Jablonec nad Nisou

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme ubytování v azylovém domě a tréninkových bytech, přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou bydlet? Obraťte se přímo na sociální pracovníky azylového domu.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Jablonci nad Nisou již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 

 
 
Tři králové opět navštívili Jablonec

Tři králové opět navštívili Jablonec

31.01.24

Jako každý rok i letos jste se mohli v Jablonci


Více...
 
Tři králové opět navštívili Jablonec

Jako každý rok i letos jste se mohli v Jablonci nad Nisou zapojit do Tříkrálové sbírky, která je  celorepublikově pořádána Charitou ČR.

 

Této sbírky se účastnily již po deváté i pracovnice NADĚJE. Chodily v převlecích Tří králů po městě, kdy svým zpíváním známé koledy „My tři králové“ těšily kolemjdoucí.

 

Za vybranou částku se nakoupí potraviny, kdy vytvořené potravinové balíčky pracovnice terénního programu NADĚJE rozdělí rodinám s dětmi, rodičům samoživitelům a nebo lidem ohroženým sociálním vyloučením. Celková vykoledovaná částka činí 6.104,- Kč.

 

Všem dárcům ze srdce děkujeme!


za organizaci NADĚJE, Bc. Lucie Kretschmerová, vedoucí střediska


Méně...
 
Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III

17.01.24

Tímto projektem se zajišťuje distribuce trvanlivých potravin, hygienických pomůcek, základních domácích potřeb a textilních výrobků nejchudším občanům ČR. Probíhá též distribuce stanů, spacáků a karimatek pro řešení nouzových situací osob bez domova.


Více...
 
Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního Programu Zaměstnanost plus (OPZ+) a státního rozpočtu České republiky.

Projekt pomáhá lidem v tíživých sociálních situacích tím, že jim umožňuje překlenout těžké životní období poskytováním potravinové či materiální pomoc

V rámci programu jsou poskytovány i doprovodné aktivity, které předcházejí vzniku krizových situací a jsou zaměřeny na eliminaci negativních sociálních vlivů (např. základní sociální poradenství, finanční poradenství, výživové poradenství, psychologická péče).

Tímto projektem se zajišťuje distribuce trvanlivých potravin, hygienických pomůcek, základních domácích potřeb a některých textilních výrobků nejchudším občanům ČR. Probíhá též distribuce stanů, spacáků a karimatek pro řešení nouzových situací osob bez domova a distribuce školních pomůcek pro děti z rodin ve vážné sociální nouzi.

NADĚJE distribuci zajišťuje pomocí sociálních služeb, které poskytuje na území měst Praha, Litoměřice, Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav, Liberec, Štětí, Roudnice nad Labem, Lovosice, Česká Třebová, Klášterec nad Ohří, Kadaň a Lovosice.

Cílem projektu je zlepšení situace podpořených osob ve smyslu zajištění jejich pravidelnějšího a kvalitnějšího stravování a zvýšení dostupnosti hygienických prostředků, základních domácích potřeb, textilních výrobků a školních pomůcek pro tyto osoby. Stany, spacáky a karimatky budou distribuovány zejména osobám bez domova s cílem alespoň částečně zlepšit jejich situaci, pokud nelze v konkrétním případě jejich ubytování řešit jiným způsobem.

Projekt přispívá k vybudování kontaktu a důvěry mezi pracovníky organizace a klienty a bude jakousi vstupní branou pomoci, kdy při přijímání potravinové a materiální pomoci jsou klienti více ochotní navázat kontakt a případně vyslechnout rady a doporučení pracovníků.

Dalším cílem projektu je vhodné a citlivé nasměrování osob z cílových skupin k dlouhodobějšímu řešení svojí situace, tedy k řešení příčin problémů, a to prostřednictvím poskytování doprovodných opatření spolu s potravinovou a materiální pomocí. Projekt tedy může tímto způsobem přispět ke zmírnění chudoby a sociálního vyloučení podpořených osob.

Registrační číslo projektu: CZ.03.04.01/00/22_010/0001326. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního Programu Zaměstnanost plus (OPZ+) a státního rozpočtu České republiky.

 


Méně...
 
Vánoce v azylovém domě se opět vydařily!

Vánoce v azylovém domě se opět vydařily!

04.01.24

Jako každý rok, tak i letos


Více...
 
Vánoce v azylovém domě se opět vydařily!

     Jako každý rok, tak i letos pracovníci Azylového domu Naděje v Jablonci nad Nisou připravili pro své klienty vánoční posezení se štědrovečerní hostinou, kulturním programem a zamyšlením nad životem společně s farářem Církve adventistů sedmého dne Jirkou Kounem. Každý si odnesl i malý, praktický dárek pro radost.

     Obavy z toho, že přijde málo nebo klientů se naštěstí nepotvrdily. Bohoslužba  se slavnostní hostinou byla rozdělena na dvě části, aby se dostalo na každého. Již dopředu se konaly přípravy v podobě výzdoby azylového domu a pečení cukroví za vydatné pomoci klientů azylového domu.Bylo připraveno cca 100 porcí skvělého bramborového salátu, 140 kusů kuřecích řízků, ovoce, cukroví – no prostě vše co by mělo na vánočním stole být a kdo přišel, byl spokojen.

     Nikdo ze zaměstnanců, kteří se podíleli na přípravě hladkého průběhu tohoto vánočního setkání, nečekal žádné velké díky, ale spokojené tváře všech zúčastněných byly pro nás tou největší odměnou. Skutečnost je taková, že lidí na okraji společnosti, kteří více méně potřebují naši pomoc, přibývá. A tak naše přání do nového roku je vedle zdraví, spokojenosti a lásky ještě to, aby lidí, kteří se dostanou do těžkých životních situací bylo co nejméně a pokud už se tak stane, ať máme dost sil a prostředků jim co nejvíce a nejlépe pomoci.

      Všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu Vánoční bohoslužby stejně tak i našim sponzorům a dárcům ze srdce děkujeme!


Míla Havrdová - oblastní ředitelka.


Méně...
 
Vánoční přání a poděkování!

Vánoční přání a poděkování!

20.12.23
Vážení přátelé,
Více...
 
Vánoční přání a poděkování!

Vážení přátelé,

     advent, vánoční svátky a konec občanského roku nám přinášejí možnost zastavit se a ohlédnout se zpět k rekapitulaci. Jaký byl starý rok, co se v něm povedlo, a co naopak bychom si přáli dělat v příštím roce jinak? 

     Vstup do nového roku nám dává příležitost těšit se na to, co je před námi, jak můžeme

být druhým lidem ještě více užiteční a projevit jim své milosrdenství a pomoc.

     Dovolte mi, abych vám poděkovala za vaši obětavost, podporu a pomoc a popřála vám krásné prožití vánočních svátků, pevnou blízkost lidí, které máte rádi, a v novém roce zdraví, sílu, energii a Boží požehnání!

     Děkuji vám za to, že nám pomáháte pomáhat!

Milena Havrdová, oblastní ředitelka.


Méně...
 
Pozvání na vánoční bohoslužbu!

Pozvání na vánoční bohoslužbu!

20.12.23

Srdečně zveme všechny klienty na vánoční


Více...
 
Pozvání na vánoční bohoslužbu!

Srdečně zveme všechny klienty na vánoční bohoslužbu, která se bude konat v Domě Naděje Za Plynárnou ve dvou časech - a to od 12.00 hodin a ve 14.30 - viz plakát.

Děkujeme všem, kteří se podíleli a budou podílet na přípravě Vánoc.


Méně...
 
Primátorský svařák přinesl NADĚJI přes 75 tisíc korun

Primátorský svařák přinesl NADĚJI přes 75 tisíc korun

20.12.23

V pátek 15. prosince prodával na Vánočních


Více...
 
Primátorský svařák přinesl NADĚJI přes 75 tisíc korun

     V pátek 15. prosince prodával na Vánočních slavnostech v Jablonci nad Nisou primátor Miloš Vele společně se svými náměstky tradiční Primátorský svařák v originálních hrnečcích.

Svařené víno prodávali členové vedení města od 15 do 18.30 hodin a výtěžek byl určen organizaci NADĚJE. Celkem se podařilo prodat 672 hrníčků s motivem jablonecké radnice, což byla logická volba vzhledem k jejímu 90. výročí i vzhledem k tomu, že Vláda ČR rozhodla o jejím zapsání na seznam národních kulturních památek. 

     NADĚJE působí v Jablonci nad Nisou již od roku 1998, během těch více než 25ti let došlo k mnoha významným změnám. V roce 2009 vznikl terénní program v Dlouhé ulici, ten získal v roce 2017 Akreditaci Ministerstva spravedlnosti pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. V roce 2015 se starý azylový dům kompletně přestěhoval do nových a kapacitně větších prostor v ulici Za Plynárnou. V roce 2023 byl otevřen sprchomat, který slouží především klientům terénního programu.

     Primátorský svařák vynesl částku 75 242 Kč, prodalo se 672 hrnků, do nichž se vytočilo 220 litrů svařeného vína a zhruba 10 litrů horkého nealko nápoje.

     Z výtěžku NADĚJE koupí pračku a sušičku. Tyto dvě věci souvisí s otevřením sprchomatu a péčí o klienty v oblasti hygieny a prevence kožních nemocí a dalších problémů, kterými trpí. Přejeme si naučit naše klienty starat se sami o sebe i své věci, aby se oblečení mohlo prát a nevyhazovat a brát ze skladu stále nové.

     Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli nákupem primátorského svařáku na dobrou věc a přejeme všem požehnané vánoční svátky a vše dobré v novém roce!

 

Míla Havrdová - oblastní ředitelka Naděje.


Méně...