Archiv zpráv

Úvod  Pobočky  Ústředí NADĚJE  Obecné  Archiv zpráv
 
Jeden svět 2016

Jeden svět 2016

05.04.16 | Liberec

Kapela Kateřiny band odstartovala festival Jeden svět 2016 v Liberci 4. dubna. 


Více...
 
Jeden svět 2016

Kapela Kateřiny band odstartovala festival Jeden svět 2016 v Liberci 4. dubna. Hledání domova - to je hlavní téma 18. ročníku mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech. Tento festival se koná ve 33 českých městech. Organizace Člověk v tísni pozvala kapelu Kateřiny band, aby zahájila svými písněmi festival Jeden svět ne náhodou - NADĚJE je totiž organizace, která v libereckém kraji pomáhá hledat domov lidem, kteří ho ztratili. V rámci prvního večera mohli návštěvníci shlédnout dokumentární film "Nemusíš s láskou, stačí s citem". Domov je většina z nás zvyklá brát jako samozřejmost a začne mu věnovat pozornost, až když hrozí, že o něj přijde.




Méně...
 
Český Siemens již rok zaměstnává lidi bez domova

Český Siemens již rok zaměstnává lidi bez domova

05.04.16 | Ústředí NADĚJE

Český Siemens slaví první výročí svého programu na pomoc lidem bez domova Restart@Siemens. Vybraným osobám firma Siemens nabízí


Více...
 
Český Siemens již rok zaměstnává lidi bez domova

Český Siemens slaví první výročí svého programu na pomoc lidem bez domova Restart@Siemens. Vybraným osobám firma Siemens nabízí zaměstnání, jeden rok hradí náklady na bydlení a současně poskytuje sociální podporu a poradenství. V prvním roce Siemens zaměstnal pět osob bez domova a přijímání dalších vhodných kandidátů pokračuje. Programu Restart@Siemens udělila záštitu ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, jeho partnery jsou neziskové organizace NADĚJE, Charita ČR a Armáda spásy.

 

Kde účastníci programu Restart@Siemens pracují?

Účastníci programu Restart@Siemens jsou zaměstnáni ve výrobních závodech společnosti Siemens v Drásově, Mohelnici a Trutnově a také v centru sdílených služeb v Ostravě. Vykonávají různé profese (CNC obráběč, dělník, skladník, účetní) a stali se plnohodnotnými členy svých týmů.

 

Jaké jsou po roce programu Restart@Siemens zkušenosti?

Nástup do stálého zaměstnání a budování nového domova pro tyto lidi představuje velkou zátěž, kterou nemohou zvládnout sami. Potřebují stálou podporu a poradenství v mnoha praktických záležitostech, povzbuzení a empatii. Většina z nich musí vyřešit své finanční závazky z minulosti, a je proto potřeba poskytnout jim pomoc jak při vyřizování administrativy, tak při jednání s úřady a věřiteli. Návrat do běžného života přináší i další výzvy - třeba jak naložit s volným časem.

 

Co přinesl rok programu Restart@Siemens jeho účastníkům?

Pět osob bez domova získalo zaměstnání, bydlení a plnou podporu. Za pomoci odborných dobrovolníků byla vyřešena dluhová past jednoho z účastníků programu, na řešení dalších se pracuje. Do pomoci novým kolegům se zapojily desítky dobrovolníků, řada zaměstnanců poskytla materiální podporu.

Siemens získal první místo v soutěži Top Odpovědná firma za sociálně prospěšný projekt.

 

Jak bude program Restart@Siemens pokračovat?

Pokračování programu bude probíhat ve dvou úrovních:

-           pracovní místa jsou k dispozici pro další vhodné kandidáty programu Restart@Siemens, podmínky se nemění;

-           na základě získaných zkušeností, které ukázaly, že podpora po dobu jednoho roku k úplnému návratu do běžného života nemusí být dostatečná, bude Siemens hledat další formy pomoci odpovídající individuálním potřebám účastníků programu.

 

O programu

Restart@Siemens dává lidem bez domova, kteří mají odhodlání, motivaci a sílu, příležitost začít znovu.  Kromě roční pracovní smlouvy, která může být prodloužena, firma Siemens jeden rok hradí účastníkům programu náklady na ubytování a také jim poskytuje stejné benefity, jako ostatním zaměstnancům v daných lokalitách.

Ve spolupráci s partnerskými neziskovými organizacemi Siemens vybírá jednotlivce, kteří mají předpoklady vrátit se do běžného života. Těm v souladu s jejich schopnostmi, znalostmi a zkušenostmi nabízí odpovídající pracovní místa ve výrobních závodech a prodejních jednotkách a roční pracovní smlouvu. Pokud se jednotlivci vybraní do programu osvědčí, mohou v práci pro Siemens pokračovat.  Armáda spásy, Charita ČR a NADĚJE doporučují do programu vhodné kandidáty, kterým pak po dobu jednoho roku poskytují sociální poradenství. S integrací do místních komunit účastníkům programu pomáhají podpůrné skupiny dobrovolníků z řad zaměstnanců společnosti Siemens.

 

Řekli o programu:

Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA, generální ředitel Siemens ČR

„Komplexní, individuální a dlouhodobá pomoc lidem bez domova má smysl, neboť je to jediná cesta, jak je navrátit zpět do běžného života. Lidé bez domova mají vůli a motivaci svou těžkou životní situaci změnit, ale bez dlouhodobé finanční, poradenské a sociální pomoci nemají šanci uspět.“

 „Všichni se umíme radovat z vlastního úspěchu, ale program Restart@Siemens nám dává možnost radovat se z každodenních pokroků těch, kdo již sami ve vlastní úspěch ztráceli naději. A to je odměna, kterou nelze vyčíslit.“

 

Mgr. Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí

„Na projektu Restart@Siemens je vidět, že když se chce, tak to zkrátka jde. Tedy nejen to, že spolupráce soukromé a veřejné sféry může fungovat a v tomto konkrétním případě pomáhat, ale hlavně to, že i když se někdo ocitne v krizové životní situaci, dostane šanci a rozhodne se ji využít, může to s pomocí ostatních opravdu dokázat.“

 

Mgr. Jan Vaněček, ústřední ředitel NADĚJE

„Program Restart@Siemens se osvědčil a je úspěšný. Cílená pomoc konkrétním osobám v oblasti zaměstnání a bydlení je nejlepší cestou k integraci znevýhodněných osob zpět do společnosti. Lze si jen přát více obdobných komplexních projektů zaměřených na podporu potřebným lidem.“

 

 

Celá tisková zpráva k dispozici zde.


Méně...
 
Jak jsem běžel půlmaraton za NADĚJI

Jak jsem běžel půlmaraton za NADĚJI

Jan Holub se zúčastnil jako člen "týmu NADĚJE" Pražského půlmaratonu

05.04.16 | Česká Třebová

Výpověď přímého účastníka sobotního běhu Prahou s nadějí a s NADĚJÍ.


Více...
 
Jak jsem běžel půlmaraton za NADĚJI

Jak jsem běžel půlmaraton za NADĚJI

 

Je sobota 2. 4., v České Třebové je skoro mrazivé ráno. Nasedám na vlak směr Praha. Knížka mě nebaví, raději lehce dospávám. Cesta ubíhá rychle, za chvíli jsem v Praze.

V metru je velmi živo, stovky běžců míří na start Pražského půlmaratonu.

Vše okolo závodu se odehrává v okolí Rudolfina. Vítají mě stánky sponzorů, hudba, davy běžců chystajících se na start. Chystám se taky, zvolit vhodné oblečení, odevzdat věci do úschovny, rozběhat se…

Pak už se řadíme do startovních koridorů, vpředu jsou ti nejrychlejší, já spíš někde u konce. Chci běžet čas pod 2 hodiny.

Je 10 hodin, startér odstartoval závod, zaznívají tóny Smetanovy Vltavy, více než desetitisíc běžců a běžkyň se dává do pohybu. Trvá mi deset minut, než proběhnu startem.

Běžím, daří se mi pomalu postupovat vpřed, slunce svítí, ideální běžecké počasí.

Na občerstvovacích stanicích srkám ionťák a osvěžuji se vodou. Stále pohoda, nic nebolí, běží se krásně. Jsem na 17. kilometru, teď vím, že to dám.  Daří se mi zrychlovat, cíl se blíží, ještě 200 metrů a probíhám cílem.

Dostavuje se super pocit, dostávám medaili a pití. Jedna z dobrovolnic mi sundává čip. Ten čip, který mi změřil čas 1:53:06. Jsem spokojen.

Chvilku pozoruji další dobíhající závodníky, pak balím a jdu na vlak.

 

Děkuji NADĚJI za možnost běžet v jejím dresu. Doporučuji všem si tento závod zkusit. Chytí vás a nepustí.

Já už jsem přihlášen na další dva půlmaratony.

 

                                                               Jan Holub, vedoucí pobočky Česká Třebová 

 


Méně...
 
To jsou ony! Běžecké NADĚJE.

To jsou ony! Běžecké NADĚJE.

04.04.16 | Ústředí NADĚJE

Podívejte se na momentky ze Sportisimo 1/2maratonu, který se konal 2. dubna v Praze.


Více...
 
To jsou ony! Běžecké NADĚJE.

Podívejte se na momentky ze Sportisimo 1/2maratonu, který se konal 2. dubna v Praze.

 

Děkujeme Vám, naši běžci, za podporu NADĚJE!

Děkujeme společnosti RunCzech za možnost být součástí projektu Běž pro dobrou věc.


Méně...
 

 

Posláním SASRD je poskytovat pomoc rodinám, které jsou sociálně vyloučené nebo jim sociální vyloučení bezprostředně hrozí. Doprovázet rodiny do té doby, než dokážou své záležitosti řešit sami, přičemž je kladen důraz na optimální vývoj dětí našich klientů.


Cílem služby je podporovat sebedůvěru a samostatnost klientů, pomáhat s vytvářením kladného vztahu ke vzdělání, trénovat dovednosti v praktickém životě, předcházet rozpadu rodiny, a v neposlední řadě zprostředkovávat náhled na klientovu situaci, napomáhat jejímu pochopení a umožnit tak její řešení.

 

Cílová skupina služby


·         rodiny s dítětem/dětmi v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami

·         rodiny žijící v sociálně vyloučených komunitách

 

Nepříznivou sociální situací je zejména:

 

 

a.   ztráta bydlení nebo problematická bytová situace: 

klient musel z různých důvodů opustit své dosavadní bydlení, či mu toto hrozí nebo je jeho bytová situace nevyhovující

 

b.   nezaměstnanost:

klient nemá v důsledku ztráty zaměstnání dostatek prostředků na zabezpečení rodiny; ztráta zaměstnání často souvisí s následnou ztrátou ubytování


c.    nedostatečné rodinné zázemí:

klient je vystaven nevhodnému nebo ohrožujícími jednání ze strany příbuzných

 

d.   potlačení a narušení práv a oprávněných zájmů:

Klient si nedokáže samostatně poradit s uplatňováním svých práv a oprávněných zájmů

 

Do cílové skupiny patří zejména:

 

  • rodiny v nepříznivé sociální situaci

  • rodiny vystěhované z obecních bytů

  • děti a mládež z těchto rodin ohrožené společensky nežádoucími jevy

  • rodiny žijící v sociálně vyloučených komunitách

 

 

V Písku tuto sociální službu poskytuje:

středisko Svatoplukova,  středisko Roháčova a středisko Žižkova (projekt).