Archiv zpráv

Úvod  Pobočky  Ústředí NADĚJE  Obecné  Archiv zpráv
 
Běžci podpořili NADĚJI na Sportisimo 1/2Maratonu Praha!

Běžci podpořili NADĚJI na Sportisimo 1/2Maratonu Praha!

Kolik příběhů se vejde do jednoho závodu?

03.04.17 | Ústředí NADĚJE

V sobotu 1. dubna v 10 hodin odstartoval na Palachově náměstí v Praze 19. ročník Sportisimo 1/2Maratonu. Za NADĚJI běželo 38 běžců, z


Více...
 
Běžci podpořili NADĚJI na Sportisimo 1/2Maratonu Praha!

V sobotu 1. dubna v 10 hodin odstartoval na Palachově náměstí v Praze 19. ročník Sportisimo 1/2Maratonu. Za NADĚJI běželo 38 běžců, z nichž 12 bylo z České republiky. Ostatní přijeli z Rakouska, Švédska, Anglie, Izraele, Francie, Maďarska, Švýcarska, Norska, Itálie, USA a Ruska.

 

Byli mezi nimi také Petr Dvořák a Samuel Mrázik, kteří na svůj běh pro NADĚJI vybrali díky videu s žádostí o podporu. "Jsme dva chudí studenti, co rádi hecujou různý bláznivý věci. Ani jeden z nás v životě neuběhl víc jak 10 km (můj max je asi 8 km a Sam? - ten nikdy ani neběhal), ale přesto jsme si řekli (respektive jsem si to řekl spíš já a Sama do toho překecal), že prostě uběhneme půlmaraton a spojíme to s tím, že vybereme peníze na dobrou věc." Proč právě pro NADĚJI? Podle vlastních slov kluky nejprve zaujalo jméno NADĚJE a po bližším prozkoumání naší činnosti také služby, kterým se věnujeme.

 

Mimořádným reprezentantem našich barev byl bezesporu Roman Pleva. Roman je asi 2 roky bez domova, v současné době žije ve stanu a živí se tím, že dělá bubliny na Staroměstském náměstí, kde je možné ho potkat téměř každý den. Roman se zapojil do běžeckých tréninků, které pro klienty bez domova pořádá pražská pobočka NADĚJE pod vedením 4 našich zaměstnanců. Někdy z klientů přišel jenom Roman. On ale docházel pravidelně a byl do běhu opravdu nadšený. V sobotu dokončil svůj první půlmaraton v životě.

 

Děkujeme všem, kteří jste nás podpořili svým během a děkujeme společnosti RunCzech za spolupráci!


Podívejte se na fotky a další příspěvky ze závodu na náš Facebook

https://www.facebook.com/nadeje.cz/Méně...
 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

19.03.17 | Středisko Svatoplukova

Naše služba poskytuje pomoc prostřednictvím sociálního poradenství rodinám, které jsou postižené nebo ohrožené sociálním vyloučením. Rodiny, které  jsou ve složité sociální situaci, se sociální pracovnicí řeší zejména zadluženost, zajištění zaměstnání, vhodnějšího ubytování. Podporujeme vzdělávání dětí a mládeže. Ve spolupráci s dalšími subjekty jsou řešeny problémy užívání návykových látek.


Více...
 

Zásady:

DOBROVOLNOST

POCHOPENÍ A RESPEKT

PODPORA

MLČENLIVOST

BEZPLATNOST

 

Povinnost mlčenlivosti

Zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se osob, kterým jsou poskytovány sociální služby. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního vztahu. Mlčenlivosti může být zaměstnanec zproštěn pouze osobou samotnou, a to písemně s uvedením rozsahu a účelu.

 

Bez souhlasu klienta lze sdělovat údaje pouze subjektům oprávněným tyto údaje požadovat na základě příslušných zákonů. Uvedené subjekty musí prokázat, které konkrétní právní ustanovení je k požadování informace opravňuje.

 

Ochrana osobních údajů

V případě, že pracovník potřebuje zpracovat osobní údaje klienta (soubor informací, které vedou k identifikaci klienta), je povinen klienta poučit a získat jeho souhlas s poskytováním údajů (příloha).

Osobní údaje je povoleno shromažďovat pouze za účelem řešení nepříznivé sociální situace klienta prostřednictvím sociální služby. Shromažďují se pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro naplnění stanoveného účelu. Rozsah shromažďovaných osobních údajů nesmí překročit rámec, který je nezbytný pro poskytnutí jednotlivých činností dohodnutých s klientem.


Méně...
 
Podpořte NADĚJI pohybem

Podpořte NADĚJI pohybem

17.03.17 | Litoměřice

Podpořte pohybem své zdraví a zároveň NADĚJI. Prostřednictvím mobilní aplikace Nadace ČEZ můžete svými výkony přispět na příměstský tábor pro děti z azylového domu NADĚJE Litoměřice.


Více...
 
Podpořte NADĚJI pohybem

 

Podpořte pohybem své zdraví a zároveň NADĚJI. Prostřednictvím mobilní aplikace Nadace ČEZ můžete svými výkony přispět na příměstský tábor pro děti z azylového domu NADĚJE Litoměřice.

 

Více na: http://www.pomahejpohybem.cz/#projects 

 

 

 


Méně...
 
Sbírání zkušeností v Rakousku

Sbírání zkušeností v Rakousku

17.03.17 | Zlín

Poprvé v historii zlínské pobočky NADĚJE se pracovníci služeb pro seniory vydali sbírat zkušenosti do zahraničí, konkrétně do Innsbrucku.

Navštívili jsme dvě organizace, které se, stejně jako my, věnují péči o seniory a lidi žijící s demencí. 


Více...
 
Sbírání zkušeností v Rakousku

Poprvé v historii zlínské pobočky NADĚJE se pracovníci služeb pro seniory vydali sbírat zkušenosti do zahraničí, konkrétně do Innsbrucku.

Navštívili jsme dvě organizace, které se, stejně jako my, věnují péči o seniory a lidi žijící s demencí. První den jsme poznali ambulantní službu (denní stacionář) organizace VAGET. Je to nezisková organizace zaměřená na sociální a zdravotní péči o lidi s gerontopsychiatrickou diagnózou.

Druhý den jsme měli možnost strávit velmi podnětné dopoledne v pobytové sociální službě - Wohnheim Lohbach. Je to městské sociální zařízení - domov pro seniory a lidi s demencí.

Přivezli jsme si mnoho velmi zajímavých poznatků a podnětů pro další rozvoj našich služeb a alespoň na malou chvíli jsme nakoukli "za hranice všedních dní". 

 

Několik ilustračních fotografií najdete tady a na našem facebooku. 


Méně...
 
NADĚJE v Otrokovicích otevřela novou službu

NADĚJE v Otrokovicích otevřela novou službu

09.03.17 | Otrokovice

Za účasti představitelů politického a duchovního života města Otrokovice, odborné veřejnosti a dalších pozvaných hostů otevřela 8. března otrokovická pobočka NADĚJE novou službu


Více...
 
NADĚJE v Otrokovicích otevřela novou službu

Za účasti představitelů politického a duchovního života města Otrokovice, odborné veřejnosti a dalších pozvaných hostů otevřela 8. března otrokovická pobočka NADĚJE novou službu pro lidi s handicapem. Spektrum sociálních služeb, které jsou na území města Otrokovice poskytovány lidem s mentálním a kombinovaným postižením, se tak rozrůstá o další službu – chráněné bydlení komunitního typu.

„Moc nás těší, že se nám podařilo novou službu vybudovat. Jedná se vlastně o rozšíření chráněného bydlení, které v Otrokovicích poskytujeme již od roku 2006 a je individuálního typu. V naší nově otevírané službě žijí klienti v komunitě a mají k dispozici nepřetržitou podporu asistentů přímo v domě, kde bydlí. Mohou ji tak využívat i lidé s vyšší mírou potřeby péče. Svůj nový domov našlo v chráněném bydlení už 8 klientů. Kapacita je tak plně obsazena,“ představil novou službu Pavel Polák, ředitel otrokovické pobočky NADĚJE.

„Objekt, ve kterém je služba chráněného bydlení poskytována, je velký rodinný dům v běžné zástavbě v centru města, který se na první pohled ničím neliší od ostatních domů. To bylo také naším cílem – umožnit lidem s handicapem žít jako ostatní lidé, ve své domácnosti, zajišťovat si sami věci, které ke svému životu potřebují. Naši klienti v této nové službě bydlí ve dvou domácnostech vždy po čtyřech lidech a využívají pomoci asistentů, s nimiž chodí na nákupy, vaří, uklízí atd.,“ přiblížila službu její vedoucí, Karla Koutná.

NADĚJE, která zajišťuje nově otevíranou službu, působí v Otrokovicích již dvacátým čtvrtým rokem. Za tuto dobu vybudovala na území města komplex vzájemně provázaných sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Nabízí služby lidem s lehčím postižením i s těžkým handicapem. „Naše činnost je možná jen díky podpoře jak ze strany Zlínského kraje, města Otrokovice a dalších obcí, tak ze strany sponzorů a dárců. Ti všichni se také zasloužili o to, že jsme mohli naši novou službu zařídit potřebným vybavením a můžeme ji provozovat. Za to jim patří naše poděkování,“ uzavřel Pavel Polák.

 

Fotografie z nového chráněného bydlení


Méně...
 
Sociálně terapeutická dílna NADĚJE se stěhuje do nových prostor

Sociálně terapeutická dílna NADĚJE se stěhuje do nových prostor

08.02.17 | Otrokovice

Otrokovická pobočka NADĚJE otevřela 7. února 2017 za účasti představitelů Zlínského kraje a města Otrokovice nové prostory pro sociálně terapeutickou dílnu a sociální rehabilitaci.


Více...
 
Sociálně terapeutická dílna NADĚJE se stěhuje do nových prostor

 

Otrokovická pobočka NADĚJE otevřela 7. února 2017 za účasti představitelů Zlínského kraje a města Otrokovice nové prostory pro sociálně terapeutickou dílnu a sociální rehabilitaci.

 

Program Keramický a textilní ateliér, který v Otrokovicích funguje od roku 1999, získává nové zázemí. Nové prostory oddělují tzv. Ateliér od objektu, ve kterém jsou poskytovány i jiné sociální služby. Nové prostory na třídě Tomáše Bati jsou větší a zcela bezbariérové. Ateliér se posouvá více do běžného prostředí a získává charakter místa, kde lidé obvykle pracují. Změna vytváří lepší příležitosti naplňovat základní cíl sociální služby - připravit lidi se zdravotním postižením na vstup na trh práce.

 

Součástí sociální služby je i tréninková kavárna Café Naděje a tzv. Svačinkárna, které začaly fungovat v předchozích letech v reakci na vyvíjející se potřeby klientů. Abychom zajistili klientům připraveným na zaměstnání přímý most do reálného života, založila NADĚJE obecně prospěšnou společnost, která vytváří chráněná pracovní místa. Někteří klienti ale odcházejí do nechráněného zaměstnání.

 

Přesun sociálně terapeutické dílny do nových prostor je součástí rozvoje otrokovické pobočky NADĚJE. Naše služby se vyvíjejí tak, jak se vyvíjejí potřeby našich klientů a lidí se zdravotním postižením v regionu. Další, neméně významnou změnou je připravované otevření nových prostor chráněného bydlení, které NADĚJE realizuje v Otrokovicích od roku 2006. Během měsíce února ve vile v centru Otrokovic najde bydlení dalších osm klientů, kteří doposud žili v Domově pro osoby se zdravotním postižením. Všechny tyto kroky mají za cíl pomoci našim klientům žít kvalitnější a samostatnější život podobný životu jejich vrstevníků. 

 

Fotografie z otevření dílny naleznete zde


Méně...