Jablonec nad Nisou

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme ubytování v azylovém domě a tréninkových bytech, přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou bydlet? Obraťte se přímo na sociální pracovníky azylového domu.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Jablonci nad Nisou již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 

 
 
Naděje neumírá ani v době koronaviru.

Naděje neumírá ani v době koronaviru.

15.04.20

Je všude, i když ho nikde nechtějí, proto nezbývá, než se bránit! Samozřejmě všichni víme, o čem je řeč. Korona virus, Covid 19 – postrach současné doby.


Více...
 
Naděje neumírá ani v době koronaviru.

Je všude, i když ho nikde nechtějí, proto nezbývá, než se bránit! Samozřejmě všichni víme, o čem je řeč. Korona virus, Covid 19 – postrach současné doby.

 

Je to již téměř měsíc, co jsme rekapitulovali situaci v azylovém domě Naděje v ulici Za Plynárnou, kde se téměř ze dne na den musel radikálně změnit režim všech služeb a nastavit naši pomoc tak, abychom zabánili případnému rozšiřování nákazy na minimum. Nutno ale říci, že za tu dobu se toho také hodně změnilo. V současné době disponujeme dostatečnou zásobou ochranných roušek, potřebným množstvím dezinfekcí na ruce i povrchy, dům prošel profi plošnou desinfekcí, byla uzavřena darovací smlouva na dovoz 30ti obědů pro klienty denně. Získali jsme tolik vzácné bezkontaktní teploměry, abychom lépe kontrolovali zdraví klientů i zaměstnanců. Od Potravinové banky pravidelně odebíráme trvanlivé potraviny, které distribuujeme v pravidelných intervalech do terénu.

Přihlásila se řada firem a dobrovolníků z řad vás občanů, kteří nám pomáhají a chtějí pomáhat.

Zaměstnanci cítí více než kdy jindy únavu a stres, ale s pochopením a láskou plní přání klientů,  snaží se šířit osvětu a nabádat klienty, aby situaci nebrali na lehkou váhu. Zároveň se ale snaží zachovat si dobrou náladu a nadhled nad celou situací, aby se nešířila panika.

A jaká je ale nálada u klientů, kteří v tuto dobu byli již zvyklí na své obvyklé volné pochůzky městem a neustálý kontakt s okolím? V tuto dobu mnozí z nich byli zvyklí opouštět volně objekt, někteří se do něj v době teplých jarních dní už ani nevraceli..  V současné době je v domě téměř na 40 klientů, nejmladšímu je 27 a nejstaršímu 77 let. Nutno připomenout nebo zdůraznit, že někteří z nich se dostali do těžké životní situace ne svou vinou, ale prostě měli smůlu, nebo něco v životě nezvládli. Je dobře, že i naše společnost si pomalu zvyká na skutečnost, že bezdomovectví existuje a je potřeba těmto lidem poskytnout pomoc a dát jim šanci znovu začít.

Hned před domem se zastavím s naší dlouholetou klientkou Věrkou. Říká mi, že má pro strach uděláno a s „chřipkou“ si ví rady, protože u doktora s ní nikdy nebyla, ale má na to speciální recept. Dále hovořím s bratry Láďou a Pepou, oba mi říkají, že omezení vydrží, že se nedá nic dělat. A že by si přáli, až to všechno pomine udělat velký táborák a s kytarou a písničkami přivítat opět tolik očekávanou svobodu.

Další klienti vyprávějí, že zcela netradičně u stolů kreslí a vyplňují křížovky a další doplňovačky, které baví a bystří rozum. Tato činnost je u klientů velmi oblíbená a pomáhá uvolňovat atmosféru. Obrázky visí na nástěnce a na jednom z nich čtu povzbudivou větu: „nuda a koronavirus nás nedostanou“. Další z aktivit je sledování filmů různých žánrů, některé jsou s biblickou tématikou,  vyprávějí o Velikonocích, když už nemohla být tradičně pořádaná Velikonoční bohoslužba s barvením vajíček a pečením jidášů. Velká pozornost je věnována úklidu společných prostor a okolí zařízení.

Na závěr bychom chtěli všem popřát hodně zdraví a trpělivosti v této nesnadné době.  Děkujeme také všem, kteří nás podporují a pomáhají nám. Snad si lépe uvědomíme cenu života a přehodnotíme, co je a není důležité. Možná, že se nám potom bude lépe hledat cesta jednoho k druhému. A to by bylo moc fajn!

Milena Havrdová, oblastní ředitelka

Jiří Hána, sociální pracovník

               


Méně...
 
Děkujeme za podporu!

Děkujeme za podporu!

02.04.20

Je to už tři týdny, co naše služby fungují ve zcela novém režimu.


Více...
 
Děkujeme za podporu!

Je to už tři týdny, co naše služby fungují ve zcela novém režimu. Naši zaměstnanci si zvykli, že musí daleko více než kdy dříve dbát na hygienu svou, klientů i celého zařízení. Služby se snažíme zachovat, spolu s tím i klid a dobrou náladu, aby se lidé bez domova cítili bezpečnější, byť stín koronaviru tu s námi stále je.

 

Proto patří velké poděkování vám, naši milí dobrovolníci, za vaši obětavou službu a nabídky pomoci, které přicházejí téměř denně. Našili jste pro nás spoustu krásných bavlněných roušek, nabídli jste se s dobrovolnictvím, s psychologickou i duchovní pomocí.

 

Díky vám jsme získali i obědy pro naše klienty, což je velkým povzbuzením i pro zaměstnance, kteří více než kdy jindy cítí únavu a stres a přesto se chovají s pochopením a s láskou plní přání našich klientů.

 

Díky vaší pomoci jsme získali i bezkontaktní teploměr, abychom lépe mohli kontrolovat zdraví klientů i zaměstnanců.

 

Přejeme vám všem hodně zdraví a síly, bez vás bychom to nezvládli, až toto nelehké období překonáme, řekneme si společně, všechny nás to stmelilo a  posunulo dál a ukázalo na zcela jiné hodnoty a priority v životě.

 

A stále platí, že v nouzi poznáš přítele a my vás máme mnoho, děkujeme vám a vaši pomoci si velmi vážíme!

 

Ing. Milena Havrdová – oblastní ředitelka.


Méně...
 
Nabízené činnosti terénního pracovníka v době nouzového stavu.

Nabízené činnosti terénního pracovníka v době nouzového stavu.

24.03.20

Terénní pracovník Pavel Kadaši více než kdy jindy nyní dělá osvětovou činnost a zároveň pomáhá klientům v terénu s mteriální, hygienickou a další pomocí. Součástí rozvozu materiálu za klienty jsou i roušky, které mají zabránit šíření viru dál.


Více...
 
Nabízené činnosti terénního pracovníka v době nouzového stavu.

 

viz leták.


Méně...
 
Senioři šijí roušky pro zaměstnance NADĚJE a osoby bez domova.

Senioři šijí roušky pro zaměstnance NADĚJE a osoby bez domova.

22.03.20

Velké poděkování patří v této nelehké době seniorům z Centra sociálních služeb, kteří šijí ochranné roušky pro zaměstnance NADĚJE a osoby bez domova.


Více...
 
Senioři šijí roušky pro zaměstnance NADĚJE a osoby bez domova.

Velké poděkování patří v této nelehké době seniorům z Centra sociálních služeb, kteří šijí ochranné roušky pro zaměstnance NADĚJE a osoby bez domova.

Lidé bez domova jsou jednou z rizikových skupin v souvislosti s možnou nákazou novým koronavirem. Toto období je pro ně  také nelehké a náročné. Místa, kde se mohli občas schovat či zahřát jsou zavřena nebo se jich dotkla tvrdá opatření nouzového stavu. Zaměstnanci NADĚJE poskytující služby klientům z této skupiny se neustále potýkají s nedostatkem ochranných pomůcek. 

V pátek 20.3.2020 předala ředitelka Centra sociálních služeb Naďa Jozífková společně s Lukášem Frydrychem 75 kusů roušek pro organizaci NADĚJE, v které se snažíme osvětově působit na klienty, aby roušky nosili a chránili tak sebe a také své okolí.   

Za tento dar jsme vděční, děkujeme za něj a velmi si ho vážíme!

Ing. Milena Havrdová, oblastní ředitelka NADĚJE


Méně...
 
Jak fungují služby NADĚJE v Jablonci nad Nisou v době mimořádných opatření před šířením koronaviru.

Jak fungují služby NADĚJE v Jablonci nad Nisou v době mimořádných opatření před šířením koronaviru.

19.03.20

Vážení přátelé,


Více...
 
Jak fungují služby NADĚJE v Jablonci nad Nisou v době mimořádných opatření před šířením koronaviru.

Vážení přátelé,

přejeme Vám především zdraví a pevné nervy v tomto nelehkém období a upozorňujeme na dočasná opatření ve službách platná od 16.3.2020 spojená s mimořádnými opatřeními před šířením koronaviru:

 

Azylový dům Za Plynárnou - služby azylového domu a noclehárny fungují v normálním režimu, služba noclehárny je rozšířena a poskytována 24 hodin 7 dní v týdnu, tak aby klienti nemuseli opouštět objekt. Služba nízkoprahového denního centra v objektu je dočasně uzavřena, a je nahrazena terénní formou v podobě rozvozu jídla a materiální pomoci přímo za klienty. Příjem nových klientů je vázán na potvrzení o bezinfekčnosti. Do objektu je zákaz návštěv.

Důležité kontakty pro vaše dotazy:

Tomáš Šretr - 483 317 120, 775 889 661 - vedoucí

Pavel Kadaši - 775 889 663 - materiální pomoc do terénu

 

Terénní program Dlouhá - služby fungují v normálním režimu a nabízejí výdej materiální pomoci a poradenství. Pracovnice terénního programu pomáhají šitím roušek pro všechny zaměstnance a klienty NADĚJE.

Důležité kontakty pro vaše dotazy:

Zuzana Baczová - 732 332 097 - vedoucí

Věra Engelová - 732 332 241 - terénní pracovnice


Méně...
 
Terénní pracovnice NADĚJE šijí roušky

Terénní pracovnice NADĚJE šijí roušky

17.03.20

Vzhledem k aktuální situaci téměř všude ve světě, přesto, že bychom obě zaměstnankyně střediska mohly být doma na OČR a pečovat o své děti, šijeme roušky, abychom i nadále mohly poskytovat služby nejen terénního programu.


Více...
 
Terénní pracovnice NADĚJE šijí roušky

Vzhledem k aktuální situaci téměř všude ve světě, přesto, že bychom obě zaměstnankyně střediska mohly být doma na OČR a pečovat o své děti, šijeme roušky, abychom i nadále mohly poskytovat služby nejen terénního programu. Od státu se nám nedostalo žádných ochranných prostředků, ale výkon služby máme poskytovat bez omezení. A protože chceme stále pomáhat dalším lidem, opatřujeme si ochranné pomůcky, alespoň provizorní, samy. Šijeme z jakéhokoli staršího povlečení či oblečení, které jsme posbíraly v řadách našich zaměstnanců a rodin. Roušky budeme distribuovat zaměstnancům oblasti NADĚJE a případně i klientům, vše ale záleží na našich kapacitách. Uvítáme každou pomocnou ruku.

 

Zuzana Baczová, vedoucí terénního programu 732 332 097


Méně...