Archiv zpráv

Úvod  Pobočky  Ústředí NADĚJE  Obecné  Archiv zpráv
 
Slavíme 26 let pomoci mladým lidem bez domova

Slavíme 26 let pomoci mladým lidem bez domova

27.03.23 | Praha

Rádi bychom upozornili na problematiku mladých lidí bez domova, a to nejen proto, že právě letos v březnu slaví naše nízkoprahové denní centrum Bolzanova už 26 let svého vzniku.


Více...
 
Slavíme 26 let pomoci mladým lidem bez domova

Rádi bychom upozornili na problematiku mladých lidí bez domova, a to nejen proto, že právě letos v březnu slaví naše nízkoprahové denní centrum Bolzanova už 26 let svého vzniku.


Naše středisko poskytuje sociální poradenství, stravu, hygienu, ošacení a možnost vyprání prádla. Mladí lidé se mohou ocitnout na ulici po odchodu z ústavního zařízení či po odchodu z rodiny, kde většinou dojde například k neshodám s novým partnerem rodiče. Z našeho pohledu je potřeba stále zdůrazňovat ve společnosti problematiku mladých lidí, kteří nemají svůj domov. Proto letos zahájíme projekt Housing Youth, kde budeme pomáhat mladým lidem se vypořádat se svými traumaty z dětství tím, že jim budeme poskytovat podporu v zabydlování.


Pro naše mladé klienty je velmi těžké, udržet si stabilní bydlení bez znalostí hospodaření s financemi a bez dostatečné podpory rodiny. Ve většině případů je nikdo neučil finanční gramotnosti či to, co je potřeba zařídit pro to, aby dosáhli svého vlastního bydlení. V našem centru umíme lidem poskytnout základní nezbytnou pomoc a také se snažíme o vytvoření vztahu založeného na důvěře díky výjezdům a aktivitám, které jsme pořádali.

  
Dalším potřebným krokem, jak lidem pomoci je, naučit je "jak bydlet". Je to o to složitější, jelikož to je věc, kterou mnozí z nich ani nepoznali. V projektu Housing Youth se budeme snažit o to, aby ve svém bydlení úspěšně obstáli.


Denně přijde do centra 30 mladých lidí, za loňský rok to bylo dohromady 264. Průměrný věk je cca 23 let, mladé ženy tvoří 25 %, což je výrazně více než procentuální zastoupení žen v našem denním centru U Bulhara (centrum pro lidi bez domova nad 26 let).


Pomozte s námi nejen těm, kteří mají na startu dospělého života mnohem těžší startovací podmínky než většina z nás.

https://www.darujme.cz/projekt/1060


Text: Kateřina Sehnoutková, Michaela Bejblová

Foto: Petr Zewlakk Vrabec


Méně...
 
Uměním proti domácímu násilí

Uměním proti domácímu násilí

23.03.23 | Praha

U příležitosti Mezinárodního dne žen odhalila IKEA velkoformátovou nástěnnou malbu od vizuálního umělce Davida Strauzze.


Více...
 
Uměním proti domácímu násilí

U příležitosti Mezinárodního dne žen odhalila IKEA velkoformátovou nástěnnou malbu od vizuálního umělce Davida Strauzze.

 

Dílo v pražských Holešovicích je součástí dlouhodobého projektu proti domácímu násilí. Více informací o projektu naleznete zde.

 

S Davidem Strauzzem se však můžete setkat i v rámci e-shopu NADĚJE, kde najdete jeho unikátní grafiku. Jedná se o jedinečnou příležitost spojit umění a pomoc lidem bez domova v Praze.

 

Podívejte se na webovky našeho e-shopu a nechce se inspirovat. Neváhejte, k mání je poslední grafika.  

https://eshop.nadeje.cz/produkt/strauzzstrikana-grafika/

 

Grafika Davida Strauzze


Méně...
 
Rok 2022 v naší pobočce ve Štětí

Rok 2022 v naší pobočce ve Štětí

21.03.23 | Štětí

Pobočka NADĚJE ve Štětí provozuje již osmým rokem dvě sociální služby: terénní program a dluhovou poradnu. S ohledem na současnou náročnou ekonomickou situaci se na nás stále více lidí obrací s prosbou o pomoc.


Více...
 
Rok 2022 v naší pobočce ve Štětí

Pobočka NADĚJE ve Štětí provozuje již osmým rokem dvě sociální služby: terénní program a dluhovou poradnu. S ohledem na současnou náročnou ekonomickou situaci se na nás stále více lidí obrací s prosbou o pomoc.

 

Terénní program podpořil v roce 2022 76 lidí, což představuje zhruba 20procentní nárůst oproti předchozímu roku. Pomáhali jsme zejména s hledáním bydlení nebo zaměstnání, zprostředkováním služeb a kontaktů. Dále klienti využívali naše podpůrné rozhovory, doprovody na různé instituce a asistenci při vyplňování žádostí o dávky pomoci v hmotné nouzi nebo dávky státní sociální podpory. V neposlední řadě jsme osoby v nouzi podporovali potravinovou a materiální pomocí.

 

Naší službu také využívali občané z válkou zmítané Ukrajiny, kterým jsme pomáhali zajistit základní životní potřeby v nelehké době, než se jejich situace stabilizovala a přizpůsobili se novému prostředí.

 

V dluhové poradně jsme pomohli řešit předlužení 89 osobám ve finanční tísni, oproti předchozímu roku jsme zaznamenali 30procentní nárůst, který přičítáme rostoucí inflaci. Podali jsme rekordní počet 44 návrhů na povolení oddlužení, radili jsme v otázkách exekucí a také s uhrazením dluhů v rámci akce Milostivé léto II. Kromě toho jsme uspořádali několik akcí pro naše klienty i pro širokou veřejnost.

 

V květnu jsme zorganizovali Kabelkový veletrh, který se těšil velkému zájmu a přinesl výtěžek ve výši 16 tisíc korun. V prosinci jsme hráli vánoční bingo, během něhož naši klienti měli možnost vyhrát drobné ceny, jež nám věnovali město Štětí, Mondi Štětí, Hasiči města Štětí a Městská policie Štětí. V rámci spolupráce s Městskou knihovnou ve Štětí jsme do naší kontaktní místnosti na Tržnici umístili knihobudku, kde si naši klienti mohou vybírat knihy pro děti i dospělé. Děkujeme za podporu všem partnerům a dárcům. 

 

Foto: iDNES

 


Méně...
 
Světový den sociální práce

Světový den sociální práce

21.03.23 | Praha

Každé třetí úterý v březnu si připomínáme Světový den sociální práce. Sociální práce je práce odborná...


Více...
 
Světový den sociální práce

Každé třetí úterý v březnu si připomínáme Světový den sociální práce.

 

Sociální práce je práce odborná a každý, kdo ji chce vykonávat, ji musí vystudovat. Není to o tom sednout za stůl a dávat rady do života. Je potřeba disponovat vysokým morálním kreditem, notnou dávkou empatie, zodpovědnosti a respektu. Sociální pracovník se také musí celoživotně vzdělávat, musí umět spolupracovat na mnoha úrovních, musí být angažovaný a věřit v potenciál toho, komu pomáhá, ať už je to člověk bez domova, člověk s handicapem nebo třeba senior.  

 

A my bychom si moc přáli, aby se prestiž tohoto oboru v příštích letech zvedla a sociální práce byla i v očích laiků považována za profesi, která je odborná a která je velmi potřebná. 


Méně...
 
Financování sociálních služeb stále nemá jednotná a spravedlivá pravidla

Financování sociálních služeb stále nemá jednotná a spravedlivá pravidla

Tisková zpráva Platformy 10

20.03.23 | Ústředí NADĚJE

Před světovým dnem sociální práce (21. 3.) upozorňují nestátní poskytovatelé sociálních služeb sdružení v Platformě 10 na propastné rozdíly v odměňování pracovníků v sociálním segmentu.


Více...
 
Pomoc ženám bez domova v roce 2022

Pomoc ženám bez domova v roce 2022

16.03.23 | Praha

V minulém roce jsme pomohli 530 ženám bez domova (tj. 23% z celkového počtu evidovaných klientů/klientek), z nichž bylo 318 do 50 let.


Více...
 
Pomoc ženám bez domova v roce 2022

V minulém roce jsme pomohli 530 ženám bez domova (tj. 23% z celkového počtu evidovaných klientů/klientek), z nichž bylo 318 do 50 let. Ubytovat se podařilo 120 žen, ať už do našich azylových domů nebo do humanitárních ubytoven.

 

Ženské bezdomovectví je specifické a jiné než to mužské. Ženy bez domova se často setkávají s řadou stereotypů a mnohdy i s diskriminačním jednáním. Také více než muži zažívají pocity studu, hanby a vlastního selhání. Často se také setkají s násilím a prožité trauma promítají do svých dalších životních kroků. 

 

V Praze provozujeme čistě ženský azylový dům ve Vršovicích, ženy v seniorské věku nebo ty s handicapem můžeme ubytovat v našem azylovém domě v Záběhlicích. 

 

Pomáhejte spolu s námi: https://www.darujme.cz/projekt/1060


Méně...