Litoměřice

Seznam poboček
 
 

Prohlášení k ukončení provozu azylového domu NADĚJE v Litoměřicích

 
Prohlášení k ukončení provozu azylového domu NADĚJE v Litoměřicích

NADĚJE provozuje v Želetické ulici v Litoměřicích od roku 2003 azylový dům a od roku 2013 noclehárnu pro ženy. V budově provozujeme dané služby na základě nájemní smlouvy s městem Litoměřice.

 

Na konci loňského roku nám zástupci města Litoměřice sdělili, že plánují celkovou rekonstrukci objektu a jeho jiné využití, proto jsme přistoupili k dohodě o ukončení nájmu ke dni 31. 12. 2021.

 

Na základě této skutečnosti, o níž jsme informovali v dubnu, jsme se v uplynulých měsících intenzivně snažili najít jiné vhodné prostory, kde by bylo možné v provozu obou služeb pokračovat. Zvažovali jsme využití krajského zařízení i soukromých objektů. Nepodařilo se nám však najít objekt, který by odpovídal jak kapacitně, tak z hlediska vysokých nároků, jimž musí azylové domy dostát, a zároveň byl pro nás finančně dostupný.

 

Rozhodli jsme se tedy snížit kapacitu našeho azylového domu a poskytovat ubytování alespoň ženám bez domova včetně Noclehárny, nicméně již bez azylového domu pro rodiny s dětmi. Ve spolupráci s Odborem správy nemovitého majetku města Litoměřice jsme na začátku léta vytipovali objekt, který by tomuto účelu vyhovoval. Bohužel před pár dny nám město Litoměřice sdělilo, že poskytovat pobytovou sociální službu není na daném místě možné.

 

Ocitli jsme se ve velké časové tísni kvůli zákonným lhůtám. Proto jsme požádali město Litoměřice o prodloužení nájemní smlouvy v Želeticích o jeden rok, abychom zde pokračovali v provozu azylového domu a noclehárny pro ženy. Této naší žádosti ale město nevyhovělo.

 

Do konce roku tedy pomůžeme všem našim klientům najít jiné ubytování v azylových domech v rámci Ústeckého kraje, případně i jinde. Provoz našich služeb ukončíme po 18 letech 31. 12. 2021.

 

Ukončení provozu nás velmi mrzí, chceme ale tento konec vnímat jako začátek nových příležitostí.


Méně...