potvrzovala fakt, který zaměstnanci lovosické NADĚJE velmi dobře vědí, že chudoba se netýká pouze „bezdomovců na lavičkách“, ale za určitých okolností, pokud se to v životě zvrtne, i lidí z „běžné společnosti“. Dokud bude v Lovosicích středisko NADĚJE, budou mít osoby v nouzi kam se obrátit.

Do toho všeho každý oslovený dostal možnost hlasovat v anketě „Má smysl pomáhat lidem v nouzi?“ s možností hlasování ANO nebo NE formou nálepky na ceduli. Hlasování dopadlo 88 % pro ANO proti 12 % pro NE. A právě ty hlasy pro NE jsou pro nás výzvou k uspořádání dalšího ročníku.

 

Video z akce lze vidět na: https://www.youtube.com/watch?v=BGReLoxOUUI (čas 19:25)

Fotografie z akce lze vidět na: http://www.nadeje.cz/lovosice/galerie

 

Mgr. Jan Kožešník

vedoucí poboček Lovosice, Roudnice n/L a Štětí

 

 


Méně...
 
NADĚJE má nové logo.

NADĚJE má nové logo.

23.09.15
Měníme logo a vizuální styl. Vytvořilo ho pro nás grafické studio Laboratoř (www.laboratory.cz) v čele s docentem Petrem Babákem
Více...
 
NADĚJE má nové logo.

Měníme logo a vizuální styl. Vytvořilo ho pro nás grafické studio Laboratoř (www.laboratory.cz) v čele s docentem Petrem Babákem (https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Babák), vedoucím ateliéru Grafického designu a nových médií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Cílem bylo zdůraznit název NADĚJE, vše zjednodušit a zmodernizovat. Neměníme poslání, křesťanské základy ani způsob práce. Na tom trváme.

 

Návrh studia Laboratoř přináší myšlenku, variabilitu i čisté grafické provedení. Důraz je na slově NADĚJE. Hvězda v tomto netradičním provedení je tím, co ze slova dělá logo.

 

Hvězda je zrození.

Hvězda je odkaz, nápověda, objasnění.

 

Hvězda je NADĚJE, neboť naděje se nachází mezi otázkou a odpovědí.


Méně...
 
V Lovosicích proběhlo první sčítání lidí bez domova

V Lovosicích proběhlo první sčítání lidí bez domova

27.02.15

Ústecký kraj, 26. února 2015 – NADĚJE a další subjekty připravili sčítání lidí bez domova v Klášterci nad Ohří, Kadani, Lovosicích, Litoměřicích a Roudnici nad Labem. Tato akce měla za cíl upřesnit počty lidí, kteří žijí na ulici nebo v různých sociálních službách, dále bylo cílem akce ukázat na problematiku bezdomovců a tento rozšiřující se fenomén a zároveň se sčítáním udělat základní průzkum této skupiny lidí. Sčítání proběhlo v menších městech, kde NADĚJE poskytuje řadu služeb pro lidi bez domova, a sečteni byli lidé na ulici a také lidé využívající azylové domy, noclehárny a ubytovny, kde hrozí ztráta bydlení téměř okamžitě.


Více...
 
V Lovosicích proběhlo první sčítání lidí bez domova

Ústecký kraj, 26. února 2015 – NADĚJE a další subjekty připravili sčítání lidí bez domova v Klášterci nad Ohří, Kadani, Lovosicích, Litoměřicích a Roudnici nad Labem. Tato akce měla za cíl upřesnit počty lidí, kteří žijí na ulici nebo v různých sociálních službách, dále bylo cílem akce ukázat na problematiku bezdomovců a tento rozšiřující se fenomén a zároveň se sčítáním udělat základní průzkum této skupiny lidí. Sčítání proběhlo v menších městech, kde NADĚJE poskytuje řadu služeb pro lidi bez domova, a sečteni byli lidé na ulici a také lidé využívající azylové domy, noclehárny a ubytovny, kde hrozí ztráta bydlení téměř okamžitě.

 

Celkem bylo v zapojených městech lokalizováno 177 lidí žijících na ulici a dalších 368 lidí na ubytovnách nebo v sociálních službách.

 

V Kadani to pak bylo 46 osob, v Klášterci na Ohří 32 osob na ulici a 36 v sociálních službách, v Roudnici nad Labem 27 osob na ulici a dalších 70 v ubytovnách a sociálních službách, v Lovosicích  21 osob na ulici a dalších 105 v ubytovně a azylovém domě, v Litoměřicích 51 lidí na ulici a v azylovém domě a dalších 157 na ubytovnách a sociálních službách pro rodiny.

 

Během jednoho sčítání není možné lokalizovat všechny osoby, proto připravíme další sčítání na léto, aby se výsledek ověřil a prokázal i případný vliv ročního období. Dalším aspektem je také přesouvání lidí bez domova do větších měst, kde je větší příležitost k obživě i bydlení. V Praze zachytila NADĚJE jen za leden tohoto roku celkem 77 osob pocházejících z Ústeckého kraje.

 

Sčítání nám ukázalo, že problematika bezdomovectví se netýká pouze velkých měst, ale že jde o plošný problém. Často se setkáváme s podceňováním problematiky ze strany odpovědných osob, toto sčítání snad napomůže větší pozornosti pro lidi, kteří se sami neumí odrazit od dna. Odborníci na tuto problematiku a MPSV uvádí, že chudobou je dotčeno 10 % populace a statistiky ze sociálních služeb ukazují, že je v posledních letech výrazný nárůst bezdomovců“, doplnil Aleš Slavíček, oblastní ředitel.

 

NADĚJE v dohledné době uveřejní na svých webových stránkách www.nadeje.cz zprávy o prvním sčítání lidí bez domova i s vyhodnocením průzkumu a v průběhu měsíce dubna připraví kulatý stůl pro neziskové organizace a zástupce veřejné správy s cílem uspořádat sčítání i v dalších městech v kraji.

 

 

Problematiku sociálního začleňování řeší NADĚJE po celém území ČR od roku 1990.


Méně...
 
2. Národní potravinová sbírka

2. Národní potravinová sbírka

02.07.14
NADĚJE se v listopadu opět společně s Potravinovou bankou zapojí do Národní potravinové sbírky. Tisková zpráva k připravované akci zde.
Více...
 
2. Národní potravinová sbírka

NADĚJE se v listopadu opět společně s Potravinovou bankou zapojí do Národní potravinové sbírky. Tisková zpráva k připravované akci zde.


Méně...
 
1. fáze rekonstrukce prostor služby NDC

1. fáze rekonstrukce prostor služby NDC

22.02.14

20.2.2014 - v těchto dnech byla dokončena 1. fáze rekonstrukce prostor NDC

 
1. fáze rekonstrukce prostor služby NDC