Štětí

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!


AKTUALITY

 
 
Iniciativa Spolu silnější finančně podpořila NADĚJI v oblasti Litoměřice

Iniciativa Spolu silnější finančně podpořila NADĚJI v oblasti Litoměřice

19.05.20

Iniciativa Spolu silnější uhradila náklady na ochranné obleky, ochranné brýle a desinfekce v hodnotě 19 387 Kč pro zaměstnance a klienty NADĚJE v oblasti Litoměřice.


Více...
 
Iniciativa Spolu silnější finančně podpořila NADĚJI v oblasti Litoměřice

Iniciativa Spolu silnější uhradila náklady na ochranné obleky, ochranné brýle a desinfekce v hodnotě 19 387 Kč pro zaměstnance a klienty NADĚJE v oblasti Litoměřice.

 

V době vrcholu koronavirové pandemie se významně navýšily náklady na ochranu zaměstnanců a klientů NADĚJE, jichž je skoro 300 v šesti oblastních pobočkách Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Štětí, Klášterec nad Ohří, Kadaň.

 

Iniciativa Spolu silnější, kterou založil bývalý vrchní představitel české armády a NATO Petr Pavel s cílem pomoci lidem zapojeným do boje s koronavirem, se rozhodla NADĚJI v oblasti Litoměřice uhradit ochranné obleky, ochranné brýle a desinfekce v hodnotě 19 387 Kč. Tyto pomůcky již posloužily, ale také ještě poslouží zaměstnancům a klientům v ochraně před nákazou novým koronavirem.

 

Za dar z celého srdce velmi děkujeme.

 

Více informací o iniciativě Spolu silnější se nachází na její webové stránce www.spolusilnejsi.cz.


Méně...
 
Videoreportáž o pobočce ve Štětí

Videoreportáž o pobočce ve Štětí

13.05.20

KTV Štětí, kabelová televize města Štětí, natočila krátkou reportáž o činnosti pobočky NADĚJE ve Štětí, kde poskytujeme služby terénního programu a dluhové poradny – odborného sociálního poradenství.


Více...
 
Videoreportáž o pobočce ve Štětí

KTV Štětí, kabelová televize města Štětí, natočila krátkou reportáž o činnosti pobočky NADĚJE ve Štětí, kde poskytujeme služby terénního programu a dluhové poradny – odborného sociálního poradenství.

 

V reportáži pohovořili vedoucí pobočky Josef Průša a vedoucí sociální pracovník obou zmíněných služeb David Hájek.

 


Méně...
 
Jak fungujeme během pandemie koronaviru

Jak fungujeme během pandemie koronaviru

28.04.20

NADĚJE ve Štětí poskytuje dvě sociální služby – odborné sociální poradenství a terénní program. Obě služby jsou zde provozovány od 1. 1. 2016 a jsou poskytovány bezplatně.


Více...
 
Jak fungujeme během pandemie koronaviru

NADĚJE ve Štětí poskytuje dvě sociální služby – odborné sociální poradenství terénní program. Obě služby jsou zde provozovány od 1. 1. 2016 a jsou poskytovány bezplatně.

 

Tímto bychom vás chtěli informovat o aktuálním fungování našich služeb. V současné době, kdy celý svět čelí pandemii koronaviru, je řada institucí a služeb zcela uzavřena. To se však netýká našich služeb (byť fungují v omezeném režimu), vždyť naším posláním je pomáhat druhým – osobám v nepříznivé sociální situaci. Do této situace se právě v této době může dostávat stále více lidí.

 

Odborné sociální poradenství stále poskytuje služby lidem, kteří mají problém se zadlužením. Přestože fungujeme v omezeném režimu (kontaktní místnost je dočasně uzavřena), klientům poskytujeme poradenství zejména telefonickou nebo elektronickou formou. V nutných případech jednáme s klienty i osobně, a to za použití ochranných pomůcek. Osobní setkání však probíhá před budovou tržnice, ve které mají obě služby své zázemí a je nutné dodržovat větší odstup mezi pracovníkem služby a klientem. I v této nelehké době tak poradenství poskytujeme a zájemci o naši službu se na nás mohou obracet telefonicky, emailem nebo nám vhodit vzkaz do schránky umístěné před poradnou.

 

Rádi bychom vás také informovali o opatřeních, které schválila vláda ČR v souvislosti s koronovirovou pandemií, a které by měli pomoci lidem, jimž kvůli mimořádným opatřením poklesl příjem a nejsou tak schopni splácet nejen úvěry a půjčky, ale také insolvenční splátky. Některé změny se dotkly rovněž exekučního řádu

 

Splátky úvěrů, půjček nebo nájemného:

 • Možnost požádat o odklad splátek u úvěrů jak pro spotřebitele, tak i pro živnostníky, sjednaných před 26. 3. 2020, pokud nebyl dlužník v době žádosti v prodlení, a to maximálně do 31. 10. 2020. Věřitel musí vyhovět a úroky budou počítány v max. výši 8, 75 % u spotřebitelských úvěrů a budou splatné až na konci splácení).
 • Lze požádat majitele bytu o odložení platby nájemného až do července 2020 (zálohy za služby dále musí hradit).
 • Sankce z prodlení jak pro dlužníky – fyzické osoby, tak i pro OSVČ, mohou max. činit 0,1 % denně z dlužné částky a zároveň nesmí být vyšší než 50 % z dlužné částky (jistiny).

 

Insolvence:

 • Lidé, kterým bylo oddlužení schváleno po 1. 6. 2019, mohou požádat o odklad splátek (přerušení oddlužení) až na jeden rok.
 • Dlužník může požádat o změnu splátkového kalendáře (nižší splátky), a to po splnění určitých podmínek.
 • Připravuje se opatření, díky němuž by dlužníci, kteří z důvodu výpadku příjmů neuhradí 30% resp. 50 % závazků (oddlužení schválené před 1. 6. 2019), byli i tak osvobozeni od placení pohledávek.
 • Soud oddlužení nezruší, pokud dlužník nebude plnit splátkový kalendář z důvodu koronavirové situace.

 

Některá opatření se týkají podnikatelů:

 • Odklad povinnosti dlužníka podat na sebe insolvenční návrh v případě, že je v úpadku, a to do doby uplynutí 6 měsíců po skončení mimořádných opatření a nejpozději do 31. 12. 2020.
 • K věřitelskému návrhu, který byl podán do 31. 8. 2020 se nebude přihlížet.
 • Institut mimořádného moratoria, které podnikatelům nabízí zvláštní ochranný režim (preventivně před i po podání insolvenčního návrhu), po jehož dobu je chrání před rozhodnutím o úpadku a umožňuje jim provozovat svůj podnik. Moratoriem je dlužník také chráněn před vypovězením smluv na dodávky energií, surovin, zboží a služeb, a umožňuje mu závazky bezprostředně související se zachováním provozu podniku hradit přednostně před staršími dluhy.

 

Exekuční řízení:

 • Pokud je dlužníku exekučně zablokován bankovní účet, musí mu banka jednorázově vyplatit až čtyřnásobek životního minima (dříve to byl dvojnásobek), tedy 15 440 Kč.
 • Do 30. 6. 2020 nebudou prováděny mobiliární exekuce ani dražby, lze však provést soupis majetku.
 • Daňový bonus a odstupné od předchozího zaměstnavatele nově již nebude počítáno do základu pro výpočet srážek v exekuci.
 • Exekuční dražbu nemovitého majetku bude možné nařídit u dluhu (jistiny) vyššího než  100 000 Kč.

 

Terénní program poskytující podporu lidem ze sociálně vyloučených lokalit, příslušníkům etnických menšin, osobám v krizi nebo osobám bez domova v nepříznivých sociálních situacích, funguje momentálně také omezeně. Nadále však poskytujeme a vyhledáváme potřebné informace týkající se problémů klientů, radíme a pomáháme v oblasti bydlení, zaměstnání, zprostředkování kontaktů a služeb, poskytování potravinové pomoci a osobní hygieny. Můžeme také pomoci s vyřízením sociálních dávek či se sepsáním úředního dokumentu.

 

Kontaktní místnost terénního programu je pro klienty momentálně uzavřena, avšak klienti nám mohou zanechat vzkaz nebo zavolat, pokud vlastní telefon. S klienty jednáme v terénu, kde jim předáváme potravinovou pomoc, osobní hygienu a ušité roušky. Potřebné informace, kontakty, řešení tíživé situace také řešíme v terénu nebo po telefonu. S klienty se setkáváme s ochrannými pomůckami v terénu po předchozí domluvě na sjednaném místě nebo při rozvozu potravinové pomoci a osobní hygieny např. lidem bez domova, se kterými není předchozí domluva úplně možná.

 

Pokud byste potřebovali pomoci ve výše uvedených oblastech, kontaktujte nás na e-mailové adrese nebo telefonicky (můžete nás prozvonit a zavoláme vám zpět), případně nám vhoďte vzkaz se svým telefonním číslem do schránky.

 

Odborné sociální poradenství – kontakt

 

Terénní program – kontakt


Méně...
 
Znáte naše odborné sociální poradenství?

Znáte naše odborné sociální poradenství?

25.03.20

Odborné sociální poradenství ve Štětí nabízí služby dluhové poradny. Zaměřujeme se na poskytnutí podpory lidem při řešení nezvládnutých finančních problémů. Pomáháme v orientaci ve finančních závazcích a příjmech, zpracováváme splátkové kalendáře i úřední dokumenty. Poskytujeme podporu při řešení exekucí. Po dohodě vyjednáváme s úřady, věřiteli, exekutory, insolvenčními správci, soudy atd. Poskytujeme právní poradenství v oblasti financí.


Více...
 
Znáte naše odborné sociální poradenství?

Odborné sociální poradenství ve Štětí nabízí služby dluhové poradny. Zaměřujeme se na poskytnutí podpory lidem při řešení nezvládnutých finančních problémů. Pomáháme v orientaci ve finančních závazcích a příjmech, zpracováváme splátkové kalendáře i úřední dokumenty. Poskytujeme podporu při řešení exekucí. Po dohodě vyjednáváme s úřady, věřiteli, exekutory, insolvenčními správci, soudy atd. Poskytujeme právní poradenství v oblasti financí.

 

Dluhová poradna NADĚJE získala od Ministerstva spravedlnosti České republiky akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení, nabízíme tak komplexní služby v této oblasti, včetně pomoci při zajištění potřebných dokumentů a sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení. Všechny naše služby jsou poskytovány zcela zdarma.

 

Dluhová poradna ve Štětí funguje od roku 2016, od té doby zájem o její služby stále roste. V roce 2019 služeb dluhové poradny využilo celkem 71 klientů. Na sociálního pracovníka se obraceli zejména s žádostí o pomoc se sepsáním a podáním návrhu na povolení oddlužení. Za rok 2019 bylo celkem podáno 18 návrhů, 11 návrhů sepsaných naší poradnou bylo v tomto roce schváleno.

 

Často také pomáháme při řešení exekucí (zastavení exekuce, domlouvání splátkových kalendářů apod.), při včasném řešení neschopnosti lidí splácet své závazky, a to zejména při komunikaci s věřiteli a domlouvání splátkových kalendářů.

 

V tomto roce zaznamenáváme zvýšený zájem o naši službu. Od ledna se na poradnu obrátilo více než 20 nových klientů. Většina z nich se rozhodla řešit svou nepříznivou finanční situaci oddlužením a v tomto roce jsme podali již 14 návrhů na povolení oddlužení. Větší zájem dlužníků o oddlužení jistě souvisí s volnějšími nároky pro vstup do oddlužení spojenými s novelou insolvenčního zákona, která platí od 1. 6. 2019.

 

Služba odborného sociálního poradenství ve Štětí je přístupná nejen zájemcům ze Štětí, ale i z širokého okolí.

 

Další informace o službě včetně kontaktních údajů naleznete v záložce Dluhová poradna - odborné sociální poradenství.


Méně...
 
Děkujeme za projevy solidarity

Děkujeme za projevy solidarity

19.03.20

V důsledku šíření epidemie koronaviru je stále obtížnější zapevnit bezpečné poskytování sociálních služeb. I přes tuto náročnou dobu ale můžeme díky skvělým lidem okolo nás pocítit hřejivé chvilky.


Více...
 
Děkujeme za projevy solidarity

V důsledku šíření epidemie koronaviru je stále obtížnější zapevnit bezpečné poskytování sociálních služeb. I přes tuto náročnou dobu ale můžeme díky skvělým lidem okolo nás pocítit hřejivé chvilky.

Jsme srdečně vděční za každý projev solidarity, který nás navzdory aktuální nelehké situaci dokáže zahřát u srdce a zároveň motivuje do další práce.

Lovosické KSK Krejčovství nám postupně daruje 30 ušitých roušek pro naše služby nízkoprahové denní centrum a noclehárnu v Lovosicích. První várku hotových roušek už s vděčností navlékli naši zaměstnanci.

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR se sídlem v Liběchově nám předal 30 litrů lihu a 4 000 ochranných rukavic.


V neposlední řadě bychom rovněž rádi zmínili všechny individuální dárce, kteří nás zásobují ochrannými pomůckami či materiálem pro šití roušek.


Děkujeme!

 


Méně...
 
Zmobilizovali jsme síly a šijeme vlastní roušky

Zmobilizovali jsme síly a šijeme vlastní roušky

18.03.20

Vzhledem k šíření epidemie koronaviru COVID-19 a absenci ochranných prostředků, které jsme od státu a jeho orgánů doposud neobdrželi, jsme zmobilizovali naše síly a začali šít vlastní látkové roušky pro naše zaměstnance.


Více...
 
Zmobilizovali jsme síly a šijeme vlastní roušky

Vzhledem k šíření epidemie koronaviru COVID-19 a absenci ochranných prostředků, které jsme od státu a jeho orgánů doposud neobdrželi, jsme zmobilizovali naše síly a začali šít vlastní látkové roušky pro naše zaměstnance.

 

Rovněž v aktuální nelehké situaci se snažíme nadále zabezpečit poskytování sociálních služeb v celé litoměřické oblasti (pobočky Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Štětí, Klášterec nad Ohří, Kadaň). Zajištění roušek vlastní výroby pro naše zaměstnance a případně také klienty – umožní-li nám to naše kapacita – je minimální možnou ochranou.

 

V souvislosti s tím uvítáme každou pomoc, ať už s dodáním materiálu, šitím ve vaší domácnosti (látku poskytneme) nebo zapůjčením nám šicího stroje. Ohledně pomoci můžete kontaktovat našeho pracovníka Jakuba Krpeše na telefonním čísle 608 537 281.

 

Děkujeme za každou pomoc.


Méně...