Štětí

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!


AKTUALITY

 
 
Spolupráce s 180DC

Spolupráce s 180DC

22.01.21

Během podzimního semestru 2020 jsme navázali spolupráci se studentskou organizací 180 Degrees Consulting Prague, která pro neziskovky bezplatně vytváří řešení aktuálních problémů či zlepšení stávajícího fungování. 


Více...
 
Spolupráce s 180DC

Během podzimního semestru 2020 jsme navázali spolupráci se studentskou organizací 180 Degrees Consulting Prague, která pro neziskovky bezplatně vytváří řešení aktuálních problémů či zlepšení stávajícího fungování.

Hlavním cílem projektu s naší litoměřickou oblastí bylo vytvořit strategii, jak navazovat nová partnerství.

 

Děkujeme 180DC za profesionální přístup a cenné rady, které jistě využijeme.


Méně...
 
Potravinová a materiální pomoc II

Potravinová a materiální pomoc II

16.10.20

V roce 2016 se NADĚJE zapojila do projektu Potravinová a materiální pomoc a i v roce 2020 využívá návazného projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II s registračním číslem CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008.


Více...
 
Potravinová a materiální pomoc II

V roce 2016 se NADĚJE zapojila do projektu Potravinová a materiální pomoc a i v roce 2020 využívá návazného projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II s registračním číslem CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008.

 

Projekt je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR. Cílem operačního programu je zmírňovat extrémní formy chudoby, jejichž dopad na sociální vyloučení je největší, jako jsou například bezdomovectví, chudoba dětí a potravinová nouze.

 

Pomoc je poskytována formou bezplatné distribuce potravin a základního materiálního zboží. Aktuálně jsou poskytovány dodávky potravin s dlouhodobou trvanlivostí, sortiment hygienických potřeb, textilních výrobků, základních domácích potřeb, spacáků, karimatek, stanů a školních pomůcek. Nově v pandemii byly z projektu financovány a poskytnuty roušky.

 

V rámci programu jsou poskytovány i doprovodné aktivity, které předcházejí vzniku krizových situací a jsou zaměřeny na eliminaci negativních sociálních vlivů (např. základní sociální poradenství, finanční poradenství, výživové poradenství, psychologická péče).

 

Sociální pracovníci NADĚJE předávají balíčky rodinám a jedincům, kteří jsou v nepříznivé životní situaci převážně spojené se ztrátou bydlení, a to ve městech Litoměřice, Štětí, Roudnice nad Labem, Lovosice, Klášterec nad Ohří, Kadaň, Praha, Jablonec nad Nisou, Liberec a Mladá Boleslav.

 

Plakát projektu: Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II

 

 


Méně...
 
Video: Soutěž „Tajemství výloh“ zná své vítěze

Video: Soutěž „Tajemství výloh“ zná své vítěze

08.09.20

V letních měsících červnu až srpnu jsme ve Štětí za pomoci našich partnerů uspořádali soutěž „Tajemství výloh“. Do soutěže se k naší radosti zapojilo 45 účastníků.


Více...
 
Video: Soutěž „Tajemství výloh“ zná své vítěze

V letních měsících červnu až srpnu jsme ve Štětí za pomoci našich partnerů uspořádali soutěž „Tajemství výloh“. Do soutěže se k naší radosti zapojilo 45 účastníků.

 

Soutěžící hledali ve výlohách našich partnerů jeden předmět netypický pro daný obchod či organizaci. Po nalezení všech 14 předmětů odevzdali vyplněný tiket a čekali na slosování o ceny. To proběhlo koncem srpna v kanceláři našich služeb ve Štětí v obchodním domě U Tržnice.

 

Menší cenu si odneslo dvě desítky soutěžících. Vítězkou se stala paní Kateřina, která za první místo získala dárkový koš v hodnotě 3 000 korun, jenž darovalo do soutěže Zdravé město Štětí a MA21.

 

Na slavnostním vyhlášení jsme veřejnosti rovněž prezentovali naše služby ve Štětí, Terénní program a Dluhovou poradnu – odborné sociální poradentství, a ředitelka oblasti Litoměřice Michaela Lutišanová pohovořila o 30. výročí vzniku NADĚJE.

 

Více ve videoreportáži Regionální televize Ústecka:


Méně...
 
Nadace ČEZ nás podpořila v boji proti koronaviru

Nadace ČEZ nás podpořila v boji proti koronaviru

24.07.20

Díky rychlé podpoře Nadace ČEZ v rámci grantu Krizová pomoc jsme mohli na ochranu před koronavirem pořídit za více než 50 tisíc korun digitální teploměry, látku na šití roušek a antibakteriální gely pro celou litoměřickou oblast NADĚJE.


Více...
 
Nadace ČEZ nás podpořila v boji proti koronaviru

Díky rychlé podpoře Nadace ČEZ v rámci grantu Krizová pomoc jsme mohli na ochranu před koronavirem pořídit za více než 50 tisíc korun digitální teploměry, látku na šití roušek a antibakteriální gely pro celou litoměřickou oblast NADĚJE.

Ochranné pomůcky byly a ještě budou využívány v šesti oblastních pobočkách Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Štětí, Klášterec nad Ohří, Kadaň.

Za dar z celého srdce velmi děkujeme.

Více informací o Nadaci ČEZ najdete na její webové stránce www.nadacecez.cz.


Méně...
 
Soutěž „Tajemství výloh“

Soutěž „Tajemství výloh“

09.06.20

Od 12. června do 14. srpna pořádáme ve Štětí soutěž „Tajemství výloh“. Ve výloze partnerů soutěže bude vystaven jeden předmět netypický pro daný obchod či organizaci. Soutěžící starší 18 let nebo se souhlasem zákonného zástupce má za úkol najít tento předmět umístěný ve výloze zapojených partnerů a zapsat ho do příslušného okénka na zakoupeném tiketu. Více informací naleznete v příloženém letáku a videu.


Více...
 
Soutěž „Tajemství výloh“

Od 12. června do 14. srpna pořádáme ve Štětí soutěž „Tajemství výloh“. Ve výloze partnerů soutěže bude vystaven jeden předmět netypický pro daný obchod či organizaci. Soutěžící starší 18 let nebo se souhlasem zákonného zástupce má za úkol najít tento předmět umístěný ve výloze zapojených partnerů a zapsat ho do příslušného okénka na zakoupeném tiketu. Více informací naleznete v příloženém letáku a videu.

 


Méně...
 
Děkujeme za finanční podporu v boji proti koronaviru

Děkujeme za finanční podporu v boji proti koronaviru

21.05.20

Jménem NADĚJE v oblasti Litoměřice děkujeme všem dárcům, kteří finančně přispěli na naši sbírku na portále Darujme.cz.


Více...
 
Děkujeme za finanční podporu v boji proti koronaviru

Jménem NADĚJE v oblasti Litoměřice děkujeme všem dárcům, kteří finančně přispěli na naši sbírku na portále Darujme.cz.

 

V polovině března jsme spustili sbírku na podporu NADĚJE v oblasti Litoměřice v boji proti koronaviru. Během vrcholu epidemie se naši zaměstnanci a dobrovolníci starali o skoro 300 klientů v rozličných službách, jako jsou azylové domy, noclehárny, nízkoprahová denní centra, krizová pomoc, terénní programy a chráněná bydlení v našich pobočkách v šesti městech: Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Štětí, Klášterec nad Ohří, Kadaň.

 

Dárci nám v dvouměsíční sbírce přispěli krásnou částkou 16 685 Kč, za což velmi děkujeme. Tato podpora nás těší a motivuje do naší další neutuchající práce.

 

Vybrané finanční prostředky jsme použili na pořízení ochranných pomůcek, dezinfekčních prostředků a materiálu k výrobě roušek, které nám a našim klientům pomohly v ochraně před koronavirem.

 

Ještě jednou srdečně děkujeme!


Méně...