Otrokovice

 
 

POSKYTUJEME SLUŽBY PRO LIDI S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

 

Přečtěte si o historii a současnosti naší pobočky. V Otrokovicích poskytujeme služby pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením již od roku 1993.

Staňte se také našimi přáteli na  Facebooku.

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Úzce spolupracujeme se sociálním podnikem Naděje, otrokovická o.p.s., kde v roce 2019 získali nově placené zaměstnání 4 naši klienti.

 
 
Chráněné bydlení NADĚJE aneb Adamova cesta k samostatnému životu

Chráněné bydlení NADĚJE aneb Adamova cesta k samostatnému životu

13.05.19

Minulý rok v létě mu bylo osmnáct let. Se svými kamarády strávil ještě poslední školní prázdniny. Pak začala cesta jeho samostatnosti, která je o to těžší, že má Adam mentální handicap. Přesto na ni v chráněném bydlení odvážně nastoupil.


Více...
 
Chráněné bydlení NADĚJE aneb Adamova cesta k samostatnému životu

Minulý rok v létě mu bylo osmnáct let. Se svými kamarády strávil ještě poslední školní prázdniny. Pak začala cesta jeho samostatnosti, která je o to těžší, že má Adam mentální handicap. Přesto na ni v chráněném bydlení odvážně nastoupil. Stěhování do nového prostředí, mezi úplně nové lidi, a do úplně nové školy, to je pořádně náročný úkol, který není ani pro mnohé dospělé bez handicapu jednoduché zvládnout. Vždyť jeho vrstevníci, i mnozí starší, ještě využívají „mamahotelu“, Adam už je ale dospělý muž a musí se o sebe starat sám. Tedy ne úplně sám: v chráněném bydlení mu jsou k dispozici lidé, kteří ho na cestě samostatným životem doprovázejí, pomáhají mu a podpírají jej, pokud je potřeba.

Když Adam přišel, se sociální pracovnicí společně vytvořili plán péče, promysleli, v čem bude potřebovat pomoc, aby mohl nový život zvládnout ke své spokojenosti. Potom se začal v doprovodu asistentů seznamovat s městem – ukázali mu, kde je jeho nová škola, kde ordinuje lékař a kam si může zajít na oběd. Adam brzy zvládl pravidelné trasy zcela sám. Když chce někam jet dnes, najde s pomocí asistenta spoj na internetu nebo v jízdním řádu na zastávce. Potom spolu naplánují a vysvětlí si cestu, kterou už Adam absolvuje většinou samostatně.

Samostatný život znamená také péči o sebe a o domácnost. Adam s asistenty plánuje, co nakoupí, kolik může nákup stát a co z něj uvaří. Něco zvládne úplně bez pomoci, něco se už naučil vařit v Sociální rehabilitaci NADĚJE a s novými a složitějšími recepty mu pomáhá asistent. Každý týden si Adam dopředu promyslí, kolik bude potřebovat peněz a co za ně nakoupí. Asistenti mu jsou k dispozici třeba i tehdy, když potřebuje poradit, co si má obléct pro danou příležitost a v daném počasí, když přemýšlí, co by potřeboval koupit do bytu, nebo co si sbalit na výlet s novou školou.

Život Adama se ale netočí jen kolem domácnosti, školy nebo NADĚJE. Pracovníci mu totiž pomáhají najít přátele i mimo ně, třeba mezi mládeží v křesťanském společenství, kam začal Adam pravidelně docházet.

 

Chráněné bydlení NADĚJE v Otrokovicích je jedním z prvních ve Zlínském kraji. Je k dispozici 24 lidem s mentálním handicapem, kteří díky němu mohou vést normální život. Děkujeme všem dobrým sousedům.

 

Tým NADĚJE 2019


Méně...
 
Pozvánka na 8. ročník festivalu Jeden den

Pozvánka na 8. ročník festivalu Jeden den

09.05.19

 

Zveme všechny milovníky hudby, tance a zábavy na letos již 8. ročník multižánrového open air handicap festivalu Jeden den. Tato akce je unikátní tím, že se zde na jeden den setkávají lidé zdraví a lidé s handicapem, a to nejen mezi diváky, ale také na pódiu.

 

 

 


Více...
 
Pozvánka na 8. ročník festivalu Jeden den

Zveme všechny milovníky hudby, tance a zábavy na letos již 8. ročník multižánrového open air handicap festivalu Jeden den. Tato akce je unikátní tím, že se zde na jeden den setkávají lidé zdraví a lidé s handicapem, a to nejen mezi diváky, ale také na pódiu.

 

KDY:  sobota 8. června 2019, 14 – 22 hod.

 

KDE: areál Lanáčku v Otrokovicích

 

 

 

VYSTOUPÍ:   HUDBA FRYŠTÁK, MERS, MAYHAM & EGGS, HLUCHÝ DOVRAT, KAPELA    Z GYMNÁZIA OTROKOVICE, RYTMUS PRO ŽIVOT, PULS CHLASTÁŠ, ORIANADANCE ZLÍN, MAAT, NADĚJE

 

 

 

Přijďte si užít odpoledne plné zábavy a dobré hudby  a zároveň podpořit dobrou věc! Výtěžek ze vstupného bude totiž určen na renovaci vybavení chráněného bydlení, kde žijí klienti NADĚJE.

 


Méně...
 

S NADĚJÍ na cestě normálním životem

07.05.19

NADĚJE v Otrokovicích působí 26 let. Poskytuje 6 sociálních služeb pomáhajících lidem s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením žít běžným způsobem a být platnou součástí společnosti. V následujících týdnech vám budeme naše služby blíže představovat. Na všechny se díváme pohledem lidí, kteří je využívají. Vycházíme z toho, že potřeby našich klientů se v ničem neodlišují od potřeb ostatních lidí. Jsou stejné jako naše, jen jejich naplňování se děje s podporou a někdy obtížnějšími cestami.


Více...
 

NADĚJE v Otrokovicích působí 26 let. Poskytuje 6 sociálních služeb pomáhajících lidem s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením žít běžným způsobem a být platnou součástí společnosti. V následujících týdnech vám budeme naše služby blíže představovat. Na všechny se díváme pohledem lidí, kteří je využívají. Vycházíme z toho, že potřeby našich klientů se v ničem neodlišují od potřeb ostatních lidí. Jsou stejné jako naše, jen jejich naplňování se děje s podporou a někdy obtížnějšími cestami.

 

Od svého vzniku se NADĚJE věnovala dětem s mentálním postižením, které nemohly žít se svými rodiči. V roce 1997 nás postihla povodeň, která zcela zničila domov, došlo k rekonstrukci a znovuobnovení činnosti. Děti rostly a staly se dospělými lidmi. Začaly vznikat další služby i pro lidi s mentálním handicapem, kteří žili ve svých rodinách.

 

Největší službou NADĚJE je dnes stále právě domov pro osoby se zdravotním postižením. Je pobytovou službou, lidé zde tedy žijí trvale. Je místem, které poskytuje blízkost, bezpečí a přijetí lidem s nejtěžším handicapem. Základním a nejdůležitějším předpokladem je porozumění, k němuž vede složitá cesta vyžadující schopnost alternativní komunikace a práce s těmi, jejichž možnost vyjadřovat se verbálně je často omezená.

 

Podobně je tomu v ambulantní službě denní stacionář. Rozdíl spočívá v množství času, který zde klienti tráví. Službu využívají přes den od pondělí do pátku a denně se vrací domů. I o víkendech a svátcích jsou se svými rodinami, a služba je proto velmi důležitá pro rodinné pečující, neboť jim dává možnost věnovat se svému zaměstnání, odpočinout si a zároveň být se svými blízkými.

 

Chráněné bydlení je pobytovou službou, kde se žije s velkou mírou samostatnosti. Její klienti čerpají podporu v různých oblastech života a služba je velmi individualizovaná. Je spojena s prací v chráněných i běžných podmínkách, se starostí o domácnost, s partnerskými a přátelskými vztahy. Její podstatou je podpora lidí v rámci podmínek zcela běžného života. I proto je v Otrokovicích rozmístěna v běžné zástavbě - z vnějšku žádnou z budov nijak nepoznáte.

 

Na chráněné bydlení navazuje terénní služba podpora samostatného bydlení, která lidem pomáhá už výhradně v jejich vlastním prostředí – ve vlastním bytě a přesně v těch situacích, v nichž lidé oporu potřebují: může jít například o pomoc v kontaktu s institucemi, při nákupech a vaření nebo ve finančním plánování. Službu využívají lidé s vyšší mírou soběstačnosti a schopností žít samostatně.

 

Sociálně terapeutická dílna je ambulantní službou a je určena lidem s lehčím a středně těžkým handicapem. Ti se v rámci nácviku pracovních a sociálních dovedností připravují na přechod do zaměstnání nebo prostě smysluplně v rámci vlastního rozvoje tráví volný čas. Je realizována v rámci různých programů tak, aby v ní každý našel své místo odpovídající jeho zájmům a potřebám.

 

Sociální rehabilitace jako služba ambulantní i terénní připravuje klienty na zvládání nejrůznějších životních situací. Lidé s mentálním handicapem trénují například orientaci ve městě, orientaci v čase a prostoru, vaření, úklid, jednání na úřadě a mnoho dalších praktických dovedností.

 

Na pracovní a sociální rehabilitaci pak navazuje organizace, kterou NADĚJE založila v roce 2012. Jmenuje se Naděje, otrokovická o.p.s. a vytváří chráněné pracovní příležitosti pro lidi, kteří úspěšně prošli sociálně pracovní terapií. Jednoduše řečeno, nabízí možnost pracovat a od jejího vzniku v ní získalo pracovní příležitost 57 lidí převážně s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením.

 

Je naší radostí, že sociální služby otrokovické pobočky NADĚJE v minulém roce pomohly 191 lidem. Děkujeme všem občanům Otrokovic, kteří při setkání s našimi klienty na ulici, na úřadě, u lékaře, nebo v obchodě mají vůli a ochotu poskytnout jim to, co je potřeba ze všeho nejvíce: vlídnost, trpělivost a snahu o porozumění.

 

tým NADĚJE 2019


Méně...
 
Mezi námi

Mezi námi

Speciální vydání časopisu Naděje, pobočky Otrokovice k 25. výročí

08.01.19

V roce 2018 oslavila otrokovická pobočka Naděje 25 let existence.


Více...
 
Mezi námi

U příležitosti výročí vyšlo speciální vydání časopisu Mezi námi, které připomíná důležité milníky ve vývoji pobočky a představuje také její současnou podobu. Více se dočtete v přiloženém dokumentu.

 

Mezi námi - 25. výročí Naděje, pobočky Otrokovice


Méně...
 
Zahradní slavnost nejen na zahradě

Zahradní slavnost nejen na zahradě

17.09.18

Zajímavými a atraktivními aktivitami bylo naplněné odpoledne určené pro klienty a pracovníky Naděje.


Více...
 
Zahradní slavnost nejen na zahradě

Pátek 14.9.2018 byl jediným dnem z celého týdne, na který meteorologové předpovídali déšť. Do poslední chvíle jsme doufali, že předpověď nevyjde. Vyšla. A dvě hodiny před začátkem akce se spustil liják, jaký jsme si přáli celé dlouhé suché léto. Dnes se nám to ale moc nehodilo....

A tak se "Zahradní slavnost" přestěhovala ze zahrady do budovy Domu Naděje. Naštěstí se nám všechno vešlo a vyšlo. A v tom vyšlo i sluníčko. Přesně na začátek akce začalo svítit a už nepřestalo. A tak částečně na zahradě, částečně v budově, ale moc jsme si to společně užili.

Zahradní slavnost jsme v letošním roce (na rozdíl od předchozích let) uspořádali pouze pro klienty Naděje. V současnosti jsou naše služby rozptýleny na několika místech v Otrokovicích a také v Uherském Hradišti. Naši klienti tak nemají běžně možnost se potkávat, popovídat si, společně se pobavit. Akce jako Zahradní slavnost jsou proto vítanou příležitostí pro vzájemné setkávání.

Pro klienty čekal na slavnosti bohatý program, který si pro ně připravili pracovníci i dobrovolníci. Mohli si tak vyzkoušet tvořivé dílny, přípravu nepečeného dezertu, učit se břišním tancům nebo si nechat pomalovat obličej a následně se vyfotit ve fotokoutku. Díky podpoře města Otrokovice a záštitě jeho místostarosty Jiřího Veselého jsme pak mohli nejen obdivovat, ale také se svézt automobilovými veterány. Na akci nechyběla ani hudba a dobré jídlo a jako bonus navíc klienti mohli shlédnout i ukázky psí agility a sami si ji vyzkoušet.


Méně...