Nedašov

 
 

Informace pro návštěvy

Milí přátelé, vážení příbuzní, zveme Vás k návštěvě našeho domova.

Návštěvy jsou povoleny bez jakýchkoliv omezení a zároveň se nevyžaduje ani telefonické objednání. Návštěvní doba je denně od 9:00 do 20:00 hodin.  

Spustili jsme e-shop

Podpořte činnost NADĚJE zakoupením věcí na našem e-shopu. Nákupem uděláte radost nejen sobě či svým blízkým, kterým danou věc darujete, ale také lidem, které dostihla křehkost života. Nakupovat můžete na eshop.nadeje.cz

 
 
Cestovatelská přednáška o Novém Zélandu

Cestovatelská přednáška o Novém Zélandu

26.02.20

Vzdálený ostrov Nový Zéland nám přiblížil


Více...
 
Cestovatelská přednáška o Novém Zélandu

Vzdálený ostrov Nový Zéland nám přiblížil Vojtěch Chupík. Seznámil nás nejen se svým studijním pobytem na universitě v městě Dunedin, která je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích institucí v této části světa, ale také se sociálním a společenským kontextem tamního života. Fascinující byly také fotografie a některé osobní zážitky z pobytu. Třeba návštěva míst, kterým domorodci dávají přiléhavá jména podle mluvící vody, nebo bílého nebe, ale také setkání s živými tvory, které nikde jinde ve volné přírodě neuvidíte. Osvěžující seznámení s tímto vzdáleným ostrovem bylo prokládáno odkazy do dějin Evropy, vtipnými postřehy a osobními zkušenostmi. Možná nejcennější poznání je o lidech Nového Zélandu, sice nám tak vzdáleným a přitom tak srdečným, vstřícným a lidsky vřelým. Mezi informacemi, které by mohly opravdu i velmi překvapit, byla třeba ta o válečných ztrátách na bojištích Velké války, kde tato země ztratila desetinu svého obyvatelstva. A jak to bylo s Pánem Prstenů? Fascinující a překvapující krajina Nového Zélandu přilákala filmaře, kteří její kouzelné a neopakovatelné scenérie využili jak pro velké scény, tak třeba pro vybudování domova malých hobitů. Viděli jsme to na vlastní oči! Fotografie zde.    


Méně...
 
Hasiči pomáhají NADĚJI

Hasiči pomáhají NADĚJI

07.01.20

Velmi milou návštěvou byla pro náš domov skupinka vedená starostou hasičů v Popově Václavem Pinďákem. Popovští hasiči se nám


Více...
 
Hasiči pomáhají NADĚJI

Velmi milou návštěvou byla pro náš domov skupinka vedená starostou hasičů v Popově Václavem Pinďákem. Popovští hasiči se nám rozhodli věnovat výtěžek své dobrovolné společenské aktivity. Na konci roku organizují pro občany kulturní a společenské akce s možností dobrovolného příspěvku. Tentokrát se rozhodli věnovat výtěžek našemu domovu a po dohodě jsme našli jako nejpotřebnější nákup unikátního polohovacího systému sestávajícího ze dvou produktů: napínacích kluzných prostěradel SWIFT a polohovacích podložek SWIFT. Za takový praktický dar jsme velmi vděční. Je to profesionální pomůcka zvyšující komfort pro ležícího klienta, ale velmi ušetří také námahu při odborné péči. Fotografie zde.


Méně...
 
Koledníci mezi námi

Koledníci mezi námi

07.01.20

Také do našeho domova NADĚJE přišli malí koledníci. Tradiční a velmi očekávaná tříkrálová návštěva se uskutečnila v sobotu.


Více...
 
Koledníci mezi námi

Také do našeho domova NADĚJE přišli malí koledníci. Tradiční a velmi očekávaná tříkrálová návštěva se uskutečnila v sobotu. Koledníčci svou milou písničkou popřáli štěstí, zdraví a Boží požehnání. Všechny příbytky označili nápisem K+M+B, který si získává i nové interpretace: nejen že připomíná jména Kašpara, Melichara a Baltazara, ale upamatovává na latinské aby „Kristus požehnal obydlí“ (Christus mansionem benedicat), nebo moderně ať si nezapomeneš vzít sebou Boží požehnání a „klíče, mobil, brýle“. V každé zemi, kde se takové dobré dílo daří, je toto koledování pozitivní zkušeností, která velmi ovlivňuje postoje společnosti, ale především kladně působí na děti sloužící nejpotřebnějším. Fotografie zde.


Méně...
 
Zahrála nám Závršanka

Zahrála nám Závršanka

31.12.19

Sváteční atmosféru do našeho domova přinesla dechová hudba Závršanka. Velmi populární vánoční i lidové skladby zpívané jak


Více...
 
Zahrála nám Závršanka

Sváteční atmosféru do našeho domova přinesla dechová hudba Závršanka. Velmi populární vánoční i lidové skladby zpívané jak dospělými zpěváky, mezi kterými hrál jednoznačný prim Pavel a Ivana Matúšů, tak doprovod a zpěv dětí, si našly okamžitě cestu do srdcí posluchačů.  Kultivovaný projev a velmi přátelské vystupování i vzájemné přijetí přineslo mnoho radosti i hezkých kulturních zážitků. Kapelník Miroslav Novák nám řekl: „Vánoční koncert je pro nás takové ohlédnutí a také uklidnění za minulým rokem a zároveň i povzbuzení do práce, která je před námi v budoucím roce“. Dále nám řekl, že záměrem při zapojení dětí je zachovat tradici dechovky a vítají zapojení mladých jak do hudby, tak při oživování tradic. Hudba otevírá do větší hloubky duchovní rozměr lidské osoby. Umělecký vedoucí Karol Chamaj ocenil významný počet mladých hudebníků a také jejich místní původ, což u takového tělesa je dnes už vzácností. Celý vánoční koncert byl našimi klienty i zaměstnanci velmi oceněn slovně i dlouhým potleskem. Fotografie zde.


Méně...
 
Štědrý večer v Nedašově

Štědrý večer v Nedašově

27.12.19

Slavnostní prožívání Vánoc je v našem domově v Nedašově spojeno s adventními přípravami, pečením cukroví, zpěvem rorátů,


Více...
 
Štědrý večer v Nedašově

Slavnostní prožívání Vánoc je v našem domově v Nedašově spojeno s adventními přípravami, pečením cukroví, zpěvem rorátů, ale i dalšími aktivitami. Velmi milé jsou návštěvy příbuzných a přátel, zástupců obcí a farností. Vánoce přinášejí slavnostní atmosféru, výzdobu, balení dárků, koledy a duchovní přípravu na krásný čas.

Při letošní Štědrovečerní večeři jsme mezi námi přivítali scholku - pěvecký sbor menších dětí doprovázený těmi velkými na hudební nástroje - která nám zazpívala koledy. Slavnostní proslov měl ředitel NADĚJE Nedašov František Švach. Představil svého nástupce Petra Žůrka, který naši pobočku povede od ledna. Po společné modlitbě následoval slavnostní přípitek a štědrovečerní večeře.

Část zaměstnanců se vydala na návštěvu našich spolubydlících, kterým už zdravotní stav nedovoluje být u společného stolu. Každému předáváme malou pozornost, proneseme krátké slavnostní slovo, modlitbu a požehnání. Dítě Ježíš byl v jesličkách také zcela odkázán na lásku svých nejbližších.

Po večeři je ještě spousta času na společné zpívání koled za doprovodu varhan, na srdečné slovo a spočinutí u jesliček nebo vánočního stromečku. Tento slavností večer je výrazem vděčnosti za každé vzájemné obdarování, za službu v duchu křesťanské naděje pro každého z nás. Fotografie zde.


Méně...
 
Předvánoční koledování

Předvánoční koledování

23.12.19

V úterý 17. 12. 2019 nám přišly zazpívat děti ze ZŠ Nedašov. Svým krásně předvedeným pásmem koled nás alespoň na chvíli vytrhly


Více...
 
Předvánoční koledování

V úterý 17. 12. 2019 nám přišly zazpívat děti ze ZŠ Nedašov. Svým krásně předvedeným pásmem koled nás alespoň na chvíli vytrhly z předvánočního shonu a daly pocítit kouzelnou vůni očekávaných Vánoc. Děkujeme dětem i jejich učitelkám za jejich obětavost a čas, který nám věnovaly. Fotografie zde.


Méně...