Jablonec nad Nisou

 
 

Jarní sbírka potravin

Jarní sbírka potravin

16.04.24 | Jablonec nad Nisou

V České republice se dvakrát ročně koná


Více...
 
Jarní sbírka potravin

V České republice se dvakrát ročně koná celonárodní Sbírka potravin, která má za cíl s pomocí partnerských řetězců vybrat potraviny do potravinových bank, které je dále distribuují potřebným lidem: matkám samoživitelkám, osamělým seniorům, lidem bez domova a dalším. 

 

Jarní termín tentokrát připadl na 13. dubna. V Jablonci nad Nisou pomáhali dobrovolníci z NADĚJE v Lidlu v Riegrově ulici. Lidé mohli v této prodejně v době od 8 do 18 hodin nakoupit trvanlivé potraviny a drogerii a poté je darovat do označených košíků za pokladnami. Vybralo se 602 kilogramů. 

 

Děkujeme všem přispívajícím za jejich štědrost a dále děkujeme LidluAlbertu a Potravinové bance v Liberci za spolupráci na hladkém průběhu sbírky. Dále děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se sbírky za NADĚJI v Jablonci nad Nisou zúčastnili.

 

Míla Havrdová - oblastní ředitelka


Méně...
 
Uklízeli jsme Česko!

Uklízeli jsme Česko!

04.04.24 | Jablonec nad Nisou

Třetí duben tohoto roku se stal zajímavým pro


Více...
 
Uklízeli jsme Česko!

Třetí duben tohoto roku se stal zajímavým pro obyvatele (klienty) Azylového domu Naděje v Jablonci nad Nisou, Za Plynárnou 13.

S ranním sluníčkem se skoro 30 klientů sešlo před budovou zařízení a s jarním elánem, přímo s radostí, se pustili do úklidu blízkého, ale také vzdálenějšího okolí. Vyčistili příjezdovou cestu, přilehlý les a nezapomněli také na přilehlá místa nedaleko sídliště Horní Proseč.

Hlavním cílem bylo udělat pořádek a mimo jiné dokázat široké veřejnosti i to, že ne každý bezdomovec je ten, kdo dělá nepořádek a je mu vše lhostejné!

První kladné reakce „ brigádníci „ zaznamenali již při samotném úklidu od kolem jdoucích občanů. A věřte -  nevěřte, za dopoledne se nasbíralo něco mezi 600 – 700 kg směsného odpadu. Radost se na vyčištěná místa podívat!

Všichni zúčastnění dobře vědí, že je lepší žít v čistém prostředí a že toto byl hlavní důvod celé akce. Pořádek a krásné okolí je odměnou. Posezení u malého ohně s opékáním vuřtů v příjemné atmosféře bylo jen malou třešničkou po úspěšném a prospěšném dni.

Mgr. Jiří Hána - sociální pracovník


Méně...
 
Srdečné pozvání na velikonoční bohoslužbu.

Srdečné pozvání na velikonoční bohoslužbu.

19.03.24 | Jablonec nad Nisou

Vážení přátelé, Velikonoční setkání


Více...
 
Srdečné pozvání na velikonoční bohoslužbu.

Vážení přátelé, Velikonoční setkání proběhne v Domě Naděje Za Plynárnou 27. března v 10.00 hodin - viz plakát.


Méně...
 
Další zima je za námi!

Další zima je za námi!

01.03.24 | Jablonec nad Nisou

Není žádným tajemstvím, že zima je pro


Více...
 
Další zima je za námi!

Není žádným tajemstvím, že zima je pro klienty Azylového domu v Jablonci nad Nisou vždy to nejtěžší období. A i když letošní zima byla hodně vzdálena té jablonecké - klasické, kdy teploty klesají hluboko pod bod mrazu a sníh se nestačí odhazovat, přesto jsme zaznamenali zvýšený zájem o naše služby.


Po celé zimní období byla naplněna kapacita noclehárny u mužů, u žen byla občas některé lůžka volná. Azylové bydlení bylo zcela naplněno. Další mimořádnou službou byly tzv. „horké židle“, které byly otevřeny na nízkoprahovém denním centru v době velkých a dlouhotrvajících mrazů, kdy klienti v sedě, a u stolu mohli přečkat v bezpečí a teple studenou noc. Tuto službu využilo 15 klientů z Jablonecka i širokého okolí.


Teď již pouze doufáme, že toto zhodnocení letošní zimy není předčasné, my, kteří jsme z Jablonce nad Nisou, víme, že  březen ještě zdaleka nemusí znamenat příchod jara. Přesto si všichni klienti i zaměstnanci Azylového domu přejí, aby tomu tak bylo.


Pro zaměstnance s jarem práce samozřejmě zdaleka nekončí, i nadále jsme připraveni poskytovat veškeré naše služby všem lidem, kteří se pohybují na okraji společnosti a hrozí jim sociální vyloučení. Každý pracovník Naděje cítí svoji práci jako poslání a i sebemenší úspěch je nám velkou oporou.

 

Mgr. Jiří Hána

Sociální pracovník Domu Naděje Za Plynárnou


Méně...
 
Jsme tu i pro Vás!

Jsme tu i pro Vás!

21.02.24 | Jablonec nad Nisou
V Jablonci nad Nisou již několik let
Více...
 
Jsme tu i pro Vás!

V Jablonci nad Nisou již několik let funguje Azylový dům pro lidi ohrožené sociálním vyloučením pod názvem Dům Naděje. Služby poskytuje nejen lidem z Jablonce nad Nisou, ale i z celého okolí. Jeho pracovníci úzce spolupracují se všemi složkami Města, s Policií, se zdravotnickými zařízeními, pravidelně se zúčastňují Komunitního plánování, s odbory sociální péče, s Úřady práce, se složkami které řeší kriminalitu a prevenci kriminality, bezdomovectví.

 

 

Mezi hlavní úkoly patří poskytování základní hygieny, potravinové pomoci, oblečení, ubytování na noclehárně i tzv. azylovém bydlení, v neposlední řadě odborné sociální poradenství. Společně se sociálními pracovníky klienti řeší své dluhy, narušené vztahy v rodině, vyhledávání vhodného zaměstnání dle aktuálních nabídek, řešení zdravotního stavu, možnosti ubytování. Hlavním cílem je poskytnutí okamžité pomoci dle výše uvedených potřeb a možností pro klienty.

Jak se k nám klient dostane? Terénní pracovník mapuje situaci v daných lokalitách a nabízí možnosti jak klientovi pomoci. Klient sám zváží, chce-li některou z uvedených služeb využít.

 

Všechny služby jsou bezplatné, pouze pobyt na noclehárně je zpoplatněn, a to částkou 50,- Kč za noc. Na azylovém bydlení je tato částka 100,- Kč za noc. Pokud není klient v danou dobu solventní, je možno zařadit ho do projektu „ Nejdříve střecha „ a potom má i tyto služby zdarma. Tohoto projektu může využít na dobu až 2 měsíce, během kterých se pokusí v součinnosti se sociálními pracovníky vylepšit co možná nejlépe svoji finanční situaci.

Samozřejmě nemusí čekat až na osobní setkání s terénním pracovníkem, do azylového domu se může dostavit kdykoliv a začít řešit svoji situaci.

 

Ovšem nejdůležitější je, aby člověk,  který se dostane do těžké životní situace, chtěl tuto situaci řešit. Pracovníci Naděje jsou připraveni udělat vše, co je v jejich silách a pomoci ke zlepšení obtížné situace, to ale jde pouze v oboustranné spolupráci.

 

Pokud se ve vašem okolí vyskytuje člověk, který se dostal z jakýchkoliv důvodů do problému a žádá vás o pomoc, seznamte ho s existencí tohoto zařízení. Dále je již na jeho volbě, chce-li opravdu svoji situaci řešit a využít výše popsaných služeb nebo mu jde pouze o finanční příspěvek na alkohol či jinou návykovou látku. Je jasné, že tímto „ darem„ se jeho situace nevyřeší ani nezlepší.

 

Časté telefonáty a osobní návštěvy našich spoluobčanů, kteří nás seznamují s výskytem lidí v často zuboženém stavu, znečištěných, zapáchajících, lidí bez domova, hladových a prochladlých, jasně ukazují na skutečnost, která je velmi pozitivní, v této těžké době zvláště, že nám není osud člověka lhostejný. A to je zjištění velmi krásné! 

 

Mgr. Jiří Hána sociální pracovník

Dům Naděje Jablonec nad Nisou dne 14.2.2024


Méně...