Štětí

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!


AKTUALITY

 
 
Nové informace pro zájemce o oddlužení

Nové informace pro zájemce o oddlužení

06.06.19

 

Od 1. 6. 2019 vešla v platnost novela Insolvenčního zákona, která mění některé podmínky pro vstup do oddlužení.

 

Mezi nejdůležitější změny od 1. 6. 2019 patří:

 

· Možnost zkrácení insolvenčního řízení na 3 roky u vybraných skupin dlužníků (starobní a invalidní důchodci uznáni invalidními ve II. či III. stupni invalidity), kteří musí být schopni měsíčně zaplatit minimálně 1.089,- Kč věřitelům a 1.089,- 


Více...
 
Nové informace pro zájemce o oddlužení

 

Od 1. 6. 2019 vešla v platnost novela Insolvenčního zákona, která mění některé podmínky pro vstup do oddlužení.

 

Mezi nejdůležitější změny od 1. 6. 2019 patří:

 

· Možnost zkrácení insolvenčního řízení na 3 roky u vybraných skupin dlužníků (starobní a invalidní důchodci uznáni invalidními ve II. či III. stupni invalidity), kteří musí být schopni měsíčně zaplatit minimálně 1.089,- Kč věřitelům a 1.089,- Kč jako odměnu přidělenému insolvenčnímu správci.

 

· Možnost zkrácení insolvenčního řízení na 3 roky u dlužníků, kteří jsou schopni uhradit svým věřitelům za 3 roky minimálně 60 % svých závazků.

 

· V případě, že dlužník po 5 letech nesplatí 30 % svých závazků, insolvenční soud přezkoumá, zda dlužník učinil vše, co bylo v jeho možnostech (zda pracoval, snažil se zvyšovat svůj příjem) a poté potvrdí, že dlužník splnil podmínky a může být oddlužen.

 

Stále platí možnost varianty oddlužení na 5 let, a to za předpokladu, že dlužníci musí být schopni měsíčně po dobu 5 let zaplatit minimálně 1.089,- Kč věřitelům a 1.089,- Kč jako odměnu přidělenému insolvenčnímu správci.

 

Toto jsou jen nejdůležitější změny, pro více informací a možnosti řešení svých závazků nás prosím kontaktujte na:

 

OSP NADĚJE ŠTĚTÍ

Bc. Jiří Vítek

U Tržnice 701, 411 08 Štětí

+420 775 884 747, jiri.vitek@nadeje.cz

 Méně...
 
Májová Sbírka potravin

Májová Sbírka potravin

Letos poprvé i na jaře

20.05.19

 

V letošním roce se Sbírka potravin uskutečnila poprvé i na jaře. Celkem 337 prodejen po celém území České republiky se do této akce zapojilo.


Více...
 
Májová Sbírka potravin

 

V letošním roce se Sbírka potravin uskutečnila poprvé i na jaře. Celkem 337 prodejen po celém území České republiky se do této akce zapojilo.

 

NADĚJE jako jeden z hlavních partnerů akce zastřešoval hned několik prodejen. V Litoměřickém regionu mezi tyto prodejny patřil Penny Market v Lovosicích a Roudnici nad Labem, dále Albert v Litoměřicích a také TESCO v Klášterci nad Ohří.

 

Dohromady jsme pro klienty NADĚJE, které budou rozdány v Litoměřickém regionu, obdrželi do košíků celkem 1779,5 kg trvanlivých potravin a drogistického zboží.

 

Díky Federaci potravinových bank se v letošním roce poprvé uskuteční sbírka potravin hned dvakrát. Druhý „podzimní“ termín proběhne opět pod jejich vedením.

 

Děkujeme všem štědrým dárcům, skvělým dobrovolníkům a partnerům, kteří se do sbírky zapojili.


Méně...
 
Nabídka pro veřejnost

Nabídka pro veřejnost

- nabídka odborných praxí pro studenty v Litoměřickém regionu

08.04.19

Odborníků pro sociální práci není stále dostatek a tak je potřeba chodit jim naproti.

Jsme velice rádi, že se nám povedlo nově navázat spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně z Ústí nad Labem (UJEP). Studenti mají nyní možnost kontaktovat jednotlivé služby NADĚJE a domluvit si s pracovníky například téma jejich bakalářské či diplomové práce. 


Více...
 
Nabídka pro veřejnost

 

Odborníků pro sociální práci není stále dostatek a tak je potřeba chodit jim naproti.

 

Jsme velice rádi, že se nám povedlo nově navázat spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně z Ústí nad Labem (UJEP). Studenti mají nyní možnost kontaktovat jednotlivé služby NADĚJE a domluvit si s pracovníky například téma jejich bakalářské či diplomové práce. Mohou služby navštěvovat, absolvovat zde odbornou praxi či se zapojit jako dobrovolníci.

 

V rámci setkání poskytovatelů praxí, které uspořádala univerzita, jsme mohli představit studentům naši práci a možnosti, které organizace nabízí. Jelikož zaměření NADĚJE je velice široké, rádi bychom tuto možnost nabídli i veřejnosti. V případě zájmu můžete kontaktovat vedoucího pobočky ŠtětíMgr. Jana Kožešníka na e-mailu jan.kozesnik@nadeje.cz nebo najít potřebné kontakty na www.nadeje.cz.

 

Aktuální nabídku volných pracovních míst najdete zde.


Méně...
 
NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA S NADĚJÍ

NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA S NADĚJÍ

08.11.18

V letošním roce se NADĚJE již tradičně zapojí do Národní potravinové sbírky, která se uskuteční už tuto sobotu 10. 11. 2018  a to od 8.00 do 18.00 v mnoha prodejnách po celé zemi.


Více...
 
NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA S NADĚJÍ

V letošním roce se NADĚJE již tradičně zapojí do Národní potravinové sbírky, která se uskuteční už tuto sobotu 10. 11. 2018  a to od 8.00 do 18.00 v mnoha prodejnách po celé zemi.

 

Právě v tento den budou mít lidé z celé České republiky možnost zakoupit trvanlivé potraviny a darovat je dobrovolníkům přímo na prodejnách. Dobrovolníci potraviny večer uskladní v potravinovém skladu a v následujících dnech poputují potraviny prostřednictvím pracovníků NADĚJE přímo k potřebným.

 

Potraviny podpoří lidi, kteří se nachází v tíživé životní situaci. Nejčastěji jsou to například matky samoživitelky, ohrožené rodiny, lidi bez domova, osoby s handicapem nebo lidi ve stáří.

 

V letošním roce můžete NADĚJI podpořit v obchodě LIDL v Litoměřicích, nebo v Penny Marketech v Roudnici nad Labem a Lovosicích a také v prodejně TESCO v Klášterci nad Ohří.


Méně...
 
VELETRH VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

VELETRH VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

26.09.18

Dne 21. 9. 2018 se pracovníci dluhové poradny a terénního programu NADĚJE ve Štětí zúčastnili v rámci Evropského týdne mobility Veletrhu volnočasových aktivit. Na akci NADĚJE prezentovala své služby, které občanům ve městě nabízí.


Více...
 
VELETRH VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

Dne 21. 9. 2018 se pracovníci dluhové poradny a terénního programu NADĚJE ve Štětí zúčastnili v rámci Evropského týdne mobility Veletrhu volnočasových aktivit. Na akci NADĚJE prezentovala své služby, které občanům ve městě nabízí.

 

Pro děti z místních základních škol si pracovníci připravili labyrint s poučným tajemstvím. Žáci způsobem přiměřeným věku pomáhali s rozhodováním, zda je lepší si na rodinnou dovolenou peníze ušetřit nebo půjčit. Díky doprovodným úkolům pak zjišťovali, jak je rizikové a ve výsledku drahé vzít si zejména nebankovní půjčku. Díky labyrintu vznikl prostor pro diskusi s žáky o jejich povědomí o půjčkách. „Jsme velmi rádi, že už děti v nižších ročnících jsou ve škole vzdělávány v oblasti finanční gramotnosti, protože zadluženost občanů státu stoupá a já jsem přesvědčena, že změnu musíme nastavit už u dětí.“ M. Jančíková, vedoucí sociální pracovnice OSP a TP.


Méně...
 
PŘEDNÁŠKA O FINANČNÍ GRAMOTNOSTI PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

PŘEDNÁŠKA O FINANČNÍ GRAMOTNOSTI PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

03.05.18

Na den 03. 04. 2018 si odborná sociální poradna NADĚJE ve Štětí se zaměřením na dluhové poradenství si letos podruhé připravila pro žáky základních škol přednášku na téma „Finanční gramotnost, dluhová past aneb exekutor za dveřmi“.


Více...
 
PŘEDNÁŠKA O FINANČNÍ GRAMOTNOSTI PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Na den 03. 04. 2018 si odborná sociální poradna NADĚJE ve Štětí se zaměřením na dluhové poradenství si letos podruhé připravila pro žáky základních škol přednášku na téma „Finanční gramotnost, dluhová past aneb exekutor za dveřmi“. Nabídky využily dvě základní školy ze Štětí. V našem středisku jsme mohli přivítat celkem tedy 74 žáků, z toho 59 žáků osmých tříd a 15 žáků devátých tříd. Pracovníci Odborné sociální poradny Marcela Jančíková a David Hájek přiblížili žákům témata jako je dluhová past, předlužení, rozpočet a finanční rezerva, ale také exekuce a oddlužení.

Přednáška byla koncipována interaktivně, mimo doprovodných videí byl pro žáky připraven také kvíz, kterým si ověřili své dosavadní povědomí o tématu. Výstupy z kvízu jsou takové, že přes padesát procent dětí dokázalo správně odpovědět na více než čtyři otázky z celkových šesti. Více jak osmdesát procent znalo význam pojmu finanční gramotnost. Polovina dětí má správnou představu o významu dluhové pasti. Zhruba stejné množství dětí si je vědomo, že exekuci nemusí provádět jen exekutor, ale téměř třetina žáků neví, že v rámci exekuce není možné zabavit dlužníkovi úplně vše.  

„Přestože obsahem přednášky byly poměrně složitá témata, věříme, že to byl čas užitečný. Vzhledem k míře zadluženosti obyvatel České republiky považujeme za nezbytné rozvíjet finanční gramotnost už u dětí. Jsme velmi rádi za zájem ze strany vedení a učitelů základních škol a věříme, že budeme mít příležitost spolupracovat na společném zájmu i v příštích letech.“, dodala paní Marcela Jančíková, vedoucí odborné sociální poradny ve Štětí


Méně...