Otrokovice

 
 

Denní stacionář

 
 
 

 

PROČ TU JSME

Vytváříme po část dne životní prostor pro lidi, kteří z důvodu svého postižení nejsou schopni žít samostatně. U každého uživatele respektujeme jeho zkušenosti, dosaženou vývojovou úroveň, zohledňujeme jeho možnosti a konkrétní potřeby s ohledem na denní režim, návyky a rituály uživatele, podporujeme jeho schopnosti, svébytnost a rozvíjíme jeho potenciál.

 

KDO MŮŽE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY

Službu mohou využívat lidé od 15 do 64 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního nebo kombinovaného zdravotního postižení.

 

CO NABÍZÍME

Uživatelům podle jejich individuálních potřeb poskytujeme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, poskytnutí stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, základní sociální poradenství.

 

KDY NEMŮŽEME SLUŽBY POSKYTNOUT

Uživatelem služby se nemůže stát žadatel, který není mentálně postižený nebo trpí závažným psychickým onemocněním, které je neslučitelné s bezpečným soužitím ve skupině, případě člověk, který potřebuje intenzívní péči specialisty v oboru psychiatrie nebo člověk trpící akutním infekčním onemocněním.

KOLIKA LIDEM MŮŽEME POMÁHAT

Kapacita služby je celkem 8 uživatelů ve stejný čas.