Archiv zpráv

Úvod  Pobočky  Ústředí NADĚJE  Obecné  Archiv zpráv
 
Šestihodinový hudební maratón pro NADĚJI

Šestihodinový hudební maratón pro NADĚJI

07.06.18 | Liberec

Nápad uspořádat šestihodinový hudební maraton pro NADĚJI se mi už od začátku zdál šílený.


Více...
 
Šestihodinový hudební maratón pro NADĚJI

Nápad uspořádat šestihodinový hudební maraton pro NADĚJI se mi už od začátku zdál šílený. V dnešní době, kdy je tolik kultury a nikdo nemá prakticky na nic čas? A co když nevyjde počasí? Celá akce je naplánovaná ven do Lidových sadů v Liberci a ještě mám v živé paměti, jak jsme tam před dvěma lety pěkně vymrzli. Zběžně čtu jména vystupujících kapel: Major Tom, Kůlna band, Tres Udos, NASEKÁČ, Jana s harmonikou a další. Opravdu chtějí podpořit NADĚJI a zahrát bez jakéhokoli nároku na odměnu a pokrytí nutných nákladů na dopravu? Pro každý případ je tady oblíbený a stále známější Kateřiny band. Po chvilce váhání předávám všechny své starosti "tam nahoru" a začínám se těšit na netradiční akci, která nás čeká.

31. květen je horký jako nikdy, všude slunce a teplo. U vchodu mě již vítá náš kamarád Robert, věrný hlídač pokladničky, od které se za šest hodin ani nehne. Dále následují workshopy pro děti - výroba a malování tašek, zvířátek z papíru a další aktivity pro ně - balancování na provaze a skákání na trampolíně.

Přichází na řadu trochu nervózní spíkr Martin - obdivuji, co informací nastudoval, aby mohl celý večer provázet. Mluví o zakladatelích Iljovi a Vlastě Hradeckých, o pomoci lidem, občas vtipně zaglosuje a přidá k dobrému básničku. Jdu se podívat dál a vidím stánky s občerstvením, které obsluhují naši klienti.

Pak už hudební maraton. Jedna skupina střídá druhou, skvělá hudba, skvělý zvuk, profesionalita všech hudebníků. Přicházejí lidé z ulice: "Slyšíme krásnou hudbu, tak se jdeme podívat, co se tady děje." Přicházejí naši známí, zaměstnanci současní i bývalí. Pomalu se stmívá a lidí přibývá. Ještě nás čeká finále - skupina Tres Udos ve španělském rytmu a k tomu jako bonus fireshow. To je bomba! Všichni se zvedají z lavic a začíná se tančit.

Čas je neúprosný, v deset musíme končit, aby byl zachován noční klid. Jen neradi se loučíme a já volám: "Díky Markéto, Eri, Václave a další! Za rok na stejném místě alespoň třídenní, už se těším!"

 

Míla Havrdová,

oblastní ředitelka, Jablonec nad Nisou

 


Méně...
 

Mezinárodní den (ohrožených) dětí

01.06.18 | Ohrožené děti | Kateřina Pivoňková

Mezinárodní den dětí si snadno spojíme s pestrobarevnými skákacími hrady na náměstích, rozdáváním cukrlat a všeobecným veselím. To je


Více...
 

Mezinárodní den dětí si snadno spojíme s pestrobarevnými skákacími hrady na náměstích, rozdáváním cukrlat a všeobecným veselím. To je sice hezké, ale je to pro každé dítě?

 

Jak se žije dětem v České republice? Vodítkem v uvažování se může stát Úmluva o právech dítěte, kterou ČR ratifikovala stejně jako většina států. Naposledy v květnu 2011 naši zástupci podávali periodickou zprávu o naplňování Úmluvy a teď v červnu je to znovu čeká.

 

V roce 2011 členové Výboru pro práva dítěte OSN nejvíce vytýkali českému státu velké množství dětí v ústavech, oddělenost školství pro děti s handicapem a neexistenci orgánu, který by koordinoval dodržování Úmluvy.

 

Jaké bude teď stát skládat účty po dalších letech snahy o naplňování Úmluvy? Jsem zvědavá na zprávy, jak se daří prohlubovat inkluzi dětí s disabilitou do hlavního vzdělávacího proudu. Snad nám přinesou radost i čísla dokazující, jak ubývá dětí v ústavech a přibývá pěstounů, a tím i skutečně rodinného prostředí pro ty děti, o které se nemohou starat vlastní rodiče.

 

Pohled z terénu

Rozhodně se nedaří dobře dětem v rodinách, které jsou postižené exekucí nebo insolvencí. Pokud máme dnes přes 860 tisíc lidí v exekuci, kolika rodin s dětmi se to asi týká? Naši zákonodárci jsou zodpovědní za to, aby zákony umožnily lidem co nejdříve dosáhnout oddlužení. Situace je neúnosná a podle odborníků nesnese srovnání s žádnou evropskou zemí na západ od Česka. Úmluva vede státy k dosahování nejlepšího zájmu dítěte - v článku 27 uznává právo každého dítěte na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj -  proto už dávno měli naši politici nemravnost celé problematiky dluhů u nás řešit.

 

Do čeho ses narodil, v tom zůstaneš

Vidíme to hlavně v rodinách s dětmi ve vyloučených lokalitách, a to v nich sociální práce probíhá už mnoho let. Zeptejte se terénních pracovníků na životní šance dětí rodící se chudým, zadluženým a málo vzdělaným rodičům. Mnozí z „teréňáků“ už znají děti těchto dětí. Jejich cesta vzhůru je o tolik těžší než u dětí drtivé většiny čtenářů těchto řádků.

 

Síť, spolupráce, otevřenost

Jaká je praktická zkušenost z terénu sociální práce na malém městě nebo ve vyloučené lokalitě? Už léta vnímáme, kolik aktérů se snaží nějakým způsobem podpořit ohrožené dítě z rodiny v potížích. Něco dělá státní úředník sociálně právní ochrany, něco dětský lékař, psycholog, někdy psychiatr. Zajímá se učitel. Snaží se lidé v nestátních sociálních službách – nízkoprahových klubech pro děti a mládež, přímo do rodiny dochází sociálně aktivizační služba. Nejednou stejně dítě stráví dva měsíce ve středisku výchovné péče. Víme to už dlouho a je to potvrzené zkušenostmi ze zahraničí: musíme to dát dohromady! Netříštit péči o ohrožené rodiny a pomoc dítěti mezi sektory školství, zdravotnictví a sociální péče, propojit se, síťovat, dávat pomoci smysl a efektivitu.

 

Kateřina Pivoňková je ředitelka pobočky NADĚJE ve Zlíně.Méně...
 

Svátek sousedů - patříme k sobě, i když jsme každý jiný

29.05.18 | Lidé s handicapem | Kateřina Pivoňková

Když se Eva před šedesáti lety narodila, bylo zřejmé, že kvůli mozkové obrně nebude nikdy taková, jako zdravé děti. Fyzické i mentální


Více...
 

Když se Eva před šedesáti lety narodila, bylo zřejmé, že kvůli mozkové obrně nebude nikdy taková, jako zdravé děti. Fyzické i mentální postižení sice nebylo tak hluboké, ale optikou tehdejšího přístupu k lidem jiným než zdravým vlastně neměla šanci na samostatný život.

 

To však nebylo nic pro její rodiče. Zvlášť maminka ji vychovávala k samostatnosti, společenskému chování, trpělivě ji vedla k četbě, udělala všechno možné pro její zdraví. Rodina byla velmi přátelská, pevně zasazena v komunitě sousedů, malého města i farnosti. A tak Evu každý bral úplně normálně. Lidé z domu, z kostela, nově získaní přátelé v lázních, na rekreačních pobytech, které Eva milovala. Dokázala cestovat, posílala pohledy, telefonovala známým, kupovala dárky. Když rodiče zemřeli, samozřejmě zůstala ve své domácnosti a zvládala to. Potřebovala pomoc, jistě, od své opatrovnice, sousedů i od sociálních pracovníků. Ale obstála.

 

Obstála taky její maminka. Nevzdala naději, že její dcera bude žít samostatný a důstojný život navzdory postižení. Dát Evu do ústavu pro ni nebylo alternativou. Obstáli Evini sousedé a známí, vždycky ji brali jako sobě rovnou, a to Evě pomáhalo žít normálně. Obstáli přátelé z kostela, pro něž byla Eva sestrou a kteří se na ni těšili, rádi s ní promlouvali, vážili si jí. Obstála její opatrovnice, když věřila Evě, že dokáže samostatně žít i po smrti rodičů. Hlavně obstála Eva, její přátelství, její starost o nás. Její dobré srdce neschopné zloby a postranních myšlenek pro nás bylo mimořádné.

 

Teď odešla a mě to nutí přemýšlet, proč je její příběh tak ojedinělý. Tuším, že podstatná pro život lidí se ztíženými podmínkami je podporující komunita. Přijímající společenství sousedů, přátel, spolupracovníků, souputníků. Proto má smysl připomínat si Svátek sousedů, který připadá na 30. května. Nejde jen o pěkné sousedské vztahy, klábosení přes plot a půjčování potravin, které jako naschvál zrovna došly. Dobrý život může být tam, kde přirozeně žijí zdraví s nemocnými, společensky úspěšní s těmi, pro které je úspěchem zvládnutý každý obyčejný den. Jde o nás, kterým bude Eva chybět. Ten příběh nás oslovuje – patříme k sobě, i když jsme každý jiný. Jeden druhého potřebuje i obohacuje. Tak je to normální, tak to má být.

 

Kateřina Pivoňková je ředitelka pobočky NADĚJE ve Zlíně.


Méně...
 
Když se n(N)aděje do Bohnic poděje

Když se n(N)aděje do Bohnic poděje

aneb MEZI PLOTY

24.05.18 | Praha

Život je krásný, ale není lehký. Zvlášť ne v dnešním světě, kdy máme mnohdy pocit, že převládá uspěchanost, bezohlednost, lhostejnost nebo nevraživost, důraz na výkon, vlastnění a moc. 


Více...
 
Když se n(N)aděje do Bohnic poděje

Život je krásný, ale není lehký. Zvlášť ne v dnešním světě, kdy máme mnohdy pocit, že převládá uspěchanost, bezohlednost, lhostejnost nebo nevraživost, důraz na výkon, vlastnění a moc. 

Někdy už je pro duši nemožné to unést. Ale je tu ještě místo, kde si lze odpočinout, najít pochopení, podporu a pomoc, a kde je naděje, že zase bude líp.

Psychiatrická nemocnice Bohnice je tím místem naděje. 

A bude jím ještě víc o tomto víkendu 26. - 27. 5. 2018, kdy se tu koná 26. ročník festivalu MEZI PLOTY, jehož cílem je propojit lidi. Lidi různě vnímající, smýšlející a prožívající a také nestejně silné a schopné řešit svoje problémy. 

Toto je posláním i NADĚJE v Praze, pomáhat lidem, kteří jsou na tom jinak než většina společnosti, lidem bez domova. Proto se i NADĚJE opět po roce poděje do Bohnic, do Rodinné zóny, do sekce Hraj si, bav se a vytvářej, a vy si budete moci u našeho stánku vyrobit vlastní placku (button) pro radost a povzbuzení sobě nebo někoho blízkého, na kom Vám záleží. 

Těšíme se na vás!  


Méně...
 
Ilja Hradecký převzal ocenění z rukou zástupců Nadace Charty 77

Ilja Hradecký převzal ocenění z rukou zástupců Nadace Charty 77

24.05.18 | Ústředí NADĚJE

Už 28 let se vedle nás odvíjí mimořádný příběh pana Ilji Hradeckého a jeho odpovědi na volání světa okolo něj. Nadace Charty 77 mu


Více...
 
Ilja Hradecký převzal ocenění z rukou zástupců Nadace Charty 77

Už 28 let se vedle nás odvíjí mimořádný příběh pana Ilji Hradeckého a jeho odpovědi na volání světa okolo něj. Nadace Charty 77 mu včera udělila Cenu Františka Kriegla za občanskou statečnost. Převzal ji z rukou socioložky Jiřiny Šiklové a evangelického faráře a bývalého mluvčího Charty 77 Miloše Rejchrta.

 

Byl to pro nás v NADĚJI velký okamžik. Vnímáme cestu pana Hradeckého jako silný příklad pro nás všechny. Děkujeme za něj.

 

"Prostě jsme lidé, kteří potřebují pomoc, a jindy ji zase můžou poskytnout. To je realita. U nás je zprofanované slovo ´solidarita´. Ale to jsou prostě vztahy mezi lidmi. I když se neznáme, tak proč bychom si nemohli pomoct, když vidíme někoho v nouzi."

 

Reportáž České televize:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11412378947-90-ct24/218411058130523/obsah/622019-cena-frantiska-kriegla-pro-rok-2018

Hana Šimková
vztahy s veřejností


Méně...
 

Princip Javert – (ne)vůle ke smyslu

23.05.18 | Zákon o sociálních službách | Pavel Polák

V. E. Frankl tvrdí, že člověk je bytost hledající smysl, a já na to většinou spoléhám. Někdy je to však těžké připustit. Možná jsem


Více...
 

V. E. Frankl tvrdí, že člověk je bytost hledající smysl, a já na to většinou spoléhám. Někdy je to však těžké připustit. Možná jsem nedostatečně vnímavý, ale snažím se být.

 

Druhá dimenze

Musím uznat, že jedinečné pojetí rozkrývání smyslu má postava inspektora Javerta z Bídníků. Smyslem jeho života byl zákon a jeho striktní dodržování. Lidský rozměr byl nadbytečný. Dostat Jeana Valjeana na galeje bylo prvořadé. Podstata jeho banálního provinění a lidský kontext nehrály zpočátku roli. Nicméně došlo k něčemu, co by zprvu nikdo od Javerta neočekával. Vytvořil novou dimenzi svého pojetí smyslu tím, že potřeboval zůstat věrný slepému dodržení zákona a zároveň udělit milost Valjeanovi, o jehož souladu se životem, který předpokládá duch zákona, tedy spořádaným, úctyhodným, prospěšným, nemohl už dále pochybovat. Jediným Javertovým východiskem z této ambivalence byla smrt.

 

Ambivalence ducha, smyslu zákona a striktního výkladu dikce zákona, respektive jeho slepého dodržování, před lety pojmenoval Václav Havel v krizové situaci, ve které se ocitala Česká televize. Pojmenoval tak tehdy fenomén, který pro řadu politiků nebyl absolutně stravitelný.

 

NADĚJE se několik měsíců pře s Krajským úřadem Zlínského kraje o výklad zákona o sociálních službách. O to, co je správně a co je správné.

 

Kontakt bez kontaktu

Prvním z větších témat byl kontakt s přirozeným společenským prostředím v ambulantních službách. Úředník Javert odkazoval na to, že je správně neopouštět ambulantní služby, neboť jsou registrovány na jedné adrese a v rámci poskytování základní činnosti služby ji není možné opustit. Opěrným pilířem se stal § 33 zákona, který mimo jiné říká „ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování“. Neříká však v žádném případě, že je nemůže s podporou pomáhajících profesionálů opouštět. Bylo nám doporučeno na přirozené společenské prostředí odkazovat, případně jej uvnitř služby simulovat.

 

My jsme upozorňovali na § 2 s tím, že duch zákona v něm vyjádřen nám sděluje pravý opak. Například tímto ustanovením „Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování“. A pak samozřejmě také na to, že ambulantní služby mají ve svých základních činnostech kontakt se společenským prostředím obsažen a být v kontaktu s prostředím bez kontaktu s ním je bezesmyslné.

 

Kraj si vyžádal stanovisko MPSV ČR. MPSV připustilo existenci ducha zákona (budiž mu za to vyjádřen skutečný dík) i kontaktu se společenským prostředím, které je skutečné. Javert se však zabývá  objemem a cítí pochybnost. Neuchopitelnost ducha zákona může leckomu vyrobit vrásky. Já v něj věřím úplně stejně, jako věřím v Ducha Svatého, tedy zcela. Prakticky to znamenalo, že dle Javerta nemohli lidé ze sociálně terapeutické dílny například jít s podporou pracovníků na chráněné pracoviště, podívat se, kde by mohli pracovat, na úřad práce zorientovat se ve svých možnostech, lidé s těžkým kombinovaným postižením z denního stacionáře prostě jen tak ven, mezi lidi. Javert to viděl jinak a obtížně se s tím smiřuje. MPSV je ovšem metodicky nadřízený orgán, a tak je třeba to respektovat. Ovšem je třeba to stejně regulovat. Díky Bohu alespoň za to. S tím se dá pracovat.

 

Raději rozbít než prodat

Druhou  větší oblastí se stal prodej výrobků sociálně terapeutických dílen. Tyto služby by neměly prodávat výrobky. Je to prvoplánové. Chce poskytovatel získat finanční prostředky? Jak je možné, že v dílnách vzniknou hodnotné věci?

 

Je moc těžké Javerta přesvědčit, že praktická užitnost produktů terapie má jako taková terapeutický význam. Velmi silný. Pochybnost zůstává, ale nadřízený orgán to připustil. Ovšem i zde se bude snažit Javert regulovat. Nabízí se objem. Jak velké procento bude v pořádku, aby to v podezíravé mysli Javertově nespouštělo neurózu podezření, že tu někdo vydělává? Bude to 5 %, 10 %? Bude to každopádně jeho dilema.

 

Kavárnu zavřít, kávu vylít

Ještě v několika dalších oblastech se musí smiřovat s kompromisem. Jedna oblast však zůstala v nesouladu. Tréninková kavárna jako sociální služba. Unikátní prostor sociálně terapeutické dílny spojený s veřejným prostorem. Možnost tréninku v přirozeném prostředí, individualizované terapie, účasti v přirozených situacích, komunikace s lidmi, zpětné vazby. Kavárna, která nemá parametry podnikání, nevyváří zisk a každou korunu výnosu věnuje na krytí nákladů sociální služby, tedy sociálně terapeutické dílny, kterou je, protože o nic jiného než o terapii se zde nejedná, neexistuje její jiný smysl, nemá žádný jiný účel. Jen kavárna uzavřená, bez zákazníků, bez reálného prostředí, to by bylo prostředí, které by Javert bez problému uznal.

 

Hranice absurdního dramatu

Jak prosté, ale jak složité přijmout pro Javerta. Nezbývá, než se za něj modlit. Modlit se za to, aby přešel ze své první fáze do fáze druhé, tedy té, kde shledává smysl věcí a upouští od trestu. Nechť neskáče do řeky v poutech, bylo by to zbytečné. Mnohem smysluplnější by bylo, kdyby v tomto bodě drama skončilo. Kdyby jen nenasadil pouta někomu, kdo je nemá proč nosit, kdo se neprovinil ani na samém počátku. My trváme na tom, že jsme v souladu s dikcí i duchem zákona, tedy oběma jeho dimenzemi. Vzhledem k tomu, že projekty sociálně terapeutických dílen jako tréninkových kaváren fungují napříč kraji a realizují je neziskové i příspěvkové organizace, je zřejmé, že princip Javert není u krajských úřadů univerzální. Je příjemné vidět, jako například v případě Libereckého kraje a jeho příspěvkové organizace, kterou v realizaci tréninkové kavárny jako sociální služby aktivně podporuje, že vůle ke smyslu existuje.

 

Pavel Polák je ředitel pobočky NADĚJE v Otrokovicích.


Méně...