Otrokovice

 
 

POSKYTUJEME SLUŽBY PRO LIDI S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

 

Přečtěte si o historii a současnosti naší pobočky. V Otrokovicích poskytujeme služby pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením již od roku 1993.

Staňte se také našimi přáteli na  Facebooku.

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Úzce spolupracujeme se sociálním podnikem Naděje, otrokovická o.p.s., kde v roce 2019 získali nově placené zaměstnání 4 naši klienti.

 
 

S NADĚJÍ na cestě normálním životem

07.05.19

NADĚJE v Otrokovicích působí 26 let. Poskytuje 6 sociálních služeb pomáhajících lidem s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením žít běžným způsobem a být platnou součástí společnosti. V následujících týdnech vám budeme naše služby blíže představovat. Na všechny se díváme pohledem lidí, kteří je využívají. Vycházíme z toho, že potřeby našich klientů se v ničem neodlišují od potřeb ostatních lidí. Jsou stejné jako naše, jen jejich naplňování se děje s podporou a někdy obtížnějšími cestami.


Více...
 

NADĚJE v Otrokovicích působí 26 let. Poskytuje 6 sociálních služeb pomáhajících lidem s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením žít běžným způsobem a být platnou součástí společnosti. V následujících týdnech vám budeme naše služby blíže představovat. Na všechny se díváme pohledem lidí, kteří je využívají. Vycházíme z toho, že potřeby našich klientů se v ničem neodlišují od potřeb ostatních lidí. Jsou stejné jako naše, jen jejich naplňování se děje s podporou a někdy obtížnějšími cestami.

 

Od svého vzniku se NADĚJE věnovala dětem s mentálním postižením, které nemohly žít se svými rodiči. V roce 1997 nás postihla povodeň, která zcela zničila domov, došlo k rekonstrukci a znovuobnovení činnosti. Děti rostly a staly se dospělými lidmi. Začaly vznikat další služby i pro lidi s mentálním handicapem, kteří žili ve svých rodinách.

 

Největší službou NADĚJE je dnes stále právě domov pro osoby se zdravotním postižením. Je pobytovou službou, lidé zde tedy žijí trvale. Je místem, které poskytuje blízkost, bezpečí a přijetí lidem s nejtěžším handicapem. Základním a nejdůležitějším předpokladem je porozumění, k němuž vede složitá cesta vyžadující schopnost alternativní komunikace a práce s těmi, jejichž možnost vyjadřovat se verbálně je často omezená.

 

Podobně je tomu v ambulantní službě denní stacionář. Rozdíl spočívá v množství času, který zde klienti tráví. Službu využívají přes den od pondělí do pátku a denně se vrací domů. I o víkendech a svátcích jsou se svými rodinami, a služba je proto velmi důležitá pro rodinné pečující, neboť jim dává možnost věnovat se svému zaměstnání, odpočinout si a zároveň být se svými blízkými.

 

Chráněné bydlení je pobytovou službou, kde se žije s velkou mírou samostatnosti. Její klienti čerpají podporu v různých oblastech života a služba je velmi individualizovaná. Je spojena s prací v chráněných i běžných podmínkách, se starostí o domácnost, s partnerskými a přátelskými vztahy. Její podstatou je podpora lidí v rámci podmínek zcela běžného života. I proto je v Otrokovicích rozmístěna v běžné zástavbě - z vnějšku žádnou z budov nijak nepoznáte.

 

Na chráněné bydlení navazuje terénní služba podpora samostatného bydlení, která lidem pomáhá už výhradně v jejich vlastním prostředí – ve vlastním bytě a přesně v těch situacích, v nichž lidé oporu potřebují: může jít například o pomoc v kontaktu s institucemi, při nákupech a vaření nebo ve finančním plánování. Službu využívají lidé s vyšší mírou soběstačnosti a schopností žít samostatně.

 

Sociálně terapeutická dílna je ambulantní službou a je určena lidem s lehčím a středně těžkým handicapem. Ti se v rámci nácviku pracovních a sociálních dovedností připravují na přechod do zaměstnání nebo prostě smysluplně v rámci vlastního rozvoje tráví volný čas. Je realizována v rámci různých programů tak, aby v ní každý našel své místo odpovídající jeho zájmům a potřebám.

 

Sociální rehabilitace jako služba ambulantní i terénní připravuje klienty na zvládání nejrůznějších životních situací. Lidé s mentálním handicapem trénují například orientaci ve městě, orientaci v čase a prostoru, vaření, úklid, jednání na úřadě a mnoho dalších praktických dovedností.

 

Na pracovní a sociální rehabilitaci pak navazuje organizace, kterou NADĚJE založila v roce 2012. Jmenuje se Naděje, otrokovická o.p.s. a vytváří chráněné pracovní příležitosti pro lidi, kteří úspěšně prošli sociálně pracovní terapií. Jednoduše řečeno, nabízí možnost pracovat a od jejího vzniku v ní získalo pracovní příležitost 57 lidí převážně s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením.

 

Je naší radostí, že sociální služby otrokovické pobočky NADĚJE v minulém roce pomohly 191 lidem. Děkujeme všem občanům Otrokovic, kteří při setkání s našimi klienty na ulici, na úřadě, u lékaře, nebo v obchodě mají vůli a ochotu poskytnout jim to, co je potřeba ze všeho nejvíce: vlídnost, trpělivost a snahu o porozumění.

 

tým NADĚJE 2019


Méně...
 
Mezi námi

Mezi námi

Speciální vydání časopisu Naděje, pobočky Otrokovice k 25. výročí

08.01.19

V roce 2018 oslavila otrokovická pobočka Naděje 25 let existence.


Více...
 
Mezi námi

U příležitosti výročí vyšlo speciální vydání časopisu Mezi námi, které připomíná důležité milníky ve vývoji pobočky a představuje také její současnou podobu. Více se dočtete v přiloženém dokumentu.

 

Mezi námi - 25. výročí Naděje, pobočky Otrokovice


Méně...
 
Zahradní slavnost nejen na zahradě

Zahradní slavnost nejen na zahradě

17.09.18

Zajímavými a atraktivními aktivitami bylo naplněné odpoledne určené pro klienty a pracovníky Naděje.


Více...
 
Zahradní slavnost nejen na zahradě

Pátek 14.9.2018 byl jediným dnem z celého týdne, na který meteorologové předpovídali déšť. Do poslední chvíle jsme doufali, že předpověď nevyjde. Vyšla. A dvě hodiny před začátkem akce se spustil liják, jaký jsme si přáli celé dlouhé suché léto. Dnes se nám to ale moc nehodilo....

A tak se "Zahradní slavnost" přestěhovala ze zahrady do budovy Domu Naděje. Naštěstí se nám všechno vešlo a vyšlo. A v tom vyšlo i sluníčko. Přesně na začátek akce začalo svítit a už nepřestalo. A tak částečně na zahradě, částečně v budově, ale moc jsme si to společně užili.

Zahradní slavnost jsme v letošním roce (na rozdíl od předchozích let) uspořádali pouze pro klienty Naděje. V současnosti jsou naše služby rozptýleny na několika místech v Otrokovicích a také v Uherském Hradišti. Naši klienti tak nemají běžně možnost se potkávat, popovídat si, společně se pobavit. Akce jako Zahradní slavnost jsou proto vítanou příležitostí pro vzájemné setkávání.

Pro klienty čekal na slavnosti bohatý program, který si pro ně připravili pracovníci i dobrovolníci. Mohli si tak vyzkoušet tvořivé dílny, přípravu nepečeného dezertu, učit se břišním tancům nebo si nechat pomalovat obličej a následně se vyfotit ve fotokoutku. Díky podpoře města Otrokovice a záštitě jeho místostarosty Jiřího Veselého jsme pak mohli nejen obdivovat, ale také se svézt automobilovými veterány. Na akci nechyběla ani hudba a dobré jídlo a jako bonus navíc klienti mohli shlédnout i ukázky psí agility a sami si ji vyzkoušet.


Méně...
 

Zpráva sazeče stromů

Zpráva sazeče stromů

16.08.18

V Otrokovicích jsme slavili 25 let existence NADĚJE. Byla to soukromá oslava pro klienty a zaměstnance. Bohoslužba, sázení stromu, hudba, lidská setkání....

 
Zpráva sazeče stromů
 
Jeden den hudby, tance a oslav

Jeden den hudby, tance a oslav

12.06.18

Už sedmý ročník open air handicap festivalu Jeden den proběhl v sobotu 9. června na Lanáčku v Otrokovicích. V letošním roce to nebyl pouze hudební festival, ale i oslava výročí 25 let působení Naděje v Otrokovicích.


Více...
 
Jeden den hudby, tance a oslav

 

 

 

Už sedmý ročník open air handicap festivalu Jeden den proběhl v sobotu 9. června na Lanáčku v Otrokovicích. V letošním roce to nebyl pouze hudební festival, ale i oslava výročí 25 let působení Naděje v Otrokovicích.

Smyslem festivalu je setkání lidí se zdravotním postižením i bez něj a to jak na pódiu, tak v hledišti. Akce se konala pod záštitou starosty Jaroslava Budka a finančně jej podpořilo město Otrokovice. Na festival přišlo 325 návštěvníků a výtěžek ze vstupného byl přes 22 000 korun, který bude putovat na renovaci chráněného bydlení.

 

Celým programem provázel moderátor Dalibor Dědek. V hudebním programu začala stálice festivalu, kapela Pass. Nebývalý úspěch sklidili studenti otrokovického gymnázia, kteří se svým sborem zahráli ty nejznámější hity a prostřídali se jak ve zpěvu, tak i na hudebních nástrojích. Krásně zazpívala Kristýna Odložilová, s doprovodem našich pracovnic na kytaru a ukulele. Nechyběla ani báječná kapela Hudba Fryšták, která patří taky mezi stálice festivalu. Poprvé však na akci zahrála kapela Infinity, která roztančila nejednoho diváka. Nezapomenutelný zážitek poskytl Rytmus pro život, který strhl dav, a všichni si společně zabubnovali. Slavnostní tanec ukázala otrokovická orientální skupina Anife a moderní tanec předvedly děti a tanečnice z nové zlínské taneční akademie Heart Core Dance Academy. Divadlo s názvem „Inzerát“ nám zahráli žáci Základní Umělecké Školy v Otrokovicích pod vedením herce Gustava Řezníčka. Nechyběla Žaneta Šandorová, která zatančila na motivy Michaela Jacksona. Zpestřením festivalu byl kouzelník Šeklin, který nejednomu dítěti vykouzlil úsměv na rtech. Jako doprovodný program byla připravená Indiánská stezka, o kterou se starali skauti z Otrokovic, dále byla možnost malování na obličej nebo výroba mýdel. V prostorách Lanáčku měli návštěvníci možnost si prohlédnout fotky z historie NADĚJE od roku 1993 po současnost.

 

Děkujeme všem, kdo se podíleli na úspěchu akce!

 


Méně...