Štětí

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!

 

AKTUALITY

 
 
Lidé opět projevili solidárnost ve Sbírce potravin

Lidé opět projevili solidárnost ve Sbírce potravin

15.04.24

Po půlroce jsme znovu oblékli zelené zástěry a jako hrdý partner jsme se zapojili do jarního kola Sbírky potravin ve štětské prodejně Tesco.


Více...
 
Lidé opět projevili solidárnost ve Sbírce potravin

Po půlroce jsme znovu oblékli zelené zástěry a jako hrdý partner jsme se zapojili do jarního kola Sbírky potravin ve štětské prodejně Tesco.

 

Srdečně děkujeme všem štědrým dárcům za 278 kg věnovaných potravin a drogerie, které usnadní život lidem a rodinám potýkajícím se s nedostatkem prostředků na živobytí. Darované zboží jim předáme prostřednictvím našich sociálních služeb.

 

Rovněž bychom rádi vzdali hold našim ochotným zaměstnancům a dobrovolníkům, díky nimž se můžeme pravidelně účastnit této solidární akce.


Méně...
 
Finanční vzdělávání pro děti a mládež

Finanční vzdělávání pro děti a mládež

21.03.24

Naše pobočka ve Štětí i v letošním roce pokračuje ve vzdělávání dětí a mládeže v oblasti finanční gramotnosti. 


Více...
 
Finanční vzdělávání pro děti a mládež

Naše pobočka ve Štětí i v letošním roce pokračuje ve vzdělávání dětí a mládeže v oblasti finanční gramotnosti. 

V minulém týdnu jsme uspořádali tři přednášky pro žáky a žákyně 7., 8. a 9. tříd základní školy T. G. Masaryka ve Štětí, během nichž náš dluhový poradce vysvětlil, co je půjčka, exekuce, lichva, jak spravovat rozpočet, vytvářet si finanční rezervu a co může být v rámci exekuce zabaveno.

 

Zároveň šíříme osvětu o naší druhé službě ve Štětí. Pomoc terénního programu pro osoby v krizi přiblížíla jeho sociální pracovnice.


Méně...
 
Rok 2023 v pobočce NADĚJE ve Štětí

Rok 2023 v pobočce NADĚJE ve Štětí

06.02.24

Již devátým rokem v Štětí poskytujeme pomoc lidem v nouzi prostřednictvím dvou sociálních služeb: terénního programu a dluhové poradny.


Více...
 
Rok 2023 v pobočce NADĚJE ve Štětí

Již devátým rokem v Štětí poskytujeme pomoc lidem v nouzi prostřednictvím dvou sociálních služeb: terénního programu a dluhové poradny.

 

V minulém roce se na naše služby obrátili jednak klienti, kteří dlouhodobě čelí nepříznivé sociální situaci, ale také ti, kteří začali prožívat problémy v souvislosti se zdražováním základních životních potřeb a energií.

 

Terénní program pomohl v roce 2023 59 osobám. Poskytovali jsme zejména asistenci při hledání bydlení či zaměstnání, zprostředkovávali jsme služby a kontakty. Klienti rovněž využívali naše podpůrné rozhovory a doprovody do různých institucí, jakož i pomoc při vyplňování žádostí o dávky v hmotné nouzi a státní sociální podpory. V neposlední řadě jsme poskytovali podporu formou distribuce potravin a materiální pomoci.

 

Uspořádali jsme i několik akcí pro naše klienty a širokou veřejnost. Na jaře jsme se zapojili do celorepublikové výzvy „Ukliďme Česko“, a přestože účast nebyla příliš velká, podařilo se nám nasbírat 130 kg odpadu. Pro klienty jsme připravili oblíbené velikonoční Bingo, kdy jsme si společně zahráli tuto zábavnou hru, zdobili vajíčka a diskutovali o svátečních zvycích a tradicích. K oslavám 20 let NADĚJE v Ústeckém kraji se konal Orientační běh v Roudnici nad Labem. Pracovníci štětské pobočky nejen aktivně přispěli k přípravě a průběhu akce, ale také prezentovali své služby.

 

Na podzim jsme se zúčastnili veletrhu volnočasových aktivit v rámci Týdne mobility ve Štětí, naše služby jsme představili na vlastním stánku. Poté jsme zopakovali akci "Ukliďme Česko s Nadějí", tentokrát s dvakrát větší účastí než na jaře. Na Halloween jsme s klienty dlabali dýně a ozdobovali perníčky z naší roudnické sociálně terapeutické dílny. Rok jsme uzavřeli vánočním posezením s klienty. Na programu byla hra Bingo, předávání drobných dárků a ochutnávání vánočního cukroví, jež jsme dostali od dárců. Těší nás, že od klientů získáváme pozitivní zpětnou vazbu k našim společným akcím a že jsou pro ně motivací k další spolupráci s námi.

 

V dluhové poradně jsme v uplynulém roce pomohli 94 osobám ve finanční tísni. Potvrzuje se opět trend posledních let, kdy zájem o naše služby roste. Většina klientů se na nás obrátila s žádostí o pomoc při vstupu do oddlužení. Zejména jsme poskytovali asistenci při řešení exekucí a dokládání dokumentů insolvenčním správcům.

 

Celkem jsme podali 42 návrhů na povolení oddlužení, čímž jsme pomohli nemalému počtu osob dostat se z dluhových pastí.

 

Podařilo se nám rozšířit služby dluhové poradny i do Roudnice nad Labem, kde náš sociální pracovník působí v rámci detašovaného pracoviště jedno odpoledne v týdnu. Většina našich klientů pochází ze Štětí, ale také se na nás s důvěrou obrací lidé z okolních obcí, které spadají do ORP Roudnice nad Labem a Mělník.

 

Vzhledem k tomu, že přikládáme velký význam prevenci zadlužování obyvatel České republiky, průběžně organizujeme přednášky zaměřené na finanční gramotnost pro základní školy ve Štětí a okolí.

 

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat s žádostí o pomoc či spolupráci: NADĚJE Štětí, U Tržnice 701, tel.: 773 770 991, e-mail: david.hajek@nadeje.cz.


Méně...
 
Nový oblastní ředitel NADĚJE v Ústeckém kraji

Nový oblastní ředitel NADĚJE v Ústeckém kraji

05.02.24

S potěšením oznamujeme, že od 1. února zastává pozici nového oblastního ředitele NADĚJE v Ústeckém kraji Vojtěch Krump.


Více...
 
Nový oblastní ředitel NADĚJE v Ústeckém kraji

S potěšením oznamujeme, že od 1. února zastává pozici nového oblastního ředitele NADĚJE v Ústeckém kraji Vojtěch Krump.

 

Po čtyřech a půl letech střídá ve funkci Michaelu Lutišanovou, které děkujeme za mnohé, především však za empatický přístup a nasazení, díky nimž nás úspěšně provedla těžkými zkouškami, jako byly pandemie a uprchlická krize, a zároveň dokázala rozšířit naši činnost o moderní služby.

 

Vojtěch nastoupil do naší organizace před rokem jako projektový manažer a zásadním způsobem přispěl k zahájení realizace projektu Housing First. Má také bohaté zkušenosti s vedením personálních a provozních záležitostí jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru. „V NADĚJI jsem se setkal se skvělými a nadšenými profesionály, kteří v sociální oblasti odvádějí vynikající práci. Jsem rád, že jsem součástí takového týmu, a těším se na spolupráci na dalším rozvoji organizace a služeb,“ prozradil na úvod.


Méně...
 
Sbírka na pomoc dětem s bolavou duší je u konce

Sbírka na pomoc dětem s bolavou duší je u konce

22.01.24

Rádi bychom vám poděkovali za vaši obrovskou štědrost. Ve sbírce na pomoc dětem s bolavou duší jste darovali skvělých 197 328 korun, čímž jste překročili původní cílovou částku ve výši 150 tisíc korun.


Více...
 
Sbírka na pomoc dětem s bolavou duší je u konce

Rádi bychom vám poděkovali za vaši obrovskou štědrost. Ve sbírce na pomoc dětem s bolavou duší jste darovali skvělých 197 328 korun, čímž jste překročili původní cílovou částku ve výši 150 tisíc korun.

 

Díky vybraným prostředkům budeme schopni poskytnout citlivou a včasnou péči dětem a jejich rodinám v našich nových Centrech duševního zdraví v Chomutově a Žatci (působnost v okresech Chomutov a Louny). Současně zvýšíme kvalitu našich služeb v Centru v Terezíně na Litoměřicku.

 

Vážíme si každé podpory, vaše důvěra má pro nás velký význam. Společně můžeme ovlivnit budoucnost dětí a mládeže s psychickými problémy.


Méně...
 
Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III

Registrační číslo: CZ.03.04.01/00/22_010/0001326

16.01.24

Od roku 2023 se NADĚJE zapojila do návazného projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III.


Více...
 
Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III

Od roku 2023 se NADĚJE zapojila do návazného projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III.


Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního Programu Zaměstnanost plus (OPZ+) a státního rozpočtu České republiky a pomáhá lidem v tíživých sociálních situacích tím, že jim umožňuje překlenout těžké životní období poskytováním potravinové či materiální pomoc.


Projektem se zajišťuje distribuce trvanlivých potravin, hygienických pomůcek, základních domácích potřeb a některých textilních výrobků nejchudším občanům ČR. Probíhá též distribuce stanů, spacáků a karimatek pro řešení nouzových situací osob bez domova a distribuce školních pomůcek pro děti z rodin ve vážné sociální nouzi.


V rámci programu jsou poskytovány i doprovodné aktivity, které předcházejí vzniku krizových situací a jsou zaměřeny na eliminaci negativních sociálních vlivů (např. základní sociální poradenství, finanční poradenství, výživové poradenství, psychologická péče).


Cílem projektu je zlepšení situace podpořených osob ve smyslu zajištění jejich pravidelnějšího a kvalitnějšího stravování a zvýšení dostupnosti hygienických prostředků, základních domácích potřeb, textilních výrobků a školních pomůcek pro tyto osoby. Stany, spacáky a karimatky budou distribuovány zejména osobám bez domova s cílem alespoň částečně zlepšit jejich situaci, pokud nelze v konkrétním případě jejich ubytování řešit jiným způsobem.


Projekt rovněž přispívá k vybudování kontaktu a důvěry mezi pracovníky organizace a klienty a bude jakousi vstupní branou pomoci, kdy při přijímání potravinové a materiální pomoci jsou klienti více ochotní navázat kontakt a případně vyslechnout rady a doporučení pracovníků.


Dalším cílem projektu je vhodné a citlivé nasměrování osob z cílových skupin k dlouhodobějšímu řešení svojí situace, tedy k řešení příčin problémů, a to prostřednictvím poskytování doprovodných opatření spolu s potravinovou a materiální pomocí. Projekt tedy může tímto způsobem přispět ke zmírnění chudoby a sociálního vyloučení podpořených osob.


NADĚJE distribuci zajišťuje pomocí sociálních služeb, které poskytuje na území měst Praha, Litoměřice, Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav, Liberec, Štětí, Roudnice nad Labem, Lovosice, Česká Třebová, Klášterec nad Ohří, Kadaň a Lovosice.


Méně...