Jablonec nad Nisou

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme ubytování v azylovém domě a tréninkových bytech, přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou bydlet? Obraťte se přímo na sociální pracovníky azylového domu.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Jablonci nad Nisou již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 

 
 
Terénní pracovnice NADĚJE šijí roušky

Terénní pracovnice NADĚJE šijí roušky

17.03.20

Vzhledem k aktuální situaci téměř všude ve světě, přesto, že bychom obě zaměstnankyně střediska mohly být doma na OČR a pečovat o své děti, šijeme roušky, abychom i nadále mohly poskytovat služby nejen terénního programu.


Více...
 
Terénní pracovnice NADĚJE šijí roušky

Vzhledem k aktuální situaci téměř všude ve světě, přesto, že bychom obě zaměstnankyně střediska mohly být doma na OČR a pečovat o své děti, šijeme roušky, abychom i nadále mohly poskytovat služby nejen terénního programu. Od státu se nám nedostalo žádných ochranných prostředků, ale výkon služby máme poskytovat bez omezení. A protože chceme stále pomáhat dalším lidem, opatřujeme si ochranné pomůcky, alespoň provizorní, samy. Šijeme z jakéhokoli staršího povlečení či oblečení, které jsme posbíraly v řadách našich zaměstnanců a rodin. Roušky budeme distribuovat zaměstnancům oblasti NADĚJE a případně i klientům, vše ale záleží na našich kapacitách. Uvítáme každou pomocnou ruku.

 

Zuzana Baczová, vedoucí terénního programu 732 332 097


Méně...
 
Akce Ukliďme Česko se zúčastní klienti i zaměstnanci Domu Naděje v Jablonci nad Nisou.

Akce Ukliďme Česko se zúčastní klienti i zaměstnanci Domu Naděje v Jablonci nad Nisou.

05.03.20
Každoroční akce Ukliďme Česko se i letos
Více...
 
Akce Ukliďme Česko se zúčastní klienti i zaměstnanci Domu Naděje v Jablonci nad Nisou.

Každoroční akce Ukliďme Česko se i letos zúčastní klienti a zaměstnanci Domu Naděje v Jablonci nad Nisou. Budou tak uklízet nejen okolí azylového domu Za Plynárnou, ale i další prostory včetně řeky Nisy. Srdečně zveme další zájemce o tuto akci - viz leták!


Méně...
 
Aktivně do práce!

Aktivně do práce!

17.02.20

Když před dvěma týdny přišla do NADĚJE v Jablonci nad Nisou paní Markéta s nabídkou případné účasti našich klientů na motivačním kurzu, který pořádá Evropská unie, Evropský sociální fond a je součástí Operačního programu zaměstnanosti, nikdo jsme nevěřili ve velký zájem. Uskutečnili jsme besedu o náplni kurzu a nabídli všem klientům účast.


Více...
 
Aktivně do práce!

Když před dvěma týdny přišla do NADĚJE v Jablonci nad Nisou paní Markéta s nabídkou případné účasti našich klientů na motivačním kurzu, který pořádá Evropská unie, Evropský sociální fond a je součástí Operačního programu zaměstnanosti, nikdo jsme nevěřili ve velký zájem. Uskutečnili jsme besedu o náplni kurzu a nabídli všem klientům účast.

Celý kurz se nazývá „ AKTIVNĚ DO PRÁCE“ a je určen pro osoby nezaměstnané déle než 5 let, s nízkou úrovní kvalifikace, se zdravotním postižením, pečující o dítě mladší 15-ti let či osobu blízkou, pro osoby z národnostních menšin a z jiného sociokulturního prostředí.

Cílem projektu je aktivně, intenzivně a individuálně pracovat účastníky, kteří jsou sociálně znevýhodněni a dlouhodobě mají problém s nalezením zaměstnání na trhu práce. Cíleně volené aktivity projektu zajistí zvýšení atraktivnosti cílové skupiny pro zaměstnavatele, usnadní vstup na trh práce a udržení se na něm.

Účastníci mohou získat nové znalosti díky rekvalifikačním kurzům. Rekvalifikace se rozumí podpora při zvyšování, rozšiřování a prohlubování dosavadní kvalifikace, také její udržování obnovování.

Velká pozornost je věnována zprostředkování zaměstnání. Pracovní místa jsou zajištěna v souladu s potřebami účastníků, v návaznosti na absolvované rekvalifikace a odborné profesní kurzy. Dále je v projektu zajištěno 8 dotovaných pracovních míst na 6 měsíců.

Náplň kurzu se skládá:

- pracovní návyky ve firmě – 4  hodiny                                         

- příprava komunikace se zaměstnavatelem – 4 hodiny

- finanční poradenství – 2 hodiny

- právní poradenství – 2 hodiny

- duševní hygiena – 4 hodiny

- výuka PC – 24 hodin

 

Do kurzu se přihlásilo 16 klientů, během kurzu 1 klient onemocněl a 2 odešli. Zbylých 13 absolvovalo celý kurz a na závěr všichni dostali osvědčení o absolvování kurzu. Tím ale aktivity neskončily, v návaznosti na získané zkušenosti se postupně podařilo pro několik absolventů sehnat zaměstnání.

A to je veliký úspěch! Nyní je na samotných klientech, aby v práci vydrželi a tím si zlepšili svoje místo v životě. Všichni pracovníci NADĚJE jsme samozřejmě připraveni býti nápomocni.

Tak přejeme pevné nervy a ať se vše podaří!

 

Jiří Hána sociální pracovník

Dům Naděje Za Plynárnou, Jablonec nad Nisou


Méně...
 
Tříkrálová sbírka v Jablonci nad Nisou.

Tříkrálová sbírka v Jablonci nad Nisou.

07.01.20

Jako každý rok i letos jste se mohli v Jablonci nad Nisou zapojit do Tříkrálové sbírky, která je  celorepublikově pořádána Charitou ČR


Více...
 
Tříkrálová sbírka v Jablonci nad Nisou.

Jako každý rok i letos jste se mohli v Jablonci nad Nisou zapojit do Tříkrálové sbírky, která je  celorepublikově pořádána Charitou ČR. Této sbírky se účastnily již po páté i pracovnice střediska NADĚJE Dlouhá – terénní program. Chodily v převlecích Tří králů po městě, kdy svým hraním a zpíváním známé koledy „My tři králové“ těšily kolemjdoucí. Vybraná částka je určena v Jablonci nad Nisou jako v loňských letech pro rodiny s dětmi, matky samoživitelky, lidi ohrožené sociálním vyloučením a lidi bez domova. Celková vybraná částka činí 6.013,- Kč, všem dárcům ze srdce děkujeme!


Méně...
 
Kateřiny band zpívá o Vánocích

Kateřiny band zpívá o Vánocích

17.12.19

Hudebně profi-amatérská skupina  Kateřiny band těší naše posluchače již skoro sedmý rok.


Více...
 
Kateřiny band zpívá o Vánocích

Hudebně profi-amatérská skupina  Kateřiny band těší naše posluchače již skoro sedmý rok.Naposledy jsme ji mohli slyšet na setkání poskytovatelů se zástupci města v Jablonci nad Nisou. Zazněly písně vánoční i jiné, atmosféra jako vždy srdečná a milá. Hudebníci a zpěváčci, těšíme se na další vystoupení!


Méně...
 
Poohlédnutí za potravinovou sbírkou.

Poohlédnutí za potravinovou sbírkou.

01.12.19

Předvánoční čas, to pro nás není jen příchod Mikuláše a Adventu, je to také dnes již tradiční Potravinová sbírka.


Více...
 
Poohlédnutí za potravinovou sbírkou.

Předvánoční čas, to pro nás není jen příchod Mikuláše a Adventu, je to také dnes již tradiční Potravinová sbírka. Letos se po celé naší republice konala 23.listopadu a my jsme nemohli chybět. Dostali jsme za úkol obsadit jablonecký Lidl a Tesco. S pomocí dobrovolníků z našich řad a OSPAS Tanvald se nám podařilo zajistit dostatek pracovníků, kteří buď pracovali celý den, tedy od 8,00 hodin do 18,00, nebo se střídali po několika hodinách. Nebyla to žádná legrace, ale zvládli jsme to bez problémů. A jako každý rok, tak i letos jsme se setkali s různými typy zákazníků. Někteří si neodpustili nemístné poznámky, většina ale byla velice vstřícná a třeba jen maličkostí přispěli do společného koše. Za všechny nelze nezmínit pána, který si pro sebe zakoupil prací prášek a zboží za více než 4 000,- Kč pro potřebné. 

Výsledek celodenní bitvy pro nás byl až nečekaně dobrý a úspěšný. V Lidlu jsme nasbírali 1 013 kg  a v Tescu 489 kg potravin a hygienických pomůcek. Tím jsme se dostali na páté místo v Libereckém kraji, jen těsně za velkými obchody jako Makro, Globus nebo Kaufland.

Je dobré vědět, že žijeme ve vyspělé společnosti, kde osudy si nejsou lidí lhostejné.

 

Jiří Hána 29.11.2019


Méně...