Jablonec nad Nisou

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme ubytování v azylovém domě a tréninkových bytech, přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou bydlet? Obraťte se přímo na sociální pracovníky azylového domu.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Jablonci nad Nisou již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 

 
 
Duchovní zastavení v azylovém domě.

Duchovní zastavení v azylovém domě.

04.10.23
Manželé Libor a Jaruška Slovákovi pravidelně
Více...
 
Duchovní zastavení v azylovém domě.

Manželé Libor a Jaruška Slovákovi pravidelně zpestřují páteční večery zastavením nad příběhy z Bible, společným povídáním, které je spojeno s občerstvením, které sami pro klienty připravují.

Setkání se konají 1 až 2x měsíčně v pátek a účastní se ho kolem patnácti až dvaceti klienty noclehárny a azylového domu.

Děkujeme jim a do další služby pro lidi přejeme hodně zdraví a Božího požehnání!


Méně...
 
Opět běží milostivé léto.

Opět běží milostivé léto.

22.09.23

V letošním roce opět probíhá akce


Více...
 
Opět běží milostivé léto.

V letošním roce opět probíhá akce Milostivé léto, která pomáhá lidem z dluhů. Tento běh je odlišný od běhů předchozích, protože se zaměřuje na dluhy na daních a sociálním pojištění. Po podání žádosti a uhrazení jistiny (původního dluhu) bude zbylé příslušenství odpuštěno.

 

Jaké dluhy tedy spadají do Milostivého léta 3? Akce se vztahuje: na dluhy na sociálním pojištění, daňové nedoplatky, poplatky vymáhané Celním úřadem, dluhy vůči soudům a Vězeňské službě ČR, a dále závazky vzniklé za místní poplatky (odpady, poplatek za psa apod.), pokud obec nebo kraj umožní jejich odpuštění na základě usnesení. Další podmínkou je, že dluhy vznikly před datem 30.9.2022 a nejsou vymáhány soudními exekutory.

 

Termín, do kterého musí být dluh zaplacen je stanoven na 30.11.2023. Pokud je dlužná částka vyšší než 5.000,- Kč, tak je možné dluh rozložit do splátek. Splácení má také své podmínky. V případě zpoždění splátky nebo úhrady jiné výše splátky možnost využití Milostivého léta 3 zaniká. Milostivé léto se netýká osob v insolvenčním řízení a nevztahuje se na věřitele ve formě soukromých subjektů jako jsou banky, telefonní operátoři, soukromí pronajímatelé, ale také na zdravotní pojišťovny. V případě bližších informací neváhejte kontaktovat středisko NADĚJE v Dlouhé ulici v Jablonci nad Nisou na telefonním čísle 488 588 732.

 

Bc. Lucie Kretschmerová

vedoucí střediska a terénní sociální pracovnice 

 

 

 


Méně...
 
Zpátky do lavic!

Zpátky do lavic!

05.09.23
Již několikátý školní rok jsme díky
Více...
 
Zpátky do lavic!

Již několikátý školní rok jsme díky dárcům a projektu MPSV mohli dovybavit děti do mateřských, základních a i středních škol. Pomoc šla k rodinám, které jsou v tíživých situacích a spolupracují s naší organizací, kdy řešíme různé oblasti jako hledání zaměstnání, hledání vyhovujícího bydlení pro početnější rodiny nebo například dluhovou situaci.


 

Bylo moc pěkné sledovat nejen dětskou radost, ale i úlevu samotných rodičů, kteří by těžko obsáhlé seznamy dávali dohromady. Někdy i pracovníci nevěděli, co na seznamu některé položky znamenají. Každá škola má své požadavky, které se hodně odlišují.

 

Přeji všem dětem školou povinným, aby měly úspěšný celý rok plný úspěchů a radosti. Dále děkuji dárcům, bez kterých by pomoc nebyla možná.

 

Bc. Lucie Kretschmerová, vedoucí střediska a terénní sociální pracovnice


Méně...
 
Jablonecký sprchomat slavnostně otevřen!

Jablonecký sprchomat slavnostně otevřen!

27.05.23

Za účasti primátora města Jablonec nad Nisou Ing. Miloše Veleho  a náměstkyně pro věci sociální Ing. Jany Hamplové proběhlo ve středu 24.5.2023 slavnostní otevření sprchomatu.


Více...
 
Jablonecký sprchomat slavnostně otevřen!

Za účasti primátora města Jablonec nad Nisou Ing. Miloše Veleho  a náměstkyně pro věci sociální Ing. Jany Hamplové proběhlo ve středu 24.5.2023 slavnostní otevření sprchomatu.

Sprchomat je umístněn u Domu Naděje Za Plynárnou 13.

PRAVIDLA POUŽITÍ SPRCHOMATU


Méně...
 
Když klienti pomáhají.

Když klienti pomáhají.

04.05.23

Je pro nás vždy velkým


Více...
 
Když klienti pomáhají.

     Je pro nás vždy velkým potěšením, když se klienti zapojují s námi do prací prospěšných, sbírek a dalších dobrovolných aktivit, které zlepšují a zpříjemňují život nejen jim, ale i široké veřejnosti. K takovým pravidelný aktivitám patří také Sbírka potravin, kterou každoročně absolvují s námi a již dopředu se na ni těší. Dokonce jim nevadí stát ani celý den na nohou a s velkou trpělivostí, ale zároveň urputností informují širokou veřejnost o tom, jak důležité je „něco darovat“.     

     V azylovém domě v Jablonci nad Nisou jsou to již „skalní dobrovolníci“, kteří níkdy nechybí na žádné takové akci a dopředu se již na ni připravují a těší.

Musím také říci, že občané, kteří obchod navštíví, si takové dobrovolné pomoci ze strany klientů váží a vždy si je vyberou, když chtějí nějaké instrukce či si prostě popovídat. Zde je prostor říci něco i o organizaci a její práci, z úst klientů to zní určitě věrohodněji a opravdověji.

     Každý návštěvník obchodu si zároveň po takovém příběhu může uvědomit, že na šikmé ploše se občas může  vyskytnout  každý z nás a že s pokorou platí známé pořekadlo „nikdy neříkej nikdy“.

     A protože to není jen o slovech, podařilo se i díky vám - Eriko, Mirku, Petře, Bohuslave a Jakube v letošním jarním kole Sbírky potravin získat 1019 kg potravin a drogerie, což je skvělý výsledek. Celkem vybrala Potravinová banka v Liberci 23,7 tun potravin. Děkujeme všem ochotným dárcům a také našim skalním a nadšeným dobrovolníkům!


Míla Havrdová, oblastní ředitelka Jablonec nad Nisou.

 


Méně...
 
Oslava Velikonoc s klienty domu NADĚJE.

Oslava Velikonoc s klienty domu NADĚJE.

06.04.23

     I v letošním roce se klienti azylového domu a nízkoprahového denního centra připravovali na nejvýznamnější křesťanský svátek, kterým se oslavuje zmrtvýchvstání Ježíše Krista.


Více...
 
Oslava Velikonoc s klienty domu NADĚJE.

     I v letošním roce se klienti azylového domu a nízkoprahového denního centra připravovali na nejvýznamnější křesťanský svátek, kterým se oslavuje zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Troufám si říci, že začíná být tradicí, sejít se s klienty před svátky a připravit se na slávu. V těchto dnech klienti zapomenou na svá trápení. Svoji píli a aktivní přístup vloží do něčeho hezkého a viditelného. Doufám, že těmito aktivitami se nám povede některé klienty motivovat k pravidelné činnosti i v běžném životě.

     Letos jsme vyráběli výzdobu, kterou si klienti zvelebili prostory nejen nízkoprahového denního centra, ale také obdarovali personál, který jim poskytuje bezpečné prostředí. Chtěli jim poděkovat za jejich práci, která není vždy lehká. Během dílničky klienti napekli velikonoční cukroví, nabarvili vajíčka, upletli pomlázku a v neposlední řadě vyrobili spoustu velikonočních dekorací. Nálada byla proměnlivá, kdy z počátku byli klienti nedůvěřiví, neboť si nevěřili, že zvládnou utvořit něco pěkného. Poté, co zjistí, že ve fantazii se meze nekladou, se vše otočí a den si nakonec užijí.       

     Odnáší si s sebou nezapomenutelné zážitky. Bylo milé pozorovat, jak táhnou za jeden provaz, kdy si dodávají odvahu tím, že chválí výrobky ostatních.

     Vše je zakončeno velikonočním posezením u kávy, čaje a vytvořených dobrot za doprovodu hudby a vyprávěním o velikonočních zvycích.


 

Bc. Lucie Kretschmerová, terénní sociální pracovnice


Méně...