Jablonec nad Nisou

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme ubytování v azylovém domě a tréninkových bytech, přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou bydlet? Obraťte se přímo na sociální pracovníky azylového domu.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Jablonci nad Nisou již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 

 
 
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v rámci týdne sociálních služeb.

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v rámci týdne sociálních služeb.

25.09.19
 
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v rámci týdne sociálních služeb.
 
Léto budiž pochváleno!

Léto budiž pochváleno!

19.09.19

Tak mě tak napadlo, že každou zimu se celá široká veřejnost, včetně tisku, rozhlasu a televize, zajímá, jak se žije lidem bez domova. Kdo se opravdu o tuto problematiku zajímá, tak o zimním období vše ví. Potom přijde jaro a léto a zájem upadá.


Více...
 
Léto budiž pochváleno!

Tak mě tak napadlo, že každou zimu se celá široká veřejnost, včetně tisku, rozhlasu a televize, zajímá, jak se žije lidem bez domova. Kdo se opravdu o tuto problematiku zajímá, tak o zimním období vše ví.

Potom přijde jaro a léto a zájem upadá. Ale lidé, kteří se dostali do těžké životní situace a využívají služeb Azylového domu, jsou tady pořád. Proto jsem se rozhodl v krátkosti,  informovat ty, kteří mají opravdu o tuto problematiku zájem, co se v našem Azylovém domě Naděje Za Plynárnou 13, Jablonec nad Nisou děje v letním období.

Provoz je stejný jako v zimě, 24 hodin denně, služby stejné, jen pro doplnění – terénní služby, nízko prahové denní centrum, noclehárny, startovací byty. Konkrétněji možnost stravy, oblečení, hygieny a poradenské pomoci. Rozdíly jsou samozřejmě v počtu klientů. Možná budete překvapeni, ale rozdíl v počtu klientů, kteří se rozhodli využít jakoukoliv z našich služeb,  zase není tak propastný. Například naplněnost nocleháren je střídavě okolo 70-ti až 80-ti %. Jsou dny, kdy služby potravinové pomoci přijde využít až 60 lidí. A to už je na naše poměrně malé zařízení veliký úkol.

V horkých letních dnech se snažíme ve větší míře vést naše klienty ke zvýšené hygieně, vždyť co si budeme nalhávat, někdy „ mít to štěstí a postavit se nebo si sednou vedle ne zrovna čistého bezdomovce „ není zrovna nic moc! U nás má klient možnost využít sprchy, čistého ošacení, případně i vyprání. A je po problému. Nutno ale již po několikáté zdůraznit, že k využití služby u nás se musí klient rozhodnou sám. Zaměstnanci nemají žádné prostředky, jak klienta donutit, aby služby využil. Daří se ale s klienty tyto problémy řešit rozhovorem a pomalým přesvědčováním a tak řada klientů nakonec sama požádá o čerpání některé služby. A je vyhráno!

Dále vedeme klienty k pravidelnému pitnému režimu, samozřejmě bez alkoholu. Teď by mě zajímalo, kolik z vás, čtenářů, se pousmálo a řeklo si, ... pitný režim, ten bezdomovci dodržují poctivě, někdy ze samé radosti sotva stojí na nohách ... ! Je to pravda, nutno se ale pokusit nedávat všechny do jednoho pytle. A zase platí již zmíněné, kdo se dobrovolně rozhodne přijmout naši pomoc, jsme připraveni!

Tak jen pro shrnutí, činnost Azylového domu pro bezdomovce v Jablonci nad Nisou je v těchto měsících stále náročná a všichni pracovníci jsme připravení poskytnout pomoc dle svých možností a schopností.

 

Jiří Hána, sociální pracovník Dům Naděje Za Plynárnou Jablonec nad Nisou.


Méně...
 
Sbírka školních potřeb pomohla dětem při nástupu do nového školního roku.

Sbírka školních potřeb pomohla dětem při nástupu do nového školního roku.

19.09.19

Na konci letních prázdnin středisko NADĚJE v Dlouhé v Jablonci nad Nisou uspořádalo sbírku školních potřeb, kdy darované školní pomůcky bylo v plánu rozdat dětem klientů, aby měly snazší začlenění do kolektivu a ulehčený vstup do nového školního roku.


Více...
 
Sbírka školních potřeb pomohla dětem při nástupu do nového školního roku.

Na konci letních prázdnin středisko NADĚJE v Dlouhé v Jablonci nad Nisou uspořádalo sbírku školních potřeb, kdy darované školní pomůcky bylo v plánu rozdat dětem klientů, aby měly snazší začlenění do kolektivu a ulehčený vstup do nového školního roku. Překvapilo nás, že se sešlo spoustu dárců, kterým není lhostejný život ostatních rodin a jejich dětí. Dětské pohledy, když si na zádech odnášely školní tašky se školními pomůckami, stály za to. I rodiče byli velmi vděční, když jim poskytnuté tašky, penály a další věci, usnadnily shánění, pro ně velmi drahých, školních potřeb. Opravdu Vaše pomoc za rozzářené oči dětí stála. V rámci sbírky jsme vybrali širokou škálu věcí, od školních tašek, přes penály, sešity, propisky, pravítka, kružítka, až po  přezůvky, cvičky a spoustu dalších školních pomůcek.

Tímto bychom chtěli poděkovat zaměstnancům firmy Atrea, s.r.o., NA-BANK a ostatním dárcům za jejich dary, které našly využití již u 30 dětí. Věková skupina dětí, které dostaly školní pomůcky, je ve věku od 5 do 16 let. Největší podíl darů jsme rozdali dětem, které navštěvují základní školy. Díky všem dárcům šly obdarované děti do nového školního roku vybavené, snad i s úsměvem na tvářích. 

Dětem přejeme úspěšný školní rok 2019/2020 a dárcům patří obrovské díky za jejich pomoc.

 

Lucie Kretschmerová, terénní sociální pracovnice středisko NADĚJE Dlouhá v Jablonci nad Nisou.


Méně...
 
Bezdomovectví v obrazech našeho zaměstnance Standy Veličky.

Bezdomovectví v obrazech našeho zaměstnance Standy Veličky.

15.09.19

Srdečně Vás zveme na výstavu obrazů našeho zaměstnance Stanislava Veličky, který čerpá z myšlenkových pochodů a způsobu života odrážející vývoj osobnosti. Součástí výstavy je i téma bezdomovectví, tak, jak ji v realitě zachycuje Standa. Výstava se koná v Centrále v Jablonci nad Nisou od 4. do 30.9.2019. 


Více...
 
Bezdomovectví v obrazech našeho zaměstnance Standy Veličky.

Srdečně Vás zveme na výstavu obrazů našeho zaměstnance Stanislava Veličky, který čerpá z myšlenkových pochodů a způsobu života odrážející vývoj osobnosti. Součástí výstavy je i téma bezdomovectví, tak, jak ji ve své realitě zachycuje Standa, který při své práci pracovníka v sociálních službách s lidmi bez domova přichází denně do kontaktu. Výstava se koná v Centrále v Jablonci nad Nisou od 4. do 30.9.2019 a je prodejná!

 Méně...
 
Nabízíme cestu z dluhové pasti.

Nabízíme cestu z dluhové pasti.

15.09.19

V současnosti není výjimkou, když lidé nezvládají platit své finanční závazky, až se dluhy dostanou do exekucí. Z dluhové pasti je velmi těžké uniknout klasickými měsíčními splátkami, protože závazky kvůli úrokům stále rostou a rostou...


Více...
 
Nabízíme cestu z dluhové pasti.

V současnosti není výjimkou, když lidé nezvládají platit své finanční závazky, až se dluhy dostanou do exekucí. Z dluhové pasti je velmi těžké uniknout klasickými měsíčními splátkami, protože závazky kvůli úrokům stále rostou a rostou.
Pro tyto situace v České republice existuje možnost oddlužení. V červnu 2019 se novelou insolvenčního zákona některé podmínky osobního bankrotu změnily.

 

 O oddlužení neboli osobní bankrot lze požádat návrhem u krajského soudu v místě trvalého bydliště dlužníka. Návrh si člověk ve většině případů nemůže podat sám. Je potřeba kontaktovat právníka či notáře, kteří mají povolení za úplatu návrh zpracovat a podat. Nebo lze kontaktovat organizace, jež dostaly od Ministerstva spravedlnosti akreditaci k podávání návrhů na povolení oddlužení. Takovou organizací je například NADĚJE. Službu poskytujeme zdarma.

 

 Po povolení oddlužení soudem člověk splácí své závazky většinou srážkami z příjmu v takové výši, jako by měl přednostní pohledávky. Na internetu velmi dobře fungují kalkulačky osobního bankrotu, kde si orientačně můžete propočíst, jak vysoká by srážka byla. Obecně lze říci, že výše srážek závisí na výši čistého příjmu a počtu vyživovaných osob dlužníka. Doba splácení závazků v oddlužení je různá. Zákon umožňuje lidem, jež zaplatí za 3 roky více než 60 % všech svých závazků, oddlužení ukončit. V ostatních případech musí dlužník v oddlužení vydržet po dobu 5 let, přičemž vstupní podmínkou již není nutnost splnit úhradu alespoň 30 % z celkové dlužné částky. V těchto případech soud po 5 letech rozhodne, zda se dlužník dostatečně snažil zaplatit co nejvíce procent, a podle toho usoudí, zda zbytek závazků dlužníkovi odpustí či nikoli. Soud má ovšem tuto možnost zkoumat snahu dlužníka ve všech případech.

 

 Největší výhodu novelou získali lidé se starobními a invalidními důchody pro invaliditu druhého a třetího stupně. Pro ty platí, že v oddlužení budou hradit splátky po dobu 3 let nehledě na procentuální uspokojení věřitelů. Nemusí tedy plnit ani hranici 30 %.

  

Po novele zákona existují dvě možnosti oddlužení: prodejem majetku dlužníka nebo splátkovým kalendářem s prodejem majetku dlužníka. Pokud dlužník nevlastní nic hodnotného, lze říci, že bude své závazky pouze splácet. Do oddlužení může vstoupit člověk, který má pravidelný měsíční příjem, má dva a více závazků a nemá v rejstříku trestů záznam z majetkové trestné činnosti. Minimální zákonná splátka, kterou musí člověk měsíčně hradit, činí 2 178 Kč. Jde však pouze o minimální splátku, výše srážky se vypočítává z čistého příjmu.

 

 Naše Středisko NADĚJE v Jablonci nad Nisou od doby účinků nových podmínek oddlužení podalo více než 30 návrhů na povolení oddlužení. Zpracování se zjednodušilo, vyřízení proto netrvá tak dlouho, jako tomu bylo před změnami v zákoně. Pokud už nevíte ohledně svých dluhů kudy kam, obraťte se na nás.

 

 

 

Zuzana Baczová je terénní sociální pracovnice a vedoucí Střediska NADĚJE
v Jablonci nad Nisou.

 

 

 

 

 


Méně...
 
Pomozte rodinám v nouzi a darujte školní potřeby!

Pomozte rodinám v nouzi a darujte školní potřeby!

12.08.19

Pomozte rodinám v nouzi, aby jejich děti měly potřebné vybavení do škol a školek.


Více...
 
Pomozte rodinám v nouzi a darujte školní potřeby!

Pomozte rodinám v nouzi, aby jejich děti měly potřebné vybavení do škol a školek.

Případné dary přijímá středisko Naděje v Dlouhé 25a Jablonec nad Nisou - viz leták.

 


Méně...