Jablonec nad Nisou

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme ubytování v azylovém domě a tréninkových bytech, přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou bydlet? Obraťte se přímo na sociální pracovníky azylového domu.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Jablonci nad Nisou již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 

 
 
Nabízené činnosti terénního pracovníka v době nouzového stavu.

Nabízené činnosti terénního pracovníka v době nouzového stavu.

24.03.20

Terénní pracovník Pavel Kadaši více než kdy jindy nyní dělá osvětovou činnost a zároveň pomáhá klientům v terénu s mteriální, hygienickou a další pomocí. Součástí rozvozu materiálu za klienty jsou i roušky, které mají zabránit šíření viru dál.


Více...
 
Nabízené činnosti terénního pracovníka v době nouzového stavu.

 

viz leták.


Méně...
 
Senioři šijí roušky pro zaměstnance NADĚJE a osoby bez domova.

Senioři šijí roušky pro zaměstnance NADĚJE a osoby bez domova.

22.03.20

Velké poděkování patří v této nelehké době seniorům z Centra sociálních služeb, kteří šijí ochranné roušky pro zaměstnance NADĚJE a osoby bez domova.


Více...
 
Senioři šijí roušky pro zaměstnance NADĚJE a osoby bez domova.

Velké poděkování patří v této nelehké době seniorům z Centra sociálních služeb, kteří šijí ochranné roušky pro zaměstnance NADĚJE a osoby bez domova.

Lidé bez domova jsou jednou z rizikových skupin v souvislosti s možnou nákazou novým koronavirem. Toto období je pro ně  také nelehké a náročné. Místa, kde se mohli občas schovat či zahřát jsou zavřena nebo se jich dotkla tvrdá opatření nouzového stavu. Zaměstnanci NADĚJE poskytující služby klientům z této skupiny se neustále potýkají s nedostatkem ochranných pomůcek. 

V pátek 20.3.2020 předala ředitelka Centra sociálních služeb Naďa Jozífková společně s Lukášem Frydrychem 75 kusů roušek pro organizaci NADĚJE, v které se snažíme osvětově působit na klienty, aby roušky nosili a chránili tak sebe a také své okolí.   

Za tento dar jsme vděční, děkujeme za něj a velmi si ho vážíme!

Ing. Milena Havrdová, oblastní ředitelka NADĚJE


Méně...
 
Jak fungují služby NADĚJE v Jablonci nad Nisou v době mimořádných opatření před šířením koronaviru.

Jak fungují služby NADĚJE v Jablonci nad Nisou v době mimořádných opatření před šířením koronaviru.

19.03.20

Vážení přátelé,


Více...
 
Jak fungují služby NADĚJE v Jablonci nad Nisou v době mimořádných opatření před šířením koronaviru.

Vážení přátelé,

přejeme Vám především zdraví a pevné nervy v tomto nelehkém období a upozorňujeme na dočasná opatření ve službách platná od 16.3.2020 spojená s mimořádnými opatřeními před šířením koronaviru:

 

Azylový dům Za Plynárnou - služby azylového domu a noclehárny fungují v normálním režimu, služba noclehárny je rozšířena a poskytována 24 hodin 7 dní v týdnu, tak aby klienti nemuseli opouštět objekt. Služba nízkoprahového denního centra v objektu je dočasně uzavřena, a je nahrazena terénní formou v podobě rozvozu jídla a materiální pomoci přímo za klienty. Příjem nových klientů je vázán na potvrzení o bezinfekčnosti. Do objektu je zákaz návštěv.

Důležité kontakty pro vaše dotazy:

Tomáš Šretr - 483 317 120, 775 889 661 - vedoucí

Pavel Kadaši - 775 889 663 - materiální pomoc do terénu

 

Terénní program Dlouhá - služby fungují v normálním režimu a nabízejí výdej materiální pomoci a poradenství. Pracovnice terénního programu pomáhají šitím roušek pro všechny zaměstnance a klienty NADĚJE.

Důležité kontakty pro vaše dotazy:

Zuzana Baczová - 732 332 097 - vedoucí

Věra Engelová - 732 332 241 - terénní pracovnice


Méně...
 
Terénní pracovnice NADĚJE šijí roušky

Terénní pracovnice NADĚJE šijí roušky

17.03.20

Vzhledem k aktuální situaci téměř všude ve světě, přesto, že bychom obě zaměstnankyně střediska mohly být doma na OČR a pečovat o své děti, šijeme roušky, abychom i nadále mohly poskytovat služby nejen terénního programu.


Více...
 
Terénní pracovnice NADĚJE šijí roušky

Vzhledem k aktuální situaci téměř všude ve světě, přesto, že bychom obě zaměstnankyně střediska mohly být doma na OČR a pečovat o své děti, šijeme roušky, abychom i nadále mohly poskytovat služby nejen terénního programu. Od státu se nám nedostalo žádných ochranných prostředků, ale výkon služby máme poskytovat bez omezení. A protože chceme stále pomáhat dalším lidem, opatřujeme si ochranné pomůcky, alespoň provizorní, samy. Šijeme z jakéhokoli staršího povlečení či oblečení, které jsme posbíraly v řadách našich zaměstnanců a rodin. Roušky budeme distribuovat zaměstnancům oblasti NADĚJE a případně i klientům, vše ale záleží na našich kapacitách. Uvítáme každou pomocnou ruku.

 

Zuzana Baczová, vedoucí terénního programu 732 332 097


Méně...
 
Akce Ukliďme Česko se zúčastní klienti i zaměstnanci Domu Naděje v Jablonci nad Nisou.

Akce Ukliďme Česko se zúčastní klienti i zaměstnanci Domu Naděje v Jablonci nad Nisou.

05.03.20
Každoroční akce Ukliďme Česko se i letos
Více...
 
Akce Ukliďme Česko se zúčastní klienti i zaměstnanci Domu Naděje v Jablonci nad Nisou.

Každoroční akce Ukliďme Česko se i letos zúčastní klienti a zaměstnanci Domu Naděje v Jablonci nad Nisou. Budou tak uklízet nejen okolí azylového domu Za Plynárnou, ale i další prostory včetně řeky Nisy. Srdečně zveme další zájemce o tuto akci - viz leták!


Méně...
 
Aktivně do práce!

Aktivně do práce!

17.02.20

Když před dvěma týdny přišla do NADĚJE v Jablonci nad Nisou paní Markéta s nabídkou případné účasti našich klientů na motivačním kurzu, který pořádá Evropská unie, Evropský sociální fond a je součástí Operačního programu zaměstnanosti, nikdo jsme nevěřili ve velký zájem. Uskutečnili jsme besedu o náplni kurzu a nabídli všem klientům účast.


Více...
 
Aktivně do práce!

Když před dvěma týdny přišla do NADĚJE v Jablonci nad Nisou paní Markéta s nabídkou případné účasti našich klientů na motivačním kurzu, který pořádá Evropská unie, Evropský sociální fond a je součástí Operačního programu zaměstnanosti, nikdo jsme nevěřili ve velký zájem. Uskutečnili jsme besedu o náplni kurzu a nabídli všem klientům účast.

Celý kurz se nazývá „ AKTIVNĚ DO PRÁCE“ a je určen pro osoby nezaměstnané déle než 5 let, s nízkou úrovní kvalifikace, se zdravotním postižením, pečující o dítě mladší 15-ti let či osobu blízkou, pro osoby z národnostních menšin a z jiného sociokulturního prostředí.

Cílem projektu je aktivně, intenzivně a individuálně pracovat účastníky, kteří jsou sociálně znevýhodněni a dlouhodobě mají problém s nalezením zaměstnání na trhu práce. Cíleně volené aktivity projektu zajistí zvýšení atraktivnosti cílové skupiny pro zaměstnavatele, usnadní vstup na trh práce a udržení se na něm.

Účastníci mohou získat nové znalosti díky rekvalifikačním kurzům. Rekvalifikace se rozumí podpora při zvyšování, rozšiřování a prohlubování dosavadní kvalifikace, také její udržování obnovování.

Velká pozornost je věnována zprostředkování zaměstnání. Pracovní místa jsou zajištěna v souladu s potřebami účastníků, v návaznosti na absolvované rekvalifikace a odborné profesní kurzy. Dále je v projektu zajištěno 8 dotovaných pracovních míst na 6 měsíců.

Náplň kurzu se skládá:

- pracovní návyky ve firmě – 4  hodiny                                         

- příprava komunikace se zaměstnavatelem – 4 hodiny

- finanční poradenství – 2 hodiny

- právní poradenství – 2 hodiny

- duševní hygiena – 4 hodiny

- výuka PC – 24 hodin

 

Do kurzu se přihlásilo 16 klientů, během kurzu 1 klient onemocněl a 2 odešli. Zbylých 13 absolvovalo celý kurz a na závěr všichni dostali osvědčení o absolvování kurzu. Tím ale aktivity neskončily, v návaznosti na získané zkušenosti se postupně podařilo pro několik absolventů sehnat zaměstnání.

A to je veliký úspěch! Nyní je na samotných klientech, aby v práci vydrželi a tím si zlepšili svoje místo v životě. Všichni pracovníci NADĚJE jsme samozřejmě připraveni býti nápomocni.

Tak přejeme pevné nervy a ať se vše podaří!

 

Jiří Hána sociální pracovník

Dům Naděje Za Plynárnou, Jablonec nad Nisou


Méně...