Archiv zpráv

Úvod  Pobočky  Ústředí NADĚJE  Obecné  Archiv zpráv
 
Děkujeme Ježíškova vnoučata!

Děkujeme Ježíškova vnoučata!

09.01.24 | Praha

Milá Ježíškova vnoučata, už si Vánoce bez Vás nedokážeme ani představit. Díky Vám jste na tvářích lidí bez domova...


Více...
 
Děkujeme Ježíškova vnoučata!

Milá Ježíškova vnoučata,  

 

už si Vánoce bez Vás nedokážeme ani představit. Díky Vám jste na tvářích lidí bez domova ubytovaných v našich azylových domech a tréninkových bytech vykouzlili nejeden úsměv. A jak je známo, úsměv je lék, který léčí trable, žal a beznaděj.  

 

Děkujeme Vám, že jste nám i letos pomohli splnit desítky přání seniorů, kteří důvod k radosti mnohdy velmi těžko hledají. Často nejsou zvyklí na pozornost, která by v nich vyvolala pozitivní emoce. Děkujeme, že jim takovou pozornost poskytnete, děkujeme, že jste a že pomáháte.


Méně...
 
Primátorský svařák přinesl NADĚJI přes 75 tisíc korun

Primátorský svařák přinesl NADĚJI přes 75 tisíc korun

20.12.23 | Jablonec nad Nisou

V pátek 15. prosince prodával na Vánočních


Více...
 
Primátorský svařák přinesl NADĚJI přes 75 tisíc korun

     V pátek 15. prosince prodával na Vánočních slavnostech v Jablonci nad Nisou primátor Miloš Vele společně se svými náměstky tradiční Primátorský svařák v originálních hrnečcích.

Svařené víno prodávali členové vedení města od 15 do 18.30 hodin a výtěžek byl určen organizaci NADĚJE. Celkem se podařilo prodat 672 hrníčků s motivem jablonecké radnice, což byla logická volba vzhledem k jejímu 90. výročí i vzhledem k tomu, že Vláda ČR rozhodla o jejím zapsání na seznam národních kulturních památek. 

     NADĚJE působí v Jablonci nad Nisou již od roku 1998, během těch více než 25ti let došlo k mnoha významným změnám. V roce 2009 vznikl terénní program v Dlouhé ulici, ten získal v roce 2017 Akreditaci Ministerstva spravedlnosti pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. V roce 2015 se starý azylový dům kompletně přestěhoval do nových a kapacitně větších prostor v ulici Za Plynárnou. V roce 2023 byl otevřen sprchomat, který slouží především klientům terénního programu.

     Primátorský svařák vynesl částku 75 242 Kč, prodalo se 672 hrnků, do nichž se vytočilo 220 litrů svařeného vína a zhruba 10 litrů horkého nealko nápoje.

     Z výtěžku NADĚJE koupí pračku a sušičku. Tyto dvě věci souvisí s otevřením sprchomatu a péčí o klienty v oblasti hygieny a prevence kožních nemocí a dalších problémů, kterými trpí. Přejeme si naučit naše klienty starat se sami o sebe i své věci, aby se oblečení mohlo prát a nevyhazovat a brát ze skladu stále nové.

     Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli nákupem primátorského svařáku na dobrou věc a přejeme všem požehnané vánoční svátky a vše dobré v novém roce!

 

Míla Havrdová - oblastní ředitelka Naděje.


Méně...
 
Otevřený dopis vládě: přijměte zákon o podpoře v bydlení

Otevřený dopis vládě: přijměte zákon o podpoře v bydlení

Iniciativa za bydlení, jíž je NADĚJE součástí, apeluje

15.12.23 | Ústředí NADĚJE

Vážený pane premiére, vážené členky a členové vlády, jménem iniciativy Za bydlení Vám chceme...


Více...
 
Otevřený dopis vládě: přijměte zákon o podpoře v bydlení

Otevřený dopis vládě České republiky od iniciativy Za bydlení

 

V Praze dne 14. 12. 2023

 

 

Vážený pane premiére, vážené členky a členové vlády,
jménem iniciativy Za bydlení Vám chceme popřát šťastné a pokojné prožití vánočních svátků v klidu a bezpečí domova.

 

 

Tímto dopisem Vás zároveň upozorňujeme na všechny, co si sváteční klid nemůžou dovolit. Máme na mysli nejen statisíce dospělých v nestabilním nebo nevyhovujícím bydlení, ale i 61 000 dětí, které letošní Vánoce budou trávit bez tepla a bezpečí domova, protože žádný domov nemají.1 Jejich provizorními domovy jsou ubytovny, byty zcela bez nájemních smluv nebo se smlouvami na pouhých pár měsíců, azylové domy, instituce a byty ve špatném technickém stavu, ve kterých by žádné děti žít neměly.

 

 

V takovém prostředí mají děti, mimo jiné, ztížený přístup ke vzdělání, které by jim mohlo pomoct se vytrhnout ze spirály chudoby, do níž se většinou již narodily. Problémy s bydlením vedou ke znevýhodnění ve vzdělávání ještě předtím, než děti do školy nastoupí, ať už jde o horší duševní zdraví nebo absenci předškolního vzdělávání. Stejně tak jsou děti v bytové nouzi negativně ovlivněny méně podnětným prostředím, které má vliv na jejich sociální dovednosti a zdroje na celý život.

 

 

Kvůli častějším nemocem a dopadům stresu, které jsou v mnoha případech způsobeny nevyhovujícími hygienickými či tepelnými podmínkami jejich provizorních domovů, mají následně ve školách větší problémy s absencí. To jim neumožňuje se plně soustředit na to, co by pro ně v dětství mělo být kromě vlastního štěstí nejdůležitější – možnost v klidu se vzdělávat, aby mohly později rozhodovat o své budoucnosti samy.

 

 

Bytová nouze je také jednou z hlavních příčin odebrání dítěte z rodiny. To vede nejen ke zbytečně rozděleným rodinám, ale ve výsledku i k vyšším nákladům státu na zajištění základních potřeb a naplnění práv dětí.

 

 

Jsme si vědomi, že tato alarmující situace není přímým důsledkem Vaší politiky ani řízení státu. Krize bydlení nevznikla v posledních dvou letech, je to stále se zhoršující systémový problém posledních dekád, který nedávno prohloubila covidová pandemie a důsledky ruské agrese na Ukrajině.

V čem může být ale činnost této vlády zásadní a přínosná, je přijetí fungujícího zákona o podpoře v bydlení, který citelně pomůže krizi bydlení zmírnit, obzvlášť pro zranitelné skupiny obyvatel. Těmi jsou kromě seniorů a seniorek, osob se zdravotním postižením či samostatně pečujících rodičů právě i zmiňované děti. Děti zároveň podle dat MMR tvoří největší část z lidí v bytové nouzi.

 

 

Legislativní dluh České republiky v oblasti zákona systémově podporujícího bydlení, na který upozorňuje mimo jiné i Ústavní soud v nálezu II. ÚS 2533/20, je možné vyřešit již v průběhu příštího roku.2 Nadcházející rok je zároveň, vzhledem k trvání řádného legislativního procesu, pravděpodobně poslední příležitostí této vlády k prosazení zákona do konce stávajícího volebního období.

Několik předchozích vlád mělo, stejně jako současná vláda, zákon systémově podporující lidské právo na bydlení ve svých programových prioritách, přesto se doteď nikdy nepodařilo ho prosadit.

 

 

Jsme si vědomi, že neexistuje jedna příčina, kterou by bylo možné odstranit a vyřešil by se tím celý problém krize bydlení. Z našich analýz však jednoznačně vyplývá, že bez odpovídající strukturální reformy v politice bydlení není možné prohlubování krize bydlení předejít.

 

 

Zákon o podpoře v bydlení má dlouhodobou podporu naší iniciativy Za bydlení, která kromě nevládních neziskových organizací, nadací a poskytovatelů sociálních služeb zahrnuje také akademické pracovnice a pracovníky z univerzit po celé republice či celostátní, krajské, i obecní politiky a političky. Všichni se ve své každodenní činnosti setkáváme s absencí systémové podpory při ukončování bytové nouze a vnímáme potřebu podpory ze strany státu jako naprostou prioritu pro naše další fungování v sílící bytové a energetické krizi.

 

 

Chápeme zákon jako první krok k řešení krize. Sice ji sám o sobě nevyřeší, přesto může pomoct širokému množství občanů a občanek, kteří nyní šanci na stabilní bydlení nemají.

Pevně věříme, že příští Vánoční svátky budou moct nabídnout výhled na jistější zázemí domova pro všechny děti, které letošní svátky budou trávit v nejistotě. Ale aby se tak stalo, je třeba, abyste Vy, jako členové a členky vlády, v příštím roce skutečně prioritizovali přijetí zákona o podpoře v bydlení.

 

 

Děkujeme za vyslyšení a těšíme se na možnou spolupráci v příštím roce.

 

 

S úctou,

 

Mikoláš Opletal

 

Advocacy officer

Za bydlení

 

mikolas.opletal@socialnibydleni.org

 

+420 774 645 467Iniciativa Za bydlení spojuje více než 50jednotlivců a organizací z nevládního, akademického i veřejného sektoru. Už od minulého volebního období se snaží vyvolat a vést konstruktivní veřejnou apolitickou debatu o problému bytové nouze a zhoršující se dostupnosti důstojného bydlení v Česku. Jejím hlavním cílem je prosadit fungující institucionální a legislativní model, který zabrání propadu lidí na ulici či do sítě obchodníků s chudobou.

 

1 Zdroj: Závěrečná zpráva RIA https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCSAGX2IT/KORNCY3DRKO6

 

2 https://www.usoud.cz/aktualne/v-cr-chybi-zakon-o-socialnim-bydleni-dlouhodoba-nejistota-obcanu-tykajici-se-bydleni-muze-ohrozit-duveru-v-demokraticky-pravni-stat


Méně...
 
Jitka Zaoralová je Zlínský anděl pro rok 2023

Jitka Zaoralová je Zlínský anděl pro rok 2023

13.12.23 | Zlín

S radostí oznamujeme, že titul Zlínský anděl za rok 2023 získala paní Jitka Zaoralová, aktivizační pracovnice Domu pokojného stáří Naděje Zlín. Toto ocenění uděluje každoročně statutární město Zlín pracovníkům v sociálních službách za jejich příkladný výkon profese, obětavou práci a přínos pro společnost.


Více...
 
Jitka Zaoralová je Zlínský anděl pro rok 2023

 Paní Jitka Zaoralová pracuje v sociálních službách již více než 19 let, z toho více než 10 let v Domu pokojného stáří Naděje Zlín.  Devět let pracovala na domově se zvláštním režimem v přímé péči jako pečovatelka u osob s demencí a poslední rok jako aktivizační pracovnice domova a koordinátorka dobrovolníků. Je to člověk se srdcem na pravém místě, je velmi pracovitá, usměvavá, spolehlivá a obětavá. Její přístup ke klientům je laskavý, citlivý, empatický a respektující. Je organizačně zdatná, naslouchá klientům a jejich potřebám a snaží se ze všech sil přinášet prostřednictvím připravovaných akcí v domově klientům radost. Jitka nejenže organizuje, ale i sama aktivně vytváří program pro klienty jako např. trénování paměti, aktivní cvičení, výlety, tvoření a mnohé jiné.

 

Žádná oslava narozenin klientů se neobejde bez jejího zpěvu, nadšené klienty zase aktivně zapojuje do péče o venkovní květiny v domově. Fyzickou zdatnost zase využije při cvičení s klienty a také při každodenním obíhání klientů s nabídkou programu. 

 

Během své dlouholeté praxe absolvovala řadu kurzů, ve kterých se zdokonalovala ve své odbornosti při péči o klienty. Nyní se zaměřuje na kurzy určené pro oblast aktivizace klientů. Při své práci nezapomíná ani na rodiny našich klientů.

 

Uvědomuje si důležitost rodinných vazeb a také to, že nejen klienti, ale i rodiny potřebují podporu, povzbuzení, sdílení a pochopení v pro ně nelehkých a nových situacích nemoci jejich blízkého.

 

Dle slov jejích kolegyň a kolegů se s ní moc dobře spolupracuje. Také vždy ochotně přiloží ruku k dílu tam, kde je třeba. Nečeká až ji někdo požádá o pomoc, ale sama ji aktivně nabídne. Je velmi pracovitá, praktická a zastává přístup „zdravého selského rozumu“.

 

Jitka (my jí neřekneme jinak než Jíťo) je prostě a jednoduše profesionál, který i po letech praxe nezapomíná, že klient je především člověk – se svou jedinečnou hodnotou, důstojností, potřebami, schopnostmi a rodinnými vazbami, smyslem pro humor a dalšími individuálními specifiky.

 

Jitka považuje své povolání spíše za poslání a zcela jistě tuto práci nedělá pro žádné ocenění. Když se vracela po delší pauze (kvůli nemoci Covid) do práce, sdělovala, že je šťastná, že je zpět a je si zcela jistá, že její místo je v sociálních službách. My jsme o tom také přesvědčeni a jsme moc rádi, že ji máme ve svém týmu, protože se na ni můžeme za všech okolností spolehnout.

 

Titul Zlínský anděl 2023 jí právem náleží! Gratulujeme!

 

 


Méně...
 
Psychické problémy dítěte ovlivňují celou rodinu

Psychické problémy dítěte ovlivňují celou rodinu

13.12.23 | Terezín

V Centru duševního zdraví nepomáháme jen dětem a dospívajícími, spolupracujeme i s rodiči či pěstouny. To proto, že náročná situace dítěte ovlivňuje celou rodinu.


Více...
 
Psychické problémy dítěte ovlivňují celou rodinu

V Centru duševního zdraví nepomáháme jen dětem a dospívajícími, spolupracujeme i s rodiči či pěstouny. To proto, že náročná situace dítěte ovlivňuje celou rodinu.

 

S dětmi a rodiči se setkáváme podle toho, jak je to potřeba, obvykle jednou za dva týdny. Schůzky probíhají buď v našem zázemí, nebo na místech, kde se klient cítí nejlépe (doma, ve škole, v parku), případně při jeho hospitalizaci.

 

Při práci je pro nás důležité postupně odhalovat problémy a mluvit s dětmi i rodiči o jejich obavách nebo výčitkách. Pokud se dítěti nedaří, není to automaticky chyba rodiče. Někdy rodič nevědomky nevyhovuje potřebám dítěte. Všechny tyto aspekty společně probíráme a hledáme nová řešení. Někdy se ale také stává, že si rodič vyčítá poruchy dítěte, které jim nemohou být způsobeny.

 

V okrese Litoměřice ročně pomůžeme 70 dětem a dospívajícím s psychickými problémy. Vzhledem k vysoké poptávce po službě otevřeme na začátku roku 2024 další dvě nová Centra pro okresy Chomutov a Louny, čímž ročně zlepšíme život 150 dětem a jejich rodinám, které by jinak čekaly na odbornou podporu až půl roku.

 

Podpořte nás, abychom společně zajistili včasnou a kvalitní pomoc dětem s bolavou duší v Ústeckém kraji: www.darujme.cz/detskaduse.


Méně...
 
Charitativní kalendář ART 2024 je na světě!

Charitativní kalendář ART 2024 je na světě!

07.12.23 | Praha

V pondělí jsme ho náležitě pokřtili a nyní ho najdete na našem e-shopu. Kdo chce mít doma unikátní dílo v podobě nástěnného kalendáře...


Více...
 
Charitativní kalendář ART 2024 je na světě!

V pondělí jsme ho náležitě pokřtili a nyní ho najdete na našem e-shopu.

 

Kdo chce mít doma unikátní dílo v podobě nástěnného kalendáře nebo kdo chce originální dárek s přesahem, má jedinečnou příležitost!

 

https://eshop.nadeje.cz/produkty/#ulice

 

Na e-shopu nenajdete jen kalendář, ale také 16 jedinečných grafických tisků a litografií od umělců, které spojili své jméno a um s projektem Ulice pomáhá ulici.

 

Celý výtěžek jde na podporu kampaně Darujte nohy v teple, prostřednictvím které nakupujeme teplé zimní oblečení a boty lidem bez domova.

 

Darovat můžete:

https://www.darujme.cz/darujtenohyvteple


Méně...